Cathrine Holst

Professor
Bilde av Cathrine Holst
English version of this page
Telefon +47 22 85 88 89
Mobiltelefon 41528831
Rom 435
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Postadresse Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Postboks 1096 Blindern 0317 Oslo

Cathrine Holst er professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo.

Faglige interesser

Cathrine Holsts faglige interesser er politisk sosiologi og demokratiforskning, sosial og politisk teori, kunnskap og ekspertise i politikken, EU, den nordiske modell og europeisk integrasjon, likestillingspolitikk, feministisk teori og kjønnsforskning.

Høst 2020/vår 2021 er Holst tilknyttet Senter for grunnforskning i Oslo (Centre for Advanced Studies - CAS), hvor hun sammen med Jakob Elster leder en forskergruppe og prosjektet What is a good policy? Political morality, feasibility and democracy (GOODPOL). Holst er leder av et delprosjekt under Policy, Expertise and Trust (PERriTiA 2020-2022. An international H2020 project). Holst leder også et delprosjekt sammen med Willy Pedersen om norsk narkotikapolitikk under PROMENTA. Hun har ansvar for prosjektet Er og bør i norsk samfunnforskning (Fritt Ord) sammen med Anders Molander (OsloMet). Holst er tilknyttet CORE - Senter for likestilling ved Institutt for samfunnsforskning (ISF).

Undervisning

 • SOS1000 Innføring i sosiologi
 • SOS1001 Introduksjon til sosiologi
 • SOS2001 Moderne sosialteori
 • SOS4200 Arbeidsliv og velferdsstat
 • SOS 4016 Individuelt leseemne i sosiologi
 • SOS 9234 New Trends in Contemporary Social Theory
 • STV 4436 Politikk og forvaltning i sentraladministrasjonen
 • STV 4108 Ideer og makt: Kritiske tilnærminger i statsvitenskap

Bakgrunn

Holst har doktorgrad fra Universitetet i Bergen (2005). Fra 2005 til 2007 var hun førsteamanuensis i samfunnsvitenskapenes vitenskapsteori, Senter for vitenskapsteori, Universitetet i Bergen.

Hun har vært gjesteforsker ved QoG (Quality of Government), Universitetet i Gøteborg (2014), Robert Schuman Centre, European University Institute, Firenze (2012), Hans Jonas-Zentrum, Freie Universität, Berlin (2004) og New School for Social Research, New York (2001)

Holst har bred erfaring fra forskningsprosjektet, og har vært leder for prosjektene EUREX: Expertization of Public Inquiry Commissions in a Europeanized Administrative Order (2016-2020) og EPISTO: Why not Epistocracy? Political Legitimacy and the Fact of Expertise (2012-2016). Hun var medlem av Likestillingsutvalget som leverte NOU 2011: 18 Struktur for likestilling og NOU 2012: 15 Politikk for likestilling. Hun har vært redaktør av Nytt Norsk Tidsskrift (2010-2015).

Holst er medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi. Hun er for tiden styreleder i Forum for vitenskapsteori, Universitetet i Oslo, se http://www.uio.no/english/research/news-and-events/events/guest-lectures-seminars/science-studies/

Emneord: Demokrati, Ekspertise, Politisk teori, Europeisk integrasjon, Likestillingspolitikk, Feministisk teori

