stigerij

Bilde av person
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Faglige interesser

 • Innovasjon og innovasjonspolitikk
 • Industrielle distrikter, klynger og innovasjonssystemer
 • Idrett og samfunn

Undervisning

Økonomisk geografi og regional utvikling.

 • SGO 2200 - Economic globalisation and regional development
 • SGO 3100 - By- og regional utvikling
 • SGO 4011 - Tenkning og metodologi i samfunnsgeografi
 • SGO 4601 - Økonomisk geografi: perspektiver og debatter
 • SGO 4603 - Innovasjon i rurale områder

Bakgrunn

 • Cand.polit. i geografi v UiB 1992
 • Dr.polit. i geografi v UiB 1997
 • Forsker/Seniorforsker ved SNF 1998-2008
 • Ansatt ved UiO fra august 2008
 • Professor i økonomisk geografi ved UiO fra 2008
 • Assosiert medarbeider ved SNF fra august 2008

Verv

 • Forskningsleder samfunnsgeografi ved ISS, 2010

 

Emneord: Samfunnsgeografi
Publisert 4. okt. 2010 12:00 - Sist endret 7. des. 2010 12:26

Prosjekter

 • A local cluster going international: Balancing local and non-local networking?
 • Analyse av VRI som et eksperimentelt virkemiddel (NFR, VRI-programmet)
 • Lukket forståelse av åpne systemer? Innovasjonspolitikkens dilemmaer og utfordringer (NFR, DEMOSREG)