Liridona Gashi

English version of this page
Rom 441
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 31 Harriet Holters hus 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1096 Blindern 0317 OSLO
Andre tilknytninger Det samfunnsvitenskapelige fakultet (Student)

Faglige interesser

 • Kriminalitet
 • Fengsel og utlendingsinternater
 • Avvik og rus
 • Politi
 • Ungdomskultur
 • Kvalitativ metode 

Bakgrunn

Utdanning:

 • Master i sosiologi, 2016, UiO
 • Bachelor i sosiologi, 2014, UiB

Erfaring:

 • Forsker, ISS (September 2018-)
 • Vitenskapelig assistent, Politihøgskolen (Mars 2018-September 2018)
 • Vitenskapelig assistent, ISS/C-REX (Januar 2017- Mars 2018)
 • Vitenskapelig assistent, NOVA ( September 2016-Januar 2017) 

Priser

 • Våg å vite-prisen 2016 for masteroppgave i sosiologi, SV-fakultetet, UiO. (https://www.sv.uio.no/iss/om/aktuelt/aktuelle-saker/2016/vag-a-vite-prisen-gar-til-sosiologistudent.html) 

 

 

Emneord: Avvik kriminalitet og rus, Sosiologi

Publikasjoner

 • Gashi, Liridona; Pedersen, Willy & Ugelvik, Thomas (2019). The pains of detainment: Experience of time and coping strategies at immigration detention centres. Theoretical criminology.  ISSN 1362-4806. . doi: https://doi.org/10.1177/1362480619855989
 • Bjørnholt, Margunn; Stefansen, Kari; Gashi, Liridona & Seeberg, Marie Louise (2017). Balancing acts: Policy frameworks and family care strategies in Norway, In Tomáš Sirovatka & Jana Valkova (ed.),  Understanding Care Policies in Changing Times:Experiences and Lessons from the Czech Republic and Norway.  Nakladatelství Masarykovy univerzity.  ISBN 978-80-7325-425-4.  6.  s 161 - 184 Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Gashi, Liridona (2017). Trandum - Det fengselsliknende ikke-fengselet.
 • Gashi, Liridona (2017). Trandum - Å være fengslet i et ikke-fengsel.
 • Gashi, Liridona (2016). På innsiden av Trandum. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 6. nov. 2018 08:31 - Sist endret 8. nov. 2018 12:29