Gunn Elisabeth Birkelund

Bilde av Gunn Elisabeth Birkelund
English version of this page
Telefon +47 22844051
Rom 438
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 31 Harriet Holters hus 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1096 Blindern 0317 OSLO
Generalsekretær, Det Norske Videnskaps-Akademi, 2021-2024. https://www.dnva.no/  

Email: g.e.birkelund@sosgeo.uio.no / g.e.birkelund@dnva.no

Faglige interesser

Sosial stratifikasjon og arbeidsmarkedsanalyse. Analytisk sosiologi.

Forskerguppe: Social Inequalities and Population Dynamics: 

https://www.sv.uio.no/iss/english/research/networks/social-Inequalities-and-population-dynamics/

 

Undervisning

SOS4001  - Sosiologisk teori

SOS4100 - Social Inequality in the 21st Century: Egalitarian Norway in Comparative Perspective

Bakgrunn

 • Professor i sosiologi, Universitetet i Oslo fra 1999 -

 • Dr.polit. i sosiologi Universitetet i Bergen 1993

 • Cand.polit. i sosiologi Universitetet i Bergen 1982

 • Ansatt ved Universitetet i Bergen (som vit.ass., stipendiat, amanuensis og førsteamanuensis) 1983-97

 • Forsker ved Fafo (1996-97).

 • Forsker ved Institutt for samfunnsforskning og forskningsleder under Kultur og Samfunn, Norges forskningsråd 1997-99.

 • Forskningsdekan, SV-fakultetet, 2002-2004.

 • Daglig leder for Forskerskolen i arbeidslivsstudier ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo, 2006-2009.

 • Honorary fellow, Department of Sociology, University of Wisconsin-Madison (1987)

 • Visiting Scholar, Department of Sociology, University of North Carolina at Chapel Hill, USA, (1992).

 • Visiting Scholar, Department of Sociology, University of California at Berkeley (1993-94)

 • Academic fellow, Nuffield College and Department of Sociology, University of Oxford (2005-2006).

 • Guest researcher at University of Essex, Laboratoire de Sociologie Quantitative, CREST, ENSAE, Paris, and GEMASS, Paris Sorbonne Universite.

 • Professor II, The Institute for Analytical Sociology, Linköping Universitet (2015-2019) 

Verv

Samarbeid

 • Dr. Tak Wing Chan, University of Oxford

 • Professor Yannick Lemel, CREST, ENSAE and GEMASS, Paris

 • Professor Felix Elwert, University of Madison, Wisconsin

 • Professor Peter Hedström, Linköping University

 

CV

Publisert 3. okt. 2010 19:28 - Sist endret 9. aug. 2021 14:40