Eivind Grip Fjær

Bilde av Eivind Grip Fjær
English version of this page
Telefon +47 22855142
Rom 434
Brukernavn
Besøksadresse Harriet Holters hus Rom 434
Postadresse Postboks 1096 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

Jeg forsker på fester og drikking blant ungdom og unge voksne, for det meste med utgangspunkt i intervjudata og korte feltarbeid. Du finner en liste over publikasjonene mine nederst på siden, og her.

Bakgrunn

Etter å ha levert masteroppgaven jobbet jeg som forskningsassistent i halvannet år på NOVA, før jeg underviste sosionomstudenter i samfunnsvitenskap på Diakonhjemmet høyskole høsten 2013.

Bachelor- og mastergradene mine i sosiologi har jeg fra UiO. I tillegg har jeg studert filosofi i to år ved NTNU og sosiologi i halvannet år på UC Berkeley.

Emneord: Sosiologi, Alkohol, Avvik kriminalitet og rus

Publikasjoner

Fjær, Eivind Grip (2018). "Til forsvar for kvalitative intervju". Dansk Sociologi.

Fjær, Eivind Grip & Sébastien Tutenges (2017). "Departies: Conceptualizing extended youth parties". Journal of Youth Studies.

Fjær, Eivind Grip, Willy Pedersen & Sveinung Sandberg (2016). "Party on wheels: mobile party spaces in the Norwegian high school graduation celebration". British Journal of Sociology

Fjær, Eivind Grip, Willy Pedersen, Tilmann von Soest & Paul Gray (2016). “When is it OK to be drunk? Situational and cultural variations in the acceptability of visible intoxication in the UK and Norway”. International Journal of Drug Policy.

Fjær, Eivind Grip (2015). "Moral emotions the day after drinking". Contemporary Drug Problems.

Fjær, Eivind Grip, Willy Pedersen & Sveinung Sandberg (2015). "'I’m Not One of Those Girls': Boundary-Work and the Sexual Double Standard in a Liberal Hookup Context". Gender & Society.

Fjær, Eivind Grip & Willy Pedersen (2015). "Drinking and moral order: drunken comportment revisited". Addiction Research and Theory.

Fjær, Eivind Grip (2014). "Making sense of a multitude of (immoral) ‘intoxicating stories’". International Journal of Drug Policy.

Fjær, Eivind Grip, & Mia Vabø (2013). "Shaping social situations: A hidden aspect of care work in nursing homes". Journal of Aging Studies.

Fjær, Eivind Grip & Elisabeth Backe-Hansen (2013). "Å ha foreldre av samme kjønn–hvordan er det, og hvor mange gjelder det?". Oslo: NOVA.

Fjær, Eivind Grip, Tonje Gundersen & Svein Mossige (2013). "Lesbiske, homofile, bifile og transpersoners utsatthet for vold i nære relasjoner". Oslo: NOVA.

Fjær, Eivind Grip (2012). "The day after drinking: interaction during hangovers among young Norwegian adults". Journal of Youth Studies.

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 21. okt. 2014 16:27 - Sist endret 23. apr. 2021 09:28