Cathrine Holst

Professor
Bilde av Cathrine Holst
English version of this page
Telefon +47 22 85 88 89
Mobiltelefon 41528831
Rom 435
Treffetider Mandag 14-16
Brukernavn
Postadresse Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Postboks 1096 Blindern 0317 Oslo

Cathrine Holst er professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi og seniorforsker ved ARENA Senter for europaforskning, Universitetet i Oslo. Hun er også tilknyttet CORE - Senter for likestilllingsforskning, Institutt for samfunnsforskning.

Faglige interesser

Cathrine Holsts faglige interesser er politisk sosiologi og demokratiforskning, sosial og politisk teori, kunnskap og ekspertise i politikken, EU, den nordiske modell og europeisk integrasjon, likestillingspolitikk, feministisk teori og kjønnsforskning.

Holst leder for tiden prosjektet EUREX: Expertization of Public Inquiry Commissions in a Europeanized Administrative Order (2016-2020). Hun er også leder av et delprosjekt under Policy, Expertise and Trust (PERriTiA 2020-2022. An international H2020 project). Høst 2020/vår 2021 er Holst tilknyttet Senter for grunnforskning i Oslo (Centre for Advanced Studies - CAS), hvor hun sammen med Jakob Elster skal lede en forskergruppe og prosjektet What is a good policy? Political morality, feasibility and democracy (GOODPOL). Holst leder et delprosjekt sammen med Willy Pedersen om norsk narkotikapolitikk under PROMENTA. Hun har også ansvar for prosjektet Er og bør i norsk samfunnforskning (Fritt Ord).

Undervisning

 • SOS1000 Innføring i sosiologi
 • SOS1001 Introduksjon til sosiologi
 • SOS2001 Moderne sosialteori
 • SOS4200 Arbeidsliv og velferdsstat
 • SOS 4016 Individuelt leseemne i sosiologi
 • SOS 9234 New Trends in Contemporary Social Theory
 • STV 4436 Politikk og forvaltning i sentraladministrasjonen
 • STV 4108 Ideer og makt: Kritiske tilnærminger i statsvitenskap

Bakgrunn

Holst har doktorgrad fra Universitetet i Bergen (2005). Fra 2005 til 2007 var hun førsteamanuensis i samfunnsvitenskapenes vitenskapsteori, Senter for vitenskapsteori, Universitetet i Bergen.

Hun har vært gjesteforsker ved QoG (Quality of Government), Universitetet i Gøteborg (2014), Robert Schuman Centre, European University Institute, Firenze (2012), Hans Jonas-Zentrum, Freie Universität, Berlin (2004) og New School for Social Research, New York (2001)

Holst har deltatt i og ledet flere forskningsprosjekter. Hun var medlem av Likestillingsutvalget som leverte NOU 2011: 18 Struktur for likestilling og NOU 2012: 15 Politikk for likestilling. Hun har vært redaktør av Nytt Norsk Tidsskrift (2010-2015).

Holst er medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi. Hun er for tiden styreleder i Forum for vitenskapsteori, Universitetet i Oslo, se http://www.uio.no/english/research/news-and-events/events/guest-lectures-seminars/science-studies/

Emneord: Demokrati, Ekspertise, Politisk teori, Europeisk integrasjon, Likestillingspolitikk, Feministisk teori

