Tore Hansen

Image of Tore Hansen
Phone +47 22855174
Username
Visiting address Moltke Moes vei 31 Eilert Sundts hus blokk B 0851 OSLO

Publications

 • Hansen, Tore (2015). Kan Norge bli mer demokratisk med færre kommuner?. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift.  ISSN 0801-1745.  31(1), s 62- 73
 • Hansen, Tore (2014). Kommunal autonomi - hvor stort er spillerommet?, I: Harald Baldersheim & Lawrence E Rose (red.),  Det kommunale laboratorium: Teoretiske perspektiver på lokal politikk og organisering, 3. utgave.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1632-1.  Kapittel 12.  s 239 - 260
 • Hansen, Tore (2014). Ressurser teller, men stemmer avgjør – Om kommuneinndelingens politiske økonomi. Nordisk Administrativt Tidsskrift.  ISSN 0029-1285.  91(1), s 5- 26
 • Rose, Lawrence E & Hansen, Tore (2013). Fylkestingsvalgene: Demokratisk milepæl eller demokratisk staffasje?, I: Johannes Bergh & Dag Arne Christensen (red.),  Et robust lokaldemokrati : lokalvalget i skyggen av 22. juli 2011.  Abstrakt forlag.  ISBN 978-82-7935-342-3.  11.  s 203 - 221
 • Rose, Lawrence E & Hansen, Tore (2013). Norway: No Big Deal With Regional Elections?, In Regis Dandoy & Arjan H. Schakel (ed.),  Regional and National Elections in Western Europe: Territoriality of the Vote in Thirteen Countries.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-1-137-02543-2.  10.  s 179 - 195
 • Fredriksen, Kim Alex; Kristensen, Tor Erik Holt & Hansen, Tore (2012). Combined bead polymerization and Cinchona organocatalyst immobilization by thiol-ene addition. Beilstein Journal of Organic Chemistry.  ISSN 2195-951X.  8, s 1126- 1133 . doi: 10.3762/bjoc.8.125
 • Hansen, Tore & Stigen, Inger Marie (2012). Regionen som ramme for politisk-administrativ organisering, I:  Det regionale Norge 1950 til 2050.  Abstrakt forlag.  ISBN 978-82-7935-329-4.  4.  s 67 - 92
 • Hansen, Tore (2011). Demokrati og finanser. Om det finansielle grunnlaget for lokalt demokrati, I: Harald Baldersheim & Eivind Smith (red.),  Lokalt demokrati uten kommunalt selvstyre?.  Abstrakt forlag.  ISBN 978-82-7935-314-0.  3.  s 73 - 100
 • Hansen, Tore; Mydske, Per Kristen & Claes, Dag Harald (2011). Teorier om offentlige reformer, I: Dag Harald Claes & Per Kristen Mydske (red.),  Forretning eller fordeling? Reform av offentlig nettverkstjenester.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215014142.  2.  s 40 - 66
 • Tjerbo, Trond; Indset, Marthe & Hansen, Tore (2011). Fylkesmannens rolle i det norske styringssystemet. Nordisk Administrativt Tidsskrift.  ISSN 0029-1285.  88(2), s 93- 109
 • Hansen, Tore & Noer, Hanne (2010). The Political Effects of Local Property Taxation in Norway. Lex Localis.  ISSN 1581-5374.  8(4), s 313- 327 . doi: 10.4335/8.4.313-327(2010)
 • Hansen, Tore; Hanssen, Gro Sandkjær & Stigen, Inger Marie (2008). Det fragmenterte regionale styringssystemet - konsekvenser for samordning?. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift.  ISSN 0801-1745.  (3)
 • Hansen, Tore (2008). På vei mot en norsk regionreform, I: Lennart Nilsson & Susanne Johansson (red.),  Regionen och flernivådemokratin.  SOM-Institutet, Gøteborgs Universitet.  ISBN 978-91-89673-12-0.  Kapittel.  s 241 - 252
 • Hansen, Tore; Sandkjær Hansen, Gro & Stigen, Inger Marie (2008). Det fragmenterte regionale styringssystemet - konsekvenser for samordning?. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift.  ISSN 0801-1745.  24(3), s 198- 223
 • Hansen, Tore; Hanssen, Gro Sandkjær & Stigen, Inger Marie (2007). Den regionale staten. Nordiske organisasjonsstudier.  ISSN 1501-8237.  9(1), s 55- 76 Show summary
 • Hansen, Tore (2007). Norwegian Political Science, In Hans-Dieter Klingemann (ed.),  The State of Political Science in Western Europe.  Barbara Budrich Publishers.  ISBN 978-3-86649-045-1.  Kapittel.  s 295 - 310
 • Hansen, Tore; Hanssen, Gro Sandkjær & Stigen, Inger Marie (2007). Den regionale staten. Nordiske organisasjonsstudier.  ISSN 1501-8237.  9(1), s 55- 77
 • Hansen, Tore & Stigen, Inger Marie (2007). The Growing Regional Administration: From Federalist Principles to Single-Issue Clubs. Regional & Federal Studies.  ISSN 1359-7566.  17(2), s 235- 251
 • Hansen, Tore & Stigen, Inger Marie (2007). The Growing Regional Administration: From Federalist Principles to Single-Issue Clubs. Regional & Federal Studies.  ISSN 1359-7566.  17(2), s 235- 251
 • Hansen, Tore (2005). Hvorfor søkelys på sykehusreformen?, I: Ståle Opedal & Inger Marie Stigen (red.),  Helse-Norge i støpeskjeen. Søkelys på sykehusreformen.  Fagbokforlaget.  ISBN 82-450-0255-0.  Innledning.  s 9 - 12
 • Hansen, Tore (2005). Kommunal autonomi - hvor stort er spillerommet?, I: Harald Baldersheim & Lawrence E Rose (red.),  Det kommunale laboratorium: Teoretiske perspektiver på lokal politikk og organisering, 2. utgave.  Fagbokforlaget.  ISBN 82-450-0192-9.  Kapittel 8.  s 183 - 208
 • Hansen, Tore (2005). Policyanalyser - har kommunepolitikken noen konsekvenser?, I: Harald Baldersheim & Lawrence E Rose (red.),  Det kommunale laboratorium: Teoretiske perspektiver på lokal politikk og organisering, 2. utgave.  Fagbokforlaget.  ISBN 82-450-0192-9.  Kapittel 5.  s 113 - 136
 • Hansen, Tore & Heløe, Leif Arne (2005). Mot en ny regionalisering i Norge?. Kommunal ekonomi och politik.  ISSN 1402-8700.  9(3), s 7- 29
 • Tjerbo, Trond & Hansen, Tore (2005). Individualisme, sosial kapital og politisk deltakelse. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift.  ISSN 0801-1745.  (Årg. 21, nr 1), s 29- 51
 • Hansen, Tore & Heløe, Leif Arne (2004). Ny kommunestruktur eller ny kommuneform?. Nordisk Administrativt Tidsskrift.  ISSN 0029-1285.  85(4), s 261- 276
 • Hansen, Tore (2003). Kommunesammenslutningenes politiske legitimitet, I: Sentralforbund Kommunenes (red.),  Er sammenslutning av kommuner svaret på Kommune-Norges utfordringer?.  Kommuneforlaget AS.  ISBN 8244608463.  Kapittel 1.  s 15 - 30
 • Hansen, Tore (2003). Kommunesammenslutninger og politisk legitimitet, I: Tore Hansen (red.),  Mellom politiske prinsipper og lokal pragmatisme. Kommunesammenslutningenes legitimeringsgrunnlag.  Norsk institutt for by- og regionforskning.  ISBN 82-7071-428-3.  Kapittel 3.  s 35 - 50
 • Hansen, Tore (2003). Kommunestrukturens politiske grunnlag og retorikk, I: Tore Hansen (red.),  Mellom politiske prinsipper og lokal pragmatisme. Kommunesammenslutningenes legitimeringsgrunnlag.  Norsk institutt for by- og regionforskning.  ISBN 82-7071-428-3.  Kapittel 5.  s 75 - 97
 • Hansen, Tore (2003). Lokal forankring og politisk deltakelse, I: Sentralforbund Kommunenes (red.),  Er sammenslutning av kommuner svaret på Kommune-Norges utfordringer?.  Kommuneforlaget AS.  ISBN 8244608463.  Kapittel 2.  s 31 - 44
