Eivind Grip Fjær

Bilde av Eivind Grip Fjær
English version of this page
Telefon +47 22855142
Rom 434
Brukernavn
Besøksadresse Harriet Holters hus Rom 434
Postadresse Postboks 1096 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

Jeg forsker på fester og drikking blant ungdom og unge voksne, for det meste med utgangspunkt i intervjudata og korte feltarbeid. Du finner en liste over publikasjonene mine nederst på siden, og her.

Bakgrunn

Etter å ha levert masteroppgaven jobbet jeg som forskningsassistent i halvannet år på NOVA, før jeg underviste sosionomstudenter i samfunnsvitenskap på Diakonhjemmet høyskole høsten 2013.

Bachelor- og mastergradene mine i sosiologi har jeg fra UiO. I tillegg har jeg studert filosofi i to år ved NTNU og sosiologi i halvannet år på UC Berkeley.

Emneord: Sosiologi, Alkohol, Avvik kriminalitet og rus

Publikasjoner

Fjær, Eivind Grip (2018). "Til forsvar for kvalitative intervju". Dansk Sociologi.

Fjær, Eivind Grip & Sébastien Tutenges (2017). "Departies: Conceptualizing extended youth parties". Journal of Youth Studies.

Fjær, Eivind Grip, Willy Pedersen & Sveinung Sandberg (2016). "Party on wheels: mobile party spaces in the Norwegian high school graduation celebration". British Journal of Sociology

Fjær, Eivind Grip, Willy Pedersen, Tilmann von Soest & Paul Gray (2016). “When is it OK to be drunk? Situational and cultural variations in the acceptability of visible intoxication in the UK and Norway”. International Journal of Drug Policy.

Fjær, Eivind Grip (2015). "Moral emotions the day after drinking". Contemporary Drug Problems.

Fjær, Eivind Grip, Willy Pedersen & Sveinung Sandberg (2015). "'I’m Not One of Those Girls': Boundary-Work and the Sexual Double Standard in a Liberal Hookup Context". Gender & Society.

Fjær, Eivind Grip & Willy Pedersen (2015). "Drinking and moral order: drunken comportment revisited". Addiction Research and Theory.

Fjær, Eivind Grip (2014). "Making sense of a multitude of (immoral) ‘intoxicating stories’". International Journal of Drug Policy.

Fjær, Eivind Grip, & Mia Vabø (2013). "Shaping social situations: A hidden aspect of care work in nursing homes". Journal of Aging Studies.

Fjær, Eivind Grip & Elisabeth Backe-Hansen (2013). "Å ha foreldre av samme kjønn–hvordan er det, og hvor mange gjelder det?". Oslo: NOVA.

Fjær, Eivind Grip, Tonje Gundersen & Svein Mossige (2013). "Lesbiske, homofile, bifile og transpersoners utsatthet for vold i nære relasjoner". Oslo: NOVA.

Fjær, Eivind Grip (2012). "The day after drinking: interaction during hangovers among young Norwegian adults". Journal of Youth Studies.

 • Fjær, Eivind Grip (2018). Til forsvar for kvalitative intervju. Dansk Sociologi. ISSN 0905-5908. 29(3). doi: 10.22439/dansoc.v29i3.5803. Fulltekst i vitenarkiv
 • Fjær, Eivind Grip & Tutenges, Sébastien (2017). Departies: conceptualizing extended youth parties. Journal of Youth Studies. ISSN 1367-6261. 20(2), s. 200–215. doi: 10.1080/13676261.2016.1206865.
 • Pedersen, Willy; Fjær, Eivind Grip; Gray, Paul & von Soest, Tilmann (2016). Perceptions of harms associated with tobacco, alcohol and cannabis in students from the UK and Norway. Contemporary Drug Problems. ISSN 0091-4509. 43(1), s. 47–61. doi: 10.1177/0091450916638578. Fulltekst i vitenarkiv
 • Fjær, Eivind Grip; Pedersen, Willy; von Soest, Tilmann & Gray, Paul (2016). When is it OK to be drunk? Situational and cultural variations in the acceptability of visible intoxication in the UK and Norway. International journal of drug policy. ISSN 0955-3959. 29, s. 27–32. doi: 10.1016/j.drugpo.2015.12.002. Fulltekst i vitenarkiv
 • Fjær, Eivind Grip; Pedersen, Willy & Sandberg, Sveinung (2016). Party on wheels: mobile party spaces in the Norwegian high school graduation celebration. British Journal of Sociology. ISSN 0007-1315. 67(2), s. 328–347. doi: 10.1111/1468-4446.12189.
 • Næss, Anders; Fjær, Eivind Grip & Vabø, Mia (2015). The assisted presentations of self in nursing home life. Social Science and Medicine. ISSN 0277-9536. 150, s. 153–159. doi: 10.1016/j.socscimed.2015.12.027.
 • Fjær, Eivind Grip (2015). Moral emotions the day after drinking. Contemporary Drug Problems. ISSN 0091-4509. 42(4), s. 299–313. doi: 10.1177/0091450915604988.
 • Fjær, Eivind Grip; Pedersen, Willy & Sandberg, Sveinung (2015). “I’m Not One of Those Girls”: Boundary-Work and the Sexual Double Standard in a Liberal Hookup Context. Gender & Society. ISSN 0891-2432. 29(6), s. 960–981. doi: 10.1177/0891243215602107.
 • Fjær, Eivind Grip & Pedersen, Willy (2015). Drinking and moral order: drunken comportment revisited. Addiction Research and Theory. ISSN 1606-6359. 23(6), s. 449–458. doi: 10.3109/16066359.2015.1028922.
 • Fjær, Eivind Grip & Vabø, Mia (2013). Shaping social situations: A hidden aspect of care work in nursing homes. Journal of Aging Studies. ISSN 0890-4065. 27, s. 419–427. doi: 10.1016/j.jaging.2013.10.002.
 • Fjær, Eivind Grip (2012). The day after drinking: interaction during hangovers among young Norwegian adults. Journal of Youth Studies. ISSN 1367-6261. 15(8), s. 995–1010. doi: 10.1080/13676261.2012.693594.

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 21. okt. 2014 16:27 - Sist endret 15. sep. 2021 11:55