eirikham

Bilde av person
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Faglige interesser

 • Kriminalitet og marginalisering
 • Rusmidler: Illegal produksjon, økonomi og bruk
 • Vold i stoffmarkeder
 • Politistrategier - personrettede politistrategier
 • Veier inn og ut av liv med lovbrudd

Bakgrunn

 • Master i kriminologi, UIO: 2006
 • Vitenskaplig assistent ved institutt for kriminologi og rettssosiologi (IKRS), UiO: 2008/2009
 • Forsker ved IKRS med Forskningsmidler fra Nordisk, UiO: 2009/2010
 • Seminarleder ved IKRS og ISS, UiO: 2009/2010
 • Stipendiat ved i sosiologi ved ISS, UiO: 2010

Undervisning

Emneansvar for SOS4010 og SVMET1010.

 

Emneord: Sosiologi, Avvik kriminalitet og rus

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

 • Hammersvik, Eirik (2009). Vellykkede lovbrytere som ga seg - veier inn og ut av liv med lovbrudd. Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-0912-5.  227 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Magerøy, Nils Magne; Straume, Kjersti & Hammersvik, Eirik (2018). DigiGLU - digital kompetanse i lærarutdanningane.
 • Straume, Kjersti & Hammersvik, Eirik (2018). GLUmaster i samfunnsfag, sammenheng og progresjon: Med sted som eksempel.
 • Straume, Kjersti; Magerøy, Nils Magne & Hammersvik, Eirik (2018). DigiGLU - Digital kompetanse i grunnskulelærarutdanningane. Presentasjon av prosjekt.
 • Hammersvik, Eirik (2009). - Fanget av et perspektiv. Rus & samfunn.  ISSN 1500-8614.  (1), s 49- 50
 • Hammersvik, Eirik (2009). Boganmeldelse: Löic Wacquant: Fattigdommens fængsler. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab.  ISSN 0029-1528.  96(2), s 212- 216

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 14. okt. 2010 14:50 - Sist endret 25. juni 2013 11:35

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter