Bli student ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

Samfunnsgeografi

Samfunnsgeografi er studiet for deg som vil studere sammenhenger mellom det lokale og globale, og engasjere deg i de problemene våre samfunn står overfor.

 

Sosiologi

Sosiologi er studiet for deg som ønsker å forstå aktuelle debatter, konflikter og menneskelig samhandling. Gjennom begreper som sosialisering, identitet, etnisitet, ulikhet og makt vil du kunne beskrive kompleksiteten i ulike samfunn.

Utviklingsstudier

Utviklingsstudier er for deg som ønsker å lære om det globale Sør og hvorfor vi har forskjeller mellom rike og fattige land. Siste semester kan du gjennomføre feltarbeid i et land i Sør!

Feltarbeid i Ghana. Foto: Eia Skjønsberg

Kultur og kommunikasjon

Bachelorprogrammet i kultur og kommunikasjon (KULKOM) gir deg kunnskap om forholdet mellom språk, makt, medier og kultur. Flyten av mening innen populærkultur, politikk, hverdagsliv, reklame og livsstil er sentrale temaer.

kulkom logo med lenke til blogg

Masterprogrammet i samfunnsgeografi: Slik veileder vi deg

Grete Brochmann forsker på internasjonal migrasjon og etniske relasjoner

Willy Pedersen forsker på rus og kriminalitet

 

Magne Flemmen forsker på klasse og sosial ulikhet