Disputas: Amund Lie

Master i statsvitenskap Amund Lie ved Institutt for statsvitenskap vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Coordination Processes and Outcomes in Norway and New Zealand: The Challenge of Inter-Organizational Coordination of Food Safety Issues

Tid og sted for prøveforelesning

Tid: 22. oktober 2010 kl. 10.15
Sted: Rom 847, Eilert Sundts hus

Tema: Hvor nyttige er tverrnasjonale studier for utviklingen av kunnskap om forvaltningsreformers årsaker og effekter?

Bedømmelseskomité

  • Professor Paul Gerhard Roness, Universitetet i Bergen 
  • Professor Hanne Foss Hansen, Universitetet i København
  • Professor Morten Egeberg, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Per Kristen Mydske

Veileder

  • Tom Christensen, Universitetet i Oslo 
  • Per Lægreid, Universitetet i Bergen  
     

For mer informasjon

Avhandlingen sammenligner reformer på matfeltet i Norge og på New Zealand. Norge gjennomførte en matreform i 2004, mens New Zealand i nyere tid har gjennomført hele 3 reformer (2002, 2007 og 2010). Kjernen i matpolitikk er tiltak som skal sikre trygg mat med god kvalitet som frembys på en redelig måte. Matpolitikk er et grensesprengende politikkfelt som krysser både landegrenser, organisasjonsgrenser og politikkfelter. Det handler blant annet om helsepolitikk, landbrukspolitikk, fiskeripolitikk, handelspolitikk, forbrukerpolitikk og utenrikspolitikk. Grensesprengende politikkfelter har en særskilt utfordring: behovet for koordinering mellom organisasjoner øker, og slik koordinering er ofte mer utfordrende enn koordinering innenfor en enkelt organisasjon. Derfor er det en utfordring å sikre at flere organisasjoner med ansvar i matpolitikken arbeider sammen mot felles mål. Avhandlingen diskuterer hvordan reformene i de to landene påvirker mulighetene for koordinering innenfor dette grensesprengende politikkfeltet.

 

Publisert 19. okt. 2010 11:33