stigerij

Bilde av person
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Faglige interesser

 • Innovasjon og innovasjonspolitikk
 • Industrielle distrikter, klynger og innovasjonssystemer
 • Idrett og samfunn

Undervisning

Økonomisk geografi og regional utvikling.

 • SGO 2200 - Economic globalisation and regional development
 • SGO 3100 - By- og regional utvikling
 • SGO 4011 - Tenkning og metodologi i samfunnsgeografi
 • SGO 4601 - Økonomisk geografi: perspektiver og debatter
 • SGO 4603 - Innovasjon i rurale områder

Bakgrunn

 • Cand.polit. i geografi v UiB 1992
 • Dr.polit. i geografi v UiB 1997
 • Forsker/Seniorforsker ved SNF 1998-2008
 • Ansatt ved UiO fra august 2008
 • Professor i økonomisk geografi ved UiO fra 2008
 • Assosiert medarbeider ved SNF fra august 2008

Verv

 • Forskningsleder samfunnsgeografi ved ISS, 2010

 

Emneord: Samfunnsgeografi

Publikasjoner

 • Aarstad, Jarle & Jakobsen, Stig Erik (2020). Norwegian Firms’ Green and New Industry Strategies: A Dual Challenge. Sustainability.  ISSN 2071-1050. . doi: 10.3390/su12010361 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Aarstad, Jarle & Jakobsen, Stig Erik (2019). Entrepreneurial causation and effectuation logics in a regional context: Assessing the importance of population density. Norsk Geografisk Tidsskrift.  ISSN 0029-1951.  73(5), s 290- 300 . doi: 10.1080/00291951.2019.1669703
 • Jakobsen, Stig Erik; Fløysand, Arnt & Overton, John (2019). Expanding the field of Responsible Research and Innovation (RRI) - from responsible research to responsible innovation. European Planning Studies.  ISSN 0965-4313.  27(12), s 2329- 2343 . doi: https://doi.org/10.1080/09654313.2019.1667617
 • Aarstad, Jarle; Kvitastein, Olav Andreas & Jakobsen, Stig-Erik (2018). Location decisions of enterprise R&D investments as a function of related and unrelated regional industry structures: A multilevel study. Papers in Regional Science.  ISSN 1056-8190. . doi: 10.1111/pirs.12366 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Aarstad, Jarle; Kvitastein, Olav Andreas & Jakobsen, Stig-Erik (2018). What drives enterprise product innovation? Assessing how regional, national and international inter-firm collaboration complement or substitute for R&D investments. International Journal of Innovation Management.  ISSN 1363-9196. . doi: 10.1142/S1363919619500403
 • Isaksen, Arne & Jakobsen, Stig-Erik (2018). New path development between innovation systems and individual actors, In Arne Isaksen & Stig-Erik Jakobsen (ed.),  Path dependence and regional economic renewal.  Routledge.  ISBN 9781138576988.  Kapittel 16.  s 1 - 16
 • Isaksen, Arne; Jakobsen, Stig-Erik; Njøs, Rune & Normann, Roger Henning (2018). Regional industrial restructuring resulting from individual and system agency. Innovation. The European Journal of Social Sciences.  ISSN 1351-1610.  32(1), s 48- 65 . doi: 10.1080/13511610.2018.1496322
 • Christiansen, Erling A N & Jakobsen, Stig-Erik (2017). Diversity in narratives to green the Norwegian salmon farming industry. Marine Policy.  ISSN 0308-597X.  75, s 156- 164 . doi: 10.1016/j.marpol.2016.10.020 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Fløysand, Arnt & Jakobsen, Stig-Erik (2017). Industrial renewal: narratives in play in the development of green technologies in the Norwegian salmon farming industry. Geographical Journal.  ISSN 0016-7398.  183(2), s 140- 151 . doi: 10.1111/geoj.12194 Vis sammendrag
