Ottar Hellevik

Professor Emeritus - Department of Political Science
Image of Ottar Hellevik
Norwegian version of this page
Username
Visiting address Moltke Moes vei 31 Eilert Sundts hus blokk B 0851 OSLO
Postal address Postboks 1097 Blindern 0317 OSLO

Academic Interests

 • Values and value change
 • Quality of life and subjective well-being
 • Survey methodology
 • Public Opinion Research
 • Social Inequality

Background

 • Magistergrad in sociology, University of Oslo, 1968.
 • Associate professor (from 1971), professor (1986 –) Department of Political Science, University of Oslo
 • Partitime position as research director at Synovate (MMI) since 1984
 • Visiting scholar/associate professor, Harvard University (1981-82)
 • Visiting fellow Department of Applied Social Studies and Social Research, University of Oxford (1992)

Awards

 • Worcester-prisen for best article in International Journal of Public Opinion Research  i 1993

Positions held

 • Chairman of Department of Political Science (1983-85)
 • Dean of Faculty of Social Sciences (1985-86)
Tags: Comparative Politics, Methodology, Values, Quality of life, Inequality, Public Opinion

Publications

Hellevik, Ottar (2009). Linear versus logistic regression when the dependent variable is a dichotomy. Quality&Quantity. ISSN 0033-5177. 43(1),  59- 74 . doi: 10.1007/s11135-007-9077-3

Hellevik, Ottar (2008). Assessing long-term value changes in societies, In Wolfgang, Donsbach & Michael, Traugot (ed.), Handbook of public opinion research. Sage Publications. ISBN 978-1-4129-1177-1. Ch. 52. 556 - 569

Hellevik, Ottar (2007). Margin insensitivity and the analysis of educational inequality. Czeck Sociological Review.  ISSN 1210-3861.  43(6),  1095- 1119

Hellevik, Ottar (2006). Election Day Polling by Means of a Telephone panel. International journal of public opinion research.  ISSN 0954-2892.  18(2), 224- 237

Hellevik, Ottar (2003). Economy, values and happiness in Norway. Journal of Happiness Studies.  ISSN 1389-4978.  4(3),  243- 283

Hellevik, Ottar (1997). Class Inequality and egalitarian reform. Acta Sociologica.  ISSN 0001-6993.

Hellevik, Ottar (1984). Introduction to causal analyses. George Allen & Unwin.

