Jens Jungblut og Kristoffer Kolltveit nye førsteamanuenser på Institutt for statsvitenskap

Jens Jungblut og Kristoffer Kolltveit. Foto: Tron Trondal

Jens Jungblut

Jens Jungblut har PhD fra Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Oslo (2016) og  en mastergrad i statsvitenskap fra Johannes Gutenberg-Universität Mainz (2010).

Jungblut forsker på partipolitikk, politikkutforming og offentlig styring av utdanningspolitikk med fokus på høyere utdanning. Han underviser i blant annet utdanningspolitikk og det globale høyere utdanningsmarkedet.

Kristoffer Kolltveit

Kristoffer Kolltveit har PhD i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo (2013). Han har jobbet som førsteamanuensis på OsloMet fra 2016 til han ble ansatt på UiO. 

Kolltveit forsker på politiske og administrative aktører i sentralforvaltningen, samt beslutningsprosesser i regjeringen. I de siste publikasjonene har han sett spesielt på hvordan mediene påvirker offentlig sektor.

Viktig kompetanse til instituttet

Instituttleder ved Institutt for statsvitenskap, Anne Julie Semb, er meget fornøyd med å ha Jungblut og Kolltveit ved instituttet;

– Vi er veldig glade for å ha Jungblut og Kolltveit med på laget, de har begge verdifull erfaring som vil berike instituttets forskning og undervisning.

Av Hilde Holsten
Publisert 13. des. 2018 09:27 - Sist endret 21. mars 2019 22:22