Kirsten Ulsrud

Forsker
Bilde av Kirsten  Ulsrud
Telefon +47- 22858481
Rom 347
Treffetider Tirsdager 13-15
Brukernavn
Besøksadresse Harriet Holters hus Moltke Moes vei 31 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1096 Blindern OSLO

Faglige interesser

 • Samfunns- og teknologiforandring for å løse miljø- og fattigdomsproblemer, grønn omstilling fra samfunnsfaglig perspektiv
 • Overføring av kunnskap og teknologi mellom steder og land
 • Aksjonsforskning og engasjert forskning
 • Klimatilpasning i fattige samfunn, andre temaer innen miljø, bærekraft og utvikling
 • Strategier og løsninger for desentralisert bruk av solenergi og annen fornybar energiteknologi i utviklingsland
 • Praktisk, internasjonalt samarbeid som strategi for å fremme bærekraftige energiløsninger
 • Grønn innovasjon i form av systemforandring og samfunnsinnovasjon

Undervisning

Veileder innen temaene: Miljø og utvikling, Bærekraftig tilpasning til klimaendringer, Fattigdomsreduksjon og teknologiforandring, Samfunnsmessige forhold ved innføring av solenergi og annen fornybar energi, Praktisk samarbeid mellom aktører i ulike deler av verden for et bærekraftig samfunn, Teknologi og kunnskapsoverføring, Samarbeid mellom forskere og andre yrkesgrupper om samfunnsforandring, Aksjonsforskning/engasjert forskning.

Bakgrunn

 • Deltaker i prosjektet EFEWEE fra 2016.
 • Prosjektleder for prosjektet Solar xChange fra 2012 til 2017
 • PhD i samfunnsgeografi i 2015 om lokal strømforsyning ved hjelp av solcelleanlegg i landsbyer i India og Kenya. Avhandlingen legger vekt på hvordan strømtjenestene kan tilpasses lokale behov og nå de fattigste, og hvordan lokale prosjekter kan bidra til bredere omstillingsprosesser til fornybar energi. Avhandlingen analyserer også et eksempel på overføring av teknologikunnskap mellom steder og mellom ulike land.
 • Prosjektkoordinator for Solar Transitions-prosjektet fra 2009 til 2014.
 • Deltakelse i EU-prosjektet COMPETE, om bioenergiprosjekter i aride og semi-aride områder av Afrika sør for Sahara fra 2007-2010.
 • Prosjektmedarbeider i GECHS - Global Environmental Change and Human Security og andre prosjekter ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi fra 2005-2010.
 • Hovedoppgave i samfunnsgeografi om solenergi-erfaringer fra India levert i 2004.
 • Jobb innen markedsføring og frivillig miljøvernarbeid fra 1985-1998.

Samarbeid

 • Samarbeider med partnere fra Kenya, India, Østerrike og Norge.
Emneord: Energi, Samfunnsgeografi, Utvikling-politikk-miljø

Publikasjoner

Ulsrud, K., Rohracher, H. & Muchunku, C. 2017. Spatial transfer of innovations: South-South learning on village-scale solar power supply between India and Kenya
 
Winther, Tanja; Matinga, Margaret N.; Ulsrud, Kirsten & Standal, Karina 2017. Women’s empowerment through electricity access: scoping study and proposal for a framework of analysis. Journal of Development Effectiveness.  ISSN 1943-9342.  9(3), s 389- 417 . 
 
Ulsrud, Kirsten 2017. Grønne innovasjoner i sosio-tekniske systemer, I: David Christoffer Jordhus-Lier & Kristian Stokke (red.), Samfunnsgeografi: En innføring.  Cappelen Damm Akademisk. ISBN 9788202547752. 23. s 317 - 332
 
Ulsrud, K. 2015. Village-level solar power in practice: Transfer of socio-technical innovations between India and Kenya. PhD dissertation, Faculty of Social Sciences, University of Oslo, No. 546.http://urn.nb.no/URN:NBN:no-52241

 

Ulsrud, Kirsten; Winther, Tanja; Palit, Debajit & Rohracher, Harald (2015). Village-level solar power in Africa: Accelerating access to electricity services through a socio-technical design in Kenya. Energy Research & Social Science.  ISSN 2214-6296.  5, s 34- 44 . doi: 10.1016/j.erss.2014.12.009

Ulsrud, K. 2012. Bioenergy and sustainable adaptation in Africa. In: Janssen, Rainer and Rutz, Dominik (eds): Bioenergy for sustainable development in Africa. Springer, Dordrecht, Heidelberg, London, New York.

Eriksen, Siri E H; Aldunce, Paulina; Bahinipati, Chandra; Martins, Rafael; Molefe, John; Nhemachena, Charles; O'Brien, Karen; Olorunfemi, Felix; Park, Jacob; Sygna, Linda; Ulsrud, Kirsten.When not every response to climate change is a good one: Identifying principles for sustainable adaptation. Climate and Development 2011; Volum 3.(1) s. 7-20

Ulsrud, Kirsten; Winther, Tanja; Palit, Debajit; Rohracher, Harald; Sandgren, Jonas. The Solar Transitions research on solar mini-grids in India: Learning from local cases of innovative socio-technical systems. Energy for Sustainable Development 2011 ;Volum 15.(3) s. 293-303

Ulsrud, K., Sygna, L. and O'Brien, K. 2008. More than rain: Identifying sustainable pathways for climate adaptation and poverty reduction. Report prepared for the Development Fund, Norway. Production manager: Gitte Motzfeldt.

Ulsrud, K. and Motzfeldt G. 2009. More than rain: Seminar and report launch in Oslo. Climate and Development 1, pp. 101-102.

Eriksen, S., Klein, R. J. T., Ulsrud, K., Næss, L. O. and O’Brien, K. 2007. Climate change
adaptation and poverty reduction: Key interactions and critical measures. Paper prepared for the Norwegian Agency for Development Cooperation (NORAD). GECHS report no. 1. Global Environmental Change and Human Security Project (GECHS), Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo.

Ulsrud, K. og Eriksen, S. 2007. Tilpasning til klimaendringer i bistandsarbeidet. Kort artikkel i Klima, tidsskrift for klimaforskning, nr. 2-2007. Cicero, Senter for klimaforskning, Oslo.

Ulsrud, K. 2005. Solenergi nærmere enn vi tror. Debattinnlegg publisert i Aftenposten, 26. april 2005.

Ulsrud, K. 2005. Klimadilemmaer og solenergi i India. Kronikk publisert i Cicerone, norsk tidsskrift for klimaforskning, nr. 3-2005.

Ulsrud, K. 2005. Svak satsning på solenergi. Kronikk i Bistandsaktuelt, fagblad om utviklingssamarbeid, nr. 10-2005.

Ulsrud, K. 2004. Solenergi i utviklingsland. Hvilke faktorer hemmer og fremmer bruk av solenergi i India? Hovedoppgave, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo.

 

Publisert 4. okt. 2010 08:58 - Sist endret 26. jan. 2018 14:53

Prosjekter