Simon Roland Birkvad

Bilde av Simon Roland Birkvad
English version of this page
Rom 432
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 31 Harriet Holters hus 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1096 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

Forskningsinteressene mine befinner seg i skjæringsfeltet mellom migrasjon, innvandringskontroll og statsborgerskap. I doktorgradsprosjektet mitt ser jeg på norske myndigheters praksis ved å kalle tilbake statsborgerskap. Dette angripes fra to empiriske vinkler: På den ene siden undersøker jeg det politiske rasjonalet bak praksisen, og på den andre siden studerer jeg hvordan mennesker opplever risikoen for å  miste sitt statsborgerskap. Prosjektet tar sikte på å teoretisere det dynamiske forholdet mellom innvandringskontroll, statsborgerskap og nasjonalt medlemskap. 

Undervisning

SOSGEO2800 - Migration, diversity, and inequality 

SOS2001 - Moderne sosialteori

KULKOM3090 - Oppgaveemne i kultur og kommunikasjon

SVMET1010 - Kvalitative metoder 

Bakgrunn

Vitenskapelig assistent, Institutt for samfunnsforskning, 2017-2019

Master i sosiologi, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo, 2017

Bachelor i kultur og kommunikasjon, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo, 2015

 

Emneord: Statsborgerskap, medborgerskap, Migrasjon, Innvandring, integrering

Publikasjoner

  • Brekke, Jan-Paul; Birkvad, Simon Roland & Erdal, Marta Bivand (2020). Losing the Right to Stay: Revocation of Refugee Permits in Norway. Journal of Refugee Studies. ISSN 0951-6328. doi: 10.1093/jrs/feaa006. Fulltekst i vitenarkiv
  • Birkvad, Simon Roland (2019). Immigrant meanings of citizenship: mobility, stability, and recognition. Citizenship Studies. ISSN 1362-1025. doi: 10.1080/13621025.2019.1664402. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

  • Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Birkvad, Simon Roland & Erdal, Marta Bivand (2018). Hvem skal få bli statsborgere? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
  • Brekke, Jan-Paul; Birkvad, Simon Roland & Erdal, Marta Bivand (2019). Losing the Right to Stay: Revocation of immigrant residence permits and citizenship in Norway — Experiences and effects. Institutt for samfunnsforskning. ISSN 978-82-7763-631-3. Fulltekst i vitenarkiv
  • Fladmoe, Audun; Nadim, Marjan & Birkvad, Simon Roland (2019). Erfaringer med hatytringer og hets blant LHBT-personer, andre minoritetsgrupper og den øvrige befolkningen. Institutt for samfunnsforskning. ISSN 978-82-7763-623-8. Fulltekst i vitenarkiv
  • Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Birkvad, Simon Roland & Erdal, Marta Bivand (2018). Citizenship in the Nordic Countries : past, present, future. The Nordic Council of Ministers. ISSN 978-92-893-5523-0. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 29. mai 2019 11:03 - Sist endret 26. okt. 2020 16:09