English version of this page

Stab - ISV

Postadresse Postboks 1097 Blindern, 0317 Oslo
Besøksadresse Moltke Moes vei 31
Eilert Sundts hus
blokk B
0851 Oslo
Telefon +47 22855181
Stedkode 170801

Underenheter

Ansatte

Navn Telefon E-post Emneord
Aamodt, Lene Ziyang Konsulent l.z.aamodt@stv.uio.no
Arntzen, Elin Seniorkonsulent 22845119 N/A elin.arntzen@stv.uio.no Masterprogrammet i statsvitenskap, Etter og videreutdanning (EVU), STV4815V, Studieveiledning, praksisemnet, STV4141, Opptak master
Bjøru, Ida Weseth Kontorsjef +47 22857680 +47 95203859 (mob) i.w.bjoru@stv.uio.no Budsjett, Ledelse, Personalledelse, Årsplan, Rekruttering
Crabtree, Charles Forsker charles.crabtree@stv.uio.no
Gehe, Ilze Rådgiver +47 22850589 ilze.gehe@stv.uio.no Forskningsadministrasjon, Forskningsformidling
Gulli, Linda Forskningsrådgiver 22859716 linda.gulli@stv.uio.no Forskningsadministrasjon, Forskningsformidling, EU
Hagen, Dagfinn Avdelingsleder +47 22850461 +47 22850461 (mob) dagfinn.hagen@stv.uio.no Forskningsformidling, Forskningsadministrasjon, Forskningsstøtte, Senter for ekstremismeforskning (C-REX)
Hesthammer, Sjur Emilio Rådgiver +47 22841815 s.e.hesthammer@stv.uio.no PhD, Studieadministrasjon
Mamshae, Ari Stipendiat arim@stv.uio.no public administration, public policy, political economy, international security, Middle East, Kurdistan
Nasab, Nazaneen Saie Førstekonsulent +47 22841625 n.s.nasab@stv.uio.no Offentlig administrasjon og ledelse, Klagebehandling, Begrunnelser, Undervisningsplanlegging, Attester, TP, Gjesteforskere
Nilsen, Elin Kristine Seniorkonsulent +47 22855592 elinn@stv.uio.no Bachelorprogrammet og årsenheten i statsvitenskap, Eksamen bachelor, Pensum bachelor, veiledning
Sundby, Sara Førstekonsulent +47 22854851 sara.sundby@stv.uio.no
Vold Skjelbostad, Eivor Seniorkonsulent +47 22854230 +47 22854230 (mob) e.v.skjelbostad@stv.uio.no Seminarer, Evaluering, Canvas