Lars Mjøset

Bilde av Lars Mjøset
English version of this page
Telefon +47 22856749
Rom 447
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 31 Harriet Holters hus 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1096 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

Politisk økonomi/økonomisk sosiologi: Studiet av kapitalismens varianter, med spesiell referanse til det europeiske området. Utgangspunktet er komparativ spesifisering av hver enkelt av de nordiske modellene. Disse sammenliknes med utviklingen i andre europeiske land, f. eks. små land som Irland, alpelandene, Nederland og Belgia. Her brukes en Rokkan-inspirert analyseramme, overført på den politiske økonomien. Sammenlikning med andre deler av verden, så som Asia eller Afrika, er også mulig. Som kontekst for slike nasjonale utviklingsmodeller bygger disse studiene på analyser av verdensøkonomiens hegemonimakter (England, USA), med særlig vekt på disse landenes rolle innen handelsregimet, pengesystemet og som utgangspunkt for teknologisk innovasjon. Analysen av utviklingen i den norske oljeøkonomien står spesielt sentralt. Forskjellige reaksjoner på finanskrisen 2008/9 er også et viktig tema.

Komparativ, historisk sosiologi: Her er utgangspunktet spesielt langvarige og dyptgående makro-konflikter, slik som konflikten mellom Israel og Palestina i sammenlikning med Nord-Irland, Sri Lanka, Tsjetsjenia, Bosnia, Algerie, Sør Afrika, osv.

Samfunnsvitenskapenes vitenskapsteori: Hvilken rolle spiller skillet mellom naturvitenskap og humaniora ved utviklingen av "metodologier" for de forskjellige samfunnsvitenskapelige disiplinene? Hvordan går det med begrepene om "grounded theory" og andre varianter av programmet om "mellomnivåteori" dersom denne naturvitenskap/humaniora-todelingen fortsetter å dominere. Kan de viktigste teoribegrepene i samfunnsvitenskapene systematisk avklares med referanse til en tredeling (naturvitenskap/samfunnsvitenskap/humaniora)?

De norske samfunnsvitenskapenes historie: Denne analysen dekker etableringen av disiplinær identitet i de forskjellige samfunnsvitenskapene i etterkrigstiden, hvordan slik identitet ble utfordret i studentopprørets tiår 1965-75, og hva som skjelle i den "normaliseringsfasen" som har pågått over de seneste tredve år.

Undervisning

 • SOS4001 - Sosiologisk teori
 • Kurs i vitenskapsteori for PhD-studenter

Bakgrunn

 • Mag. art. i sosiologi ved Universitetet i Oslo 1979
 • NAVF-stipendiat, PRIO, 1981-84
 • Universitetsstipendiat, Universitetet i Oslo 1985-87
 • Forsker og forskningsleder v/ Institutt for Samfunnsforskning 1987-1995
 • Leder av styringsgruppa for Oslo Summer School in Comparative Social Science Studies
 • Professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo fra 1996

Full CV (i PDF)

 