 • Njøs, Rune & Jakobsen, Stig-Erik (2017). Policy for evolution of regional innovation systems: The role of social capital and regional particularities. Science and Public Policy.  ISSN 0302-3427.  45(1), s 257- 268 . doi: https://doi.org/10.1093/scipol/scx064
 • Aarstad, Jarle; Kvitastein, Olav Andreas & Jakobsen, Stig-Erik (2016). Local buzz, global pipelines, or simply too much buzz? A critical study. Geoforum.  ISSN 0016-7185.  75(October), s 129- 133 . doi: 10.1016/j.geoforum.2016.07.009 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Aarstad, Jarle; Kvitastein, Olav Andreas & Jakobsen, Stig-Erik (2016). Related and unrelated variety as regional drivers of enterprise productivity and innovation: A multilevel study. Research Policy.  ISSN 0048-7333.  45(4), s 844- 856 . doi: 10.1016/j.respol.2016.01.013 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Aarstad, Jarle; Kvitastein, Olav Andreas & Jakobsen, Stig-Erik (2016). Related and unrelated variety in a tourism context. Annals of Tourism Research.  ISSN 0160-7383.  57, s 254- 256 . doi: 10.1016/j.annals.2015.12.002 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Fløysand, Arnt; Håland, Kristine & Jakobsen, Stig-Erik (2016). Discourses, risk perceptions and the “green” profile of the New Zealand salmon farming industry. Marine Policy.  ISSN 0308-597X.  74, s 230- 235 . doi: 10.1016/j.marpol.2016.09.034
 • Fløysand, Arnt & Jakobsen, Stig-Erik (2016). In the footprints of evolutionary economic geography. Norsk Geografisk Tidsskrift.  ISSN 0029-1951.  70(3), s 137- 139 . doi: 10.1080/00291951.2016.1176073 Vis sammendrag
 • Jakobsen, Stig-Erik & Lorentzen, Torbjørn (2016). Explaining innovation. An empirical analysis of industry data from Norway. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI).  ISSN 2299-7075.  12(2), s 5- 28 . doi: 10.7341/20161221 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Njøs, Rune & Jakobsen, Stig-Erik (2016). Cluster policy and regional development: scale, scope and renewal. Regional Studies, Regional Science.  ISSN 2168-1376.  3(1), s 146- 169 . doi: 10.1080/21681376.2015.1138094 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Njøs, Rune; Jakobsen, Stig-Erik; Aslesen, Heidi & Fløysand, Arnt (2016). Encounters between cluster theory, policy and practice in Norway: Hubbing, blending and conceptual stretching. European Urban and Regional Studies.  ISSN 0969-7764.  24(3), s 274- 289 . doi: 10.1177/0969776416655860 Vis sammendrag
 • Njøs, Rune; Jakobsen, Stig-Erik & Rosnes, Vegar (2016). Market-driven organizational lock-in: A case study of a former first mover. Norsk Geografisk Tidsskrift.  ISSN 0029-1951.  70(3), s 140- 151 . doi: 10.1080/00291951.2015.1116601 Vis sammendrag
 • Aarset, Bernt & Jakobsen, Stig-Erik (2015). Path dependency, institutionalization and co-evolution: The missing diffusion of the blue revolution in Norwegian aquaculture. Journal of Rural Studies.  ISSN 0743-0167.  41, s 37- 46 . doi: 10.1016/j.jrurstud.2015.07.001 Vis sammendrag
