Lena Magnusson Turner

Professor II
Bilde av Lena Magnusson  Turner
English version of this page
Telefon +47 22 541 221
Mobiltelefon +47 41 290 227
Brukernavn

 

 

Emneord: Samfunnsgeografi, Demografi, Kvantitative metoder, Boligmarked

Publikasjoner

 • Galster, George & Magnusson Turner, Lena (2019). Status Aversion, Attraction and Discrepancy as Drivers of Neighborhood Selection. City & Community.  ISSN 1535-6841. . doi: 10.1111/cico.12435
 • Magnusson Turner, Lena & Wessel, Terje (2019). Housing market filtering in the Oslo region:pro-market housing policies in a Nordic welfare state context. International journal of housing policy.  ISSN 1949-1247.  s 1- 26 . doi: 10.1080/19491247.2018.1540740 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Nordvik, Viggo; Magnusson Turner, Lena & Friedrichs, Jürgen (2019). Neighbourhood Poverty And Individual Earnings: Tales Of Two (Norwegian) Cities. Tijdschrift voor economische en sociale geografie.  ISSN 0040-747X. . doi: doi.org/10.1111/tesg.12370
 • Wessel, Terje; Magnusson Turner, Lena & Nordvik, Viggo (2018). Population dynamics and ethnic geographies in Oslo: the impact of migration and natural demographic change on ethnic composition and segregation. Journal of Housing and the Built Environment.  ISSN 1566-4910.  33(4), s 789- 805 . doi: 10.1007/s10901-017-9589-7
 • Galster, George & Turner, Lena Magnusson (2017). Status discrepancy as a driver of residential mobility: Evidence from Oslo. Environment and planning A.  ISSN 0308-518X.  49(9), s 2155- 2175 . doi: 10.1177/0308518X17717067
 • Sandlie, Hans Christian; Turner, Lena Magnusson & Nordvik, Viggo (2016). Boligmarkeder og boligkarrierer, I: Ivar Frønes & Lise Kjølsrød (red.),  Det norske samfunn, bind 1..  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205490208.  Kapittel 8.  s 179 - 201
 • Nordvik, Viggo & Turner, Lena Magnusson (2015). Survival and Exits in Neighbourhoods: A Long-Term Analyses. Housing Studies.  ISSN 0267-3037.  30(2), s 228- 251 . doi: 10.1080/02673037.2014.982518 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Turner, Lena Magnusson & Andersson, Roger (2014). Segregation, gentrification, and residualisation: from public housing to market driven housing allocation in inner city Stockholm. European Journal of Housing Policy.  ISSN 1461-6718.  14(1), s 3- 29 . doi: 10.1080/14616718.2013.872949
 • Turner, Lena Magnusson & Hedman, Lina (2014). Linking Integration and Housing Career: A Longitudinal Analysis of Immigrant Groups in Sweden. Housing Studies.  ISSN 0267-3037.  29(2), s 270- 290 . doi: 10.1080/02673037.2014.851177
 • Turner, Lena Magnusson & Holmqvist, Emma (2014). Swedish welfare state and housing markets: under economic and political pressure. Journal of Housing and the Built Environment.  ISSN 1566-4910.  29(2), s 237- 254 . doi: 10.1007/s10901-013-9391-0
 • Abramsson, Marianne & Turner, Lena Magnusson (2013). Flytta eller bo kvar på äldre dar, I: Gabriella Wiklund & Stefan Mellin (red.),  Bo bra på äldre dar.  Svensk Byggtjänst.  ISBN 9789173335805.  5.
 • Skifter Andersen, Hans; Turner, Lena Magnusson & Søholt, Susanne (2013). The special importance of housing policy for ethnic minorities: evidence from a comparison of four Nordic countries. European Journal of Housing Policy.  ISSN 1461-6718.  13(1), s 20- 44 . doi: 10.1080/14616718.2013.764659
 • Turner, Lena Magnusson (2013). Hunting for hotspots in the countryside of Northern Sweden. Journal of Housing and the Built Environment.  ISSN 1566-4910.  28(2), s 237- 255 . doi: 10.1007/s10901-012-9304-7
 • Turner, Lena Magnusson & Wessel, Terje (2013). Upwards, Outwards and Westwards: Relocation of Ethnic Minority Groups in the Oslo Region. Geografiska Annaler. Series B. Human Geography.  ISSN 0435-3684.  95(1), s 1- 16 . doi: 10.1111/geob.12006
 • Turner, Lena Magnusson (2012). Filtering, In Susan J. Smith (ed.),  International Encyclopedia of Housing and Home.  Elsevier.  ISBN 9780080471716.  Artikkel.  s 172 - 175
 • Turner, Lena Magnusson (2012). Vacancy Chains, In Susan J. Smith (ed.),  International Encyclopedia of Housing and Home.  Elsevier.  ISBN 9780080471716.  Artikkel.  s 235 - 240
 • Turner, Lena Magnusson (2011). Behov och produktion av bostäder i storstadsregionerna, I:  Storstäder i tillväxt.  Uppsala universitet.  ISBN 978-91-506-2221-8.  6.

