Bidragslysning (Call for papers)

Institutt for statsvitenskap inviterer nå til innsending av abstracts i forbindelse med den trettiende nordiske kommuneforskerkonferansen, NORKOM 2021.

Konferansen avholdes på Universitetet i Oslo 25-26.november i år. Som vanlig er konferansen åpen for bidrag innenfor hele bredden av temaer som interesserer nordiske kommuneforskere. Vanlige temaer er lokalt og regionalt demokrati, offentlig forvaltning, reformer, kommunal politikk, budsjettering og flernivåstyring. Men også andre temaer knyttet til lokal og regional politikk og forvaltning er velkomne.

Konferansen vil bli avholdt fysisk, på Universitetet i Oslo sitt campus. Maksimalt antall deltagere er satt til 90 personer. Ut ifra det vi er forespeilet av norske helsemyndigheter, antar vi at smittevern og reiserestriksjoner vil tillate innreise til Norge fra alle nordiske land i tide til konferansen. Dersom situasjonen skulle endre seg, vil konferansen bli avholdt digitalt.

Vi inviterer samtidig Phd-studenter til å delta på en spesiell pre-konferansesamling fra morgenen den 25.november. Phd-studenter som er i en tidlig fase av studieperioden kan godt sende inn en skisse av sitt prosjekt, dersom de ikke har et fullstendig paper ennå. Men du kan også sende inn uferdige arbeider. Du kan godt melde deg på med en presentasjon både på phd-samlingen og i det ordinære programmet. Konferansens ordinære program starter etter lunsj den 25., og avsluttes med julemiddag den 26.november.

Abstracts meldes inn nederst på denne siden innen 15.oktober. Vi sender tilbakemelding om aksept av abstract 20.oktober.

Vi håper å se så mange som mulig i Oslo! Hilsen arrangementskomiteen

Publisert 31. aug. 2021 14:02 - Sist endret 6. sep. 2021 08:48