Emneord: Sosiologi, Velferdsstat

Publikasjoner

 • Mjøset, Lars (2018). Fra miljøhistorie til europeisk tungsinn. Vagant.  ISSN 0802-0736.  30, s 333- 348 Vis sammendrag
 • Mjøset, Lars (2018). Old and New Social Movements in the Nordic Countries: History and Future in an International Perspective, In Fredrik Engelstad; Cathrine Holst & Gunnar C. Aakvaag (ed.),  Democratic State and Democratic Society.  De Gruyter Open.  ISBN 978-3-11-063407-5.  Ch. 6.  s 118 - 149 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Raudla, Ringa; Mjøset, Lars; Kattel, Rainer; Cepilovs, Aleksanders; Mikheeva, Olga & Tranøy, Bent Sofus (2018). Different Faces of Fiscal Bureaucracy. Halduskultuur.  ISSN 1736-6070.  19(1), s 5- 36 . doi: 10.32994/ac.v19i1.177 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Mjøset, Lars (2017). Samfunnsvitenskapene, universitetet og vitenskapen i Norge. Et vitenskapssosiologisk perspektiv på norsk tekning og forskning om samfunnet gjennom to hundre år, I: Eivind Balsvik & Susanna Maria Solli (red.),  Introduksjon til samfunnsvitenskapene; Bind 1 (3. utgave).  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02967-2.  kapittel.  s 100 - 140 Vis sammendrag
 • Mjøset, Lars (2016). Norden – internasjonale betingelser og sosiale bevegelser, I: Ivar Frønes & Lise Kjølsrød (red.),  Det norske samfunn, bind 1..  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205490208.  Kap 10.  s 219 - 244 Vis sammendrag
 • Mjøset, Lars (2016). The Nordic Route to Development, In Erik S. Reinert; Jayati Ghosh & Rainer Kattel (ed.),  Handbook of Alternative Theories of Economic Development.  Edward Elgar Publishing.  ISBN 9781782544661.  Ch. 29.  s 533 - 569 Vis sammendrag
 • Mjøset, Lars & Skarstein, Rune (2016). Kina gjennom to globaliseringsperioder. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon.  ISSN 0800-7136.  34(2-3), s 85- 135 Vis sammendrag
 • Mjøset, Lars (2015). A Varieties Approach to the Varieties of Capitalism, In Sean Ó Riain; Felix Behling; Rossella Ciccia & Eoin Flaherty (ed.),  The Changing Worlds and Workplaces of Capitalism.  Palgrave Macmillan.  ISBN 9781137427076.  Ch. 3.  s 15 - 37 Vis sammendrag
 • Mjøset, Lars (2015). Stein Rokkan’s Methodology of Macro-Historical Comparison. Comparative Sociology.  ISSN 1569-1322.  14(4), s 508- 547 . doi: 10.1163/15691330-12341356 Vis sammendrag
 • Mjøset, Lars; Aspers, Patrik; Gronow, Jukka; Kaspersen, Lars Bo; Rafnsdottir, Gudbjørg Linda & Sinnemäki, Aino (2014). Nordic sociology, In Sokratis Koniordos & Alexandros-Andreas Kyrtsis (ed.),  Routledge Handbook of European Sociology.  Routledge.  ISBN 9780415588805.  Kap. 19.  s 303 - 317 Vis sammendrag
 • Mjøset, Lars & Cappelen, Ådne (2013). Can Norway be a Role Model for Natural Resource Abundant Countries?, In Augustin K. Fosu (ed.),  Development Success.  Oxford University Press.  ISBN 9780199660704.  Ch. 3.  s 44 - 72 Vis sammendrag
 • Mjøset, Lars (2013). Funk utforsket. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon.  ISSN 0800-7136.  31(1-2), s 155- 186 Vis sammendrag