Publikasjoner

 • Christensen, Johan & Holst, Cathrine (2020). How Do Advocacy Think Tanks Relate to Academic Knowledge? The Case of Norway. Scandinavian Political Studies.  ISSN 0080-6757. . doi: 10.1111/1467-9477.12184
 • Christensen, Johan & Holst, Cathrine (2020). The Europeanization of national knowledge regimes, In Vigjilenca Abazi; Johan Adriaensen & Thomas Christiansen (ed.),  The Contestation of Expertise in the European Union.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-3-030-54366-2.  Kapittel.
 • Holst, Cathrine (2020). Ekspertkunnskap og politikkutforming, I: Det Norske Videnskaps-Akademi Det Norske Videnskaps-Akademi (red.),  Det Norske Videnskaps-Akademi årbok 2019.  Novus Forlag.  ISBN 9788270999149.  Kapittel.  s 252 - 232
 • Holst, Cathrine (2020). Fra Helga Hernes til #metoo. Tidsskrift for kjønnsforskning.  ISSN 0809-6341.  (1) . doi: 10.18261/issn.1891-1781-2020-01-06 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Holst, Cathrine (2020). Når samfunnsforskere anbefaler politikk. Tidsskrift for samfunnsforskning.  ISSN 0040-716X.  (1) . doi: 10.18261/issn.1504-291x-2020-01-08 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Holst, Cathrine & Moe, Hallvard (2020). Deliberative systems theory and citizens’ use of online media: testing a critical theory of democracy on a high achiever. Political Studies.  ISSN 0032-3217. . doi: 10.1177/0032321719890809 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Holst, Cathrine & Molander, Anders (2020). Epistemic Worries about Economic Expertise, In John Erik Fossum & Jozef Batora (ed.),  Towards a Segmented European Political Order. The European Union's Post-crises Conundrum.  Routledge.  ISBN 9781138495333.  Kapittel 4.  s 72 - 92 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Krick, Eva & Holst, Cathrine (2020). Governance by hybrid advisory committees - a hallmark of social democracy?. Comparative Social Research.  ISSN 0195-6310.  35
 • Henrik, Friberg-Fernros; Johan, Karlsson Schaffer & Holst, Cathrine (2019). Deliberation after consensus. Journal of Public Deliberation.  ISSN 1937-2841.  15(1) . doi: 10.16997/jdd.325 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Holst, Cathrine (2019). Ekspertenes rolle i demokratiet, I:  Årbok 2018. Det Norske Videnskaps-Akademi.  Novus Forlag.  ISBN 9788270999217.  Kapittel. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Holst, Cathrine (2019). Ekspertifisering og europeisering i norske likestillingsutredninger, I: Cathrine Holst; Hege Skjeie & Mari Teigen (red.),  Europeisering av nordisk likestillingspolitikk.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-42704-4.  Kapittel 7.  s 149 - 169
 • Holst, Cathrine (2019). Hva er en god NOU?. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  (4), s 344- 351 . doi: https://doi.org/10.18261/issn.1504-3053-2019-04-05 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Holst, Cathrine (2019). Marx' kritikk av ekspertkunnskap, I: Christoffer Conrad Eriksen (red.),  Den unge Marx: Rett, samfunn og vitenskapsteori.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202588076.  4.  s 149 - 174
 • Holst, Cathrine & Molander, Anders (2019). Epistemic democracy and the role of experts. Contemporary Political Theory.  ISSN 1470-8914.  18(4), s 541- 561 . doi: https://doi.org/10.1057/s41296-018-00299-4 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Holst, Cathrine & Molander, Anders (2019). Jon Elster, In  SAGE Research Methods Foundations.  Sage Publications.  ISBN 9781473965003.  Pioneers.
 • Holst, Cathrine; Skjeie, Hege & Teigen, Mari (2019). Likestillingspolitikk og europeisk integrasjon, I: Cathrine Holst; Hege Skjeie & Mari Teigen (red.),  Europeisering av nordisk likestillingspolitikk.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-42704-4.  1.  s 11 - 34 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Krick, Eva; Christensen, Johan & Holst, Cathrine (2019). Between ‘scientisation’ and a ‘participatory turn’. Tracing shifts in the governance of policy advice.. Science and Public Policy.  ISSN 0302-3427.  