2005-2010 - Side 2

Tid og sted: 22. juni 2007 10:15, Auditorium 2, Georg Sverdrups hus

Cand. polit. Håvard Strand ved Institutt for statsvitenskap vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Reassessing the Civil Democratic Peace