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

 • Magnusson Turner, Lena (2018, 09. april). Høyinntektsgrupper flokker seg sammen.  Aftenposten.
 • Magnusson Turner, Lena (2018, 15. mars). Rike barn leker best.  Klassekampen.
 • Magnusson Turner, Lena (2018, 03. januar). To av tre fast ansatte bor på Romeriket.  Romerikets Blad.
 • Magnusson Turner, Lena (2018, 19. mars). Vi vil velge naboene selv. [Fagblad].  Viten + praksis.
 • Magnusson Turner, Lena & Östh, John (2018). Trap or opportunity - does “cash for care” hamper economic integration, and what role does geography play?.
 • Turner, Lena Magnusson & Wessel, Terje (2017). Access to housing; who gets what and where? Vacancy chains in the Oslo housing market.
 • Turner, Lena Magnusson & Wessel, Terje (2017). Housing market filtering in a welfare state context: vacancy chains and social structure in the Oslo region.
 • Magnusson Turner, Lena & Sandlie, Hans Christian (2016). Storby – stabilitet og endring i botetthet og flytting. NOVA Notat. 2.
 • Turner, Lena Magnusson (2016). Storby – stabilitet og endring i botetthet og flytting.
 • Turner, Lena Magnusson (2016). Är socioekonomiska skillnader en drivkraft bakom lokal omflyttning?.
 • Turner, Lena Magnusson & Galster, George (2016). Status Discrepancy as a Driver of Residential Mobility: Evidence from Oslo.
 • Turner, Lena Magnusson & Nordvik, Viggo (2016, 01. juli). Flaks på boligmarkedet kan påvirke resten av livet ditt. [Internett].  http://forskning.no.
 • Turner, Lena Magnusson & Sandlie, Hans Christian (2016). Storby – stabilitet og endring i botetthet og flytting.
 • Turner, Lena Magnusson (2015). Population dynamics and ethnic geographies in Oslo.
 • Turner, Lena Magnusson (2015). Population dynamics and ethnic geographies in Oslo.The impact of migration and natural demographic change on ethnic neighbourhood composition and segregation. segregation.
 • Turner, Lena Magnusson (2015). Skaper flyttinger endring eller stabilitet i nabolagenes sosioökonomiske hierarki?.
 • Turner, Lena Magnusson; Nordvik, Viggo & Sørvoll, Jardar (2015). Boligbehov og ubalanser i norske storbyer. NOVA Rapport. 5.
 • Nordvik, Viggo; Turner, Lena Magnusson & Friedrichs, Jürgen (2014). Migrant diversity and segregation in Oslo 1990-2011.
 • Turner, Lena Magnusson (2014). Population dynamics in ethnically diversified neighbourhoods in Oslo.
 • Turner, Lena Magnusson (2014). Projektredovisning "Neighbourhoods at risk".
 • Turner, Lena Magnusson (2014). Upwards, outwards and westwards: relocation of ethnic minority groups in the Oslo region.
 • Turner, Lena Magnusson (2014). Vart tar de vägen? Hushållens rörlighet på heta bostadsmarknader.
 • Turner, Lena Magnusson (2014, 01. desember). Vi flytt int (långt). [Fagblad].  stockholmsregionen.
 • Nordvik, Viggo & Turner, Lena Magnusson (2013). Survival of the fittest?.
 • Turner, Lena Magnusson (2012). Boendemiljö, bosättning och integration. NOVA Notat. 6.
 • Turner, Lena Magnusson & Abramsson, Marianne (2012). Äldres flyttningar och motiv till att flytta eller bo kvar.
 • Turner, Lena Magnusson & Stefansen, Kari (2012). Boforhold blant barnefamilier med lav inntekt. NOVA Notat. 1.
 • Turner, Lena Magnusson (2011). Barn i familjer med låga inkomster och deras boendeförhållanden.
 • Turner, Lena Magnusson & Andersson, Roger (2011). Segregation, gentrification, and residualisation: from public housing to market driven housing allocation in inner city Stockholm.
 • Turner, Lena Magnusson & Hedman, Lina (2011). Linking integration and housing career. A longitudinal analysis of some immigrant groups in Sweden.
 • Turner, Lena Magnusson & Stefansen, Kari (2011). Boforhold blant lavinntektsfamilier. En gjennomgang av norsk og internasjonal litteratur.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 4. mai 2012 14:15 - Sist endret 6. des. 2012 22:49