Ingvild Jøranli

Bilde av Ingvild Jøranli
English version of this page
Rom HH 318
Treffetider Torsdag 12.00-14.00
Brukernavn

Faglige interesser

 • Evolusjonær økonomisk geografi
 • Innovasjon i tjenesteytende bedrifter
 • Sysselsettingsmobilitet i kunnskapsintensive bedrifter
 • Næringsklynger
 • Kvantitativ og kvalitativ metode

Undervisning

Bakgrunn

 • Stipendiat i samfunnsgeografi fra 1. august 2012.
 • Arbeidet som prosjektkoordinator innen forretningsutvikling og logistikk, 2011-2012, Dagens Næringsliv.
 • Mastergrad i samfunnsgeografi fra UiO, 2010. Skrev om samarbeid mellom kunnskapsinstitusjoner og næringsliv.
 • Gründerskolen 2008, student ved Boston School of Management http://www.grunderskolen.no/
 • Utvekslingsstudent ved CURDS, University of Newcastle, 2007  http://www.ncl.ac.uk/curds/
 • Utvekslingsstudent ved City University of Hong Kong, 2006 http://www.cityu.edu.hk/
 • Solidaritetsettåring i Kirkens Nødhjelp, Norge/Filippinene 2003-2004

 

Emneord: Samfunnsgeografi, Innovasjonssystemer, næringsklynger

Publikasjoner

SNF-rapport nr. 23/09. ”Regional samhandling mellom kunnskapsinstitusjoner og næringsliv – erfaringer fra implementeringen av VRI Hordaland.” Publisert februar 2010. Samfunns- og næringslivsforskning AS. http://brage.bibsys.no/nhh/bitstream/URN:NBN:no-bibsys_brage_23907/1/R23_09_%281%29.pdf

Masteroppgave: ”Regional samhandling mellom kunnskapsinstitusjoner og næringsliv – en sti til verdiskaping eller fastlåsing?” Publisert november 2009. Copycat. Oslo.

 • Jøranli, Ingvild (2017). Managing organisational knowledge through recruitment: Searching and selecting embodied competencies. Journal of Knowledge Management.  ISSN 1367-3270.  22(1), s 183- 200 . doi: 10.1108/JKM-12-2016-0541 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Jøranli, Ingvild & Herstad, Sverre Johan (2017). Urban concentration and labour market linkages in the Norwegian ICT services sector. European Planning Studies.  ISSN 0965-4313.  25(10), s 1734- 1755 . doi: 10.1080/09654313.2017.1337726 Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Jøranli, Ingvild (2020). Hvordan styrke Oslo og Vikens posisjon innen datadrevet entreprenørskap?.
 • Jøranli, Ingvild (2018). Labour markets and the geography of firm learning.
 • Jøranli, Ingvild (2010). Regional samhandling mellom kunnskapsinstitusjoner og næringsliv. Erfaringer fra implementeringen av VRI Hordaland. SNF rapport. 09.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 15. aug. 2012 14:34 - Sist endret 5. des. 2017 13:34