Gunn Elisabeth Birkelund

Bilde av Gunn Elisabeth Birkelund
English version of this page
Telefon +47 22844051
Rom 438
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 31 Harriet Holters hus 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1096 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

Sosial stratifikasjon og arbeidsmarkedsanalyse. Analytisk sosiologi.

Forskerguppe: Social Inequalities and Population Dynamics: 

https://www.sv.uio.no/iss/english/research/networks/social-Inequalities-and-population-dynamics/

 

Undervisning

SOS4001  - Sosiologisk teori

SOS4100 - Social Inequality in the 21st Century: Egalitarian Norway in Comparative Perspective

SOS2001 - Moderne sosialteori

SOS2603 - The Scandinavian welfare society - contemporary perspectives

Bakgrunn

 • Professor i sosiologi, Universitetet i Oslo fra 1999 -

 • Dr.polit. i sosiologi Universitetet i Bergen 1993

 • Cand.polit. i sosiologi Universitetet i Bergen 1982

 • Ansatt ved Universitetet i Bergen (som vit.ass., stipendiat, amanuensis og førsteamanuensis) 1983-97

 • Forsker ved Fafo (1996-97).

 • Forsker ved Institutt for samfunnsforskning og forskningsleder under Kultur og Samfunn, Norges forskningsråd 1997-99.

 • Forskningsdekan, SV-fakultetet, 2002-2004.

 • Daglig leder for Forskerskolen i arbeidslivsstudier ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo, 2006-2009.

 • Honorary fellow, Department of Sociology, University of Wisconsin-Madison (1987)

 • Flere forskningsopphold ved University of Essex, England

 • Visiting academic, Department of Sociology, University of North Carolina at Chapel Hill, USA, (1992).

 • Visiting Scholar, Department of Sociology, University of California at Berkeley (1993-94)

 • Academic fellow, Nuffield College and Department of Sociology, University of Oxford (2005-2006).

 • Guest researcher, Laboratoire de Sociologie Quantitative, CREST, ENSAE, Paris (2008)

 • Guest researcher GEMASS, Paris Sorbonne Universite (2011, 2012, 2015)

 • Professor II, The Institute for Analytical Sociology, Linköping Universitet (2015-2019) http://www.liu.se/ias?l=en

Verv

Samarbeid

 • Dr. Tak Wing Chan, University of Oxford

 • Professor Yannick Lemel, CREST, ENSAE and GEMASS, Paris

 • Professor Felix Elwert, University of Madison, Wisconsin

 • Professor Peter Hedström, Linköping University

 

