Disputas: Johannes Bergh

Cand. polit. Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Gender Attitudes, New Politics and Modernization. Four Studies of Continuity and Change in Modern Democracies

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Publiseres 15. februar 2008

Bedømmelseskomité

  • Professor Anders Todal Jensen, Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU:
  • professor Lise Togeby, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet; og
  • professor Oddbjørn Knutsen, Institutt for statsvitenskap, Unversitetet i Oslo.

Leder av disputas:  professor Ottar Hellevik

Veileder:  Professor Anne Lise Ellingsæter, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, og professor Hanne Marthe Narud, Institutt for statsvitenskap, begge fra Universitetet i Oslo

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Ingar Bondhus.

Publisert 11. feb. 2008 09:48 - Sist endret 27. feb. 2008 15:42