 • Mjøset, Lars (2013). The Fate of The Sociological Imagination. Mills, social science, and contemporary sociology, In John Scott & Ann Nilsen (ed.),  C. Wright Mills and The Sociological Imagination.  Edward Elgar Publishing.  ISBN 9781782540021.  Ch. 3.  s 57 - 87 Vis sammendrag
 • Mjøset, Lars (2012). Forord: Karl Polanyi og Den liberale utopi, I: Karl Polanyi (red.),  Den liberale utopi.  Res Publica.  ISBN 9788282260145.  Del 1.  s 7 - 25
 • Mjøset, Lars (2012). Many notions of theory – too few methodologies to deal with them, In Kirsti Klette (ed.),  The Role of Theory in Educational Research.  Norwegian Research Council.  ISBN 9788212030510.  Kap. 2.  s 17 - 25 Vis sammendrag
 • Mjøset, Lars; Butenschøn, Nils A & Harpviken, Kristian Berg (2012). USA og det utvidede Midtøsten - et hovedspenningsfelt i verdenspolitikken. Vardøger.  ISSN 0333-0877.  33(12), s 120- 182 Vis sammendrag
 • Mjøset, Lars & Cappelen, Ådne (2011). The integration of the Norwegian oil economy into the world economy. Comparative Social Research.  ISSN 0195-6310.  28, s 167- 264 . doi: 10.1108/s0195-6310(2011)0000028008 Vis sammendrag
 • Mjøset, Lars (2011). For å debattere må vi nyansere. Tidsskrift for samfunnsforskning.  ISSN 0040-716X.  52(2), s 249- 258 Vis sammendrag
 • Mjøset, Lars (2011). Nordic political economy after financial deregulation: Banking crises, economic experts, and the role of neoliberalism. Comparative Social Research.  ISSN 0195-6310.  28, s 365- 420 . doi: 10.1108/s0195-6310(2011)0000028011 Vis sammendrag
 • Mjøset, Lars (2011). Nyliberalisme, økonomisk teori og kapitalismens mangfold : noen historiske linjer og en norsk kasusstudie. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon.  ISSN 0800-7136.  29(1), s 54- 93
 • Mjøset, Lars (2011). Samfunnsfagene, universitetet og vitenskapen i Norge. Et vitenskapssosiologisk perspektiv på norsk tenkning og forskning om samfunnet gjennom to hundre år, I: Eivind Balsvik & Susanna Maria Solli (red.),  Introduksjon til samfunnsvitenskapene; Bind 1.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01842-3.  Kapittel 4.  s 84 - 121 Vis sammendrag
 • Mjøset, Lars (2011). Samfunnsfagene, universitetet og vitenskapen i Norge. Et vitenskapssosiologisk perspektiv på norsk tenkning og forskning om samfunnet gjennom to hundre år, I: Eivind Balsvik & Susanna Maria Solli (red.),  Introduksjon til samfunnsvitenskapene; Bind 2.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01843-0.  Kapittel 5.  s 84 - 124 Vis sammendrag
 • Mjøset, Lars (2011). The Oxford Handbook of Analytical Sociology. Acta Sociologica.  ISSN 0001-6993.  54(3), s 301- 305 . doi: 10.1177/0001699311413538
 • Mjøset, Lars (2011). Trygve Hoff, I: Håvard Friis Nilsen & Christian Anton Smedshaug (red.),  Troen på markedet.  Res Publica.  ISBN 9788282260039.  Kapittel 7.  s 163 - 198 Vis sammendrag
 • Mjøset, Lars (2010). En makrokvalitativ studie av militær rekruttering, I: Dag Album; Marianne Nordli Hansen & Karin Widerberg (red.),  Metodene våre. Eksempler fra samfunnsvitenskapelig forskning.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215014920.  Kap. 3.  s 47 - 65 Vis sammendrag
 • Mjøset, Lars (2010). Naturressursøkonomi og demokratisk korporatisme. Noen linjer i Norges politiske økonomi, I: Ivar Frønes & Lise Kjølsrød (red.),  Det norske samfunn.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-39086-7.  Kapittel 2.  s 41 - 66