 • Aarstad, Jarle; Pettersen, Inger Beate & Jakobsen, Stig-Erik (2015). Assessing drivers of export orientation in the subsea oil and gas industry. SpringerPlus.  ISSN 2193-1801.  4:403 . doi: 10.1186/s40064-015-1203-4 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Fløysand, Arnt; Jakobsen, Stig-Erik & Sánchez Hernández, Jose Luis (2015). Regional Industrial Policy in Norway and Spain, In Rui Baptista & João Leitão (ed.),  Entrepreneurship, Human Capital And Regional Development Labor Networks, Knowledge Flows, and Industry Growth.  Springer.  ISBN 978-3-319-12871-9.  Capter 16.  s 309 - 331 Vis sammendrag
 • Jakobsen, Stig-Erik & Lorentzen, Torbjørn (2015). Between bonding and bridging: Regional differences in innovative collaboration in Norway. Norsk Geografisk Tidsskrift.  ISSN 0029-1951.  69, s 80- 89 . doi: 10.1080/00291951.2015.1016550 Vis sammendrag
 • Jakobsen, Stig Erik & Høvig, Øystein Stavø (2014). Hegemonic ideas and local adaptations: Development of the Norwegian restructuring instrument. Norsk Geografisk Tidsskrift.  ISSN 0029-1951.  68(2), s 80- 90 . doi: 10.1080/00291951.2014.894562 Vis sammendrag
 • Abelsen, Birgit; Isaksen, Arne & Jakobsen, Stig Erik (2013). Innledning, I: Birgit Abelsen; Arne Isaksen & Stig-Erik Jakobsen (red.),  Innovasjon - organisasjon, region, politikk.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-38331-2.  Kapittel 1.  s 17 - 41
 • Fløysand, Arnt; Hidle, Knut & Jakobsen, Stig Erik (2013). Hvordan forhold seg til ideer og materie I studier av innovasjonspraksis?, I: Birgit Abelsen; Arne Isaksen & Stig-Erik Jakobsen (red.),  Innovasjon - organisasjon, region, politikk.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-38331-2.  14.  s 323 - 338
 • Fløysand, Arnt; Hidle, Knut & Jakobsen, Stig-Erik (2013). Hvordan forholde seg til ideer og materie i studier av innovasjonspraksis?, I: Birgit Abelsen; Arne Isaksen & Stig-Erik Jakobsen (red.),  Innovasjon - organisasjon, region, politikk.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-38331-2.  14.  s 323 - 338
 • Fløysand, Arnt & Jakobsen, Stig Erik (2013). Innovasjoner og steders sosiale, kulturelle og materielle inventar, I: Birgit Abelsen; Arne Isaksen & Stig-Erik Jakobsen (red.),  Innovasjon - organisasjon, region, politikk.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-38331-2.  Kapittel 9.  s 199 - 222
 • Isaksen, Arne; Abelsen, Birgit & Jakobsen, Stig Erik (2013). Lærdom: Om den norske innovasjonsmåten, I: Birgit Abelsen; Arne Isaksen & Stig-Erik Jakobsen (red.),  Innovasjon - organisasjon, region, politikk.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-38331-2.  Kapittel 15.  s 339 - 349
 • Jakobsen, Stig Erik & Lorentzen, Torbjørn (2013). Innovasjonssamarbeid i norske regioner: Hvilke forskjeller kan avdekkes?, I: Birgit Abelsen; Arne Isaksen & Stig-Erik Jakobsen (red.),  Innovasjon - organisasjon, region, politikk.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-38331-2.  Kapittel 8.  s 175 - 198
 • Jakobsen, Stig-Erik & Normann, Roger Henning (2013). Regional innovasjonspolitikk i spenningen mellom nasjonale føringer og regionale strategier, I: Birgit Abelsen; Arne Isaksen & Stig-Erik Jakobsen (red.),  Innovasjon - organisasjon, region, politikk.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-38331-2.  Kapittel 10.  s 225 - 248
 • Njøs, Rune; Jakobsen, Stig-Erik; Fosse, Jens Kristian & Engelsen, Christine (2013). Challenges to Bridging Discrepant Knowledge Bases: A Case Study of the Norwegian Centre for Offshore Wind Energy. European Planning Studies.  ISSN 0965-4313.  22, s 2389- 2410 . doi: 10.1080/09654313.2013.843651
