Gunn Elisabeth Birkelund

Bilde av Gunn Elisabeth Birkelund
English version of this page
Telefon +47 22844051
Rom 438
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 31 Harriet Holters hus 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1096 Blindern 0317 OSLO
Generalsekretær, Det Norske Videnskaps-Akademi, 2021-2024. https://www.dnva.no/  

Faglige interesser

Sosial stratifikasjon og arbeidsmarkedsanalyse. Analytisk sosiologi.

Forskerguppe: Social Inequalities and Population Dynamics: 

https://www.sv.uio.no/iss/english/research/networks/social-Inequalities-and-population-dynamics/

 

Undervisning

SOS4001  - Sosiologisk teori

SOS4100 - Social Inequality in the 21st Century: Egalitarian Norway in Comparative Perspective

Bakgrunn

 • Professor i sosiologi, Universitetet i Oslo fra 1999 -

 • Dr.polit. i sosiologi Universitetet i Bergen 1993

 • Cand.polit. i sosiologi Universitetet i Bergen 1982

 • Ansatt ved Universitetet i Bergen (som vit.ass., stipendiat, amanuensis og førsteamanuensis) 1983-97

 • Forsker ved Fafo (1996-97).

 • Forsker ved Institutt for samfunnsforskning og forskningsleder under Kultur og Samfunn, Norges forskningsråd 1997-99.

 • Forskningsdekan, SV-fakultetet, 2002-2004.

 • Daglig leder for Forskerskolen i arbeidslivsstudier ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo, 2006-2009.

 • Honorary fellow, Department of Sociology, University of Wisconsin-Madison (1987)

 • Visiting Scholar, Department of Sociology, University of North Carolina at Chapel Hill, USA, (1992).

 • Visiting Scholar, Department of Sociology, University of California at Berkeley (1993-94)

 • Academic fellow, Nuffield College and Department of Sociology, University of Oxford (2005-2006).

 • Guest researcher at University of Essex, Laboratoire de Sociologie Quantitative, CREST, ENSAE, Paris, and GEMASS, Paris Sorbonne Universite.

 • Professor II, The Institute for Analytical Sociology, Linköping Universitet (2015-2019) 

Verv

Samarbeid

 • Dr. Tak Wing Chan, University of Oxford

 • Professor Yannick Lemel, CREST, ENSAE and GEMASS, Paris

 • Professor Felix Elwert, University of Madison, Wisconsin

 • Professor Peter Hedström, Linköping University

 

CV

Publikasjoner

 • Birkelund, Gunn Elisabeth (2021). Skal europeere begynne å snakke om «raser» igjen?. Tidsskrift for samfunnsforskning.  ISSN 0040-716X.  62, s 80- 86
 • Birkelund, Gunn Elisabeth; Johannessen, Lars E. F.; Rasmussen, Erik Børve & Rogstad, Jon (2020). Experience, stereotypes and discrimination. Employers’ reflections on their hiring behavior. European Societies.  ISSN 1461-6696.  22(4) . doi: 10.1080/14616696.2020.1775273 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Jansson, Fredrik; Lillehagen, Mats & Birkelund, Gunn Elisabeth (2020). Segregation within school classes: Detecting social clustering in choice data. PLOS ONE.  ISSN 1932-6203. . doi: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0233677
 • Birkelund, Gunn Elisabeth; Chan, Tak Wing; Ugreninov, Elisabeth; Midtbøen, Arnfinn Haagensen & Rogstad, Jon (2019). Do terrorist Attacks Affect Ethnic Discrimination in the Labour Market? Evidence from Two Randomised Field Experiments. British Journal of Sociology.  ISSN 0007-1315.  70(1), s 241- 260 . doi: 10.1111/1468-4446.12344 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Joye, Dominique; Birkelund, Gunn Elisabeth & Lemel, Yannick (2019). Traveling with Albert Gifi: Nominal, Ordinal and Interval Approaches in Comparative Studies of Social and Cultural Spaces., In Jörg Blasius; Frédéric Lebaron; Brigitte Le Roux & Andreas Schmitz (ed.),  Empirical Investigations of Social Space.  Springer.  ISBN 9783030153861.  Chapter 23.  s 393 - 410
 • Birkelund, Gunn Elisabeth (2018). Hvor åpent er det norske samfunn?. Årbok / Det norske videnskaps-akademi.  ISSN 0332-6209.  s 379- 384
 • Brandén, Maria; Birkelund, Gunn Elisabeth & Szulkin, Ryszard (2018). Ethnic Composition of Schools and Students’ Educational Outcomes: Evidence from Sweden. International Migration Review.  ISSN 0197-9183.  s 1- 32 . doi: 10.1177/0197918318769314 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Larsen, Edvard Nergård; Rogne, Adrian Farner & Birkelund, Gunn Elisabeth (2018). Perfect for the Job? Overqualification of Immigrants and their Descendants in the Norwegian Labor Market. Social Inclusion.  ISSN 2183-2803.  6(3), s 78- 103 . doi: 10.17645/si.v6i3.1451 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Birkelund, Gunn Elisabeth; Heggebø, Kristian & Rogstad, Jon (2017). Additive or Multiplicative Disadvantage? The Scarring Effects of Unemployment for Ethnic Minorities. European Sociological Review.  ISSN 0266-7215.  33(1), s 17- 29 . doi: 10.1093/esr/jcw030
 • Birkelund, Gunn Elisabeth (2016). Rational Laziness - When Time Is Limited, Supply Abundant, and Decisions Have to Be Made. Analyse & Kritik. Zeitschrift für Sozialtheorie.  ISSN 0171-5860.  38, s 203- 226 . doi: 10.1515/auk-2016-0110 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Birkelund, Gunn Elisabeth & Petersen, Trond (2016). Likestilling. Utdanning, politikk og arbeid., I: Ivar Frønes & Lise Kjølsrød (red.),  Det norske samfunn, bind 2.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205490215.  Kap. 22.  s 190 - 210
 • Birkelund, Gunn Elisabeth (2015). Norsk Sosiologforenings hederspris 2015 tildeles Gunhild Hagestad. Sosiologisk Tidsskrift.  ISSN 0804-0486.  23, s 86- 95
 • Hermansen, Are Skeie & Birkelund, Gunn Elisabeth (2015). The impact of immigrant classmates on educational outcomes. Social Forces.  ISSN 0037-7732.  94(2), s 615- 646 . doi: 10.1093/sf/sov073 Vis sammendrag
 • Schou, Line Anita & Birkelund, Gunn Elisabeth (2015). Alcohol-related sickness absence of young employees in Norway: The impact of social roles and socioeconomic status. Nordic Studies on Alcohol and Drugs.  ISSN 1455-0725.  32(4), s 411- 426 . doi: 10.1515/nsad-2015-0040 Vis sammendrag