 • Mjøset, Lars (2009). The Art of Macro-Qualitative Modelling: An Exploration of Perez' Sequence Model of Great Surges, In Erik S. Reinert; Rainer Kattel & Wolfgang Drechsler (ed.),  Techno-Economic Paradigms: Essays in Honour of Carlota Perez.  Anthem Press.  ISBN 1843317850.  kap. 14.  s 239 - 268 Vis sammendrag
 • Mjøset, Lars (2009). The Contextualist Approach to Social Science Methodology, In David Byrne & Charles C. Ragin (ed.),  The Sage handbook of case-based methods.  Sage Publications.  ISBN 978-1-4129-3051-2.  Ch. 2.  s 39 - 68 Vis sammendrag
 • Mjøset, Lars (2008). En sosiolog for humaniora, I: Håvard Nilsen (red.),  Frihet og klasse. Tekster til Dag Østerberg.  Res Publica.  ISBN 978-82-8226-006-0.  Kap. 13.  s 153 - 170 Vis sammendrag
 • Mjøset, Lars (2007). An Early Approach to the Varieties of World Capitalism: Methodological and Substantive Lessons from the Senghaas/Menzel-project. Comparative Social Research.  ISSN 0195-6310.  24, s 123- 176 Vis sammendrag
 • Mjøset, Lars (2007). Om teori på høyt og lavere nivå, I: Johannes Hjellbrekke; Ole Johnny Olsen & Rune Sakslind (red.),  Arbeid, kunnskap og sosial ulikhet.  Unipub forlag.  ISBN 978-82-7477-324-0.  kapittel.  s 333 - 358 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Mjøset, Lars & Clausen, Tommy Høyvarde (2007). An Introduction to the Comparison of Capitalisms. Comparative Social Research.  ISSN 0195-6310.  24, s 1- 17 Vis sammendrag
 • Mjøset, Lars (2006). No fear of comparisons or context: on the foundations of historical sociology. Comparative Education.  ISSN 0305-0068.  42(5), s 1- 26 Vis sammendrag
 • Mjøset, Lars (2006). The Study of Nordic Varieties of Capitalism. A plea for contextual generalization through comparative specification. Economic Sociology : the European Electronic Newsletter.  ISSN 1871-3351.  7(4)
 • Mjøset, Lars (2006). A case-study of a case-study. Strategies of generalization and specification in the study of Israel as a single case. International Sociology.  ISSN 0268-5809.  21(5), s 735- 766 Vis sammendrag
 • Mjøset, Lars (2006). Nordic social theory: between social philosophy and grounded theory, In Gerard Delanty (ed.),  The Handbook of Contempoary European Social Theory.  Routledge.  ISBN 0415355184.  Kap. 10.  s 123 - 137 Vis sammendrag
 • Mjøset, Lars (2005). Etterord: Einar Masengs analyse av Norden i det europeiske statssystemet, I:  Utsikt over de nord-europeiske staters utenrikspolitikk i de siste århundrer. Del III.  Universitetsforlaget.  ISBN 8215009360.  Etterord.  s 274 - 353 Vis sammendrag
 • Mjøset, Lars (2005). Introduksjon: Einar Masengs politiske biografi, I:  Utsikt over de nordeuropeiske staters utenrikspolitikk i de siste århundrer. Del I.  Universitetsforlaget.  ISBN 8215009379.  Forord. Vis sammendrag
 • Mjøset, Lars (2005). Can grounded theory solve the problems of its critics?. Sosiologisk Tidsskrift.  ISSN 0804-0486.  13(4), s 379- 408 Vis sammendrag
 • Mjøset, Lars (2004). Israels organiske nybyggerstat. Vardøger.  ISSN 0333-0877.  (29), s 76- 92 Vis sammendrag