46(6), s 927- 939 . doi: 10.1093/scipol/scz040 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Krick, Eva & Holst, Cathrine (2019). The socio-political ties of expert bodies. How to reconcile the independence requirement of reliable expertise and the responsiveness requirement of democratic governance, In Eva Krick & Cathrine Holst (ed.),  Experts and Democratic Legitimacy. Tracing the Social Ties of Expert Bodies in Europe.  Routledge.  ISBN 9780367427535.  Chapter 1. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Skjeie, Hege; Holst, Cathrine & Teigen, Mari (2019). Helt isolert? Hvordan Norge påvirkes av - og selv påvirker - EUs likestillingspolitikk, I: Cathrine Holst; Hege Skjeie & Mari Teigen (red.),  Europeisering av nordisk likestillingspolitikk.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-42704-4.  10.  s 218 - 237 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Skjeie, Hege; Holst, Cathrine & Teigen, Mari (2019). Splendid Isolation? On How a Non-member Is Affected by — And Affects — EU Gender Equality Policy, In Moira Dustin; Nuno Ferreira & Susan Millns (ed.),  Gender and Queer Perspectives on Brexit.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-3-030-03122-0.  Kapittel 17.  s 439 - 461 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Engelstad, Fredrik; Holst, Cathrine & Aakvaag, Gunnar C. (2018). Introduction: Democracy, Institutional Compatibility and Change, In Fredrik Engelstad; Cathrine Holst & Gunnar C. Aakvaag (ed.),  Democratic State and Democratic Society.  De Gruyter Open.  ISBN 978-3-11-063407-5.  Chapter 1.  s 1 - 21
 • Holst, Cathrine (2018). Afterword: Varieties of Expertisation, In Cathrine Holst; Marta Warat & Magdalena Góra (ed.),  Expertisation and Democracy in Europe.  Routledge.  ISBN 978-1138288232.  Afterword.
 • Holst, Cathrine (2018). Kjønn, feminisme og vitenskap, I: Ståle Gundersen; Tarjei Mandt Larsen & Cato Wittusen (red.),  Utvalgte filosofiske emner til EXPHIL.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03125-5.  7.
 • Holst, Cathrine (2018). Kjønn, feminisme og vitenskap, I: Susanna Maria Solli & Eivind Balsvik (red.),  Introduksjon til samfunnsvitenskapene; Bind 2. (3. utgave).  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02966-5.  Kapittel.
 • Holst, Cathrine (2018). Promoting Global Justice When Backlash Strikes: EU and UN Beijing +20. GLOBUS Research Papers.  ISSN 2535-2504.  2018(7) . doi: 10.2139/ssrn.3184285 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Holst, Cathrine (2018). Scandinavian Feminism and Gender Partnership, In Nina Witoszek & Atle Midttun (ed.),  Sustainable Modernity: The Nordic Model and Beyond.  Routledge.  ISBN 978-1138718210.  Kapittel 6.  s 102 - 118
 • Holst, Cathrine; Góra, Magdalena & Warat, Marta (2018). Introduction: Expertisation and Democracy in Europe, In Cathrine Holst; Marta Warat & Magdalena Góra (ed.),  Expertisation and Democracy in Europe.  Routledge.  ISBN 978-1138288232.  Intro.
 • Holst, Cathrine & Krick, Eva (2018). Committee Governance in Consensus Cultures: An Exploration of Best Practice Cases in Germany and Norway, In Fredrik Engelstad; Cathrine Holst & Gunnar C. Aakvaag (ed.),  Democratic State and Democratic Society.  De Gruyter Open.  ISBN 978-3-11-063407-5.  Kapittel 7.  s 151 - 174
 • Holst, Cathrine & Molander, Anders (2018). Asymmetry, disagreement and biases: epistemic worries about expertise. Social Epistemology.  ISSN 0269-1728.  32(6), s 358- 371 . doi: 10.1080/02691728.2018.1546348 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Krick, Eva & Holst, Cathrine (2018). The socio-political ties of expert bodies. How to reconcile the independence requirement of reliable expertise and the responsiveness requirement of democratic governance. European Politics and Society.  ISSN 2374-5118. . doi: 10.1080/23745118.2018.1515866 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Seibicke, Helena & Holst, Cathrine (2018). Unpacking Gender Expertise: The Case of the European Women’s Lobby, In Cathrine Holst; Marta Warat & Magdalena Góra (ed.),  Expertisation and Democracy in Europe.  Routledge.  ISBN 978-1138288232.  7.
 • Christensen, Johan & Holst, Cathrine (2017). Advisory Commissions, Academic Expertise and Democratic Legitimacy: The Case of Norway. Science and Public Policy.  ISSN 0302-3427.  44(6), s 821- 833 . doi: 10.1093/scipol/scx016 Fulltekst i vitenarkiv.