 • Birkelund, Gunn Elisabeth; Lillehagen, Mats; Ekre, Vibeke Puja & Ugreninov, Elisabeth (2014). Fra utdanning til sysselsetting. En forløpsanalyse av indiske og pakistanske etterkommere i Norge. Tidsskrift for samfunnsforskning.  ISSN 0040-716X.  55, s 385- 414
 • Birkelund, Gunn Elisabeth & Rindsack, Olha T. (2014). Дискриминация по имени: опыт исследования на норвежском рынке труда [Discrimination by name: A study in Norwegian labor market]. Sociologiceskie issledovaniâ.  ISSN 0132-1625.  (12), s 37- 40
 • Birkelund, Gunn Elisabeth; Rogstad, Jon; Heggebø, Kristian; Aspøy, Tove Mogstad & Bjelland, Heidi Fischer (2014). Diskriminering i arbeidslivet : resultater fra randomiserte felteksperiment i Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim. Sosiologisk Tidsskrift.  ISSN 0804-0486.  22(4), s 352- 382
 • Birkelund, Gunn Elisabeth (2013). Introduction. Comparative Social Research.  ISSN 0195-6310.  30, s XV- XX
 • Birkelund, Gunn Elisabeth (2013). Norsk sosiologforenings hederspris 2013 tildeles Knud Knudsen. Sosiologisk Tidsskrift.  ISSN 0804-0486.  21, s 190- 200
 • Birkelund, Gunn Elisabeth & Lemel, Yannick (2013). Lifestyles and Social Stratification: An Explorative Study of France and Norway. Comparative Social Research.  ISSN 0195-6310.  30, s 189- 220 . doi: 10.1108/s0195-6310(2013)0000030011
 • Birkelund, Gunn Elisabeth & Rasch, Bjørn Erik (2013). Til minne om Hanne Marthe Narud. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift.  ISSN 0801-1745.  29, s 3- 9
 • Ugreninov, Elisabeth & Birkelund, Gunn Elisabeth (2013). Naturlige eksperiment. Sosiologi i dag.  ISSN 0332-6330.  43, s 65- 89
 • Birkelund, Gunn Elisabeth & Manzo, Gianluca (2011). The Oxford Handbook of Analytical Sociology. Acta Sociologica.  ISSN 0001-6993.  54(3), s 297- 300 . doi: 10.1177/0001699311413532
 • Birkelund, Gunn Elisabeth & Petersen, Trond UC Berkeley (2011). A norvég egyenjogúsági paradoxon. Társadalmi nemek és munka a jóléti tásadalomban, I: Gro Hagemann (red.),  A norvég modell. A társadalmi nemek esélyegyenlösége és egyenjogúsága.  Balassi Kiadó.  ISBN 9789635068524.  Kapittel.  s 117 - 150
 • Chan, Tak Wing; Birkelund, Gunn Elisabeth; Aas, Arne Kristian & Wiborg, Øyvind (2011). Social Status in Norway. European Sociological Review.  ISSN 0266-7215.  27(4), s 451- 468 . doi: 10.1093/esr/jcq019
 • Mastekaasa, Arne & Birkelund, Gunn Elisabeth (2011). The equalizing effect of wives' earnings on inequalities in earnings among households, Norway 1974-2004. European Societies.  ISSN 1461-6696.  13(2), s 219- 237 . doi: 10.1080/14616696.2010.514350
 • Birkelund, Gunn Elisabeth & Petersen, Trond UC Berkeley (2010). Det norske likestillingsparadokset. Kjønn og arbeid i velferdssamfunnet, I: Ivar Frønes & Lise Kjølsrød (red.),  Det norske samfunn.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-39086-7.  Kapittel 6.  s 144 - 163
 • Birkelund, Gunn Elisabeth (2010). Die Kontextualisierung von Akteuren und ihren Präferenzen, I: Thomas Kron & Thomas Grund (red.),  Die Analytische Soziologie in der Diskussion.  VS Verlag für Sozialwissenschaften.  ISBN 978-3-531-16914-9.  Handlingsteorie.  s 153 - 164
 • Birkelund, Gunn Elisabeth (2010). Klasse og kjønn, I: Kenneth Dahlgren & Jørn Ljunggren (red.),  Klassebilder: Ulikhet og sosial mobilitet i Norge.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01580-4.  Kapittel.  s 58 - 70
 • Birkelund, Gunn Elisabeth (2010). Likestilling? En undersøkelse om kjønn og ledelse, I: Dag Album; Marianne Nordli Hansen & Karin Widerberg (red.),  Metodene våre. Eksempler fra samfunnsvitenskapelig forskning.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215014920.  Kapittel 8.  s 141 - 154
 • Birkelund, Gunn Elisabeth (2010). Norsk sosiologforenings hederspris 2010 - Gudmund Hernes. Sosiologisk Tidsskrift.  ISSN 0804-0486.  18(2), s 157- 168

Se alle arbeider i Cristin

 • Birkelund, Gunn Elisabeth (2020). Hvordan går det med etterkommerne etter innvandrerne i Norge?. Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-925-5.  10 s.
 • Birkelund, Gunn Elisabeth (ed.) (2013). Class and Stratification Analysis. Emerald Group Publishing Limited.  ISBN 978-1-78190-537-1.  379 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Birkelund, Gunn Elisabeth; Johannessen, Lars E. F.; Rasmussen, Erik Børve & Rogstad, Jon Christian (2020). Arbeidsgivere lærer av erfaring med ansatte med minoritetsbakgrunn. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Hermansen, Are Skeie; Hundebo, Pål Oskar & Birkelund, Gunn Elisabeth (2020). Towards Spatial Assimilation? Contextual Mobility and Neighborhood Attainment Among Norwegian Immigrant Descendants.
 • Birkelund, Gunn Elisabeth (2019). Hvordan går det med etterkommerne etter innvandrerne i Norge?.
 • Birkelund, Gunn Elisabeth (2019). Hvordan går det med etterkommerne etter innvandrerne til Norge?.
 • Birkelund, Gunn Elisabeth (2019). Nye sjanser - bedre læring Kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner og utdanningsløp. Kontekstonline.  ISSN 2535-4825.  (4)
 • Birkelund, Gunn Elisabeth (2019). The dynamics of residential mobility, school segregation and ethnic inequalities.
 • Borgen, Nicolai T.; Borgen, Solveig Topstad & Birkelund, Gunn Elisabeth (2019). The disadvantage of having high achieving peers: Gender gaps and the complex nature of gender peer effects.
 • Borgen, Nicolai T.; Borgen, Solveig Topstad & Birkelund, Gunn Elisabeth (2019). The disadvantage of high-achieving peers: Gender gaps and the complex nature of gender peer effects.
 • Borgen, Nicolai T.; Borgen, Solveig Topstad & Birkelund, Gunn Elisabeth (2019). Why having better peers is not always a good thing: The complex nature of gender peer effects.
 • Graver, Hans Petter; Birkelund, Gunn Elisabeth; Lohndal, Terje & Sandvik, Hilde (2019). Antisemittisme i Norge – før og nå. Khrono.no.  ISSN 1894-8995.
 • Heggebø, Kristian; Rogstad, Jon Christian & Birkelund, Gunn Elisabeth (2019). The (in-)significance of firm size for ethnic hiring discrimination: A mixed methods approach using randomized field experiments and qualitative employer interviews.
 • Lillehagen, Mats; Birkelund, Gunn Elisabeth & Lyngstad, Torkild Hovde (2019). Entering the mainstream? Cultural and socioeconomic dimensions of immigrant assimilation.
 • Birkelund, Gunn Elisabeth (2018). Diskriminering i arbeidslivet - en sammenfatning av forskningsresultater fra felt-eksperimenter.
 • Birkelund, Gunn Elisabeth (2018). Do Employers Discriminate by Gender? Evidence from five cross-national field experiments..
 • Birkelund, Gunn Elisabeth (2018). Gender discrimination in the labor market - a summary of randomized field experiments of hiring processes.
 • Birkelund, Gunn Elisabeth (2018). Klasseanalyse er de «svarte boksers» sosiologi. sosiologen.no.
 • Birkelund, Gunn Elisabeth (2018). Ulikhet og klasseanalyse – en avsluttende kommentar. sosiologen.no.
 • Birkelund, Gunn Elisabeth & Mastekaasa, Arne (2018). Intergenerational Mobility.
 • Colbjørnsen, Tom; Birkelund, Gunn Elisabeth; Hernes, Gudmund & Knudsen, Knud (2018). Klassesamfunnet – fortsatt på hell?. sosiologen.no.
 • Larsen, Edvard Nergård; Rogne, Adrian Farner & Birkelund, Gunn Elisabeth (2018). Perfect for the Job? Overqualification of Immigrants and their Descendants in the Norwegian Labor Market.
 • Lyngstad, Torkild Hovde; Rogne, Adrian Farner; Birkelund, Gunn Elisabeth; Hermansen, Are Skeie & Skardhamar, Torbjørn (2018). Ethnic Neighborhood Segregation and Residential Mobility Dynamics: Evidence from Norwegian administrative registers 1993-2013.
 • Birkelund, Gunn Elisabeth (2017). Arbeidslivsdiskriminering i Norge. http://sosiologen.no/2017/01/arbeidslivsdiskriminering-i-norge/. sosiologen.no.
 • Birkelund, Gunn Elisabeth (2017). Egalitarianism under pressure? En kommentar til Simen Markussen og Knut Røed..
 • Birkelund, Gunn Elisabeth & Eriksen, John (2017). Book Review: Race, Ethnicity and Welfare States: An American Dilemma?. Acta Sociologica.  ISSN 0001-6993. . doi: /10.1177/0001699317700518
 • Birkelund, Gunn Elisabeth & Eriksen, John (2017). Race, Ethnicity and Welfare States: An American Dilemma?. Acta Sociologica.  ISSN 0001-6993.
 • Birkelund, Gunn Elisabeth; Frøland, Stig Sophus & Saugstad, Jens (2017). Malplassert toleranse (svar til rektoratet ved UiO om nasjonalt forbud mot ansiktsdekkende plagg).. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Birkelund, Gunn Elisabeth; Heggebø, Kristian & Rogstad, Jon (2017). Are unemployed minorities doubly disadvantaged in the job market?. Vis sammendrag
 • Serck-Hanssen, Camilla; Lohndal, Terje & Birkelund, Gunn Elisabeth (2017). Humaniora: Krav, frihet og egenart. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  s 14- 15
 • Birkelund, Gunn Elisabeth (2016). Adolescence Residential Segregation and Adult Outcomes. Evidence from Sweden.
 • Birkelund, Gunn Elisabeth (2016). Research on ethnic and socio-economic school segregation at IAS.
 • Birkelund, Gunn Elisabeth (2016, 01. desember). Skolesegregering. [Radio].  Dagsnytt 18.
 • Birkelund, Gunn Elisabeth (2016). Skolesegregering – ethniske og sosio-økonomiske skillelinjer.
 • Birkelund, Gunn Elisabeth & Hermansen, Are Skeie (2016, 29. november). Høy innvandrerandel på skolen gir ikke dårligere karakterer. [Radio].  NRK.
 • Birkelund, Gunn Elisabeth (2015). Adolescence Residential Segregation and Adult Outcomes. Evidence from Sweden.
 • Birkelund, Gunn Elisabeth; Brandén, Maria & Szulkin, Ryszard (2015). Does School Segregation Lead to Poor Educational Outcomes? Evidence from 15 Cohorts of Swedish Ninth Graders.
 • Birkelund, Gunn Elisabeth & Hermansen, Are Skeie (2015, 15. oktober). – Norske elever gjør det like bra på skoler med mange innvandrere.  Nettavisen.
 • Jansson, Fredrik; Birkelund, Gunn Elisabeth & Lillehagen, Mats (2015). Segregation within School Classes: Deriving Social Ties from Register Data.
 • Heggebø, Kristian; Birkelund, Gunn Elisabeth & Rogstad, Jon (2014). Ethnic scarring effects of unemployment? Evidence from two randomized field-experiments in Norway.
 • Spaiser, Viktoria; Mann, Richard; Lillehagen, Mats & Birkelund, Gunn Elisabeth (2014). Emergent Segregation through Collective Decision-Making in School Choice.
 • Birkelund, Gunn Elisabeth (2013). Recensioner: Avhandlinger i sosiologi: Moa Bursell (2012) Ethnic Discrimination, Name Change and Labor Market Inequality. Mixed Approaches to ethnic exclusion in Sweden. Stockholm University. Sociologisk forskning.  ISSN 0038-0342.  50, s 75- 77