 • Hansen, Tore & Myrvold, Trine Monica (2003). Avslutning, I: Tore Hansen (red.),  Mellom politiske prinsipper og lokal pragmatisme. Kommunesammenslutningenes legitimeringsgrunnlag.  Norsk institutt for by- og regionforskning.  ISBN 82-7071-428-3.  Kapittel 7.  s 113 - 118
 • Hansen, Tore & Myrvold, Trine Monica (2003). Kommunesammenslutninger - legitimitet og demokratiske konsekvenser, I: Tore Hansen (red.),  Mellom politiske prinsipper og lokal pragmatisme. Kommunesammenslutningenes legitimeringsgrunnlag.  Norsk institutt for by- og regionforskning.  ISBN 82-7071-428-3.  Kapittel 1.  s 11 - 17
 • Hansen, Tore & Winsvold, Marthe (2003). Politiske effekter av kommunesammenslutninger, I: Tore Hansen (red.),  Mellom politiske prinsipper og lokal pragmatisme. Kommunesammenslutningenes legitimeringsgrunnlag.  Norsk institutt for by- og regionforskning.  ISBN 82-7071-428-3.  Kapittel 6.  s 99 - 111
 • Hansen, Tore & Klausen, Jan Erling (2002). Between the Welfare State and Local Government Autonomy. Local Government Studies.  ISSN 0300-3930.  28(4), s 47- 66 Show summary
 • Hansen, Tore; Opheim Ellis, Ingunn & Fimreite, Anne Lise (2002). Spiller egenskaper ved kommunene noen rolle for valgdeltakelsen ved kommunevalg?, I: Bernt Aardal (red.),  Valgdeltakelse og lokaldemokrati.  Kommuneforlaget, Oslo.  ISBN 82-446-0920-6.  kapittel.  s 45 - 68 Show summary
 • Hansen, Tore (2001). Velferdsstaten og "den tredje vei", I: Harald Baldersheim; Bernt Hagtvet & Knut Martin Heidar (red.),  Statsvitenskapelige utsyn : politiske tema og tenkemåter i en oppbruddstid.  Cappelen Damm Høyskoleforlaget.  ISBN 82-7634-333-3.  s 267 - 273 Show summary
 • Hansen, Tore & Hovik, Sissel (2001). Kommunestyret som nasjonal rekrutteringsarena, I: Anne Lise Fimreite; Helge O. Larsen & Jacob Aars (red.),  Lekmannsstyre under press.  Kommuneforlaget, Oslo.  ISBN 82-446-0872-2.  10.  s 267 - 282
 • Hansen, Tore (2000). Policyanalyser - har kommunalpolitikken noen konsekvenser?, I: Harald Baldersheim & Lawrence E Rose (red.),  Det kommunale laboratorium.  Fagbokforlaget, Bergen.  ISBN 82-7674-585-7.  Kapittel 5.  s 113 - 136
 • Hansen, Tore (2000). Kommunal autonomi - hvor stort er spillerommet?, I: Harald Baldersheim & Lawrence E Rose (red.),  Det kommunale laboratorium: Teoretiske perspektiver på lokal politikk og organisering.  Fagbokforlaget, Bergen.  ISBN 82-7674-585-7.  s 185 - 211 Show summary
 • Hansen, Tore (2000). Policyanalyser - har kommunepolitikken noen konsekvenser?, I: Harald Baldersheim & Lawrence E Rose (red.),  Det kommunale laboratorium: Teoretiske perspektiver på lokal politikk og organisering.  Fagbokforlaget, Bergen.  ISBN 82-7674-585-7.  s 113 - 136 Show summary
 • Hansen, Tore (1997). Budsjettering, I:  Statsvitenskapelig leksikon.  Universitetsforlaget.  ISBN 82-00-22924-6.
 • Hansen, Tore (1997). Offentlige utgifter, I:  Statsvitenskapelig leksikon.  Universitetsforlaget.  ISBN 82-00-22924-6.
 • Hansen, Tore (1997). Politiske strakstiltak og intern styring, I:  Universitetet som beslutningsarena.  Fagbokforlaget, ,Bergen..  ISBN 82-7674-370-6.  s 197 - 211
 • Hansen, Tore (1995). The Regional Basis of EU-Resistance: Why the Norwegians said "No", In J.J. Hesse & Theo A. J. Toonen (ed.),  The European Yearbook for Comparative Government and Public Administration.  Nomos Verlagsgesellschaft.  ISBN 3-7890-4702-3.  s 251 - 268
 • Baldersheim, Harald & Hansen, Tore (1989). Introduksjon til temanummer om krisepolitikk for storbyene. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift.  ISSN 0801-1745.  5(1), s 3- 4