Se alle arbeider i Cristin

 • Holst, Cathrine; Skjeie, Hege & Teigen, Mari (red.) (2019). Europeisering av nordisk likestillingspolitikk. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-42704-4.  249 s. Vis sammendrag
 • Krick, Eva & Holst, Cathrine (ed.) (2019). Experts and Democratic Legitimacy. Tracing the Social Ties of Expert Bodies in Europe. Routledge.  ISBN 9780367427535.  136 s. Vis sammendrag
 • Engelstad, Fredrik; Holst, Cathrine & Aakvaag, Gunnar C. (ed.) (2018). Democratic State and Democratic Society. De Gruyter Open.  ISBN 978-3-11-063407-5.  403 s.
 • Holst, Cathrine; Warat, Marta & Góra, Magdalena (ed.) (2018). Expertisation and Democracy in Europe. Routledge.  ISBN 978-1138288232.  230 s. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Holst, Cathrine (2020, 17. januar). Intervju med Dag og Tid om NOU-ene.  Dag og Tid.
 • Holst, Cathrine (2020). Krig og litteratur: Ondskapens banalitet. Samtale med Arne Johan Vetlesen om Hannah Arendt.
 • Holst, Cathrine (2020). Likestilling i et flerkulturelt Europa.
 • Holst, Cathrine & Teigen, Mari (2020). Addressing the ‘Boy Problem’ in Sweden and Norway: Evidence and Ideology.
 • Holst, Cathrine (2019). Asymmetry, Disagreement and Biases: Epistemic Worries About Expertise and How to Address Them.
 • Holst, Cathrine (2019). Deliberative systems theory and online media use.
 • Holst, Cathrine (2019). Deliberative systems theory and online media: testing a critical theory of democracy on a high achiever.
 • Holst, Cathrine (2019). Democratic and epistemic worries about expertise.
 • Holst, Cathrine (2019). Descriptive Representation in International Courts.
 • Holst, Cathrine (2019). Distributive justice or participatory parity?.
 • Holst, Cathrine (2019). Drug policy, policy-making and democratic legitimacy.
 • Holst, Cathrine (2019, 09. april). EU og likestilling. [Internett].  KILDEN.
 • Holst, Cathrine (2019). Ekspertene kommer. Om kunnskapsbasert politikk.
 • Holst, Cathrine (2019). Eksperter i politikken.
 • Holst, Cathrine (2019). Ekspertkunnskap og gode samfunnsbeslutninger.
 • Holst, Cathrine (2019). Epistemic and democratic worries over expertise.
 • Holst, Cathrine (2019). Europeisering av nordisk likestillingspolitikk.
 • Holst, Cathrine (2019). Expertization of policy-making - good or bad?.
 • Holst, Cathrine (2019). Gender Equality and the Law: Comments to a framework paper on Nordic gender equality law.
 • Holst, Cathrine (2019). Global Gender Justice: Distributive Justice or Participatory Parity?. GLOBUS Research Papers. 1.
 • Holst, Cathrine (2019). "Gutteproblemet" og Stoltenberg-utvalget i et NOU-perspektiv: en tentativ analyse.
 • Holst, Cathrine (2019, 07. oktober). Interview with European Platform of Women Scientists. [Internett].  European Platform of Women Scientists.
 • Holst, Cathrine (2019). Kritikk uten politikk. Anmeldelse av Capitalism (2018) av Nancy Fraser og Rahel Jaeggi. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon.  ISSN 0800-7136.
 • Holst, Cathrine (2019). Lovutforming i et samfunnsvitenskapelig perspektiv.
 • Holst, Cathrine (2019). Marx' kritikk av ekspertkunnskap.
 • Holst, Cathrine (2019). Nordic Gender Equality Law.
 • Holst, Cathrine (2019). Politikk i dystre tider. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Holst, Cathrine (2019). Politikk i dystre tider. Hannah Arendt.
 • Holst, Cathrine (2019). Scientization of policy-advice?.
 • Holst, Cathrine (2019). Spania og Norge: Kommentar på lansering av bok om den spanske borgerkrig og Norge av Bernt Hagtevdt m.fl.
 • Holst, Cathrine (2019). Vitenskapens normer.
 • Holst, Cathrine & Christensen, Johan (2019). Expertization of policy-making. Bridging the gap between normative theory and empirical analysis.
 • Holst, Cathrine & Isungset, Martin Arstad (2019). Presentasjon av NOU-studie for forskergruppa Social Inequality and Population Dynamics (SIPD).
 • Holst, Cathrine & Krick, Eva (2019). Committee governance in consensus democracies.
 • Christensen, Johan & Holst, Cathrine (2018). The Role of Experts in Policy-Making: Bridging the Gap Between Normative Theory and Empirical Analysis. Vis sammendrag
 • Holst, Cathrine (2018). A comment to "Agents seeking principals – the role of policy intermediaries in corporate political Activity".
 • Holst, Cathrine (2018). Asymmetry, disagreement and biases.
 • Holst, Cathrine (2018). Asymmetry, disgareement and biases.
 • Holst, Cathrine (2018). EU og nordisk likestilllingspolitikk.
 • Holst, Cathrine (2018). Ekspertenes inntog. Når forskere lager politikk.
 • Holst, Cathrine (2018). Ekspertenes rolle i demokratiet.
 • Holst, Cathrine (2018). Epistemic worries over the political role of expertise.
 • Holst, Cathrine (2018). Er det eksperter vi er? Om samfunnsforskerens ulike rolle.
 • Holst, Cathrine (2018). Helga Hernes, feminisme og sosialdemokrati.
 • Holst, Cathrine (2018). Knowledge-Based Policy-Making? A Coversation with Cass Sunstein and Anine Kierulf.
 • Holst, Cathrine (2018, 06. desember). Kunnskapsbasert politikkutforming – en samtale med Cass Sunstein. [Fagblad].  Nytt Norsk Tidsskrift.
 • Holst, Cathrine (2018). Kvalitative metoder i politikkutforming.
 • Holst, Cathrine (2018). Makt- og demokratiutredningen – treffer analysen 15 år etter? Kommentar til Øyvind Østerud.
 • Holst, Cathrine (2018). Maktutredningen 15 år etter. En kommentar til Øyvind Østerud.
 • Holst, Cathrine (2018). Norske offentlige utredninger mellom fag og politikk. Samtale med Grete Brochmann og Anne Lise Ellingsæter.
 • Holst, Cathrine (2018). Offentlige utredninger i politikkutforming.
 • Holst, Cathrine (2018). Om eksperter i offentlige utredninger.
 • Holst, Cathrine (2018). Promoting global justice when backlash strikes: the Beijing consensus on gender equality – and what happened to it. Global Justice Blog.
 • Holst, Cathrine (2018). Scandinavian Feminism and Gender Partnership.
 • Holst, Cathrine (2018). The role of academic knowledge in Norwegian think tanks.
 • Holst, Cathrine (2018). Theorising from experience. Comment to Louis McNay.
 • Holst, Cathrine (2018). Trust in Science. A Comment to Susan Owens.
 • Holst, Cathrine (2018). Vi som elsker Europa. Innlegg i paneldebatt om ny bok av Sten Inge Jørgensen.
 • Holst, Cathrine & Christensen, Johan (2018). Panel: Tracing Expertization. Vis sammendrag
 • Holst, Cathrine & Christensen, Johan (2018). The role of experts in policy-making. Bridging the gap between normative theory and empirical scholarship.
 • Holst, Cathrine & Christensen, Johan (2018). The role of experts in policy-making: Bridging the gap between normative theory and empirical analysis.
 • Holst, Cathrine & Langvatn, Silje Aambø (2018). Accountability of experts - is it what we need?.
 • Holst, Cathrine & Langvatn, Silje Aambø (2018). Accountability of experts: What does it mean, why is it challenging - and is it what we need?.
 • Holst, Cathrine & Lyngstad, Torkild Hovde (2018). Årets sosiolog 2018 - Nils Petter Gleditsch. sosiologen.no.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 8. aug. 2016 09:44 - Sist endret 5. mars 2020 09:16