Jørn Ljunggren

Bilde av Jørn Ljunggren
Telefon +47 22844252
Mobiltelefon 41921291
Rom 319
Treffetider Mandager 13.00-14.00
Brukernavn
Besøksadresse Gaustadalléen 30 0373 OSLO
Postadresse Postboks 1040 Blindern 0315 OSLO

Faglige interesser

 • Sosial ulikhet og lagdeling: kjønn, klasse, minoritet/etnisitet

 • Klasseanalyse/klasseteori

 • Sosial mobilitet

 • Kultur og lagdeling

 • Makt

 • Bosted og bostedssegregasjon

Undervisning

SOS4013 - Klasse og ulikhet - sentrale debatter

Bakgrunn

 • Forsker II ved Institutt for samfunnsforskning, 2016-

 • PhD i sosiologi, 2016

Verv

 • Leder for Norsk sosiologforening, 2016-2018

Samarbeid

Elites in an Egalitarian Society

The Oslo Register Classification Data scheme (ORDC)

Klasse- og eliteseminaret

Emneord: Sosiologi, Sosial ulikhet, Klasse, Eliter, Sosial mobilitet

Publikasjoner

 • Halvorsen, Pål & Ljunggren, Jørn (2020). A new generation of business masculinity? Privileged high school boys in a gender egalitarian context. Gender and Education.  ISSN 0954-0253.  s 1- 15 . doi: 10.1080/09540253.2020.1792845 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Ljunggren, Jørn & Orupabo, Julia (2020). Moving beyond: narratives of higher educational aspirations among descendants of immigrants’ in vocational training. British Journal of Sociology of Education.  ISSN 0142-5692. . doi: 10.1080/01425692.2020.1776593 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Eimhjellen, Ivar & Ljunggren, Jørn (2018). Demokratisering av deltakelse gjennom sosiale medier. Sosial ulikhet i nordmenns digitale samfunnsengasjement, I: Bernard Enjolras & Ivar Eimhjellen (red.),  Fra kollektiv til konnektiv handling? Nye former for samfunnsengasjement og kollektiv handling i Norge.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202590420.  Kapittel 3.  s 63 - 100
 • Flemmen, Magne; Toft, Maren; Andersen, Patrick Lie; Hansen, Marianne Nordli & Ljunggren, Jørn (2017). Forms of Capital and Modes of Closure in Upper Class Reproduction. Sociology.  ISSN 0038-0385.  51(6), s 1277- 1298 . doi: 10.1177/0038038517706325 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Ljunggren, Jørn (2017). Oslo og sosial ulikhet, I: Jørn Ljunggren (red.),  Oslo - ulikhetenes by.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202521615.  kapittel 1.  s 13 - 29
 • Ljunggren, Jørn & Andersen, Patrick Lie (2017). Vestkant og østkant, eller nye skillelinjer? Bostedssegregasjon blant Oslo-ungdom mellom 2003 og 2012, I: Jørn Ljunggren (red.),  Oslo - ulikhetenes by.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202521615.  Kapittel 3.  s 57 - 80
 • Ljunggren, Jørn; Toft, Maren & Flemmen, Magne (2017). Geografiske klasseskiller : Fordelingen av goder og byrder mellom Oslos bydeler, I: Jørn Ljunggren (red.),  Oslo - ulikhetenes by.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202521615.  Kapittel 17.  s 359 - 376
 • Ljunggren, Jørn Eigil (2016). Economic rewards in the Cultural upper class: The impact of social origin on income within the Norwegian field of culture. Poetics.  ISSN 0304-422X.  57, s 14- 26 . doi: 10.1016/j.poetic.2016.05.003
 • Toft, Maren & Ljunggren, Jørn (2016). Geographies of class advantage: The influence of adolescent neighbourhoods in Oslo. Urban Studies.  ISSN 0042-0980.  53(14), s 2939- 2955 . doi: 10.1177/0042098015601770
 • Ljunggren, Jørn (2015). Elitist Egalitarianism: Negotiating Identity in the Norwegian Cultural Elite. Sociology.  ISSN 0038-0385.  51(3), s 559- 574 . doi: 10.1177/0038038515590755
 • Ljunggren, Jørn & Andersen, Patrick Lie (2015). Vertical and Horizontal Segregation: Spatial Class Divisions in Oslo, 1970–2003. International Journal of Urban and Regional Research.  ISSN 0309-1317.  39(2), s 305- 322 . doi: 10.1111/1468-2427.12167
 • Andersen, Patrick Lie & Ljunggren, Jørn (2014). Gylne ghettoer. Inntektselitens bostedssegregering i Oslo, 1980-2005, I: Olav Korsnes; Marianne Nordli Hansen & Johannes Hjellbrekke (red.),  Elite og klasse i et egalitært samfunn.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02183-6.  8.  s 126 - 143
 • Hansen, Marianne Nordli; Andersen, Patrick Lie; Flemmen, Magne & Ljunggren, Jørn (2014). Klasser og eliter, I: Olav Korsnes; Marianne Nordli Hansen & Johannes Hjellbrekke (red.),  Elite og klasse i et egalitært samfunn.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02183-6.  2.  s 25 - 38
 • Ljunggren, Jørn (2014). Finnes det en norsk kulturelite?, I: Olav Korsnes; Marianne Nordli Hansen & Johannes Hjellbrekke (red.),  Elite og klasse i et egalitært samfunn.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02183-6.  11.  s 193 - 210
 • Dahlgren, Kenneth & Ljunggren, Jørn (2010). Klasse: Begrep, skjema og debatt, I: Kenneth Dahlgren & Jørn Ljunggren (red.),  Klassebilder: Ulikhet og sosial mobilitet i Norge.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01580-4.  Klasse: Begrep, skjema og debatt.  s 13 - 27

Se alle arbeider i Cristin

 • Ljunggren, Jørn (red.) (2017). Oslo - ulikhetenes by. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202521615.  414 s. Vis sammendrag
 • Dahlgren, Kenneth & Ljunggren, Jørn (red.) (2010). Klassebilder: Ulikhet og sosial mobilitet i Norge. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01580-4.  282 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Ljunggren, Jørn (2020). Det "nye" arbeidslivet. Norsk sosiologisk tidsskrift.  ISSN 2535-2512.  4(1), s 51- 57
 • Orupabo, Julia & Ljunggren, Jørn (2020). Yrkesfag – en alternativ vei til integrering. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Orupabo, Julia; Ljunggren, Jørn; Hansen, Marianne Nordli & Figenschou, Tine Ustad (2020, 01. mai). Den moderne arbeiderklassen. 1 Mai med Manifest Tankesmie. [Radio].  P2.
 • Andersen, Patrick Lie & Ljunggren, Jørn (2019). Class Origin and Distrust among Adolescents.
 • Andersen, Patrick Lie & Ljunggren, Jørn (2019). Class Origin and Distrust among Adolescents: A cross-national comparison of distrust in 16 European countries.
 • Andersen, Patrick Lie & Ljunggren, Jørn (2019). Class differences in political mistrust and political behaviour among youth.
 • Hansen, Marianne Nordli & Ljunggren, Jørn (2019, 22. januar). Elite: Ordet toppene ikke bruker om seg selv.  Aftenposten.
 • Ljunggren, Jørn (2019). Klassenes kultur og kulturens klasse - betydningen av sosial klasse i norsk kulturliv.
 • Ljunggren, Jørn (2019). Manglende sosial bærekraft?.
 • Ljunggren, Jørn (2019). Norge - et klassesamfunn?.
 • Ljunggren, Jørn (2019). Når ulikhet følger geografiske skiller - tilfellet Oslo.
 • Ljunggren, Jørn (2019). Å vokse opp i Oslo - ulikhetenes by.
 • Ljunggren, Jørn & Flemmen, Magne (2019). Klassesamfunnet 2.0.
 • Ljunggren, Jørn & Mangset, Marte (2019). Arbeiderklassen og blikket ovenfra Litterærer og sosiologiske perspektiver på sosial ulikhet i Norge i dag.
 • Tica, Sabina & Ljunggren, Jørn (2019). The Workings of Racialization and Class in the Norwegian Field of Literature.
 • Andersen, Patrick Lie & Ljunggren, Jørn (2018). Creating a Distrustful Working Class? Social Cohesion Among Adolescents in Oslo.
 • Ljunggren, Jørn (2018). Constructing a Working Class Body.
 • Ljunggren, Jørn (2018). Å reise "hjem" - feltarbeid i et tidligere yrke.
 • Eimhjellen, Ivar & Ljunggren, Jørn (2017). Kollektiv handling i digitale medier : Nye digitale skiller?. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. 2017-3. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Andersen, Patrick Lie & Ljunggren, Jørn (2016). Bostedssegregasjon i Oslo gjennom 20 år. Oslospeilet.  26(3), s 17- 23 Vis sammendrag
 • Andersen, Patrick Lie & Ljunggren, Jørn Eigil (2016). Atskilt Oslo-ungdom? Klassebasert bosetting mellom 2003 - 2012.
 • Ljunggren, Jørn & Toft, Maren (2016). En klassedelt oppvekst. Dagsavisen.  ISSN 1503-2892.
 • Ljunggren, Jørn Eigil (2016). A Class in Descent? Cultural Capital under Pressure in 21st Century Norway. Series of Dissertations submitted to the Faculty of Social Sciences, University of Oslo. 577.
 • Toft, Maren & Ljunggren, Jørn (2016). Å vokse opp i en klassedelt by. Agenda Magasin. Vis sammendrag
 • Ljunggren, Jørn (2015). Culture and Commerce - The anti-economic economy of the Norwegian cultural elite.
 • Andersen, Patrick Lie & Ljunggren, Jørn (2014). Det segregerte Oslo.
 • Ljunggren, Jørn (2014). Anerkjennelse av de manuelle. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  (48), s 31- 31
 • Ljunggren, Jørn (2014). Economic Success in the Cultural Upper Class.
 • Ljunggren, Jørn (2014). Elitist Egalitarianism - Negotiating Identity in the Norwegian Cultural Elite.
 • Ljunggren, Jørn (2014). Susan T. Fiske & Hazel Rose Markus (red.): Facing Social Class. How Societal Rank Influences Interaction. Sosiologi i dag.  ISSN 0332-6330.  44(3), s 75- 79
 • Ljunggren, Jørn & Andersen, Patrick Lie (2014). Gylne ghettoer. Inntektselitens bostedssegregasjon i Oslo, 1980-2005.
 • Ljunggren, Jørn & Andersen, Patrick Lie (2014). Oslos gylne ghettoer. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Flemmen, Magne & Ljunggren, Jørn (2013). Klasse-tabu. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.  s 52- 53
 • Flemmen, Magne & Ljunggren, Jørn (2013). Om klasse og kultur. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847. . doi: http://morgenbladet.no/debatt/2013/om_klasse_og_kultur#.UTRFW3fLtyI
 • Ljunggren, Jørn (2013). Den delte byen. Socius.  ISSN 0809-5574.  (2), s 31- 33
 • Ljunggren, Jørn (2013). "Det er jo veldig flaut å si at jeg tilhører den, men...".
 • Ljunggren, Jørn (2013). Finnes det en norsk kulturelite?.
 • Ljunggren, Jørn (2013). Klasse og ulikhet.
 • Ljunggren, Jørn (2013). Ungdom: klassebakgrunn og klasseframtid.
 • Ljunggren, Jørn (2012). Bokomtale. Hans Erik Næss: Små nøkler, store dører. Invitasjon til sosiologi. Sosiologi i dag.  ISSN 0332-6330.  42(1), s 100- 106
 • Ljunggren, Jørn (2012). Om klasse. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.  s 74
 • Ljunggren, Jørn (2012). Ulike utgangspunkt - ulike utfall? Ungdom og det norske klassesamfunnet.
 • Ljunggren, Jørn & Andersen, Patrick Lie (2012). Social, economic and cultural divisions in Norwegian cities: Neighbourhood segregation in the period 1970-2006.
 • Ljunggren, Jørn & Andersen, Patrick Lie (2012). Sosial ulikhet og geografiske skiller - Økonomisk og klassemessig bostedssegregering i syv norske byer mellom 1970 og 2005.
 • Ljunggren, Jørn & Andersen, Patrick Lie (2012). Økonomisk og klassemessig bosettingssegregasjon – metodiske utfordringer.
 • Andersen, Patrick Lie & Ljunggren, Jørn (2011). Dannelsesidealet 1) Er klassisk dannelse en form for kulturell kapital? 2) Er det hold i tesen om kultureliten: ei samfunnsgruppe som samler vinnerne?.
 • Ljunggren, Jørn (2011). Det norske klassesamfunnet.
 • Ljunggren, Jørn (2011). Sosial mobilitet og bedre jobber for alle.
 • Ljunggren, Jørn (2010). En norsk kulturelite? En studie av gruppedannelse gjennom bosted, sosial bakgrunn og partnervalg.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. sep. 2011 10:46 - Sist endret 21. sep. 2020 14:55

Prosjekter