View all works in Cristin

 • Hansen, Tore & Offerdal, Audun (red.) (1995). Borgere, tjenesteytere og beslutningnstakere. Tano, Oslo.  ISBN 82-518-3396-5.

View all works in Cristin

 • Hansen, Finn Knut & Hansen, Tore (2012). Polymer particles with organocatalytic functionality. Abstract of Papers of the American Chemical Society.  ISSN 0065-7727.  244
 • Rose, Lawrence E & Hansen, Tore (2012). Fylkestingsvalgene: Demokratisk milepæl eller demokratisk staffasje?.
 • Hansen, Tore (2011). Den norske sykehusreformen, I: Andreas Ivarsson (red.),  Nordisk kommunforskning : en forskningsöversikt med 113 projekt.  Göteborgs Universitet - Förvaltningshögskolan.  ISBN 978-91-633-9802-5.  3.2.4.  s 171 - 172
 • Hansen, Tore (2011). Den regionale stat, I: Andreas Ivarsson (red.),  Nordisk kommunforskning : en forskningsöversikt med 113 projekt.  Göteborgs Universitet - Förvaltningshögskolan.  ISBN 978-91-633-9802-5.  3.3.1.  s 191 - 193
 • Hansen, Tore (2011). Fylkesmannen, I: Andreas Ivarsson (red.),  Nordisk kommunforskning : en forskningsöversikt med 113 projekt.  Göteborgs Universitet - Förvaltningshögskolan.  ISBN 978-91-633-9802-5.  3.3.2.  s 194 - 196
 • Hansen, Tore (2011). Kommunalt demokrati og finanser, I: Andreas Ivarsson (red.),  Nordisk kommunforskning : en forskningsöversikt med 113 projekt.  Göteborgs Universitet - Förvaltningshögskolan.  ISBN 978-91-633-9802-5.  2.4.4.  s 106 - 107
 • Hansen, Tore (2011). Ressurser teller, men stemmer avgjør. Om kommuneinndelingens politiske økonomi.
 • Hansen, Tore (2010). Pay-Back Time, In Ken Newton & Thibaud Boncourt (ed.),  The ECPR's First Fourty Years, 1970 - 2010.  ECPR Press.  Artikkel.  s 45 - 45
 • Hansen, Tore; Indset, Marthe; Sletnes, Ingun & Tjerbo, Trond (2009). Fylkesmannen mellom lokalt folkestyre og statlig styring. Show summary
 • Hansen, Tore; Stigen, Inger Marie; Indset, Marthe & Myrvold, Trine Monica (2008). Innsetting eller utpeking? Evaluering av forsøk med nye regler for byrådsdannelse i Oslo kommune.
 • Stigen, Inger Marie; Hansen, Tore; Indset, Marthe & Myrvold, Trine Monica (2008). Innsetting eller utpeking? Evaluering av forsøk med nye regler for byrådsdannelser i Oslo kommune. NIBR-rapport 2008:10.
 • Hansen, Tore (2007). Mellom hierarki og anarki: Improvisasjon som handlingsmodell.
 • Hansen, Tore (2007). Wagners lov, I: Øyvind Østerud (red.),  Statsvitenskapelig leksikon.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01197-4.  Leksikalsk innførsel.  s 296
 • Hansen, Tore & Berglund, Frode (2007). Politicians of equal status? On the recruitment and demand for female politicians.