 • Mjøset, Lars (2003). Den norske oljeøkonomiens integrasjon i verdensøkonomien, I: Ivar Frønes & Lise Kjølsrød (red.),  Det norske samfunnet.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 8205315477.  Kap. 1.  s 15 - 41 Vis sammendrag
 • Mjøset, Lars (2003). Hvordan skal vi forholde oss til klassikerne?. Sosiologisk Årbok.  ISSN 0808-288X.  8(2), s 47- 68 Vis sammendrag
 • Mjøset, Lars (2003). Norden in the European state system. A presentation of Einar Maseng�s forgotten analysis, In Ralf Eriksson; Markus Jäntti & Johan Willner (ed.),  Att förstå och förändra världen. En festskrift för Jan-Otto Andersson.  Åbo Akademis Förlag.  ISBN 9517651546.  Kap. 12.  s 161 - 206 Vis sammendrag
 • Mjøset, Lars (2003). Sju teser om positivismekritikkens utfordringer ved århundreskiftet. Sosiologisk Tidsskrift.  ISSN 0804-0486.  10(1), s 23- 41 Vis sammendrag
 • Mjøset, Lars (2003). Versuch über die Grundlagen der vergleichenden historischen Sozialwissenschaft, I: Hartmut Kaelble & Jürgen Schriewer (red.),  Vergleich und Transfer. Komparatistik in den Sozial-, Geschichts- und Kulturwissenschaften.  Campus.  ISBN 3593368846.  Kap. 6.  s 125 - 177 Vis sammendrag
 • Mjøset, Lars (2002). Endene i Andeby ¿ en amerikansk kaste, I: Svein Erik Søland (red.),  Walt Disneys Donald Duck & Co. De komplette årgangene. 1956, II.  Egmont Serieforlaget, Oslo.  ISBN 82-429-2041-9.  s 4 - 11 Vis sammendrag
 • Mjøset, Lars (2002). Forholdet mellom humaniora og samfunnsvitenskapene, I:  Notat om humanistisk velferdsforskning.  Norges Forskningsråd, Område for Kultur og Samfunn, Oslo. Vis sammendrag
 • Mjøset, Lars (2002). Samfunnsvitenskapenes natur, I: Tor Arve Benjaminsen & Hanne Svarstad (red.),  Samfunnsperspektiver på Miljø og Utvikling.  Universitetsforlaget.  ISBN 82-15-00289-7.  s 321 - 347 Vis sammendrag
 • Mjøset, Lars (2002). The Nordic countries: a régulation perspective on small countries, In Robert Boyer & Yves Saillard (ed.),  Régulation theory. The State of the Art.  Routledge.  ISBN 0-415-23722-X.  s 254 - 259 Vis sammendrag
 • Mjøset, Lars & Holde, Stephen Van (2002). Introduction: The Comparative Study of Conscription in the Armed Forces. Comparative Social Research.  ISSN 0195-6310.  20, s xiii- xix Vis sammendrag
 • Mjøset, Lars & Holde, Stephen Van (2002). Killing for the State, Dying for the Nation: An Introductory Essay on the Life Cycle of Conscription into Europe¿s Armed Forces. Comparative Social Research.  ISSN 0195-6310.  20, s 3- 94 Vis sammendrag
 • Mjøset, Lars (2001). Brecht og Kina ¿ Johannesen og Norge, I: Amund Børdahl; Sissel Høisæter & Bjørn Kvalsvik Nicolaysen (red.),  Bordsanger. Til Georg Johannesen på 70-års dagen.  Cappelen, Oslo.  ISBN 82-02-20179-9.  s 193 - 224 Vis sammendrag
 • Mjøset, Lars (2001). Employment, unemployment, and ageing in the Western European welfare states, In Pascal Petit & Luc Soete (ed.),  Technology and the Future of European Employment.  Edward Elgar, Cheltenham.  ISBN 1-84064-517-2.  s 451 - 506 Vis sammendrag
 • Mjøset, Lars (2001). Nordic Economic Policies in the 1970s and 1980s, In Bob Jessop (ed.),  Regulation Theory and The Crisis of Capitalism, Vol. 2: European and American Perspectives on Regulationnd.  Edward Elgar, Cheltenham.  ISBN 1-84064-652-7.  s 229 - 282 Vis sammendrag