 • Aarstad, Jarle; Jakobsen, Stig Erik & Fløysand, Arnt (2012). Can policymakers create industrial clusters, and if yes; should they?, In Li Yan; Chen Hong & Li Wenzheng (ed.),  Proceedings of 2012 IEEE 3rd International Conference on Emergency Management and Management Sciences (ICEMMS 2012).  IEEE conference proceedings.  ISBN 978-1-4673-1996-6.  Session 20 197-N278.  s 824 - 827
 • Christiansen, Erling & Jakobsen, Stig Erik (2012). EMBEDDED AND DISEMBEDDED PRACTICE IN THE FIRM–PLACE NEXUS: A STUDY OF TWO WORLD-LEADING MANUFACTURERS OF SKI EQUIPMENT IN THE LILLEHAMMER SKI CLUSTER. Geografiska Annaler. Series B. Human Geography.  ISSN 0435-3684.  94(2), s 177- 194 . doi: 10.1111/j.1468-0467.2012.00403.x Vis sammendrag
 • Fløysand, Arnt; Jakobsen, Stig Erik & Bjarnar, Ove (2012). The dynamism of clustering :interweaving material and discursive processes. Geoforum.  ISSN 0016-7185.  43(5), s 948- 958 . doi: 10.1016/j.geoforum.2012.05.002 Vis sammendrag
 • Jakobsen, Stig Erik (2012). Technocratic dreams and troublesome beneficiaries: The Sardar Sarovar (Narmada) Project in Gujarat. Norsk Geografisk Tidsskrift.  ISSN 0029-1951.  66(3), s 167- 168
 • Jakobsen, Stig Erik; Byrkjeland, Martin; Båtevik, Finn Ove; Pettersen, Inger Beate; Skogseid, Ingjerd & Yttredal, Else Ragni (2012). Continuity and change in path-dependent regional policy development: The regional implementation of the Norwegian VRI programme. Norsk Geografisk Tidsskrift.  ISSN 0029-1951.  66(3), s 133- 143 . doi: 10.1080/00291951.2012.681686 Vis sammendrag
 • Jakobsen, Stig Erik; Fosse, Jens Kristian; Slinning, Alf-Emil & Våge, Atle Ole (2012). Research-based competence brokering in Norway: Bridging firms and R & D institutions, In Francesca Cremonese (ed.),  The innovation competence broker: Bridging firms and R& D institutions.  McGraw-Hill.  ISBN 978-88-386-6840-1.  Chapter 1.  s 1 - 14
 • Fløysand, Arnt & Jakobsen, Stig Erik (2011). Embeddedness and Innovation Practice in Rural Areas: A Multi-Scale Approach, In Lynch Danielle E. (ed.),  Urban and Rural Schools: Problems, Solutions and Progress.  Nova Science Publishers.  ISBN 978-1-61122-029-2.  4.  s 103 - 122
 • Fløysand, Arnt & Jakobsen, Stig Erik (2011). The complexity of innovation. A relational turn. Progress in Human Geography.  ISSN 0309-1325.  35(3), s 328- 344 . doi: 10.1177/0309132510376257
 • Jakobsen, Stig Erik & Aarset, Bernt (2010). Institutions as facilities for change? A study of the coherence between political regulations and innovations within the pelagic fisheries sector in Norway. Marine Policy.  ISSN 0308-597X.  34(5), s 928- 934 . doi: 10.1016/j.marpol.2010.01.018
 • Aarset, Bernt & Jakobsen, Stig-Erik (2009). Political regulation and radical institutional change: The case of aquaculture in Norway. Marine Policy.  ISSN 0308-597X.  33(2), s 280- 287 Vis sammendrag
 • Aarset, Bernt & Jakobsen, Stig-Erik (2009). Political regulation and radical institutional change: The case of aquaculture in Norway. Marine Policy.  ISSN 0308-597X.  33(2), s 280- 287 . doi: 10.1016/j.marpol.2008.07.006
 • Jakobsen, Stig-Erik; Fløysand, Arnt & Gammelsæter, Hallgeir (2009). The spatial embeddedness of professional football clubs in Norway. Soccer and Society.  ISSN 1466-0970.  10(2), s 261- 279 . doi: 10.1080/14660970802601753
