Mats Eirik Lillehagen

Bilde av Mats Eirik Lillehagen
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 31 Harriet Holters hus 0851 Oslo
Postadresse Postboks 1096 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

 • Sosial Lagdeling
 • Etniske minoriteter i utdanning og arbeidsmarked
 • Segregering
 • Demografi
 • Rus og avvik
 • Kultursosiologi
 • Naturalistiske perspektiver innenfor sosiologien
 • Vitenskapsteori
 • Sosialfilosofi

Undervisning

 • SOS1000: Innføring i sosiologi
 • SOS4020: Kvantitativ metode
 • SOS2500, Kulturanalyse, diskurs og semiotikk - et sosiologisk perspektiv

Bakgrunn

 • Stipendiat ved ISS, mai 2015-
 • Forsker ved DISCRIM-prosjektet, heltid fra mars 2014 til mai 2015
 • Vitenskapelig assistent for DISCRIM-prosjektet, deltid fra August 2012 til Juli 2014
 • Ansatt ved Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS), 2012
 • Master i Sosiologi, Universitetet i Oslo 2013
 • Bachelor i Historie, Universitetet i Oslo 2012
 • Bachelor i Filosofi, Universitetet i Oslo 2012
 • Bachelor i Molekylærbiologi og Biokjemi, Universitet i Oslo 2011
 • Bachelor i Sosiologi, Universitetet i Oslo 2009
 • Årsenhet i Psykologi, Universitetet i Oslo 2006

Priser og stipender

Stipend Osloforskning - 2013

Stipend fra forum for vitenskapsteori - 2016

Samarbeid

Ethnic segregation in schools and neighbourhoods: Consequences and Dynamics. 

DISCRIM

 

 

 

Emneord: sosiologi, ulikhet, rus, innvandring, avvik, kvantitativ metode, demografi, naturalisme, sosialfilosofi

Publikasjoner

 • Lillehagen, Mats Eirik & Birkelund, Gunn Elisabeth (2022). Ethnic inequalities in the transition from education to work: a longitudinal analysis of school, college and university graduates. Journal of Education and Work. ISSN 1363-9080. 35(4), s. 357–373. doi: 10.1080/13639080.2022.2073337.
 • Jansson, Fredrik; Lillehagen, Mats & Birkelund, Gunn Elisabeth (2020). Segregation within school classes: Detecting social clustering in choice data. PLOS ONE. ISSN 1932-6203. doi: 10.1371/journal.pone.0233677.
 • Lillehagen, Mats & Isungset, Martin Arstad (2020). New Partner, New Order? Multipartnered Fertility and Birth Order Effects on Educational Achievement. Demography. ISSN 0070-3370. doi: 10.1007/s13524-020-00905-4.
 • Isungset, Martin Arstad; Lillehagen, Mats & Ugreninov, Elisabeth (2019). One Order Fits All? Birth Order and Education in Immigrant Families . European Sociological Review. ISSN 0266-7215. doi: 10.1093/esr/jcz040. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lillehagen, Mats (2018). Haugen, Heen og Bjørklys kritikk av Ole Martin Moen bygger på omstridte samfunnsvitenskapelige premisser og en misforståelse av evolusjonsteori. Norsk Filosofisk tidsskrift. ISSN 0029-1943. s. 225–236. doi: 10.18261/issn.1504-2901-2018-04-05. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lillehagen, Mats & Lyngstad, Torkild Hovde (2018). Immigrant Mothers` Preferences for Children’s Sex: A register-based study of fertility behavior in Norway. Population Studies. ISSN 0032-4728. 72(1), s. 91–107. doi: 10.1080/00324728.2017.1421254. Fulltekst i vitenarkiv
 • Isungset, Martin Arstad; Lillehagen, Mats & Ugreninov, Elisabeth (2017). Fødselsrekkefølge og utdanningsoppnåelse: Har foreldrenes landbakgrunn betydning? Tidsskrift for samfunnsforskning. ISSN 0040-716X. 58(1), s. 36–61. doi: 10.18261/ISSN.1504-291X-2017-01-02. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bretteville-Jensen, Anne Line; Lillehagen, Mats; Gjersing, Linn Renathe & Andreas, Jasmina Burdzovic (2015). Illicit use of opioid substitution drugs: Prevalence, user characteristics, and the association with non-fatal overdoses. Drug and Alcohol Dependence. ISSN 0376-8716. 147(1), s. 89–96. doi: 10.1016/j.drugalcdep.2014.12.002. Fulltekst i vitenarkiv
 • Birkelund, Gunn Elisabeth; Lillehagen, Mats; Ekre, Vibeke Puja & Ugreninov, Elisabeth (2014). Fra utdanning til sysselsetting. En forløpsanalyse av indiske og pakistanske etterkommere i Norge. Tidsskrift for samfunnsforskning. ISSN 0040-716X. 55, s. 385–414.

