Våg å vite prisen for offentlige organisasjoners håndtering av omdømme

- Det viktigste funnet i oppgaven min er at offentlige organisasjoners omdømmehåndtering blir påvirket av hvilken grad av oppmerksomhet som er rettet mot dem. Om en organisasjon har mye eller lite oppmerksomhet rettet mot seg, har noe å si for hvordan organisasjonen kommuniserer utad, sier Marlene Huse Renø.

Bildet kan inneholde: skjerf, ansikt, hår, gul, skjerf.

Marlene Huse Renø har fått  Våg å vite-prisen for masteroppgaven: «Omdømme og oppmerksomhet i offentlige organisasjoner. En komparativ casestudie av omdømmehåndtering i Mattilsynet og Statens legemiddelverk». Foto: Eirik Jacobsen/UiO

Hun får Våg å vite-prisen for masteroppgaven: «Omdømme og oppmerksomhet i offentlige organisasjoner. En komparativ casestudie av omdømmehåndtering i Mattilsynet og Statens legemiddelverk», som er avlagt ved Institutt for statsvitenskap/PECOS.  

Det er sjuende år på rad at Våg å vite- prisen, som ble etablert under SV-fakultetets 50-årsjubileum, deles ut. Prisen går til masterstudenter fra fire ulike fagområder ved fakultetet, som gjennom oppgaven sin har utfordret etablerte sannheter i samfunnet. 

Hvorfor valgte du dette temaet?

- Jeg valgte å skrive om omdømme i offentlig sektor fordi jeg syntes det var et spennende dagsaktuelt tema. Et eksempel på dette er NAV-skandalen som satte norske myndigheter i et dårlig lys, mens et annet eksempel er Espen Rostrup Nakstad som mange vil si har gjort en veldig god figur for norske helsemyndigheter under korona-krisen. Forskning på omdømme i statsvitenskap er et felt i blomstring, så derfor bestemte jeg meg for å gjøre et lite bidrag her.

- Hva har vært det mest utfordrende med å jobbe med denne tematikken? 

- Det har nok vært å vurdere hvordan min forskning på papiret faktisk skal kunne si noe om hvordan virkeligheten er. Med andre ord så har det blant annet vært utfordrende å operasjonalisere konsepter og begreper.

Hva er det viktigste du har lært i arbeidet med oppgaven?

- Det er muligens å balansere mellom planlegging og fleksibilitet. På den ene siden så er det veldig viktig å ha en strukturert plan, men samtidig så må man være fleksibel og åpen for vendingene som oppgaven kan ta. Noe som gjelder en masteroppgave, men også livet generelt.

Hva gjør du nå?

- Nå jobber jeg som førstekonsulent i Politiet. Der har jeg arbeidsoppgaver knyttet til pass og ID, og i høst har jeg også jobbet med statsborgersøknader.

Hva er planene dine videre?

- Å bli en super-byråkrat! En av grunnene til at Norge er et så bra land å bo i er at vi har en velfungerende offentlig sektor. Jeg vil bidra til at offentlig sektor i Norge fortsetter å være velfungerende og utvikler seg i en positiv retning med tanke på kvalitet, åpenhet og effektivitet, uansett hvilket fagområde jeg jobber innen og om jeg har direkte kontakt med innbyggere eller om jeg jobber på et mer overordnet nivå.

Hva betyr Våg å vite-prisen for deg?

- Det var en veldig hyggelig overraskelse. Det er en inspirasjon for å gjøre en god innsats i videre arbeid uansett hva slags type arbeidsoppgaver jeg jobber med.


Nysgjerrig på hvem andre som vant? Les om de andre prisvinnerne her

Publisert 20. nov. 2020 10:32 - Sist endret 20. nov. 2020 10:32