 • Gammelsæter, Hallgeir & Jakobsen, Stig Erik (2008). Models of organization in Norwegian professional soccer. European Sport Management Quarterly.  ISSN 1618-4742.  8(1), s 1- 25 Vis sammendrag
 • Jakobsen, Stig-Erik & Aarset, Bernt (2008). Innovasjoner i Fiskeri- og havbruksnæringen: Hvilken betydning har innovasjoner?, I: Bjørnar Sæther; Asbjørn Karlsen & Arne Isaksen (red.),  Innovasjoner i norske næringer - et geografisk perspektiv.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-0801-2.  8.  s 161 - 180
 • Jakobsen, Stig-Erik & Aarset, Bernt (2008). Innovasjoner og nyskapning i fiskeri- og havbruksnæringen: Hvilken betydning har politiske reguleringer?, I:  Innovasjoner i norske næringer ¿ et geografisk perspektiv.  Fagbokforlaget.  faglig_bok_forlag.  s 161 - 180
 • Jakobsen, Stig-Erik; Fløysand, Arnt & Gammelsæter, Hallgeir (2008). Globalisation and local flavour in business organisations: The case of Norwegian elite football clubs, In Mike Taylor & Christine Tamàsy (ed.),  Globalising worlds and new economic configurations.  Ashgate.  ISBN 978-0-7546-7377-4.  20.  s 233 - 244
 • Jakobsen, Stig-Erik & Onsager, Knut (2008). Innovasjonspolitikk for regional næringsutvikling, I: Bjørnar Sæther; Asbjørn Karlsen & Arne Isaksen (red.),  Innovasjoner i norske næringer - et geografisk perspektiv.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-0801-2.  13.  s 269 - 288
 • Aslesen, Heidi Wiig & Jakobsen, Stig Erik (2007). Location and knowledge interaction between head offices and KIBS in cities. Tijdschrift voor economische en sociale geografie.  ISSN 0040-747X.  98, s 188- 201
 • Fløysand, Arnt & Jakobsen, Stig Erik (2007). Commodification of rural places: A narrative of social fields,rural development,and football. Journal of Rural Studies.  ISSN 0743-0167.  23, s 206- 221
 • Jakobsen, Stig-Erik & Aarset, Bernt (2007). På en skyfri dag kan du se helt til Brussel. Om EUs innflytelse på norsk akvakulturpolitikk, I:  Havbruk: Akvakultur på norsk.  Fagbokforlaget.  s 195 - 212
 • Fløysand, Arnt & Jakobsen, Stig Erik (2005). The Embeddedness of Industries. A Time-Geographical Approach. Nordisk Samhällsgeografisk Tidsskrift.  ISSN 0282-4329.  (49), s 88- 125
 • Jakobsen, Stig Erik & Onsager, Knut (2005). Head office location – Agglomeration, clusters or flow nodes?. Urban Studies.  ISSN 0042-0980.  42(9), s 1517- 1535
 • Jakobsen, Stig Erik; Rusten, Grete & Fløysand, Arnt (2005). How green is the valley? Foreign direct investment in two Norwegian industrial towns. The Canadian Geographer (TCG).  ISSN 0008-3658.  49, s 244- 259
 • Jakobsen, Stig Erik (2004). Evaluering som læring eller pliktøvelse?, I: Hallgeir Gammelsæter & Peter Arbo (red.),  Innovasjonspolitikkens scenografi : nye perspektiver på næringsutvikling.  Tapir Akademisk Forlag.  8.  s 185 - 203
 • Jakobsen, Stig Erik & Rusten, Grete (2003). The autonomy of foreign subsidiaries. An analysis of headquarter-subsidiary relations. Norsk Geografisk Tidsskrift.  ISSN 0029-1951.  57, s 20- 30
 • Fløysand, Arnt & Jakobsen, Stig Erik (2002). Clusters, social fields and capabilities: Rules and restructuring in Norwegian fish processing clusters. International Studies of Management and Organization.  ISSN 0020-8825.  31, s 35- 55
 • Fløysand, Arnt & Jakobsen, Stig Erik (2001). Regional diversification in the Norwegian fish processing industry. Norsk Geografisk Tidsskrift.  ISSN 0029-1951.  55, s 17- 25