Se alle arbeider i Cristin

 • Lillehagen, Mats Erik & Hermansen, Are Skeie (2022). Entering the Mainstream Economy? Workplace Segregation and Assimilation across Immigrant Generations.
 • Madsen, Aleksander Å. & Lillehagen, Mats Eirik (2022). Ethnic Differences in Access to Managerial Positions: An Intergenerational Approach.
 • Lillehagen, Mats Eirik & Hermansen, Are Skeie (2021). Ethnic Workplace Segregation and Assimilation across Immigrant Generations in the Norwegian Labor Market.
 • Lillehagen, Mats (2021). Eirik Høyer Leivestad: Frykt og avsky i demokratiet . Norsk sosiologisk tidsskrift. ISSN 2535-2512. s. 74–76. doi: 10.18261/issn.2535-2512-2021-03-08.
 • Lillehagen, Mats Erik (2020). Employer Inheritance, and the Intergenerational Persistence of Economic Privilege.
 • Lillehagen, Mats (2019). Aksel Tjora: Hva er fellesskap . Tidsskrift for samfunnsforskning. ISSN 0040-716X. 60(3), s. 321–323.
 • Lillehagen, Mats (2019). Personlig og praktisk om kvalitativ metode . Forskningsetikk. ISSN 1502-6353.
 • Lyngstad, Torkild Hovde & Lillehagen, Mats (2019). Immigrant mothers' preferences for children's sexes: A register-based study.
 • Lillehagen, Mats (2018). Bokanmeldelse - Eviatar Zerubavel - Taken for Granted – the Remarkable Power of the Unremarkable. Norsk sosiologisk tidsskrift. ISSN 2535-2512. 2(5), s. 438–441. doi: 10.18261/issn.2535-2512-2018-05-08.
 • Lillehagen, Mats (2018). Tankespinn om utdanning og arvelige anlegg. Dagbladet. ISSN 0805-3766.
 • Lillehagen, Mats & Isungset, Martin Arstad (2018). New partner, new order? Multipartnered fertility and birth order effects on educational attainment.
 • Lillehagen, Mats (2018). Vi trenger et nytt offentlig språk for å snakke om arv og miljø– En studie av metaforbruk og tenkemåter i biologisk orientert samfunnsforskning og offentlig debatt.
 • Lillehagen, Mats & Lyngstad, Torkild Hovde (2018). De fleste norske innvandrere foretrekker sønner. Forskning.no. ISSN 1891-635X.
 • Lillehagen, Mats & Larsen, Edvard Nergård (2017). Do co-ethnic networks affect job opportunities of children of immigrants? Identifying peer effects in neighborhoods .
 • Lillehagen, Mats & Lillehagen, Oda (2016). Prosumption - A critical view. Less Magazine. s. 136–139.
 • Lillehagen, Mats (2016). Fordervet vin i nye flasker: Ole Martin Moens neoeugenikk. Morgenbladet. ISSN 0805-3847. s. 30–31.
 • Lillehagen, Mats (2016). From Education to the labour market: Children of immigrants in Norway.
 • Lillehagen, Mats (2016). Et nytt perspektiv på ordensproblemet: Normteori og moderat naturalisme.
 • Jansson, Fredrik; Birkelund, Gunn Elisabeth & Lillehagen, Mats (2015). Segregation within School Classes: Deriving Social Ties from Register Data .
 • Lillehagen, Mats (2015). From Education to the labour market: Children of immigrants in Norway.
 • Lillehagen, Mats (2015). Birth order effects in extended families.
 • Lillehagen, Mats & Lyngstad, Torkild Hovde (2015). Ulikhet og genetikk. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Lillehagen, Mats & Lyngstad, Torkild Hovde (2015). Galt om genetikk og ulikhet. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Lillehagen, Mats & Bretteville-Jensen, Anne Line (2015). Metadon på Avveie. Rus & samfunn. ISSN 1500-8614. 8(2), s. 15–17.
 • Spaiser, Viktoria; Mann, Richard; Lillehagen, Mats & Birkelund, Gunn Elisabeth (2014). Emergent Segregation through Collective Decision-Making in School Choice.
 • Lillehagen, Mats & Lyngstad, Torkild Hovde (2014). Parental Sex Preferences for Children among Immigrants.
 • Lillehagen, Mats (2012). Meritokrati, rettferdighet og Rawls. Socius. ISSN 0809-5574. 13(3), s. 78–80.
 • Lillehagen, Mats Erik & Hermansen, Are Skeie (2022). Entering the Mainstream Economy? Workplace Segregation and Immigrant Assimilation. SocArxiv.
 • Lillehagen, Mats; Birkelund, Gunn Elisabeth & Lyngstad, Torkild Hovde (2019). Entering the mainstream? Cultural and socioeconomic dimensions of immigrant assimilation. Faculty of social sciences.
 • Lillehagen, Mats; Birkelund, Gunn Elisabeth & Hermansen, Are Skeie (2013). Yrkesprestisje og opprykk. En studie av norskfødte etterkommere av innvandrere mellom 2003-2010 . Universitetet i Oslo.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 19. nov. 2020 08:25 - Sist endret 3. mai 2022 11:53

Prosjekter