 • Hellevik, Ottar (2020). Antisemitism and Islamophobia in Norway. A Survey Analysis of Prevalence, Trends and Possible Causes of Negative Attitudes towards Jews and Muslims, In Christhard Heinz Gunther Hoffmann & Vibeke Moe (ed.),  The Shifting Boundaries of Prejudice. Antisemitism and Islamophobia in Contemporary Norway.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215034676.  4.  s 108 - 154 Full text in Research Archive.
 • Hellevik, Ottar (2020). Ja-siing som problem i intervjuundersøkelser. Tidsskrift for samfunnsforskning.  ISSN 0040-716X.  61, s 255- 270 . doi: 10.18261/ISSN.1504-291X-2020-03-04 Full text in Research Archive.
 • Hellevik, Tale; Hellevik, Ottar & Østbakken, Kjersti Misje (2019). Kan det godtas å være hjemme fra jobben selv om en strengt tatt er frisk nok til å gå? Kjønnsforskjeller i synet på «uberettiget» sykefravær. Søkelys på arbeidslivet.  ISSN 1504-8004.  36(1-2), s 79- 99 . doi: 10.18261/issn.1504-7989-2019-01-02-05 Full text in Research Archive. Show summary
 • Hellevik, Ottar (2017). The U-shaped age–happiness relationship: real or methodological artifact?. Quality & Quantity: International Journal of Methodology.  ISSN 0033-5177.  51(1), s 177- 197 . doi: 10.1007/s11135-015-0300-3
 • Hellevik, Ottar & Hellevik, Tale (2017). Utviklingen i synet på innvandrere og innvandring i Norge. Tidsskrift for samfunnsforskning.  ISSN 0040-716X.  58(3), s 250- 283 . doi: 10.18261/ISSN.1504-291X-2017-03-01 Full text in Research Archive. Show summary
 • Hellevik, Ottar & Hellevik, Tale (2016). Verdier og verdiutvikling, I: Ivar Frønes & Lise Kjølsrød (red.),  Det norske samfunn, bind 3.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205496927.  Kapittel 30.  s 58 - 89
 • Hellevik, Ottar (2015). Extreme nonresponse and response bias: A “worst case” analysis. Quality & Quantity: International Journal of Methodology.  ISSN 0033-5177.  Published ahead of print . doi: 10.1007/s11135-015-0246-5
 • Hellevik, Ottar (2015). Is the good life sustainable? A three decade study of values, happiness and sustainability in Norway, In Karen V Lykke Syse & Martin Lee Mueller (ed.),  Sustainable Consumption and the Good Life.  Routledge.  ISBN 978-1138013001.  Chapter 4.  s 55 - 79
 • Breivik, Gunnar & Hellevik, Ottar (2014). More active and less fit: changes in physical activity in the adult Norwegian population from 1985 to 2011. Sport in Society Cultures, Commerce, Media, Politics.  ISSN 1743-0437.  17(2), s 157- 175 . doi: 10.1080/17430437.2013.790898 Show summary
 • Hellevik, Ottar (2013). Measuring social inequality in educational attainment, In Gunn Elisabeth Birkelund (ed.),  Class and Stratification Analysis.  Emerald Group Publishing Limited.  ISBN 978-1-78190-537-1.  Kapittel.  s 319 - 339
 • Hellevik, Ottar & Barstad, Anders (2011). Innledning. Tidsskrift for velferdsforskning.  ISSN 0809-2052.  14(3), s 134- 137
 • Hellevik, Ottar (2011). Gir menn kvinner skylden for voldtekt? - Om feiltolking av intervjudata, I: Eivind Balsvik & Susanna Maria Solli (red.),  Introduksjon til samfunnsvitenskapene; Bind 2.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01843-0.  Kapitel 4.  s 50 - 74
 • Hellevik, Ottar (2011). Inntekt og subjektiv livskvalitet : Easterlins paradoks. Tidsskrift for velferdsforskning.  ISSN 0809-2052.  14(3), s 181- 203
 • Hellevik, Ottar (2011). Verdier, I: Siri Næss; John Eriksen & Torbjørn Moum (red.),  Livskvalitet. Forskning om det gode liv.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1210-1.  Kapitel 18.  s 237 - 244
