matslil

Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Faglige interesser

 • Sosial Lagdeling
 • Etniske minoriteter i utdanning og arbeidsmarked
 • Segregering
 • Demografi
 • Rus og avvik
 • Kultursosiologi
 • Naturalistiske perspektiver innenfor sosiologien
 • Vitenskapsteori
 • Sosialfilosofi

Undervisning

 • SOS1000: Innføring i sosiologi
 • SOS4020: Kvantitativ metode
 • SOS2500, Kulturanalyse, diskurs og semiotikk - et sosiologisk perspektiv

Bakgrunn

 • Stipendiat ved ISS, mai 2015-
 • Forsker ved DISCRIM-prosjektet, heltid fra mars 2014 til mai 2015
 • Vitenskapelig assistent for DISCRIM-prosjektet, deltid fra August 2012 til Juli 2014
 • Ansatt ved Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS), 2012
 • Master i Sosiologi, Universitetet i Oslo 2013
 • Bachelor i Historie, Universitetet i Oslo 2012
 • Bachelor i Filosofi, Universitetet i Oslo 2012
 • Bachelor i Molekylærbiologi og Biokjemi, Universitet i Oslo 2011
 • Bachelor i Sosiologi, Universitetet i Oslo 2009
 • Årsenhet i Psykologi, Universitetet i Oslo 2006

Priser og stipender

Stipend Osloforskning - 2013

Stipend fra forum for vitenskapsteori - 2016

Samarbeid

Ethnic segregation in schools and neighbourhoods: Consequences and Dynamics. 

DISCRIM

 

 

 

Emneord: kvantitativ metode, naturalisme, sosiologi, sosialfilosofi, ulikhet, innvandring, demografi, avvik, rus

Publikasjoner

 • Isungset, Martin Arstad; Lillehagen, Mats & Ugreninov, Elisabeth (2019). One Order Fits All? Birth Order and Education in Immigrant Families. European Sociological Review.  ISSN 0266-7215. . doi: 10.1093/esr/jcz040
 • Lillehagen, Mats (2018). Haugen, Heen og Bjørklys kritikk av Ole Martin Moen bygger på omstridte samfunnsvitenskapelige premisser og en misforståelse av evolusjonsteori. Norsk Filosofisk tidsskrift.  ISSN 0029-1943.  (4), s 225- 236 . doi: https://doi.org/10.18261/issn.1504-2901-2018-04-05 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Lillehagen, Mats & Lyngstad, Torkild Hovde (2018). Immigrant Mothers` Preferences for Children’s Sex: A register-based study of fertility behavior in Norway. Population Studies.  ISSN 0032-4728.  72(1), s 91- 107 . doi: 10.1080/00324728.2017.1421254 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Isungset, Martin Arstad; Lillehagen, Mats & Ugreninov, Elisabeth (2017). Fødselsrekkefølge og utdanningsoppnåelse: Har foreldrenes landbakgrunn betydning?. Tidsskrift for samfunnsforskning.  ISSN 0040-716X.  58(1), s 36- 61 . doi: 10.18261/ISSN.1504-291X-2017-01-02 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Bretteville-Jensen, Anne Line; Lillehagen, Mats; Gjersing, Linn Renathe & Andreas, Jasmina Burdzovic (2015). Illicit use of opioid substitution drugs: Prevalence, user characteristics, and the association with non-fatal overdoses. Drug and Alcohol Dependence.  ISSN 0376-8716.  147(1), s 89- 96 . doi: 10.1016/j.drugalcdep.2014.12.002 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Birkelund, Gunn Elisabeth; Lillehagen, Mats; Ekre, Vibeke Puja & Ugreninov, Elisabeth (2014). Fra utdanning til sysselsetting. En forløpsanalyse av indiske og pakistanske etterkommere i Norge. Tidsskrift for samfunnsforskning.  ISSN 0040-716X.  55, s 385- 414

