Simon Roland Birkvad

Bilde av Simon Roland Birkvad
English version of this page
Rom 432
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 31 Harriet Holters hus 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1096 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

Forskningsinteressene mine befinner seg i skjæringsfeltet mellom migrasjon, innvandringskontroll og statsborgerskap. I doktorgradsprosjektet mitt ser jeg på norske myndigheters praksis ved å kalle tilbake statsborgerskap. Dette angripes fra to empiriske vinkler: På den ene siden undersøker jeg det politiske rasjonalet bak praksisen, og på den andre siden studerer jeg hvordan mennesker opplever risikoen for å  miste sitt statsborgerskap. Prosjektet tar sikte på å teoretisere det dynamiske forholdet mellom innvandringskontroll, statsborgerskap og nasjonalt medlemskap. 

Undervisning

SOSGEO2800 - Migration, diversity, and inequality 

SOS2001 - Moderne sosialteori

KULKOM3090 - Oppgaveemne i kultur og kommunikasjon

SVMET1010 - Kvalitative metoder 

Bakgrunn

Vitenskapelig assistent, Institutt for samfunnsforskning, 2017-2019

Master i sosiologi, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo, 2017

Bachelor i kultur og kommunikasjon, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo, 2015

 

Emneord: Statsborgerskap, medborgerskap, Migrasjon, Innvandring, integrering
Publisert 29. mai 2019 11:03 - Sist endret 26. okt. 2020 16:09