 • Bergh, Johannes; Bjørklund, Tor & Hellevik, Ottar (2010). Personutvelgingen i norske valg. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift.  ISSN 0801-1745.  26(2), s 105- 131
 • Hellevik, Ottar (2010). Har vi en kulturell sentrum-periferi motsetning i Norge?. Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling.  ISSN 0805-083X.  (5), s 14- 19
 • Hellevik, Ottar (2009). Linear versus logistic regression when the dependent variable is a dichotomy. Quality & Quantity: International Journal of Methodology.  ISSN 0033-5177.  43(1), s 59- 74 . doi: 10.1007/s11135-007-9077-3
 • Hellevik, Ottar (2008). Assessing long-term value changes in societies, In Wolfgang Donsbach & Michael Traugot (ed.),  Handbook of public opinion research.  Sage Publications.  ISBN 978-1-4129-1177-1.  Kapitel 52.  s 556 - 569 Show summary
 • Hellevik, Ottar (2008). Ungdommens verdisyn, I: Eivind Balsvik & Susanna Maria Solli (red.),  Introduksjon til samfunnsvitenskapene. En antologi.  Universitetsforlaget AS.  ISBN 978-82-15-01316-9.  15.  s 295 - 311
 • Bay, Ann-Helén; Hellevik, Ottar & Hellevik, Tale (2007). Svekker innvandring oppslutningen om velferdsstaten?. Tidsskrift for samfunnsforskning.  ISSN 0040-716X.  48(3), s 377- 408 Show summary
 • Hellevik, Ottar (2007). Margin insensitivity and the analysis of educational inequality. Czech Sociological Review.  ISSN 1210-3861.  43(6), s 1095- 1119 Show summary
 • Hellevik, Ottar & Knutsen, Oddbjørn (2007). Norske velgere og nyliberalisme, I: Per Kristen Mydske; Dag Harald Claes & Amund Lie (red.),  Nyliberalisme - ideer og politisk virkelighet.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01162-2.  Kap. 13.  s 247 - 275 Show summary
 • Hellevik, Ottar (2006). Election Day Polling by Means of a Telephone panel. International Journal of Public Opinion Research.  ISSN 0954-2892.  18(2), s 224- 237
 • Hellevik, Ottar (2005). Sluttreplikk til Midtbø og Christensen. Tidsskrift for samfunnsforskning.  ISSN 0040-716X.  46(4), s 565- 568
 • Hellevik, Ottar (2005). Velgerne uten innflytelse over personutvelgingen? En kritikk av Rokkansenterets evalueringsrapport. Tidsskrift for samfunnsforskning.  ISSN 0040-716X.  46(4), s 539- 553
 • Hellevik, Ottar & Bergh, Johannes (2005). Personutvelgingen. Ny ordning - uendret resultat, I: Jo Saglie & Tor Bjørklund (red.),  Lokalvalg og lokalt folkestyre.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 82-05-33941-4.  4.  s 58 - 82
 • Hellevik, Ottar (2004). Kristentro i kontekst. Analyser av religionsdata fra Norsk Monitor, I:  Tallenes tale 2003 Perspektiver på statistikk og kirke.  Tapir Akademisk Forlag.  Kapitel 1.  s 13 - 44
 • Hellevik, Ottar (2003). Economy, values and happiness in Norway. Journal of Happiness Studies.  ISSN 1389-4978.  4(3), s 243- 283
 • Hellevik, Ottar (2003). Kvantitativ analyse: Statistisk raffinement versus mening. Sosiologisk Tidsskrift.  ISSN 0804-0486.  11(1), s 54- 74
 • Hellevik, Ottar (2002). Age differences in value orientation - life cycle or cohort effect?. International Journal of Public Opinion Research.  ISSN 0954-2892.  14(3), s 286- 302 Show summary
 • Hellevik, Ottar (2002). Beliefs, attitudes and behaviour towards the environment, In William Lafferty; Morten Nordskag & Hilde Annette Aakre (ed.),  Realizing Rio in Norway.  ProSus.  ISBN 82-7480-116-4.  s 7 - 19 Show summary
 • Hellevik, Ottar (2002). Forskning på verdier: Eksempler fra kvantitativ samfunnsforskning, I: Kai Ingolf Johannessen & Ulla Scmidt (red.),  Verdier - flerfaglige perspektiver.  Tapir, Trondheim.  ISBN 82-519-1792-1.  s 11 - 31 Show summary