Se alle arbeider i Cristin

 • Lyngstad, Torkild Hovde & Lillehagen, Mats (2019). Immigrant mothers' preferences for children's sexes: A register-based study.
 • Lillehagen, Mats (2018). Bokanmeldelse - Eviatar Zerubavel - Taken for Granted – the Remarkable Power of the Unremarkable. Norsk sosiologisk tidsskrift.  ISSN 2535-2512.  2(5), s 438- 441 . doi: 10.18261/issn.2535-2512-2018-05-08
 • Lillehagen, Mats (2018). Tankespinn om utdanning og arvelige anlegg. Dagbladet.  ISSN 0805-3766. . doi: https://www.dagbladet.no/kultur/tankespinn-om-utdanning-og-arvelige-anlegg/70127250
 • Lillehagen, Mats (2018). Vi trenger et nytt offentlig språk for å snakke om arv og miljø– En studie av metaforbruk og tenkemåter i biologisk orientert samfunnsforskning og offentlig debatt.
 • Lillehagen, Mats & Isungset, Martin Arstad (2018). New partner, new order? Multipartnered fertility and birth order effects on educational attainment.
 • Lillehagen, Mats & Lyngstad, Torkild Hovde (2018). De fleste norske innvandrere foretrekker sønner. Forskning.no.  ISSN 1891-635X.
 • Lillehagen, Mats & Larsen, Edvard Nergård (2017). Do co-ethnic networks affect job opportunities of children of immigrants? Identifying peer effects in neighborhoods.
 • Lillehagen, Mats (2016). Et nytt perspektiv på ordensproblemet: Normteori og moderat naturalisme.
 • Lillehagen, Mats (2016). Fordervet vin i nye flasker: Ole Martin Moens neoeugenikk. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  (18), s 30- 31 . doi: https://morgenbladet.no/ideer/2016/05/fordervet-vin-i-nye-flasker
 • Lillehagen, Mats (2016). From Education to the labour market: Children of immigrants in Norway.
 • Lillehagen, Mats (2016). Kan Adorno og Bourdieu forenes? Omtale av David Gartman - Culture, Class, and Critical Theory: Between Bourdieu and the Frankfurt School. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon.  ISSN 0800-7136.  34(2-3), s 367- 377 . doi: https://www.idunn.no/agora/2016/02-03/david_gartman_culture_class_and_critical_theory_between
 • Lillehagen, Mats & Lillehagen, Oda (2016). Prosumption - A critical view. Less Magazine.  (7), s 136- 139 . doi: https://issuu.com/lessmagazine/docs/less_magazine_07/1
 • Jansson, Fredrik; Birkelund, Gunn Elisabeth & Lillehagen, Mats (2015). Segregation within School Classes: Deriving Social Ties from Register Data.
 • Lillehagen, Mats (2015). Birth order effects in extended families.
 • Lillehagen, Mats (2015). From Education to the labour market: Children of immigrants in Norway.
 • Lillehagen, Mats & Bretteville-Jensen, Anne Line (2015). Metadon på Avveie. Rus & samfunn.  ISSN 1500-8614.  8(2), s 15- 17 . doi: https://www.idunn.no/rusos/2015/02/metadon_paa_avveie
 • Lillehagen, Mats & Lyngstad, Torkild Hovde (2015). Galt om genetikk og ulikhet. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847. . doi: https://morgenbladet.no/debatt/2015/galt_om_genetikk_og_ulikhet
 • Lillehagen, Mats & Lyngstad, Torkild Hovde (2015). Ulikhet og genetikk. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847. . doi: https://morgenbladet.no/debatt/2015/ulikhet_og_genetikk
 • Lillehagen, Mats & Lyngstad, Torkild Hovde (2014). Parental Sex Preferences for Children among Immigrants.
 • Spaiser, Viktoria; Mann, Richard; Lillehagen, Mats & Birkelund, Gunn Elisabeth (2014). Emergent Segregation through Collective Decision-Making in School Choice.
 • Lillehagen, Mats; Birkelund, Gunn Elisabeth & Hermansen, Are Skeie (2013). Yrkesprestisje og opprykk. En studie av norskfødte etterkommere av innvandrere mellom 2003-2010 .
 • Lillehagen, Mats (2012). Meritokrati, rettferdighet og Rawls. Socius.  ISSN 0809-5574.  13(3), s 78- 80

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 4. mai 2015 10:48 - Sist endret 23. mars 2017 16:36

Prosjekter