 • Mjøset, Lars (2001). Raymond Crotty¿s world history, In Raymond D. Crotty (ed.),  When Histories Collide: The Development and Impact of Individualistic Capitalism.  Almqvist & Wiksell.  ISBN 0-7591-0158-2.  s ix - xxxiv Vis sammendrag
 • Mjøset, Lars (2001). Realisms, constructivisms and environmental sociology.A comment on Ted Benton¿s ¿Environmental Sociology: Controversy and Continuity¿. Sosiologisk Tidsskrift.  ISSN 0804-0486.  9(1-2), s 180- 197 Vis sammendrag
 • Mjøset, Lars (2001). The Nordic Model Never Existed, but Does it Have a Future?, In Bob Jessop (ed.),  Regulation Theory and The Crisis of Capitalism, Vol. 2: European and American Perspectives on Regulationnd.  Edward Elgar, Cheltenham.  ISBN 1-84064-652-7.  s 283 - 303 Vis sammendrag
 • Mjøset, Lars & Kasa, Sjur (2001). The environmental problems of the international division of labour. Sosiologisk Tidsskrift.  ISSN 0804-0486.  9(1-2), s 107- 134 Vis sammendrag
 • Cappelen, Ådne; Fagerberg, Jan & Mjøset, Lars (2000). Den norske modellen på nittitallet. Vardøger.  ISSN 0333-0877.  26, s 136- 159
 • Mjøset, Lars (2000). Et barn av gullalderen. Vardøger.  ISSN 0333-0877.  26, s 15- 37 Vis sammendrag
 • Mjøset, Lars (2000). Le economie nordiche, I: Valerio Castronovo (red.),  Storia dell'economia modiale. Vol 5. La modernizzazione e i problemi del sottosviluppo Storia dell'economia dall'antichita' ai giorno nostri.  Gius. Laterza & Figli, Roma.  ISBN 88-420-6217-0.  s 299 - 318 Vis sammendrag
 • Mjøset, Lars (2000). Norsk Sosiologforenings hederspris 2000 til Ottar Brox. Sosiolog-nytt.  ISSN 0333-3205.  25(2), s 11- 21 Vis sammendrag
 • Mjøset, Lars (2000). Samtidsfortolkning i norsk sosiologi. Sosiologi i dag.  ISSN 0332-6330.  30(1), s 53- 75 Vis sammendrag
 • Mjøset, Lars (2000). Skirbekk, Skjervheim og funksjonalismen. Sosiologi i dag.  ISSN 0332-6330.  30(3), s 96- 100 Vis sammendrag
 • Mjøset, Lars (2000). Stein Rokkan¿s thick comparisons. Acta Sociologica.  ISSN 0001-6993.  43(4) Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Mjøset, Lars (ed.) (2011). The Nordic Varieties of Capitalism. Emerald Group Publishing Limited.  ISBN 9780857247773.  420 s. Vis sammendrag
 • Mjøset, Lars & Clausen, Tommy Høyvarde (ed.) (2007). Capitalisms compared. Elsevier.  ISBN 978-0-7623-1313-6.  409 s.
 • Mjøset, Lars & van Holde, Stephen (ed.) (2002). The Comparative Study of Conscription in the Armed Forces. Elsevier.  ISBN 0762308362.  424 s. Vis sammendrag
 • Kalleberg, Ragnvald; Engelstad, Fredrik; Brochmann, Grete; Leira, Arnlaug & Mjøset, Lars (ed.) (2000). Comparative Perspectives on Universities. Comparative Social Research. Yearbook..  ISBN 0762306793.  281 s.
 • Engelstad, Fredrik; Brochmann, Grete; Kalleberg, Ragnvald; Mjøset, Lars & Leira, Arnlaug (1999). Family Change: Practices, Policies, and Values. JAI Press Inc., Stamford, Connecticut.  ISBN 0-7623-0479-0.  247 s.
 • Leira, Arnlaug; Brochmann, Grete; Engelstad, Fredrik; Kalleberg, Ragnvald & Mjøset, Lars (ed.) (1998). Family Change: Practices, Policies and Values. Yearbook of Comparative Social Research. JAI Press, Stamford, Conn..