 • Hellevik, Ottar (2002). Inequality versus association in educational attainment research: Comment on Kivinen, Ahola and Hedman. Acta Sociologica.  ISSN 0001-6993.  45, s 151- 158 Show summary
 • Hellevik, Ottar (2002). Ungdom, lovrespekt og toleranse, I: Ole Gunnar Winsnes (red.),  Tallenes tale 2001.  Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 82-519-1768-9.  s 11 - 31 Show summary
 • Hellevik, Ottar (2001). Er noen gode liv bedre enn andre?, I: Mons Oppedal (red.),  Marked, velferd og det gode liv.  Høgskolen i Oslo.  ISBN 82-579-4042-9.  s 19 - 40
 • Hellevik, Ottar (2001). Nordmenns oppfatninger om det gode liv og det gode samfunn, I: Anders Skøien Barstad (red.),  På vei mot det gode samfunn? Utredning til Finansdepartementet i forbindelse med arbeidet med nytt Langtidsprogram, 2002-2005.  Statistisk sentralbyrå, Oslo.  s 31 - 72
 • Hellevik, Ottar (2001). Nynorskbrukaren - kven er han?, I: Elisabeth Bakke & Håvard Teigen (red.),  Kampen for språket.  Det Norske Samlaget.
 • Hellevik, Ottar (2001). Ungdom og verdier, I: Jon Henden & Erling Førland (red.),  Verdi- og etikkformidling i skolen.  Det Norske Samlaget.  s 13 - 27
 • Hellevik, Ottar (2001). Ungdommens verdisyn - livsfase eller generasjonsbetinget?. Tidsskrift for ungdomsforskning.  ISSN 1502-7759.  1(1), s 45- 68
 • Hellevik, Ottar (2001). Velstandsvekst og verdiutvikling, I: Harald Baldersheim; Bernt Hagtvet & Knut Martin Heidar (red.),  Statsvitenskapelige utsyn : politiske tema og tenkemåter i en oppbruddstid.  Cappelen Damm Høyskoleforlaget.  ISBN 82-7634-333-3.  Kapittel.  s 257 - 266
 • Hellevik, Ottar (2000). A less biased allocation mechanism. Acta Sociologica.  ISSN 0001-6993.  43(1), s 81- 83 Show summary
 • Hellevik, Ottar (2000). Befolkningens oppfatninger om det gode liv og det gode samfunn, I:  På vei mot det gode samfunn? Utredning til Finansdepartementet i forbindelse med arbeidet med nytt Langtidsprogram 2002-2005.  Statistisk sentralbyrå, Oslo.  s 31 - 72 Show summary
 • Hellevik, Ottar (1999). Meningsmålingenes inntog i det norske samfunn, I:  P2 Akademiet M.  Oslo: Kulturredaksjonen NRK P2.  s 136 - 149 Show summary
 • Hellevik, Ottar (1999). Noen forskningsetiske problemer innenfor kvantitativ metode, I:  Etikk og metode. Skriftserie 12.  De nasjonale forskningsetiske komiteer..  s 37 - 48
 • Hellevik, Ottar (1999). Sluttreplikk til Christer Thrane. Sosiologisk Tidsskrift.  ISSN 0804-0486.  7(3), s 241- 243 Show summary
 • Hellevik, Ottar (1999). Trekk ved verdiutviklingen i Norge siden 1985, I:  Samfunnet og dets verdier. Perspektiver fra Verdikommisjonens rådsmøte - vinter 1998.  Oslo: Verdikommisjonen.  s 35 - 45 Show summary
 • Hellevik, Ottar (1999). Utviklingen i nordmenns lovrespekt, I:  Forsikringssvindel i Norden. Rapport 1999.  Oslo: Norges forsikringsforbund.  s 53 - 79 Show summary
 • Hellevik, Ottar (1999). Verdier versus sosiale kjennetegn. Svar til Christer Thrane. Sosiologisk Tidsskrift.  ISSN 0804-0486.  7(2), s 133- 146 Show summary
 • Hellevik, Ottar (1997). Class Inequality and egalitarian reform. Acta Sociologica.  ISSN 0001-6993.
 • Hellevik, Ottar (1997). Datamatrise; Deduktiv-induktiv; Deterministisk-stokastisk; Diakrone data; Dikotomi; Enhet; Ideografisk-nomotetisk; Indeks; Innholdsanalyse; Metodologisk forklaring; Modell; Multivariat analyse; Målemodell; Målenivå; Operasjonalisering; Problemstilling; Reliabilitet; Spørreundersøkelse; Statistisk analyse; Teori; Ulikhet; Utvalg; Validitet; Variabel; Økologisk feilslutning. (Bidrag), I:  Statsvitenskapelig leksikon.  Universitetsforlaget.  ISBN 82-00-22924-6.
 • Hellevik, Ottar (1997). Valgkamens vinnere og tapere. Tidens Tegn.  ISSN 0804-2284.

View all works in Cristin

 • Hellevik, Ottar (2011). Mål og mening. Om feiltolking av meningsmålinger. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01818-8.  222 s.
 • Hellevik, Ottar (2008). Jakten på den norske lykken. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215012971.  301 s.
 • Hellevik, Ottar & Barstad, Anders Skøien (2004). På vei mot det gode samfunn? Om forholdet mellom ønsket og faktisk samfunnsutvikling. Statistisk sentralbyrå.  ISBN 82-537-6620-3.  153 s. Show summary
 • Hellevik, Ottar (2002). Forskningsmetode i sosiologi og statsvitenskap. Universitetsforlaget.  ISBN 82-15-00250-1.  487 s. Show summary
 • Hellevik, Ottar (2002). Sosiologisk metode. Vesmir.  191 s. Show summary
 • Hellevik, Ottar (2002). Sosiologisk metode (på russisk). Vesmir.  191 s. Show summary
 • Hellevik, Ottar (1999). Forskningsmetode i sosiologi og statsvitenskap. Universitetsforlaget.  ISBN 82-00-12992-6.  471 s. Show summary

View all works in Cristin

 • Hellevik, Tale; Hellevik, Ottar & Østbakken, Kjersti Misje (2019). Kan det godtas å være hjemme fra jobben selv om en strengt tatt er frisk nok til å gå? Kjønnsforskjeller i synet på «uberettiget» sykefravær..
 • Thøgersen, John; Aasen, Marianne; Vatn, Arild; Dunlap, Riley; Fisher, Dana; Hellevik, Ottar & Stern, Paul C. (2019). Do people consider climate impacts when acting?.
 • Hellevik, Ottar (2018). Fagdebatt på internett. Tidsskrift for samfunnsforskning.  ISSN 0040-716X.  59(2), s 225- 233 . doi: 10.18261/ISSN.1504-291X-2018-02-08
 • Hellevik, Ottar (2018). Vi er blitt mer positive til innvandrere. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  s 16- 16
 • Hellevik, Ottar (2018). Våre holdninger til innvandrere er blitt mer positive. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  s 19- 19
 • Hellevik, Ottar & Hellevik, Tale (2017). Vi ser stadig mer positivt på innvandring og innvandrere. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Hellevik, Tale & Hellevik, Ottar (2017). Går vi mot et kaldere samfunn? Utviklingen i synet på innvandrere og innvandring i Norge.
 • Hoffmann, Christhard; Døving, Alexa; Hellevik, Ottar; Moe, Vibeke & Lenz, Claudia (2017). Holdninger til jøder og muslimer i Norge 2017.
 • Hellevik, Ottar (2015). Hva betyr respondentbortfallet i intervjuundersøkelser?. Tidsskrift for samfunnsforskning.  ISSN 0040-716X.  56(2), s 211- 231
 • Hellevik, Ottar (2015). Tabellens tale. Anmeldelse Espen Søbye ’Folkemengdens bevegelse 1735-2014’. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Hellevik, Ottar (2014). Hva ønsker velgerne?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Hellevik, Ottar (2012). Forskning og etterforskning. Hvordan forskjeller i metode kan føre til ulik konklusjon. Årbok / Det norske videnskaps-akademi.  ISSN 0332-6209.  s 183- 198
 • Hellevik, Tale & Hellevik, Ottar (2012). Holdninger til likestilling, I: Thomas Hansen & Britt Slagsvold (red.),  Likestilling hjemme.  NOVA - Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring.  ISBN 978-82-7894-432-5.  Kapittel 6.  s 117 - 159