CV

Publikasjoner

 • Birkelund, Gunn Elisabeth (2021). Skal europeere begynne å snakke om «raser» igjen?. Tidsskrift for samfunnsforskning.  ISSN 0040-716X.  62, s 80- 86
 • Birkelund, Gunn Elisabeth; Johannessen, Lars E. F.; Rasmussen, Erik Børve & Rogstad, Jon (2020). Experience, stereotypes and discrimination. Employers’ reflections on their hiring behavior. European Societies.  ISSN 1461-6696.  22(4) . doi: 10.1080/14616696.2020.1775273 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Jansson, Fredrik; Lillehagen, Mats & Birkelund, Gunn Elisabeth (2020). Segregation within school classes: Detecting social clustering in choice data. PLOS ONE.  ISSN 1932-6203. . doi: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0233677
 • Birkelund, Gunn Elisabeth; Chan, Tak Wing; Ugreninov, Elisabeth; Midtbøen, Arnfinn Haagensen & Rogstad, Jon (2019). Do terrorist Attacks Affect Ethnic Discrimination in the Labour Market? Evidence from Two Randomised Field Experiments. British Journal of Sociology.  ISSN 0007-1315.  70(1), s 241- 260 . doi: 10.1111/1468-4446.12344 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Joye, Dominique; Birkelund, Gunn Elisabeth & Lemel, Yannick (2019). Traveling with Albert Gifi: Nominal, Ordinal and Interval Approaches in Comparative Studies of Social and Cultural Spaces., In Jörg Blasius; Frédéric Lebaron; Brigitte Le Roux & Andreas Schmitz (ed.),  Empirical Investigations of Social Space.  Springer.  ISBN 9783030153861.  Chapter 23.  s 393 - 410
 • Birkelund, Gunn Elisabeth (2018). Hvor åpent er det norske samfunn?. Årbok / Det norske videnskaps-akademi.  ISSN 0332-6209.  s 379- 384
 • Brandén, Maria; Birkelund, Gunn Elisabeth & Szulkin, Ryszard (2018). Ethnic Composition of Schools and Students’ Educational Outcomes: Evidence from Sweden. International Migration Review.  ISSN 0197-9183.  s 1- 32 . doi: 10.1177/0197918318769314 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Larsen, Edvard Nergård; Rogne, Adrian Farner & Birkelund, Gunn Elisabeth (2018). Perfect for the Job? Overqualification of Immigrants and their Descendants in the Norwegian Labor Market. Social Inclusion.  ISSN 2183-2803.  6(3), s 78- 103 . doi: 10.17645/si.v6i3.1451 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Birkelund, Gunn Elisabeth; Heggebø, Kristian & Rogstad, Jon (2017). Additive or Multiplicative Disadvantage? The Scarring Effects of Unemployment for Ethnic Minorities. European Sociological Review.  ISSN 0266-7215.  33(1), s 17- 29 . doi: 10.1093/esr/jcw030
 • Birkelund, Gunn Elisabeth (2016). Rational Laziness - When Time Is Limited, Supply Abundant, and Decisions Have to Be Made. Analyse & Kritik. Zeitschrift für Sozialtheorie.  ISSN 0171-5860.  38, s 203- 226 . doi: 10.1515/auk-2016-0110 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Birkelund, Gunn Elisabeth & Petersen, Trond (2016). Likestilling. Utdanning, politikk og arbeid., I: Ivar Frønes & Lise Kjølsrød (red.),  Det norske samfunn, bind 2.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205490215.  Kap. 22.  s 190 - 210
 • Birkelund, Gunn Elisabeth (2015). Norsk Sosiologforenings hederspris 2015 tildeles Gunhild Hagestad. Sosiologisk Tidsskrift.  ISSN 0804-0486.  23, s 86- 95
 • Hermansen, Are Skeie & Birkelund, Gunn Elisabeth (2015). The impact of immigrant classmates on educational outcomes. Social Forces.  ISSN 0037-7732.  94(2), s 615- 646 . doi: 10.1093/sf/sov073 Vis sammendrag
 • Schou, Line Anita & Birkelund, Gunn Elisabeth (2015). Alcohol-related sickness absence of young employees in Norway: The impact of social roles and socioeconomic status. Nordic Studies on Alcohol and Drugs.  ISSN 1455-0725.  32(4), s 411- 426 . doi: 10.1515/nsad-2015-0040 Vis sammendrag
