Lars Mjøset

Bilde av Lars Mjøset
English version of this page
Telefon +47 22856749
Rom 447
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 31 Harriet Holters hus 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1096 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

Politisk økonomi/økonomisk sosiologi: Studiet av kapitalismens varianter, med spesiell referanse til det europeiske området. Utgangspunktet er komparativ spesifisering av hver enkelt av de nordiske modellene. Disse sammenliknes med utviklingen i andre europeiske land, f. eks. små land som Irland, alpelandene, Nederland og Belgia. Her brukes en Rokkan-inspirert analyseramme, overført på den politiske økonomien. Sammenlikning med andre deler av verden, så som Asia eller Afrika, er også mulig. Som kontekst for slike nasjonale utviklingsmodeller bygger disse studiene på analyser av verdensøkonomiens hegemonimakter (England, USA), med særlig vekt på disse landenes rolle innen handelsregimet, pengesystemet og som utgangspunkt for teknologisk innovasjon. Analysen av utviklingen i den norske oljeøkonomien står spesielt sentralt. Forskjellige reaksjoner på finanskrisen 2008/9 er også et viktig tema.

Komparativ, historisk sosiologi: Her er utgangspunktet spesielt langvarige og dyptgående makro-konflikter, slik som konflikten mellom Israel og Palestina i sammenlikning med Nord-Irland, Sri Lanka, Tsjetsjenia, Bosnia, Algerie, Sør Afrika, osv.

Samfunnsvitenskapenes vitenskapsteori: Hvilken rolle spiller skillet mellom naturvitenskap og humaniora ved utviklingen av "metodologier" for de forskjellige samfunnsvitenskapelige disiplinene? Hvordan går det med begrepene om "grounded theory" og andre varianter av programmet om "mellomnivåteori" dersom denne naturvitenskap/humaniora-todelingen fortsetter å dominere. Kan de viktigste teoribegrepene i samfunnsvitenskapene systematisk avklares med referanse til en tredeling (naturvitenskap/samfunnsvitenskap/humaniora)?

De norske samfunnsvitenskapenes historie: Denne analysen dekker etableringen av disiplinær identitet i de forskjellige samfunnsvitenskapene i etterkrigstiden, hvordan slik identitet ble utfordret i studentopprørets tiår 1965-75, og hva som skjelle i den "normaliseringsfasen" som har pågått over de seneste tredve år.

Undervisning

  • SOS4001 - Sosiologisk teori
  • Kurs i vitenskapsteori for PhD-studenter

Bakgrunn

  • Mag. art. i sosiologi ved Universitetet i Oslo 1979
  • NAVF-stipendiat, PRIO, 1981-84
  • Universitetsstipendiat, Universitetet i Oslo 1985-87
  • Forsker og forskningsleder v/ Institutt for Samfunnsforskning 1987-1995
  • Leder av styringsgruppa for Oslo Summer School in Comparative Social Science Studies
  • Professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo fra 1996

Full CV (i PDF)

 

Emneord: Sosiologi, Velferdsstat
Publisert 4. okt. 2010 09:04 - Sist endret 5. nov. 2018 13:52

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter