Øyvind Østerud

Professor
Image of Øyvind Østerud
Norwegian version of this page
Mobile phone +47 90 14 06 23
Room 923
Available hours By appointment
Username
Visiting address Moltke Moes vei 31 Eilert Sundts hus blokk B 0851 OSLO
Postal address Postboks 1097 Blindern 0317 OSLO

Academic Interests

Geopolitics and war; sovereignty and nationalism; democracy and regime transition

Background

Ph.D. from The London School of Economics; professor in political science/international conflict studies at The University of Oslo from 1980.

CV

Bibliography 1964-2014

Positions held

 • Head of the Department of Political Science, University of Oslo, 1993-95 and from 2008-
 • President and vice-president  of the Norwegian Academy of Science and Letters 2008-2011

 

Tags: USA

Publications

 • Østerud, Øyvind (2020). Den politiske ulikhetskrisen. Tidsskrift for samfunnsforskning.  ISSN 0040-716X.  (4), s 392- 397 . doi: 10.18261/ISSN.1504-291X-2020-04-05 Full text in Research Archive.
 • Østerud, Øyvind (2020). Fighting in the Shadows: Between Military Strategy and Muscular Policing, In Janne Haaland Matlary & Robert Johnson (ed.),  Military Strategy in the 21st century. The Challenge for NATO.  Hurst Publishers.  ISBN 9781787383913.  15.  s 285 - 303
 • Østerud, Øyvind (2020). Kampen om demokratiets mening, I:  Uten sammenligning. Festskrift til Eivind Smith 70 år.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-3300-7.  Siste kapittel.  s 693 - 707
 • Østerud, Øyvind (2019). Domstolene i grenseland mellom jus og politikk, I: Ole Kristian Fauchald & Eivind Smith (red.),  Mellom jus og politikk. Grunnloven § 112.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-2701-3.  Kapittel 4.  s 55 - 69
 • Østerud, Øyvind (2019). Libya-krigen og utredningene i Storbritannia og Norge, I: Terje Tvedt; Rune Ottosen & Tormod Heier (red.),  Libya: Krigens uutholdelige letthet.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202634421.  Kapittel 7.  s 149 - 167
 • Østerud, Øyvind & Jupskås, Anders Ravik (2019). Reaksjoner på høyrepopulismen - og konsekvenser for partisystemet, I: Elin Haugsgjerd Allern; Jo Saglie & Øyvind Østerud (red.),  Makt og opposisjon : De politiske partiene som demokratisk paradoks.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03431-7.  Kapittel 7.  s 101 - 116
 • Østerud, Øyvind (2018). Status Europe: Sovereignty and Nationalism. Kortinfo fra DNAK.  ISSN 1502-6361.  (1)
 • Østerud, Øyvind (2017). "Populismen tar over verden". Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  34(3), s 243- 258 . doi: DOI: 10.18261/issn.1504-3053-2017-03-03 Full text in Research Archive.
 • Østerud, Øyvind (2017). Utfordringer i utviklingen av menneskerettigheter, I: Jakob Lothe (red.),  Forsking og menneskerettar.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-884-5.  Kap. 5.  s 61 - 70
 • Østerud, Øyvind (2016). Strategic Ability in Europe: The Case of France, In Janne Haaland Matlary & Tormod Heier (ed.),  Ukraine and Beyond: Russia's Strategic Security Challenge to Europe.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-3-319-32529-3.  7.  s 129 - 146
 • Østerud, Øyvind (2015). Albert Camus og det utidsmessige opprøret, I: Øystein Sørensen; Bernt Hagtvet & Nik. Brandal (red.),  Demokratisk beredskap. Intellektuell motstand mot totalitære fristelser.  Dreyer Forlag A/S.  ISBN 9788282651325.  Kapittel 11.  s 241 - 253
 • Østerud, Øyvind (2015). Demokrati, rettsstat og rettsliggjøring, I: Raino Sverre Malnes & Dag Einar Thorsen (red.),  Demokrati - historien og ideene.  Dreyer Forlag A/S.  ISBN 9788282651219.  Kapittel.  s 578 - 589
 • Østerud, Øyvind (2015). Kampen om selvstendigheten og språket: Nasjon, nasjonsbygging, nasjonalisme, I: Bjørg Seland (red.),  Selvstendighet og nasjonsbygging. 1814-2014.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-49927-3.  Kapittel 2.  s 37 - 48
 • Østerud, Øyvind (2015). Raymond Aron og de intellektuelles opium, I: Øystein Sørensen; Bernt Hagtvet & Nik. Brandal (red.),  Demokratisk beredskap. Intellektuell motstand mot totalitære fristelser.  Dreyer Forlag A/S.  ISBN 9788282651325.  Kapittel 7.  s 163 - 176
 • Baldersheim, Harald & Østerud, Øyvind (2014). Det norske demokratiet i det 21. århundre. Dei lange linene frå 1814, I: Harald Baldersheim & Øyvind Østerud (red.),  Det norske demokratiet i det 21. århundre.  Fagbokforlaget.  ISBN 9788245016147.  Kapittel 1.  s 11 - 24
 • Østerud, Øyvind (2014). Fremtidens sikkerhetspolitikk i vestnordisk perspektiv, I: Gestur Hovgaard; Beinta í Jákupsstovu & Hans Andrias Sølvara (red.),  Vestnorden : nye roller i det internationale samfund.  Føroya Fródskaparfelag.  ISBN 978-99918-65-63-8.  Kap. 7.  s 122 - 129
 • Østerud, Øyvind (2014). Judicial Power and Legal Revolution, In Nils A. Engstad; Astrid Lærdal Frøseth & Bård Tønder (ed.),  The independence of judges.  Eleven International Publishing.  ISBN 978-94-6236-116-4.  Ch. 16.  s 233 - 246
 • Østerud, Øyvind (2014). Norges selvstendighet i 1814 og i 2014, I: Harald Baldersheim & Øyvind Østerud (red.),  Det norske demokratiet i det 21. århundre.  Fagbokforlaget.  ISBN 9788245016147.  Kapittel 2.  s 27 - 47
 • Østerud, Øyvind & Hønneland, Geir (2014). Geopolitics and International Governance in the Arctic. Arctic Review on Law and Politics.  ISSN 1891-6252.  5(2), s 156- 176 . doi: 10.5040/9781350985377.ch-002
 • Østerud, Øyvind (2013). Afghanistan-operasjonen - feil strategi eller umulig utfordring?, I: Ola Bøe-Hansen; Tormod Heier & Janne Haaland Matlary (red.),  Strategisk suksess? Norsk maktbruk i Libya og Afghanistan.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02131-7.  Kapittel 3.  s 61 - 73
 • Østerud, Øyvind (2013). Statsvitenskap mellom styring og kritikk. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  (4), s 371- 377
 • Østerud, Øyvind (2013). Strategiske vilkår for counterinsurgency. Striden om doktrinene. Norsk Militært Tidsskrift.  ISSN 0029-2028.  (4), s 38- 44
 • Østerud, Øyvind & Toje, Asle (2013). Strategy, Risk and Threat Perception in NATO, In Janne Haaland Matlary (ed.),  NATO's European allies: Military Capability and Political Will.  Palgrave Macmillan.  ISBN 9781137034991.  Chapter 5.  s 71 - 94
 • Østerud, Øyvind (2012). Domstolsmakt og rettsrevolusjon, I: Nils Asbjørn Engstad; Astrid Lærdal Frøseth & Bård Tønder (red.),  Dommernes uavhengighet.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1110-4.  Del V.  s 425 - 442
 • Østerud, Øyvind (2012). Etterord: Makt og rett for alle?, I: Knut-Erich Papendorf (red.),  Rett for alle.  Novus Forlag.  Etterord.
 • Østerud, Øyvind (2012). Fremtidens landmakt. Pro Patria.  ISSN 1892-4794.  (5-12), s 13- 15
 • Østerud, Øyvind (2011). Narkokrigen. Internasjonal Politikk - Skandinavisk tidsskrift for internasjonale studier.  ISSN 0020-577X.  69(3), s 493- 503
 • Østerud, Øyvind (2011). Regime transition and varieties of post-communism, In Elisabeth Bakke & Ingo Peters (ed.),  20 Years since the Fall of the Berlin Wall.  BWV - Berliner Wissenschafts-Verlag.  ISBN 978-1-78068-039-2.  Chapter 2.  s 45 - 56
 • Østerud, Øyvind (2011). State formation, In Dirk Berg-Schlosser; Leonardo Morlino (ed.),  International Encyclopedia of Political Science.  Sage Publications.  ISBN 9781412959636.  Chapter, Vol.8.  s 2507 - 2512
 • Østerud, Øyvind (2011). The Role of National Sovereignty and the Future of the EU, In Helge Høibraaten & Jochen Hille (ed.),  Northern Europe and the Future of the EU. Nordeuropa und Die Zukunft der EU.  Berliner Wissenschafts-Verlag GmbH.  ISBN 978-3-8305-1965-2.  Chapter 12.  s 177 - 185
 • Østerud, Øyvind (2010). Krigføring til salgs. Minerva (Oslo).  ISSN 0805-7842.  86(2), s 22- 30
 • Østerud, Øyvind (2010). Statsvitenskapen og de nordiske maktutredningene. Statsvetenskaplig Tidsskrift.  ISSN 0039-0747.  112(5), s 568- 577
 • Østerud, Øyvind (2010). Utfordringen: De nye krigene, I: Tore Nyhamar (red.),  Utfordringer og strategi i freds- og stabiliseringsoperasjoner.  Abstrakt forlag.  ISBN 978-82-7935-284-6.  Kapittel 2.  s 34 - 55
 • Østerud, Øyvind (2009). Evolusjon, politikk og statsvitenskap. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  26(3-4), s 240- 255
 • Østerud, Øyvind (2009). Evolving Metaphors of Development, In Birgit Brock-Utne & Gunnar Garbo (ed.),  Language and Power.The Implications of Language for Peace and Development.  Mkuki na Nyota Publishers.  ISBN 978-9987-08-032-8.  Chapter 13.
 • Østerud, Øyvind (2009). Statsfrie rom og nye kriger, I: Raino Sverre Malnes (red.),  Prekær Politikk.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-39508-4.  Kapittel 11.  s 177 - 191
 • Østerud, Øyvind (2009). Statsstyret og maktens problem, I: Geoff Mulgan (red.),  God og ond makt. Om staters vekst og fall, idealer og svik.  Abstrakt forlag.  ISBN 978-82-7935-265-5.  Innledning.  s 9 - 14
 • Østerud, Øyvind; Lange, Even & Pharo, Helge (2009). Utenrikspolitikken etter den kalde krigen, I: Even Lange; Helge Pharo & Øyvind Østerud (red.),  Vendepunkter i norsk utenrikspolitikk. Nye internasjonale vilkår etter den kalde krigen.  Unipub forlag.  ISBN 978-82-7477-360-8.  Kapittel 1.  s 7 - 26
 • Østerud, Øyvind (2008). Global conflict trends: A rejoinder. Conflict, Security and Development.  ISSN 1467-8802.  8(3), s 383- 386 . doi: 10.1080/14678800802323423
 • Østerud, Øyvind (2008). Statsvitenskap, I: Eivind Balsvik & Susanna Maria Solli (red.),  Introduksjon til samfunnsvitenskapene. En antologi.  Universitetsforlaget AS.  ISBN 978-82-15-01316-9.  3.  s 55 - 65
 • Østerud, Øyvind (2008). Stormaktsgaranti og sikkerhetstrusler etter den kalde krigen, I: Roald Berg (red.),  Selvstendig og beskyttet. Det stormaktsgaranterte Norge fra Krimkrigen til NATO.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-0808-1.  Kapittel 8.  s 136 - 151
 • Østerud, Øyvind (2008). Towards a more peaceful world? A critical view. Conflict, Security and Development.  ISSN 1467-8802.  8(2), s 223- 240 . doi: 10.1080/14678800802109673
 • Steen, Anton & Østerud, Øyvind (2007). Eliter og nyliberal stat - postsosialdemokratiske og postkommunistiske eliter, I: Per Kristen Mydske; Dag Harald Claes & Amund Lie (red.),  Nyliberalisme - ideer og politisk virkelighet.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01162-2.  Kapittel 10.  s 185 - 206
 • Østerud, Øyvind (2007). Fredsbygging gjennom intervensjon?. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  24(2), s 216- 218
 • Østerud, Øyvind (2007). Introduction: The Peculiarities of Norway, In Øyvind Østerud (ed.),  Norway in Transition. Transforming a Stable Democracy.  Routledge.  ISBN 978-0-415-37821-5.  Introduction.  s 1 - 16
 • Østerud, Øyvind (2007). Les Pays Nordiques: Grandes Puissances Humanitaires?. Nordiques.  ISSN 1761-7677.  (13), s 55- 74
 • Østerud, Øyvind (2007). Makt og maktbruk i internasjonal politikk, I: Jon Hovi & Raino Sverre Malnes (red.),  Anarki, makt og normer.  Abstrakt forlag.  ISBN 978-82-7935-228-0.  Kapittel 4.  s 86 - 100
 • Østerud, Øyvind (2007). The New Military Revolution - From Mercenaries to Outsourcing, In Øyvind Østerud & Janne Haaland Matlary (ed.),  Denationalisation of Defence. Convergence and Diversity.  Ashgate.  ISBN 978-0-7546-7119-0.  Chapter 2.  s 13 - 26
 • Østerud, Øyvind & Hveem, Helge (2007). Økonomisk globalisering, nasjonalstaten og demokratiet, I: Per Kristen Mydske; Dag Harald Claes & Amund Lie (red.),  Nyliberalisme - ideer og politisk virkelighet.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01162-2.  Kapittel 17.  s 345 - 361
 • Østerud, Øyvind & Matlary, Janne Haaland (2007). Introduction: Towards the Post-national Military, In Øyvind Østerud & Janne Haaland Matlary (ed.),  Denationalisation of Defence. Convergence and Diversity.  Ashgate.  ISBN 978-0-7546-7119-0.  Introduction.  s 3 - 12

View all works in Cristin

 • Orning, Hans Jacob & Østerud, Øyvind (2020). Krig uten stat: hva har moderne kriger og middelalderkriger felles?. Dreyer Forlag A/S.  ISBN 978-82-8265-543-9.  267 s.
 • Østerud, Øyvind & Orning, Hans Jacob (2020). Krig uten stat. Hva har de nye krigene og middelalderkrigene felles?. Dreyers forlag.  ISBN 978-82-8265-543-9.  267 s.
 • Allern, Elin Haugsgjerd; Saglie, Jo & Østerud, Øyvind (red.) (2019). Makt og opposisjon : De politiske partiene som demokratisk paradoks. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03431-7.  267 s. Show summary
 • Østerud, Øyvind (2018). Det globale statssystemet. Dreyer Forlag A/S.  ISBN 9788282654586.  172 s.
 • Østerud, Øyvind (2018). Nasjonalisme. Dreyer Forlag A/S.  ISBN 978-82-8265-439-5.  209 s.
 • Østerud, Øyvind (2016). Sta je rat. Univerzitet u Sarajevu.  ISBN 978-9958-028-13-7.  236 s.
 • Baldersheim, Harald & Østerud, Øyvind (red.) (2014). Det norske demokratiet i det 21. århundre. Fagbokforlaget.  ISBN 9788245016147.  380 s.
 • Østerud, Øyvind (2014). Statsvitenskap. Innføring i politisk analyse, 5. utgave. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02281-9.  311 s.
 • Østerud, Øyvind; Sirevåg, Reidun & Lærum, Ole Didrik (red.) (2009). Det Norske Videnskaps-Akademi Årbok 2008. Novus Forlag.  ISBN 9788270995547.  410 s.
 • Lange, Even; Pharo, Helge & Østerud, Øyvind (red.) (2009). Vendepunkter i norsk utenrikspolitikk. Nye internasjonale vilkår etter den kalde krigen. Unipub forlag.  ISBN 978-82-7477-360-8.  348 s.
 • Lange, Even; Pharo, Helge & Østerud, Øyvind (red.) (2009). Vendepunkter i norsk utenrikspolitikk. Nye internasjonale vilkår etter den kalde krigen. Unipub forlag.  ISBN 978-82-7477-360-8.
 • Østerud, Øyvind (2009). Hva er krig. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01403-6.  155 s.
 • Østerud, Øyvind (red.) (2009). Hvordan målevitenskap? Søkelys på bibliometriske metoder. Det Norske Videnskaps-Akademi.  ISBN 978-82-7099-530-1.  80 s.
 • Østerud, Øyvind (ed.) (2007). Norway in Transition: Transforming a Stable Democracy. Routledge.  ISBN 0-415-37821-4.  217 s.
 • Østerud, Øyvind (red.) (2007). Norway in Transition. Transforming a Stable Democracy. Routledge.  ISBN 0-415-37821-4.  219 s.
 • Østerud, Øyvind (ed.) (2007). Norway in Transition. Transforming a Stable Democracy. Routledge.  ISBN 978-0-415-37821-5.  219 s.
 • Østerud, Øyvind (2007). Statsvitenskap. Innføring i politisk analyse. 4. utgave. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01165-3.  339 s.
 • Østerud, Øyvind (red.) (2007). Statsvitenskapelig leksikon. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01197-4.  308 s.
 • Østerud, Øyvind (red.) (2007). Statsvitenskapelig leksikon. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01197-4.  308 s.
 • Østerud, Øyvind (red.) (2007). Statsvitenskapelig leksikon. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215011974.  308 s.
 • Østerud, Øyvind & Matlary, Janne Haaland (ed.) (2007). Denationalisation of Defence. Convergence and Diversity. Ashgate.  ISBN 978-0-7546-7119-0.  183 s.

View all works in Cristin

 • Østerud, Øyvind (2020). Forsvaret - et kritisk blikk fra innsiden, av Harald Høiback (fra Norsk Militært Tidsskrift). Stratagem.no.
 • Østerud, Øyvind (2020). Fredsavtaler som krig på en annen måte. Stratagem.no.
 • Østerud, Øyvind (2020). Hvorfor militært påført regimeendring så ofte mislykkes. Stratagem.no.
 • Allern, Elin Haugsgjerd; Saglie, Jo & Østerud, Øyvind (2019). Politiske partier som demokratisk paradoks, I: Elin Haugsgjerd Allern; Jo Saglie & Øyvind Østerud (red.),  Makt og opposisjon : De politiske partiene som demokratisk paradoks.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03431-7.  Kapittel 1.  s 13 - 25
 • Østerud, Øyvind (2017). Demokrati er mer enn valg.
 • Østerud, Øyvind (2016). Carl Schmitt and Raoul Salan: Transformations of the Partisan, In Kjartan Koch Mikalsen; Erling Skjei & Audun Øfsti (ed.),  Modernity - Unity in Diversity? Essays in Honour of Helge Høibraaten.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-840-1.  4.  s 107 - 122
 • Østerud, Øyvind (2016). Demokratiet som utfordret styreform, I: Nikolai Brandal & Dag Einar Thorsen (red.),  Den dannede opprører: Bernt Hagtvet 70 år.  Dreyer Forlag A/S.  ISBN 9788282651684.  Kapittel.
 • Østerud, Øyvind (2015). The Challenges of Hybrid Warfare.
 • Østerud, Øyvind (2014). Folkestyre og elitestyre 1814-2014. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Østerud, Øyvind (2014). Norway at the dawn of sovereign statehood. The Geographer.  Spring, s 19- 20
 • Østerud, Øyvind (2013). Euroens tragedie, I: Rolf Gustavsson & Ylva Nilsson (red.),  Nordiska röster om Europas framtid.  Foreningen Norden/Global Utmaning.  Del 3.  s 138 - 147
 • Østerud, Øyvind (2013). Kampen om Camus. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Østerud, Øyvind (2013). Regionenes Europa - de rikes opprør. Hvor hender det?.  ISSN 0801-9509.  2012-2013(15)
 • Østerud, Øyvind (2013). Statsdannelse, nye stater og internasjonal orden.
 • Østerud, Øyvind (2013). Strategi og politikk i internasjonale operasjoner. ProPatria. Militærfaglig tidsskrift.  (5/6), s 7- 10
 • Østerud, Øyvind (2013). Uønsket kunnskap. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Østerud, Øyvind (2013). "Vi møtes igjen" - Skytte-prisen for 2013 til Robert Axelrod. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Duesund, Åse Gunhild Woie; Enger, Inger S.; Flatø, Lars Erik; Kvassheim, Gunnar; Rosnes, Åge; Røssland, Liv; Røvik, Kjell Arne; Widvey, Thorhild; Østerud, Øyvind & Aasheim, Eli (2012). Ventetide - et spørsmål om tillit. En evaluering av statens karanteneregelverk. NOU - Norges offentlige utredninger. 12.
 • Myhre, Jan Eivind & Østerud, Øyvind (2012). Forvridde forskningsmål. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  s 19- 19
 • Østerud, Øyvind (2012). Contemporary Military Innovation. Norsk Militært Tidsskrift.  ISSN 0029-2028.  182(4), s 48- 49
 • Østerud, Øyvind (2012). Det Norske Videnskaps-Akademi Årbok 2011 Innledning: Utfordringer i Vitenskapsåret.
 • Stenseth, Nils Christian & Østerud, Øyvind (2011). Forskningsfondet knekkes. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  s 5- 5
 • Claes, Dag Harald; Østerud, Øyvind & Harsem, Øistein (2010). The New Geopolitics of the High North.
 • Østerud, Øyvind (2009). Does Foreign Aid Really Work?. International History Review.  ISSN 0707-5332.  31(1), s 226- 227
 • Østerud, Øyvind (2009). Elitisme som demokratisk problem - tilfellet Frankrike. Replikk, I: Andreas Snildal; Anders Ravik Jupskås & Kirchhoff Karl Kristian Rådahl (red.),  Demokratiet før og nå. Essays fra Oslostudentenes demokratiuke.  Unipub forlag.  ISBN 978-82-7477-451-3.  Del 3.  s 109 - 111
 • Østerud, Øyvind (red.) (2009). Hvordan måle vitenskap? Søkelys på bibliometriske metoder.
 • Østerud, Øyvind (2008). Om de nye krigene. Norsk Militært Tidsskrift.  ISSN 0029-2028.  178(4), s 42- 43
 • Østerud, Øyvind (2008). Privatisert militærmakt - norsk utfordring. ProPatria. Militærfaglig tidsskrift.  (1), s 23- 25
 • Østerud, Øyvind (2007). Makt, demokrati og rett. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  46(7), s 443- 445

View all works in Cristin

Published Sep. 21, 2010 1:17 PM - Last modified May 31, 2021 3:42 PM

Projects

No ongoing projects