Katarina Mozetic

Bilde av Katarina Mozetic
English version of this page
Mobiltelefon 45060947
Treffetider etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 31 Harriet Holters hus 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1096 Blindern 0317 OSLO
Andre tilknytninger Det samfunnsvitenskapelige fakultet (Student)

Faglige interesser

 • høyt utdannede flyktninger
 • "mixed migration"
 • integrering på arbeidsmarkedet
 • kvalitative metoder
 • komparative studier

PhD prosjekt

Jeg gjennomfører en komparativ studie av arbeidsmarkedsopplevelser av høyt utdannede flyktninger som bor i Oslo, Malmö og München.

Undervisning

Bakkgrunn

 • Stipendiat, Universitetet i Oslo: 2016–
 • Vitenskapelig assistent, Malmö University: 2015–16
 • Master i internasjonal migrasjon og etniske relasjoner, Malmö University: 2015
 • Forskning internship, Malmö University: 2014–15
 • Programkoordinator, Open School 21, Hamburg: 2010–13
 • Bachelor i kulturvitenskap, University of Ljubljana: 2008
 • Erasmus-student, Universitetet i Bergen: 2005–06

Priser

 • MIM Master Essay Award, Malmö University: 2015
Emneord: Sosiologi, Migrasjon, Integrasjon, Europa, Kvalitativ metode, Internasjonal migrasjon

Publikasjoner

Povrzanović Frykman, M., I. Bunescu & K. Mozetič (2016) Work/Non-work Experiences of Highly Skilled Migrants: An Outline of an Emergent Research Field. MIM Working Papers Series 16:1. Malmö: Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare. Available here.

Mozetič, K. (2015) Being Highly Skilled and a Refugee: Experiences of Non-European Physicians in Sweden. Malmö University. Available here.

 • Emilsson, Henrik & Mozetič, Katarina (2019). Intra-EU youth mobility, human capital and career outcomes: The case of young high-skilled Latvians and Romanians in Sweden. Journal of Ethnic and Migration Studies.  ISSN 1369-183X.  s 1- 18 . doi: 10.1080/1369183X.2019.1679413 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Povrzanović Frykman, Maja; Guribye, Eugene; Hidle, Knut & Mozetič, Katarina (2019). How Does Place Matter to Highly Skilled Migrants? Work/Non-work Experiences of International Physicians in Norway and Sweden. Nordic Journal of Migration Research.  ISSN 1799-649X. . doi: 10.2478/njmr-2019-0026 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Povrzanović Frykman, Maja & Mozetič, Katarina (2019). The importance of friends: Social life challenges for foreign physicians in Southern Sweden. Community, Work and Family.  ISSN 1366-8803.  s 1- 16 . doi: 10.1080/13668803.2019.1599323 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Mozetič, Katarina (2018). Att vara högutbildad och flykting. Erfarenheter hos utomeuropeiska läkare som kom till Sverige som flyktingar, I: Maja Povrzanović Frykman & Magnus Öhlander (red.),  Högutbildade migranter i Sverige.  Arkiv förlag & tidskrift.  ISBN 978-91-7924-308-1.  Chapter 7.  s 115 - 127
 • Mozetič, Katarina (2018). Being Highly Skilled and a Refugee: Self-Perceptions of Non-European Physicians in Sweden. Refugee Survey Quarterly.  ISSN 1020-4067.  37(2), s 231- 251 . doi: 10.1093/rsq/hdy001
 • Povrzanović Frykman, Maja & Mozetič, Katarina (2018). Vikten av vänner. Utländska läkare berättar om livet i Sverige, I: Maja Povrzanović Frykman & Magnus Öhlander (red.),  Högutbildade migranter i Sverige.  Arkiv förlag & tidskrift.  ISBN 978-91-7924-308-1.  Chapter 11.  s 171 - 182

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 6. juni 2016 09:58 - Sist endret 1. okt. 2018 07:43