ingvj

Bilde av person
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Faglige interesser

 • Evolusjonær økonomisk geografi
 • Innovasjon i tjenesteytende bedrifter
 • Sysselsettingsmobilitet i kunnskapsintensive bedrifter
 • Næringsklynger
 • Kvantitativ og kvalitativ metode

Undervisning

Bakgrunn

 • Stipendiat i samfunnsgeografi fra 1. august 2012.
 • Arbeidet som prosjektkoordinator innen forretningsutvikling og logistikk, 2011-2012, Dagens Næringsliv.
 • Mastergrad i samfunnsgeografi fra UiO, 2010. Skrev om samarbeid mellom kunnskapsinstitusjoner og næringsliv.
 • Gründerskolen 2008, student ved Boston School of Management http://www.grunderskolen.no/
 • Utvekslingsstudent ved CURDS, University of Newcastle, 2007  http://www.ncl.ac.uk/curds/
 • Utvekslingsstudent ved City University of Hong Kong, 2006 http://www.cityu.edu.hk/
 • Solidaritetsettåring i Kirkens Nødhjelp, Norge/Filippinene 2003-2004

 

Emneord: Samfunnsgeografi, Innovasjonssystemer, næringsklynger

Publikasjoner

SNF-rapport nr. 23/09. ”Regional samhandling mellom kunnskapsinstitusjoner og næringsliv – erfaringer fra implementeringen av VRI Hordaland.” Publisert februar 2010. Samfunns- og næringslivsforskning AS. http://brage.bibsys.no/nhh/bitstream/URN:NBN:no-bibsys_brage_23907/1/R23_09_%281%29.pdf

Masteroppgave: ”Regional samhandling mellom kunnskapsinstitusjoner og næringsliv – en sti til verdiskaping eller fastlåsing?” Publisert november 2009. Copycat. Oslo.

 • Jøranli, Ingvild (2017). Managing organisational knowledge through recruitment: Searching and selecting embodied competencies. Journal of Knowledge Management. ISSN 1367-3270. 22(1), s. 183–200. doi: 10.1108/JKM-12-2016-0541. Fulltekst i vitenarkiv
 • Jøranli, Ingvild & Herstad, Sverre Johan (2017). Urban concentration and labour market linkages in the Norwegian ICT services sector. European Planning Studies. ISSN 0965-4313. 25(10), s. 1734–1755. doi: 10.1080/09654313.2017.1337726.

Se alle arbeider i Cristin

 • Jøranli, Ingvild & Strønen, Fred H. (2021). Developing innovation capabilities through ecosystem collaboration: The role of the entrepreneurial university.
 • Jøranli, Ingvild (2020). Hvordan styrke Oslo og Vikens posisjon innen datadrevet entreprenørskap? .
 • Jøranli, Ingvild (2020). Et universitetsperspektiv på innovsjon.
 • Jøranli, Ingvild & Stavseng, Gry Helene (2019). Innovation driven ecosystems in the Oslo region: Insights and Outlooks.
 • Jøranli, Ingvild & Stavseng, Gry Helene (2019). Hvilke utfordringer ønsker regionens gründere å løfte? Refleksjoner fra samtaler med 20 gründere.
 • Jøranli, Ingvild (2019). MIT, Oslo & Viken og entreprenørskap. Hva er poenget?
 • Jøranli, Ingvild (2019). MIT, Oslo & Viken og entreprenørskap. Hva er poenget? .
 • Jøranli, Ingvild (2019). MIT Regional Entrepreneurship Acceleration Program i Oslo og Viken.
 • Jøranli, Ingvild (2019). Hvordan styrke innovasjonsdrevet entreprenørskap? Osloregionens deltakelse i 'Regional Entrepreneurship Acceleration Program'.
 • Jøranli, Ingvild (2018). Labour markets and the geography of firm learning.
 • Jøranli, Ingvild (2018). Kunnskap og læring i IKT-servicebedrifter: Utfordringer og muligheter ved teoriutvikling og empiriske studier .
 • Jøranli, Ingvild (2018). FoU og innovasjon: Osloregionens deltakelse i Massachusetts Institute of Technology's (MIT) 'Regional Entrepreneurship Acceleration Program' .
 • Jøranli, Ingvild (2017). The growth and urban concentration of ICT services firms in Norway.
 • Jøranli, Ingvild (2012). Regional policy and institutional change: Incentives for industrial cooperation .
 • Jøranli, Ingvild (2012). The influence of national innovation policy on industrial development. A source of path extension, path renewal or path creation?
 • Jøranli, Ingvild (2011). Vrien samhandling? - erfaringer fra implementeringen av VRI Hordaland.
 • Jøranli, Ingvild (2020). Hvordan styrke Oslo og Vikens posisjon innen datadrevet entreprenørskap? OsloMet storbyuniversitetet.
 • Jøranli, Ingvild (2018). Labour markets and the geography of firm learning. Universitetet i Oslo.
 • Jøranli, Ingvild (2010). Regional samhandling mellom kunnskapsinstitusjoner og næringsliv. Erfaringer fra implementeringen av VRI Hordaland. Samfunns og næringslivsforskning AS. ISSN 978-82-491-0675-2. 23(09).
 • Jøranli, Ingvild (2010). Regional samhandling mellom kunnskapsinstitusjoner og næringsliv: En sti til verdiskaping eller fastlåsing? Universitetet i Oslo.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 15. aug. 2012 14:34 - Sist endret 5. des. 2017 13:34