Publikasjoner

 • Holst, Cathrine & Molander, Anders (2023). Asymmetry, Disagreement and Biases: Epistemic Worries about Expertise. I Baghramian, Maria & Martini, Carlo (Red.), Questioning Experts and Expertise. Routledge. ISSN 9780367752859.
 • Holst, Cathrine & Stie, Anne Elisabeth (2022). I takt eller utakt? Europeiseringen av Norge. I Frønes, Ivar & Kjølsrød, Lise (Red.), Det norske samfunn - bind 1. Gyldendal Norsk Forlag A/S. ISSN 9788205563414.
 • Langvatn, Silje Aambø & Holst, Cathrine (2022). Expert accountability: what does it mean, why is it challenging - and is it what we need? Constellations. ISSN 1351-0487.
 • Holst, Cathrine (2022). Å evaluere koronahåndteringen – ut fra hvilke kriterier? Politisk teori og forvaltningskvalitet. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. ISSN 0801-1745.
 • Holst, Cathrine (2022). Kommisjonen som skulle hjelpe oss ut av krisen. Tidsskrift for samfunnsforskning. ISSN 0040-716X.
 • Gundersen, Torbjørn; Alinejad, Donya; Branch-Smith, Teresa; van Dijck, José; Duffy, Bobby & Hewlett, Kirstie [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2022). A New Dark Age? Truth, Trust, and Environmental Science. Annual Review Environment and Resources. ISSN 1543-5938.
 • Gundersen, Torbjørn & Holst, Cathrine (2022). Trusted, but not trustworthy? Science advice in an environment of trust. Social Epistemology. ISSN 0269-1728.
 • Pedersen, Willy; Holst, Cathrine & Fjell, Live Kjos (2021). Warriors against the ‘War on Drugs’: Lay experts in Norwegian drug policy. Current Sociology. ISSN 0011-3921. doi: 10.1177/00113921211056056.
 • Holst, Cathrine & Teigen, Mari (2021). Silenced at the border: Norwegian gender equality policies in national branding . I Larsen, Eirinn; Moss, Sigrun Marie & Skjelsbæk, Inger (Red.), Gender Equality and Nation Branding in the Nordic Region . Routledge. ISSN 9780367861353. s. 153–172. doi: https%3A/doi.org/10.4324/9781003017134. Fulltekst i vitenarkiv
 • Holst, Cathrine & Langvatn, Silje Aambø (2021). Descriptive representation of women in international courts. Journal of Social Philosophy. ISSN 0047-2786. s. 1–18. doi: 10.1111/josp.12445. Fulltekst i vitenarkiv
 • Holst, Cathrine & Molander, Anders (2021). Responding to Crises—Worries About Expertization. I Riddervold, Marianne; Trondal, Jarle & Newsome, Akasemi (Red.), The Palgrave Handbook of EU Crises. Palgrave Macmillan. ISSN 978-3-030-51790-8. s. 647–665. doi: https%3A/doi.org/10.1007/978-3-030-51791-5. Fulltekst i vitenarkiv
 • Krick, Eva & Holst, Cathrine (2021). Governance by hybrid advisory committees - a hallmark of social democracy? Comparative Social Research. ISSN 0195-6310. 35. Fulltekst i vitenarkiv
 • Christensen, Johan & Holst, Cathrine (2020). How Do Advocacy Think Tanks Relate to Academic Knowledge? The Case of Norway. Scandinavian Political Studies. ISSN 0080-6757. doi: 10.1111/1467-9477.12184. Fulltekst i vitenarkiv
 • Christensen, Johan & Holst, Cathrine (2020). The Europeanization of national knowledge regimes. I Abazi, Vigjilenca; Adriaensen, Johan & Christiansen, Thomas (Red.), The Contestation of Expertise in the European Union. Palgrave Macmillan. ISSN 978-3-030-54366-2. s. 47–66. doi: 10.1007/978-3-030-54367-9_3. Fulltekst i vitenarkiv
 • Holst, Cathrine (2020). Fra Helga Hernes til #metoo. Tidsskrift for kjønnsforskning. ISSN 0809-6341. doi: 10.18261/issn.1891-1781-2020-01-06. Fulltekst i vitenarkiv
 • Holst, Cathrine (2020). Når samfunnsforskere anbefaler politikk. Tidsskrift for samfunnsforskning. ISSN 0040-716X. doi: 10.18261/issn.1504-291x-2020-01-08. Fulltekst i vitenarkiv
 • Holst, Cathrine & Molander, Anders (2020). Epistemic Worries about Economic Expertise. I Fossum, John Erik & Batora, Jozef (Red.), Towards a Segmented European Political Order. The European Union's Post-crises Conundrum. Routledge. ISSN 9781138495333. s. 72–92. doi: 10.4324/9781351024341-4. Fulltekst i vitenarkiv
 • Holst, Cathrine & Moe, Hallvard (2020). Deliberative systems theory and citizens’ use of online media: testing a critical theory of democracy on a high achiever. Political Studies. ISSN 0032-3217. doi: 10.1177/0032321719890809. Fulltekst i vitenarkiv
 • Krick, Eva & Holst, Cathrine (2019). The socio-political ties of expert bodies. How to reconcile the independence requirement of reliable expertise and the responsiveness requirement of democratic governance. I Krick, Eva & Holst, Cathrine (Red.), Experts and Democratic Legitimacy. Tracing the Social Ties of Expert Bodies in Europe. Routledge. ISSN 9780367427535. doi: 10.1080/23745118.2018.1515866. Fulltekst i vitenarkiv
 • Holst, Cathrine (2019). Hva er en god NOU? Nytt Norsk Tidsskrift. ISSN 0800-336X. s. 344–351. doi: 10.18261/issn.1504-3053-2019-04-05. Fulltekst i vitenarkiv
 • Holst, Cathrine & Molander, Anders (2019). Jon Elster, SAGE Research Methods Foundations. Sage Publications. ISSN 9781473965003. doi: 10.4135/9781526421036776330.

Se alle arbeider i Cristin

 • Christensen, Johan; Holst, Cathrine & Molander, Anders (2022). Expertise, Policy-making and Democracy. Routledge. ISBN 9780367617769. 128 s.
 • Christensen, Johan & Holst, Cathrine (2020). Ekspertenes inntog. Universitetsforlaget. ISBN 9788215035499. 160 s.
 • Krick, Eva & Holst, Cathrine (2019). Experts and Democratic Legitimacy. Tracing the Social Ties of Expert Bodies in Europe. Routledge. ISBN 9780367427535. 136 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Holst, Cathrine (2022). Demokrati og ekspertstyre. I Dons, Erlend M. & Skjerve, Kjetil Mangset (Red.), Fellespensum for NTNU-ex.phil. høsten 2022. 2. prøveutgave. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-06322-5.
 • Holst, Cathrine (2022). Feminisme, historie og opplysning. Anmeldelse av The Geneaology of Feminist Thinking av Ingeborg W. Owesen. Agora. ISSN 0800-7136.
 • Fossheim, Hallvard & Holst, Cathrine (2022). Politicians and Experts: Revisiting the Epitactic Dimension of Statesmanship.
 • Holst, Cathrine (2021). Kunnskapsdemokrati?
 • Holst, Cathrine (2021). Epistemic worries about expertise: examples from advisory commissions.
 • Holst, Cathrine (2021). Nytt om NOUene.
 • Holst, Cathrine (2021). The Study of Expert Bodies.
 • Holst, Cathrine (2021). Den nordiske modell. Panelsamtale.
 • Holst, Cathrine (2021). Kontroll av eksperter.
 • Holst, Cathrine (2021). Flere eksperter = bedre politikk?
 • Holst, Cathrine (2021). Ekstern evaluering av konferanserapporter.
 • Holst, Cathrine (2021). Open Democracy. A Comment to Helene Landemore.
 • Holst, Cathrine (2021). Ekspertenes inntog og forskerens rolle og ansvar.
 • Holst, Cathrine (2021). Lay experts in Norwegian drug policy. Flash talk from PROMENTA Research Groups.
 • Pedersen, Willy; Holst, Cathrine & Fjell, Live Kjos (2021). Rusreformens nye eksperter. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Teigen, Mari & Holst, Cathrine (2021). The boy problem in Swedish and Norwegian commission reports.
 • Holst, Cathrine (2021). Er Civita styrd av framande makter? Dag og Tid. ISSN 0803-334X.
 • Holst, Cathrine (2021). Ytringsfrihet og konsensus. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Holst, Cathrine (2021). Panel om konspirasjonsteorier, UiO.
 • Holst, Cathrine (2021). God styring - ut fra hvilke kriterier?
 • Holst, Cathrine (2021). Podkast om 22. juli-kommisjonen. [Internett]. Podkast, UiO.
 • Holst, Cathrine (2021). Podkast om korona i Norge og Sverige (UiO). [Internett]. Podkast, UiO.
 • Holst, Cathrine (2021). Moralekspertene: hvem er de og hva gjør de? Salongen.no.
 • Holst, Cathrine (2021). Kunnskap og kjønn i NOU-er.
 • Holst, Cathrine (2021). Ekspertifisering eller økt deltagelse?
 • Holst, Cathrine (2021). Intervju i Klassekampen om valgfrie fag på videregående skole.
 • Holst, Cathrine (2021). Eksperter i Norden.
 • Holst, Cathrine (2021). Den nordiske modell.
 • Holst, Cathrine (2021). "Gutteproblemet" i Norge og Sverige.
 • Holst, Cathrine (2021). Trust and trustworthiness in science advice.
 • Holst, Cathrine (2021). Ekspertenes inntog: en samtale.
 • Holst, Cathrine (2021). Populism and democratic worries about expertise.
 • Holst, Cathrine (2021). The epistemic quality of expert bodies.
 • Holst, Cathrine (2021). Science advice in Europe: variation and reform.
 • Holst, Cathrine (2021). “The boy problem” in Swedish and Norwegian commission reports: evidence and ideology.
 • Sandvik, Kristin Bergtora & Holst, Cathrine (2020). 10 år etter 22.juli: Trenger vi et nytt oppgjør med terroren som rammet Norge? [Internett]. Universitetsplassen.
