Nettsider med emneord «Norge»

Publisert 24. mai 2015 15:49

På ett felt er folkeavstemning uovertruffen som metode for å innhente folks meninger: Den gir avgjørelsen legitimitet, skriver Tor Bjørklund.

Publisert 28. mars 2012 20:52

På ny har Stortinget avvist et grunnlovsforslag om oppløsningsrett og investitur (innsettingsvedtak). Det skjedde etter en kort debatt 26. mars.

Publisert 2. sep. 2011 10:42

Norge er som kjent veldig flinke til å gjøre det EU ber om. Medlemsland derimot sniker seg ofte unna uten altfor store konsekvenser. Nå viser forskning at kontroversielle EU-forslag blir implementert dårlig eller for sent fordi det er uenighet mellom medlemslandene.

Publisert 14. juni 2011 20:16

Selv om H har gått opp og Frp ned på meningsmålingene siden valget i 2009, er det ikke sant at H og Frp vokser på bekostning av hverandre. Ser vi de siste 14 årene under ett, er det snarere slik at disse partiene sakte, men sikkert har styrket sin posisjon. Meningsmålingshistorikken viser imidlertid også at samlet oppslutning om høyresiden er mye høyere på meningsmålinger enn ved valg – særlig gjelder dette for Frp.

Publisert 7. juni 2011 15:23

Striden rundt lokalsykehusene og styringskriser ved f.eks. Helse Sør-Øst/Oslo universitetssykehus har skapt fornyet interesse for hvorvidt foretaksmodellen som er valgt er hensiktsmessig. Kanskje kunne en del utfordringer ha vært unngått dersom en hadde tatt inn over seg faglige policy-anbefalinger?

Publisert 29. mai 2011 15:29

"Det er ingen grunn til kritikk av bruken av luftmakt i Libya med mindre man vil lempe på kravet om hensyn til sivile", skriver professor i statsvitenskap Janne Haaland Matlary.

Publisert 11. mai 2011 20:57

Når Fremskrittspartiet avholder sitt landsmøte på Gardermoen førstkommende helg, markerer det slutten på landsmøtesesongen for stortingspartiene denne våren. Det grunn til vente seg nok et friksjonsfritt og profesjonalisert arrangement fra partiet "for folk flest". Delegatene som kommer er i all hovedsak menn med relativt lav utdanning og høy inntekt.

Publisert 6. mai 2011 10:38

Sende hilsen til Kongen, synge Ja, vi elsker og Gud signe vårt dyre fedreland, slappe av i “kirkepausen” på landsmøtets avsluttende dag, samt diskutere rasjonelt og dannet – ja, det er noe av hva de rike, velutdannede fra privat sektor gjør på Høyres landsmøte i Oslo denne helgen.

Publisert 26. apr. 2011 18:33

Påsken – den viktigste kristne høytiden – er over for i år. Og mens mange nordmenn har glemt hva palmesøndag, skjærtorsdag og langfredag egentlig handler om, er det neppe slik for de politikerne som ankommer Trondheim førstkommende torsdag for å delta på Krfs landsmøte. Kulturelle karakteristika ved Krfs landsmøter tyder nemlig på at den kristne identiteten fortsatt stikker dypt hos delegatene.

Publisert 14. apr. 2011 21:50

Ved inngåelsen av EØS-avtalen slo Olje- og energidepartementet (OED) fast at verken ressursforvaltningen eller konsesjonspolitikken vil bli særlig berørt av EØS-avtalen. Nå 17 år etter, er det tid for å gjøre opp status om hvilke virkninger har EØS-avtalen hatt på norsk energipolitikk.

Publisert 14. apr. 2011 20:11

Alle basketaka i soga til SF og SV er drivande godt skildra i boka om den no tamde politiske urokråka, skriv Bernt Hagtvet om Frank Rossavik si imponerande bok SV – frå Kings Bay til Kongens bord.

Publisert 6. apr. 2011 13:49

“Alle skal med!”, er som kjent Arbeiderpartiets slagord. Her skal vi la dette slagordet være utgangspunktet for en kort analyse av landsmøtets sammensetning. Er alle (grupper) med? La oss sammenligne kjennetegn ved Aps delegater med tall for hele befolkningen fra SSB.

Publisert 28. mars 2011 21:48

Førstkommende helg, 1.-3.april, møtes Venstre (V) til landsmøtesamling i Trondheim. Hvem kommer? Hvor kommer de fra? Har de utdanning? Er de rike? Og lever de i tråd med sin liberale overbevisning?