Se alle arbeider i Cristin

 • Isaksen, Arne & Jakobsen, Stig-Erik (ed.) (2018). Path dependence and regional economic renewal. Routledge.  ISBN 9781138576988.  208 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Njøs, Rune; Fløysand, Arnt & Jakobsen, Stig-Erik (2018). The role of multilevel dynamics and agency in regional industry renewal.
 • Isaksen, Arne; Fløysand, Arnt; Asheim, Bjørn Terje; Aslesen, Heidi; Hydle, Katja Maria; Gjelsvik, Martin; Tveterås, Ragnar; Normann, Roger Henning; Fitjar, Rune Dahl; Jakobsen, Stig-Erik; Herstad, Sverre Johan; Thune, Taran Mari & Iakovleva, Tatiana A (2017). Innovasjons- og næringslivsforskning ved et veiskille. Forskningspolitikk.  ISSN 0333-0273.  (3/4)
 • Isaksen, Arne & Jakobsen, Stig-Erik (2017). New path development between innovation systems and individual actors. European Planning Studies.  ISSN 0965-4313.  25(3), s 355- 370 . doi: 10.1080/09654313.2016.1268570
 • Fløysand, Arnt & Jakobsen, Stig-Erik (2016). Næringsutvikling på Vestlandet: Omstillingsevne og regional fornyelse, I: Gunnstein Akselberg; Randi Barndon & Knut Grove (red.),  Region og regionalisering. Perspektiv og praksis..  Novus Forlag.  ISBN 9788270998722.  14.
 • Isaksen, Arne & Jakobsen, Stig-Erik (2016). New path development between innovation systems and individual actors.
 • Fitjar, Rune Dahl; Fosse, Jens Kristian; Hauge, Elisabeth S.; Isaksen, Arne; Jakobsen, Stig-Erik; Normann, Roger Henning & Timmermans, Bram (2015). Regional satsing for mobilisering og kvalifisering til forskningsbasert innovasjon.
 • Jakobsen, Stig-Erik (2015). Bedre klyngepolitikk for innovasjon og regional utvikling. Forskningspolitikk.  ISSN 0333-0273.  (3)
 • Jakobsen, Stig-Erik (2015). Klyngene samarbeider om innovasjon. Maritim.
 • Fløysand, Arnt & Jakobsen, Stig-Erik (2014). Stretching the cluster concept – Cluster formation initiatives and theories of clustering.
 • Fløysand, Arnt; Jakobsen, Stig-Erik & Njøs, Rune (2014). The “trinity” of innovation: The dynamism of materiality, organization and discourse.
 • Njøs, Rune; Jakobsen, Stig-Erik; Aslesen, Heidi & Fløysand, Arnt (2014). Encounters between cluster theory and practice: ‘Hubbing’, ‘blending’ and conceptual stretching.
 • Njøs, Rune; Jakobsen, Stig-Erik; Aslesen, Heidi & Fløysand, Arnt (2014). Stretching of the cluster concept: ‘Hubbing’,‘blending’ or mixing?.
 • Normann, Roger Henning; Fosse, Jens Kristian; Isaksen, Arne & Jakobsen, Stig-Erik (2014). Kunnskapsgrunnlaget for klyngeprogrammene og delmål 3: «Flere innovative næringsmiljøer».
 • Fløysand, Arnt; Jakobsen, Stig-Erik & SÁNCHEZ-HERNÁNDEZ, José Luis (2013). Hegemonic ideas and scalar politics:Regional industrial policy in Norway and Spain.
 • Høvig, Øystein Stavø & Jakobsen, Stig-Erik (2012). Computer game developers network as a community of practice - Between positive and negative lock-in.
 • Høvig, Øystein Stavø & Jakobsen, Stig-Erik (2012). The development of green technology innovations in Norwegian aquaculture: Balancing continuity and disruption.
 • Jakobsen, Stig Erik & Fløysand, Arnt (2012). Hvordan bruke seks millioner kroner til talentutvikling?. Bergens Tidende.  ISSN 0804-8983.
 • Njøs, Rune; Jakobsen, Stig Erik; Fosse, Jens Kristian & Engelsen, Christine (2012). Bridging discrepant knowledge bases: A case study of the Norwegian Centre for Offshore Wind Energy.
 • Njøs, Rune; Jakobsen, Stig Erik & Røkenes, Tone Helene Bergset (2012). En kartlegging av relasjoner mellom mediebedrifter i Bergensregionen og FoU-institusjoner.