Se alle arbeider i Cristin

 • Svenberg, Sebastian; Arnesen, Daniel; Kjellman, Kjell Erling; Mjøset, Lars; Ellefsen, Rune & Stykket, Anna (2020). Norway, In Joost de Moor; Katrin Uba; Mattis Wahlström; Magnus Wennerhag & Michiel De Vydt (ed.),  Protest for a future II: Composition, mobilization and motives of the participants in Fridays For Future climate protests on 20-27 September, 2019, in 19 cities around the world.  Södertörns högskola.  Country reports.  s 177 - 185
 • Mjøset, Lars (2015). Kan Kina løse klimakrisen?. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  47, s 16- 17
 • Mjøset, Lars (2015). Stein Rokkan’s Methodology of Macro-Historical Comparison. Vis sammendrag
 • Mjøset, Lars (2013). Afrorockpioneren Manu Dibango. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  45(288), s 14- 15
 • Mjøset, Lars (2012). Elektrisk Miles Davis. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  44(50), s 12- 13 Vis sammendrag
 • Mjøset, Lars (2012). Regulering sikrer menneskets frihet. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  44(133), s 12- 13 Vis sammendrag
 • Mjøset, Lars (2011). Review essay on The Oxford Handbook of Analytical Sociology. Acta Sociologica.  ISSN 0001-6993.  54(3), s 301- 305
 • Birkelund, Gunn Elisabeth & Mjøset, Lars (2009). Arne Næss (1912-2009). Minneord. Sosiolog-nytt.  ISSN 0333-3205.  34
 • Mjøset, Lars (2009). Mellom vitenskapskrigene. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 14- 15 Vis sammendrag
 • Mjøset, Lars (2009). Økonomene og metaforene. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 12- 13 Vis sammendrag
 • Mjøset, Lars (2007). Dette er saken om Andrej Holm. Forskningsetikk.  ISSN 1502-6353.  (4), s 14- 18 Vis sammendrag
 • Mjøset, Lars (2007). Er sosiologisk begrepsbruk straffbart. Sosiolog-nytt.  ISSN 0333-3205.  32(4), s 12- 17 Vis sammendrag
 • Mjøset, Lars (2006). Da Norge ble en alliert. Klassekampen.  ISSN 0805-3839. Vis sammendrag
 • Mjøset, Lars (2006, 07. april). Sosiologi på samfunnsvitenskapens premisser.  Socius.
 • Mjøset, Lars (2006). Veiledning i tilfelle sosiologidebatt. Universitas.  ISSN 0805-1798.  60(6), s 17- 17 Vis sammendrag
 • Mjøset, Lars (2006). Ekonomisk teori (Johan Åkerman), I: Dietmar Herz & Veronika Weinberger (red.),  Lexikon ökonomischer Werke.  Verlag Wirtschaft und Finanzen.  ISBN 3878811586.  leksikoninnførsel.  s 5 - 6 Vis sammendrag
 • Mjøset, Lars (2006). James Brown — et rytmisk livsverk 1933-2006. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 20- 21 Vis sammendrag
 • Mjøset, Lars (2006). The Place of Science in Modern Civilization and other Essays (Thorstein Veblen), I: Dietmar Herz & Veronika Weinberger (red.),  Lexikon ökonomischer Werke.  Verlag Wirtschaft und Finanzen.  ISBN 3878811586.  leksikoninnførsel.  s 535 - 536 Vis sammendrag
 • Mjøset, Lars (2002). An Essay on the Foundations of Comparative Historical Social Science. Working paper. 22. Vis sammendrag
 • Mjøset, Lars (2002). Ottar Brox 70 år. Klassekampen.  ISSN 0805-3839. Vis sammendrag
 • Mjøset, Lars (2001). Theory, understandings of in the social sciences, In Paul B. Bates & Neil J. Smelser (ed.),  International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences.  Elsevier science, Amsterdam. Vis sammendrag
 • Mjøset, Lars (2000). Europa ved årtusenskiftet. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847. Vis sammendrag
 • Mjøset, Lars (2000). Hvorfor er sosiologiske teoretikere så uenige?. Apollon : Forskningsmagasin for Universitetet i Oslo.  ISSN 0803-6926.  10(2), s 32- 35 Vis sammendrag
 • Mjøset, Lars (2000). Kunnskapens frihet, makt og nytte. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116. Vis sammendrag
 • Mjøset, Lars (2000). The Nordic Economies 1945-1980. Working paper. 6. Vis sammendrag
 • Mjøset, Lars & Nordhaug, Kristen (1999). Atlantic and Pacific integration ¿ A comparative study of postwar Western Europe and East Asia. Vis sammendrag
 • Mjøset, Lars (1999). Den flyktige europeiske identiteten. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  s 7- 7 Vis sammendrag
 • Mjøset, Lars (1999). Employment, unemployment, and ageing in the Western European welfare states. Vis sammendrag
 • Mjøset, Lars (1999). Understandings of theory in the social sciences. Working paper. 34. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 4. okt. 2010 09:04 - Sist endret 5. nov. 2018 13:52

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter