Edvard Nergård Larsen

Bilde av Edvard Nergård Larsen
English version of this page
Rom 449
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 31 Harriet Holters hus 0851 Oslo
Postadresse Postboks 1096 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

 • Sosial ulikhet
 • Migrasjon og etnisk segregering
 • Diskriminering
 • Agent-basert modellering og eksperimentelle metoder

Undervising

 • SOS1120: Kvantitativ metode
 • SOS4100: Social inequality in the 21st century: egalitarian Norway in comparative perspective

Bakgrunn

Utdanning

 • Phd i Sosiologi, Universitetet i Oslo 2019
 • Master i Sosiologi, Universitetet i Oslo 2015
 • Bachelor i Sosiologi, Universitetet i Oslo 2012

Priser

Våg å vite-prisen 2015, for masteroppgave i sosiologi ved SV-fakultetet.

Kunnskap Oslos pris for beste masteroppgave om Oslo-tematikk 2015.

 

 

 

Emneord: Sosiologi, Sosial ulikhet, Etnisitet, Diskriminering

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

 • Birkelund, Gunn Elisabeth & Larsen, Edvard Nergård (2021). Ingen tegn til diskriminering av kvinner i Norge . VG : Verdens gang. ISSN 0805-5203.
 • Larsen, Edvard Nergård (2021). ECSR presentation: Leaving or staying? Workplace minority presence and employee turnover.
 • Larsen, Edvard & Madsen, Aleksander Å. (2021). RC28 presentation: Leaving or staying? Workplace minority presence and employee turnover.
 • Larsen, Edvard Nergård; Rogne, Adrian Farner & Birkelund, Gunn Elisabeth (2018). Perfect for the Job? Overqualification of Immigrants and their Descendants in the Norwegian Labor Market.
 • Lillehagen, Mats & Larsen, Edvard Nergård (2017). Do co-ethnic networks affect job opportunities of children of immigrants? Identifying peer effects in neighborhoods .
 • Bangstad, Sindre; Rønningen, Netta Marie; Larsen, Edvard Nergård; Sandset, Tony Joakim Ananiassen & Massao , Prisca (2022). Kartlegging av rasisme og diskriminering i møte med Oslo kommune . KIFO.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 4. mai 2020 14:33 - Sist endret 13. mai 2020 10:13

Prosjekter