 • Hansen, Tore & Heløe, Leif Arne (2007). Fylkesmannsembetet under omforming?.
 • Hansen, Tore & Rose, Lawrence E (2007). Assessing the vitality of local democracy: What considerations apply?.
 • Hansen, Tore; Hanssen, Gro Sandkjær; Heløe, Leif Arne & Stigen, Inger Marie (2006). Den regionale stat - enhet og mangfold.
 • Hansen, Tore & Rose, Lawrence E (2006). “Lokaldemokratiets tilstad: Hvilke forhold gjelder?”.
 • Heløe, Leif Arne; Hansen, Tore; Hanssen, Gro sandkjær & Stigen, Inger Marie (2006). Den regionale stat – enhet og mangfold. Om den geografiske inndelingen av regional stat og konsekvensene av denne. NIBR-rapport 2006:9.
 • Wu, Hong & Hansen, Tore (2006). Creating innovation actions through regional development agreement ? a case study in Norway. Show summary
 • Hansen, Tore (2005). Central regulations and local government autonomy.
 • Hauge, Bjørn Gitle & Hansen, Tore (red.) (2005). Utviklingsavtale om regionall utvikling mellom regionrådet i Nedre Glomma og Østfold Fylkeskommune. Show summary
 • Hansen, Tore (red.) (2003). Mellom politiske prinsipper og lokal pragmatisme. Kommunesammenslutningenes legitimeringsgrunnlag.
 • Hansen, Tore & Tjerbo, Trond (2003). Politisk engasjement, borgerroller og sosial kapital. Show summary
 • Helgesen, Marit & Hansen, Tore (2001). Driftsstyrer i Osloskolen - styrer eller bare drift?. Show summary
 • Hansen, Tore; Hovik, Sissel & Klausen, Jan Erling (2000). Stortinget som lokalpolitisk aktør. Show summary
 • Hansen, Tore (1999). Citizenship and the local welfare state. Show summary
 • Hansen, Tore (1999). Det norske politiske system: Kommunalt selvstyre i velferdsstatens tjeneste. Nytt fra nord.
 • Hansen, Tore (1999). Fra rammer til detaljer. En studie av partienes kommunalpolitiske programerklæringer. Show summary
 • Hansen, Tore (1999). Kommunale tjenester til mennesker med psykisk utviklingshemming med særlig vekt på organisering, kompetanse og fritid. En undersøkelse av kommuner i Rogaland.
 • Hansen, Tore & Hovik, Sissel (1999). En skole i demokrati? Stortingsrepresentantenes kommunalpolitiske bakgrunn. Show summary
 • Hansen, Tore (1998). Det lokale demokratiets vilkår. Show summary
 • Baldersheim, Harald; Hansen, Tore & Rose, Lawrence E (1997, 01. januar). Perspektiver på kommuneinstitusjonen og kommunepolitikk. [Radio].  Studio ved Universitetet i Oslo : Opptak til programinnslag på "Kunnskapskanalen", Arild Boman ansvarlig.
 • Hansen, Tore (1997). Decisions of the Margins of the European Margin.
 • Hansen, Tore (1997). Mot den depolitiserte kommune?.

View all works in Cristin

Published Sep. 21, 2010 1:17 PM - Last modified Jan. 21, 2019 12:44 PM