Det konstitusjonelle demokratiet: Grunnlovens betydning for politisk praksis

Eivind Smith

 

Kapittel 7 (pp. 114-134) i Harald Baldersheim og Øyvind Østerud, red. Det norske demokratiet i det 21. århundre.

Som modern stat er Norge konstituert av grunnloven av 1814. Ulikt andre tilsvarende dokumenter fra samme periode erklærer grunnloven selv statens uavhengighet eller suverenitet overfor omverdenen. Sammenstillingen av uavhengighetserklæringen og reglene om statens konstituering i ett og samme dokument har utvilsomt bidratt til den sterke symbolske posisjonen som grunnloven fikk hos oss.

Published Oct. 6, 2014 4:49 PM - Last modified Oct. 6, 2014 4:56 PM