 • Heggebø, Kristian; Birkelund, Gunn Elisabeth & Rogstad, Jon (2013). Høy utdannelse – ingen diskriminering. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Lillehagen, Mats; Birkelund, Gunn Elisabeth & Hermansen, Are Skeie (2013). Yrkesprestisje og opprykk. En studie av norskfødte etterkommere av innvandrere mellom 2003-2010 .
 • Birkelund, Gunn Elisabeth (2012). Grunnlovsfesting av retten til utdanning - en kommentar.
 • Birkelund, Gunn Elisabeth & Lemel, Yannick (2012). Life Styles and Social Stratification. France and Norway Compared.
 • Birkelund, Gunn Elisabeth & Mastekaasa, Arne (2012). Så klarar sig invandrarnas barn i Norge. Framtider.  ISSN 0281-0492.  s 11- 14
 • Birkelund, Gunn Elisabeth; Hermansen, Are Skeie & Evensen, Øystein (2011). Skolesegregering – et problem?.
 • Birkelund, Gunn Elisabeth; Hermansen, Are Skeie & Evensen, Øystein (2011). Skolesegregering – et problem?.
 • Birkelund, Gunn Elisabeth (2011). Ambisiøse metodereformer. Socius.  ISSN 0809-5574.  s 48- 49
 • Birkelund, Gunn Elisabeth (2011). CULCOM – kulturell kompleksitet. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  28(4), s 395- 404
 • Birkelund, Gunn Elisabeth (2011). Flykter sosiologene fra kjønnsforskningen?.
 • Birkelund, Gunn Elisabeth (2011). Mer likestilling – mer ulikhet?.
 • Birkelund, Gunn Elisabeth (2011). Richard Settersten: ‘Is there a double standard of ageing? Findings from 24 countries.’ A comment.
 • Birkelund, Gunn Elisabeth (2011). Seleksjons- og diskrimineringsmekanismer ved ansettelser.
 • Birkelund, Gunn Elisabeth; Hermansen, Are Skeie & Evensen, Øystein (2011). Skolesegregering – et problem?.
 • Birkelund, Gunn Elisabeth & Lemel, Yannick (2011). Life Styles and Social Stratification. France and Norway Compared.
 • Birkelund, Gunn Elisabeth & Mastekaasa, Arne (2011). Minoritetselever. skoleprestasjoner og frafall, konklusjoner fra et forskningsprosjekt.
 • Hermansen, Are Skeie & Birkelund, Gunn Elisabeth (2011). Ethnic School Segregation and Educational Achievement: Evidence from Comprehensive Lower Secondary Schools in Norway.
 • Urgreninov, Elisabeth & Birkelund, Gunn Elisabeth (2011). Does fathers' involvement in housework affect mothers' sick leave absence?.
 • Urgreninov, Elisabeth & Birkelund, Gunn Elisabeth (2011). Does fathers' involvement in housework affect mothers' sick leave absence?.
 • Birkelund, Gunn Elisabeth; Hermansen, Are Skeie & Evensen, Øystein (2010). Skolesegregering – et problem? Elevsammensetning, frafall og karakterer i Oslo-skolen.
 • Birkelund, Gunn Elisabeth (2010). Forskning om skolesegregering:metode, data og funn.
 • Birkelund, Gunn Elisabeth (2010). Hva er analytisk sosiologi? Kommentar til Dag Østerberg.
 • Birkelund, Gunn Elisabeth (2010). Integrert? Innvandrere og barn av innvandrere i utdanning og arbeidsliv.
 • Birkelund, Gunn Elisabeth (2010). Integrert? Innvandrere, utdanning og kvalifisering.
 • Birkelund, Gunn Elisabeth (2010). Skolesegregering.
 • Birkelund, Gunn Elisabeth (2010). Skolesegregering - et problem?.
 • Birkelund, Gunn Elisabeth (2010). Skolesegregering i Oslo.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. okt. 2010 19:28 - Sist endret 30. apr. 2021 11:30