 • Birkelund, Gunn Elisabeth; Lillehagen, Mats; Ekre, Vibeke Puja & Ugreninov, Elisabeth (2014). Fra utdanning til sysselsetting. En forløpsanalyse av indiske og pakistanske etterkommere i Norge. Tidsskrift for samfunnsforskning.  ISSN 0040-716X.  55, s 385- 414
 • Birkelund, Gunn Elisabeth & Rindsack, Olha T. (2014). Дискриминация по имени: опыт исследования на норвежском рынке труда [Discrimination by name: A study in Norwegian labor market]. Sociologiceskie issledovaniâ.  ISSN 0132-1625.  (12), s 37- 40
 • Birkelund, Gunn Elisabeth; Rogstad, Jon; Heggebø, Kristian; Aspøy, Tove Mogstad & Bjelland, Heidi Fischer (2014). Diskriminering i arbeidslivet : resultater fra randomiserte felteksperiment i Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim. Sosiologisk Tidsskrift.  ISSN 0804-0486.  22(4), s 352- 382
 • Birkelund, Gunn Elisabeth (2013). Introduction. Comparative Social Research.  ISSN 0195-6310.  30, s XV- XX
 • Birkelund, Gunn Elisabeth (2013). Norsk sosiologforenings hederspris 2013 tildeles Knud Knudsen. Sosiologisk Tidsskrift.  ISSN 0804-0486.  21, s 190- 200
 • Birkelund, Gunn Elisabeth & Lemel, Yannick (2013). Lifestyles and Social Stratification: An Explorative Study of France and Norway. Comparative Social Research.  ISSN 0195-6310.  30, s 189- 220 . doi: 10.1108/s0195-6310(2013)0000030011
 • Birkelund, Gunn Elisabeth & Rasch, Bjørn Erik (2013). Til minne om Hanne Marthe Narud. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift.  ISSN 0801-1745.  29, s 3- 9
 • Ugreninov, Elisabeth & Birkelund, Gunn Elisabeth (2013). Naturlige eksperiment. Sosiologi i dag.  ISSN 0332-6330.  43, s 65- 89
 • Birkelund, Gunn Elisabeth & Manzo, Gianluca (2011). The Oxford Handbook of Analytical Sociology. Acta Sociologica.  ISSN 0001-6993.  54(3), s 297- 300 . doi: 10.1177/0001699311413532
 • Birkelund, Gunn Elisabeth & Petersen, Trond UC Berkeley (2011). A norvég egyenjogúsági paradoxon. Társadalmi nemek és munka a jóléti tásadalomban, I: Gro Hagemann (red.),  A norvég modell. A társadalmi nemek esélyegyenlösége és egyenjogúsága.  Balassi Kiadó.  ISBN 9789635068524.  Kapittel.  s 117 - 150
 • Chan, Tak Wing; Birkelund, Gunn Elisabeth; Aas, Arne Kristian & Wiborg, Øyvind (2011). Social Status in Norway. European Sociological Review.  ISSN 0266-7215.  27(4), s 451- 468 . doi: 10.1093/esr/jcq019
 • Mastekaasa, Arne & Birkelund, Gunn Elisabeth (2011). The equalizing effect of wives' earnings on inequalities in earnings among households, Norway 1974-2004. European Societies.  ISSN 1461-6696.  13(2), s 219- 237 . doi: 10.1080/14616696.2010.514350
 • Birkelund, Gunn Elisabeth & Petersen, Trond UC Berkeley (2010). Det norske likestillingsparadokset. Kjønn og arbeid i velferdssamfunnet, I: Ivar Frønes & Lise Kjølsrød (red.),  Det norske samfunn.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-39086-7.  Kapittel 6.  s 144 - 163
 • Birkelund, Gunn Elisabeth (2010). Die Kontextualisierung von Akteuren und ihren Präferenzen, I: Thomas Kron & Thomas Grund (red.),  Die Analytische Soziologie in der Diskussion.  VS Verlag für Sozialwissenschaften.  ISBN 978-3-531-16914-9.  Handlingsteorie.  s 153 - 164
 • Birkelund, Gunn Elisabeth (2010). Klasse og kjønn, I: Kenneth Dahlgren & Jørn Ljunggren (red.),  Klassebilder: Ulikhet og sosial mobilitet i Norge.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01580-4.  Kapittel.  s 58 - 70
 • Birkelund, Gunn Elisabeth (2010). Likestilling? En undersøkelse om kjønn og ledelse, I: Dag Album; Marianne Nordli Hansen & Karin Widerberg (red.),  Metodene våre. Eksempler fra samfunnsvitenskapelig forskning.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215014920.  Kapittel 8.  s 141 - 154
 • Birkelund, Gunn Elisabeth (2010). Norsk sosiologforenings hederspris 2010 - Gudmund Hernes. Sosiologisk Tidsskrift.  ISSN 0804-0486.  18(2), s 157- 168

Se alle arbeider i Cristin

 • Birkelund, Gunn Elisabeth (2020). Hvordan går det med etterkommerne etter innvandrerne i Norge?. Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-925-5.  10 s.
 • Birkelund, Gunn Elisabeth (ed.) (2013). Class and Stratification Analysis. Emerald Group Publishing Limited.  ISBN 978-1-78190-537-1.  379 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Birkelund, Gunn Elisabeth; Johannessen, Lars E. F.; Rasmussen, Erik Børve & Rogstad, Jon Christian (2020). Arbeidsgivere lærer av erfaring med ansatte med minoritetsbakgrunn. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Hermansen, Are Skeie; Hundebo, Pål Oskar & Birkelund, Gunn Elisabeth (2020). Towards Spatial Assimilation? Contextual Mobility and Neighborhood Attainment Among Norwegian Immigrant Descendants.
 • Birkelund, Gunn Elisabeth (2019). Hvordan går det med etterkommerne etter innvandrerne i Norge?.
 • Birkelund, Gunn Elisabeth (2019). Hvordan går det med etterkommerne etter innvandrerne til Norge?.
 • Birkelund, Gunn Elisabeth (2019). Nye sjanser - bedre læring Kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner og utdanningsløp. Kontekstonline.  ISSN 2535-4825.  (4)
 • Birkelund, Gunn Elisabeth (2019). The dynamics of residential mobility, school segregation and ethnic inequalities.
 • Borgen, Nicolai T.; Borgen, Solveig Topstad & Birkelund, Gunn Elisabeth (2019). The disadvantage of having high achieving peers: Gender gaps and the complex nature of gender peer effects.
 • Borgen, Nicolai T.; Borgen, Solveig Topstad & Birkelund, Gunn Elisabeth (2019). The disadvantage of high-achieving peers: Gender gaps and the complex nature of gender peer effects.
 • Borgen, Nicolai T.; Borgen, Solveig Topstad & Birkelund, Gunn Elisabeth (2019). Why having better peers is not always a good thing: The complex nature of gender peer effects.
 • Graver, Hans Petter; Birkelund, Gunn Elisabeth; Lohndal, Terje & Sandvik, Hilde (2019). Antisemittisme i Norge – før og nå. Khrono.no.  ISSN 1894-8995.
 • Heggebø, Kristian; Rogstad, Jon Christian & Birkelund, Gunn Elisabeth (2019). The (in-)significance of firm size for ethnic hiring discrimination: A mixed methods approach using randomized field experiments and qualitative employer interviews.
 • Lillehagen, Mats; Birkelund, Gunn Elisabeth & Lyngstad, Torkild Hovde (2019). Entering the mainstream? Cultural and socioeconomic dimensions of immigrant assimilation.
 • Birkelund, Gunn Elisabeth (2018). Diskriminering i arbeidslivet - en sammenfatning av forskningsresultater fra felt-eksperimenter.
 • Birkelund, Gunn Elisabeth (2018). Do Employers Discriminate by Gender? Evidence from five cross-national field experiments..
 • Birkelund, Gunn Elisabeth (2018). Gender discrimination in the labor market - a summary of randomized field experiments of hiring processes.
 • Birkelund, Gunn Elisabeth (2018). Klasseanalyse er de «svarte boksers» sosiologi. sosiologen.no.
 • Birkelund, Gunn Elisabeth (2018). Ulikhet og klasseanalyse – en avsluttende kommentar. sosiologen.no.
 • Birkelund, Gunn Elisabeth & Mastekaasa, Arne (2018). Intergenerational Mobility.
 • Colbjørnsen, Tom; Birkelund, Gunn Elisabeth; Hernes, Gudmund & Knudsen, Knud (2018). Klassesamfunnet – fortsatt på hell?. sosiologen.no.
 • Larsen, Edvard Nergård; Rogne, Adrian Farner & Birkelund, Gunn Elisabeth (2018). Perfect for the Job? Overqualification of Immigrants and their Descendants in the Norwegian Labor Market.
 • Lyngstad, Torkild Hovde; Rogne, Adrian Farner; Birkelund, Gunn Elisabeth; Hermansen, Are Skeie & Skardhamar, Torbjørn (2018). Ethnic Neighborhood Segregation and Residential Mobility Dynamics: Evidence from Norwegian administrative registers 1993-2013.
 • Birkelund, Gunn Elisabeth (2017). Arbeidslivsdiskriminering i Norge. http://sosiologen.no/2017/01/arbeidslivsdiskriminering-i-norge/. sosiologen.no.
 • Birkelund, Gunn Elisabeth (2017). Egalitarianism under pressure? En kommentar til Simen Markussen og Knut Røed..
 • Birkelund, Gunn Elisabeth & Eriksen, John (2017). Book Review: Race, Ethnicity and Welfare States: An American Dilemma?. Acta Sociologica.  ISSN 0001-6993. . doi: /10.1177/0001699317700518
 • Birkelund, Gunn Elisabeth & Eriksen, John (2017). Race, Ethnicity and Welfare States: An American Dilemma?. Acta Sociologica.  ISSN 0001-6993.
 • Birkelund, Gunn Elisabeth; Frøland, Stig Sophus & Saugstad, Jens (2017). Malplassert toleranse (svar til rektoratet ved UiO om nasjonalt forbud mot ansiktsdekkende plagg).. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Birkelund, Gunn Elisabeth; Heggebø, Kristian & Rogstad, Jon (2017). Are unemployed minorities doubly disadvantaged in the job market?. Vis sammendrag
 • Serck-Hanssen, Camilla; Lohndal, Terje & Birkelund, Gunn Elisabeth (2017). Humaniora: Krav, frihet og egenart. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  s 14- 15
 • Birkelund, Gunn Elisabeth (2016). Adolescence Residential Segregation and Adult Outcomes. Evidence from Sweden.
 • Birkelund, Gunn Elisabeth (2016). Research on ethnic and socio-economic school segregation at IAS.
 • Birkelund, Gunn Elisabeth (2016, 01. desember). Skolesegregering. [Radio].  Dagsnytt 18.
 • Birkelund, Gunn Elisabeth (2016). Skolesegregering – ethniske og sosio-økonomiske skillelinjer.
 • Birkelund, Gunn Elisabeth & Hermansen, Are Skeie (2016, 29. november). Høy innvandrerandel på skolen gir ikke dårligere karakterer. [Radio].  NRK.
 • Birkelund, Gunn Elisabeth (2015). Adolescence Residential Segregation and Adult Outcomes. Evidence from Sweden.
 • Birkelund, Gunn Elisabeth; Brandén, Maria & Szulkin, Ryszard (2015). Does School Segregation Lead to Poor Educational Outcomes? Evidence from 15 Cohorts of Swedish Ninth Graders.
 • Birkelund, Gunn Elisabeth & Hermansen, Are Skeie (2015, 15. oktober). – Norske elever gjør det like bra på skoler med mange innvandrere.  Nettavisen.
 • Jansson, Fredrik; Birkelund, Gunn Elisabeth & Lillehagen, Mats (2015). Segregation within School Classes: Deriving Social Ties from Register Data.
 • Heggebø, Kristian; Birkelund, Gunn Elisabeth & Rogstad, Jon (2014). Ethnic scarring effects of unemployment? Evidence from two randomized field-experiments in Norway.
 • Spaiser, Viktoria; Mann, Richard; Lillehagen, Mats & Birkelund, Gunn Elisabeth (2014). Emergent Segregation through Collective Decision-Making in School Choice.
 • Birkelund, Gunn Elisabeth (2013). Recensioner: Avhandlinger i sosiologi: Moa Bursell (2012) Ethnic Discrimination, Name Change and Labor Market Inequality. Mixed Approaches to ethnic exclusion in Sweden. Stockholm University. Sociologisk forskning.  ISSN 0038-0342.  50, s 75- 77
 • Heggebø, Kristian; Birkelund, Gunn Elisabeth & Rogstad, Jon (2013). Høy utdannelse – ingen diskriminering. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Lillehagen, Mats; Birkelund, Gunn Elisabeth & Hermansen, Are Skeie (2013). Yrkesprestisje og opprykk. En studie av norskfødte etterkommere av innvandrere mellom 2003-2010 .
 • Birkelund, Gunn Elisabeth (2012). Grunnlovsfesting av retten til utdanning - en kommentar.
 • Birkelund, Gunn Elisabeth & Lemel, Yannick (2012). Life Styles and Social Stratification. France and Norway Compared.
 • Birkelund, Gunn Elisabeth & Mastekaasa, Arne (2012). Så klarar sig invandrarnas barn i Norge. Framtider.  ISSN 0281-0492.  s 11- 14
 • Birkelund, Gunn Elisabeth; Hermansen, Are Skeie & Evensen, Øystein (2011). Skolesegregering – et problem?.
 • Birkelund, Gunn Elisabeth; Hermansen, Are Skeie & Evensen, Øystein (2011). Skolesegregering – et problem?.
 • Birkelund, Gunn Elisabeth (2011). Ambisiøse metodereformer. Socius.  ISSN 0809-5574.  s 48- 49
 • Birkelund, Gunn Elisabeth (2011). CULCOM – kulturell kompleksitet. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  28(4), s 395- 404
 • Birkelund, Gunn Elisabeth (2011). Flykter sosiologene fra kjønnsforskningen?.
 • Birkelund, Gunn Elisabeth (2011). Mer likestilling – mer ulikhet?.
 • Birkelund, Gunn Elisabeth (2011). Richard Settersten: ‘Is there a double standard of ageing? Findings from 24 countries.’ A comment.
 • Birkelund, Gunn Elisabeth (2011). Seleksjons- og diskrimineringsmekanismer ved ansettelser.
 • Birkelund, Gunn Elisabeth; Hermansen, Are Skeie & Evensen, Øystein (2011). Skolesegregering – et problem?.
 • Birkelund, Gunn Elisabeth & Lemel, Yannick (2011). Life Styles and Social Stratification. France and Norway Compared.
 • Birkelund, Gunn Elisabeth & Mastekaasa, Arne (2011). Minoritetselever. skoleprestasjoner og frafall, konklusjoner fra et forskningsprosjekt.
 • Hermansen, Are Skeie & Birkelund, Gunn Elisabeth (2011). Ethnic School Segregation and Educational Achievement: Evidence from Comprehensive Lower Secondary Schools in Norway.
 • Urgreninov, Elisabeth & Birkelund, Gunn Elisabeth (2011). Does fathers' involvement in housework affect mothers' sick leave absence?.
 • Urgreninov, Elisabeth & Birkelund, Gunn Elisabeth (2011). Does fathers' involvement in housework affect mothers' sick leave absence?.
 • Birkelund, Gunn Elisabeth; Hermansen, Are Skeie & Evensen, Øystein (2010). Skolesegregering – et problem? Elevsammensetning, frafall og karakterer i Oslo-skolen.
 • Birkelund, Gunn Elisabeth (2010). Forskning om skolesegregering:metode, data og funn.
 • Birkelund, Gunn Elisabeth (2010). Hva er analytisk sosiologi? Kommentar til Dag Østerberg.
 • Birkelund, Gunn Elisabeth (2010). Integrert? Innvandrere og barn av innvandrere i utdanning og arbeidsliv.
 • Birkelund, Gunn Elisabeth (2010). Integrert? Innvandrere, utdanning og kvalifisering.
 • Birkelund, Gunn Elisabeth (2010). Skolesegregering.
 • Birkelund, Gunn Elisabeth (2010). Skolesegregering - et problem?.
 • Birkelund, Gunn Elisabeth (2010). Skolesegregering i Oslo.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. okt. 2010 19:28 - Sist endret 3. mars 2021 10:52