 • Rosnes, Vegar & Jakobsen, Stig-Erik (2012). Designing an organizational architecture facilitating radical innovation.
 • Jakobsen, Stig Erik (2011). Evaluations of competence brokering. A successful Norwegian innovation instrument?.
 • Jakobsen, Stig Erik & Fløysand, Arnt (2011). The regional embeddedness of clustered firms - findings from a study of a Norwegian oil cluster.
 • Skogseid, Ingjerd; Jakobsen, Stig-Erik; Yttredal, Else Ragni; Båtevik, Finn Ove; Byrkjeland, Martin & Pettersen, Inger Beate (2010). Teori i møte med realitetane. Plan : Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling.  ISSN 0805-083X.  (1), s 50- 55
 • Gammelsæter, Hallgeir & Jakobsen, Stig-Erik (2007). Et tiår etter Bosman : konsekvenser for utviklingen av norsk toppfotball. Arbeidsnotat. 07/07.
 • Jakobsen, Stig-Erik; Gammelsæter, Hallgeir & Fløysand, Arnt (2007). The spatial embeddedness of professional football clubs in Norway.
 • Gammelsæter, Hallgeir & Jakobsen, Stig-Erik (2006). Organizing between voluntarism and private enterprise : club organization in Norwegian soccer.
 • Gammelsæter, Hallgeir & Jakobsen, Stig-Erik (2006). Utlendinger og spillerutvikling i norsk fotball. Idrottsforum.org - Nordic Sport Studies Forum.  ISSN 1652-7224.
 • Gammelsæter, Hallgeir & Jakobsen, Stig-Erik (2006). Utlendinger og spillerutvikling i norsk fotball. Arbeidsnotat. 18/06. Vis sammendrag
 • Jakobsen, Stig-Erik; Gammelsæter, Hallgeir & Fløysand, Arnt (2006). The geographical embeddedness of professional football clubs in Norway.
 • Gammelsæter, Hallgeir & Jakobsen, Stig-Erik (2005). Local commitment in professional football.
 • Gammelsæter, Hallgeir & Jakobsen, Stig-Erik (2005). Local community relations (LCR) strategies in Norwegian professional football. Arbeidsnotat. 85/05. Vis sammendrag
 • Gammelsæter, Hallgeir & Jakobsen, Stig-Erik (2005). Local community relations strategies in professional football.
 • Gammelsæter, Hallgeir; Jakobsen, Stig-Erik; Fløysand, Arnt & Nese, Gjermund (2005). The transformation of organisational structures within Norwegian top football : towards increased formalization.
 • Gammelsæter, Hallgeir; Jakobsen, Stig-Erik; Fløysand, Arnt & Nese, Gjermund (2005). The transformation of organization structures in Norwegian football.
 • Jakobsen, Stig-Erik; Rusten, Grete & Stamland, Tommy (2004). En strategisk analyse av de næringsrettede programmene og satsingene i regional- og distriktspolitikken.
 • Jakobsen, Stig-Erik; Berge, Dag Magne & Aarset, Bernt (2003). Regionale og distriktspolitiske effekter av statlig havbrukspolitikk. SNF Working paper. 16/03.
 • Jakobsen, Stig-Erik; Alvheim, Sturla; Hansen, Jens Christian & Kvitastein, Olav (2000). Næringsutvikling, stedsutvikling og omstilling. Vis sammendrag
 • Fløysand, Arnt & Jakobsen, Stig-Erik (1999). Bør fiskeripolitikken regionaliseres?. Fiskaren.  ISSN 0015-3095.
 • Fløysand, Arnt & Jakobsen, Stig-Erik (1999). Hvilken fiskeripolitikk er nosrk fiskeindustri best tjent med?. Geografi i Bergen. 8/99.
 • Fløysand, Arnt & Jakobsen, Stig-Erik (1999). Kulturell forankring og markedsstrategi i norske fiskeriintustriforetak. Geografi i Bergen. 7.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 4. okt. 2010 12:00 - Sist endret 7. des. 2010 12:26

Prosjekter

 • A local cluster going international: Balancing local and non-local networking?
 • Analyse av VRI som et eksperimentelt virkemiddel (NFR, VRI-programmet)
 • Lukket forståelse av åpne systemer? Innovasjonspolitikkens dilemmaer og utfordringer (NFR, DEMOSREG)