 • Bergh, Johannes; Christensen, Dag Arne; Hellevik, Ottar & Aars, Jacob (2009). Effekter av en eventuell gjeninnføring av strykninger ved kommunestyrevalg. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2009:005. Full text in Research Archive. Show summary
 • Bay, Ann-Helén; Hellevik, Ottar & Hellevik, Tale (2008). Does immigration undermine welfare state support.
 • Bay, Ann-Helén; Hellevik, Ottar & Hellevik, Tale (2007). Trussel mot velferden?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Hellevik, Ottar (2007). Margin insensitivity and the analysis of educational inequality. Show summary
 • Hellevik, Ottar & Kavli, Håkon (2007). Rallying Around the Welfare State – An Analysis of the 2005 Norwegian Election for Parliament. Show summary
 • Bay, Ann-Helén; Hellevik, Ottar & Hellevik, Tale (2006). Immigration and welfare state support. The case of Norway.
 • Hellevik, Ottar (2006). Dramatisk skifte i opinionen. Horisont : næringspolitisk skriftserie.  ISSN 1502-3699.  7(1), s 56- 59
 • Hellevik, Ottar (2006). Stemningsskifte blant velgerne. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Hellevik, Ottar (2005). Analyzing Opinion Change - Time Series Versus Recall Data.
 • Hellevik, Ottar (2004). Velstandsvekst og verdiutvikling. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge.  ISSN 0802-8214.  16(4), s 14- 20
 • Hellevik, Ottar & Qvale, Knut (2004). Regresjonsanalyse I&2 (Innføring i form av Powerpoint-filer med lyd).
 • Hellevik, Ottar; Barstad, Anders Skøien & Ellingsen, Dag (2004). Rikere, og hva så?: Sosiale indikatorer 1980-2004. Samfunnsspeilet : Tidsskrift om levekår og livsstil.  ISSN 0801-7603.  18(4), s 10- 13 Show summary
 • Hellevik, Ottar (2003). Ny valgordning åpner for "kupp". Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  (24.03)
 • Hellevik, Ottar (2003). Review of Vern L. Bengtson, Timothy J. Biblarz and Robert E.L. Roberts, How families still matter. A longitudinal study of youth in two generations. International Journal of Public Opinion Research.  ISSN 0954-2892.  15(3), s 355- 358
 • Hellevik, Ottar (2003). Velgere, partier og kandidater. Kritisk søkelys på ordningen for personvalg i den nye valgloven. Maktutredningen rapport 61. Rapportserie. 61.
 • Hellevik, Ottar (2002). Economy, values and happiness. Show summary
 • Hellevik, Ottar (2001). Age differences in value orientation - life cycle or cohort effects?.
 • Hellevik, Ottar (2001). Flertallsvalg i Norge?. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Hellevik, Ottar (2001). Valgloven - fra galt til verre. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Hellevik, Ottar (2000). På vei mot det gode samfunn?. Dagbladet.  ISSN 0805-3766. Show summary
 • Hellevik, Ottar (1999). Hvorfor blir vi ikke lykkeligere?. Samfunnsspeilet : Tidsskrift om levekår og livsstil.  ISSN 0801-7603.  13(4), s 19- 27 Show summary
 • Hellevik, Ottar (1999). Telephone panels as an alternative to exit polls. Experiences from Norway. Show summary
 • Hellevik, Ottar & Høie, Henning (1999). Vi bekymrer oss mindre for miljøet. Samfunnsspeilet : Tidsskrift om levekår og livsstil.  ISSN 0801-7603.  13(4), s 53- 61 Show summary

View all works in Cristin

Published Sep. 21, 2010 1:17 PM - Last modified Mar. 8, 2021 9:11 AM

Projects

No ongoing projects