 • Holst, Cathrine (2020). What is a good policy? Presentation of GOODPOL.
 • Holst, Cathrine (2020). Hva er god politikk? En presentasjon ac GOODPOL.
 • Holst, Cathrine (2020). Measuring legislative quality. A comment to Keith Dowding.
 • Holst, Cathrine (2020). Hva er god politikk? En presentasjon av GOODPOL.
 • Holst, Cathrine (2020). Descriptive Representation of Women in International Courts.
 • Holst, Cathrine (2020). Statsfeminisme i 2020?
 • Holst, Cathrine & Gundersen, Torbjørn (2020). Trustworthy science advice mechanisms.
 • Holst, Cathrine (2020). Ekspertenes inntog. [Internett]. Universitetsforlagets podcast.
 • Holst, Cathrine (2020). Norges 25 viktigste politikere. [Avis]. Dagbladet.
 • Holst, Cathrine (2020). Ytringsfrihtet, ytringsubehag - og vitenskapelig kvalitet.
 • Holst, Cathrine (2020). Expertise and democracy: what can we learn from the corona virus crisis?
 • Holst, Cathrine (2020). Ekspertenes inntog. Innlegg på DØIs webinar om kunnskapsbaserte beslutninger.
 • Holst, Cathrine (2020). Expertise and democracy. [Internett]. SAPEA Science for Policy Podcast.
 • Holst, Cathrine & Christensen, Johan (2020). Ekspertenes inntog. Ekspertkunnskapens økte betydning i offentlig politikk.
 • Holst, Cathrine (2020). Professormakten øker i de offentlige utvalgene. [Fagblad]. Apollon.
 • Holst, Cathrine (2020). Hvem truer forskningen mest: politikere eller lobbyister? [Avis]. Morgenbladet.
 • Holst, Cathrine (2020). Fortviler over at internasjonale forskere fortsatt nektes innreise til Norge. [Fagblad]. Forskerforum.
 • Holst, Cathrine (2020). Stadig flere forskere sitter i offentlige utvalg. [Fagblad]. Forskerforum.
 • Holst, Cathrine & Teigen, Mari (2020). Addressing the ‘Boy Problem’ in Sweden and Norway: Evidence and Ideology.
 • Holst, Cathrine (2020). Ekspertkunnskap og politikkutforming. I Det Norske Videnskaps-Akademi, Det Norske Videnskaps-Akademi (Red.), Det Norske Videnskaps-Akademi årbok 2019. Novus Forlag. ISSN 9788270999149. s. 252–232.
 • Holst, Cathrine (2020). Krig og litteratur: Ondskapens banalitet. Samtale med Arne Johan Vetlesen om Hannah Arendt.
 • Holst, Cathrine (2020). Likestilling i et flerkulturelt Europa.
 • Holst, Cathrine (2020). Intervju med Dag og Tid om NOU-ene. [Avis]. Dag og Tid.
 • Holst, Cathrine (2019). Deliberative systems theory and online media use.
 • Holst, Cathrine & Isungset, Martin Arstad (2019). Presentasjon av NOU-studie for forskergruppa Social Inequality and Population Dynamics (SIPD).
 • Holst, Cathrine (2019). Ekspertkunnskap og gode samfunnsbeslutninger.
 • Holst, Cathrine (2019). Democratic and epistemic worries about expertise.
 • Holst, Cathrine (2019). Spania og Norge: Kommentar på lansering av bok om den spanske borgerkrig og Norge av Bernt Hagtevdt m.fl.
 • Holst, Cathrine (2019). Gender Equality and the Law: Comments to a framework paper on Nordic gender equality law.
 • Holst, Cathrine (2019). Interview with European Platform of Women Scientists. [Internett]. European Platform of Women Scientists.
 • Holst, Cathrine (2019). Nordic Gender Equality Law.
 • Holst, Cathrine (2019). Drug policy, policy-making and democratic legitimacy.
 • Holst, Cathrine (2019). Marx' kritikk av ekspertkunnskap.
 • Holst, Cathrine (2019). Epistemic and democratic worries over expertise.
 • Holst, Cathrine (2019). Descriptive Representation in International Courts.
 • Holst, Cathrine (2019). Deliberative systems theory and online media: testing a critical theory of democracy on a high achiever.
 • Holst, Cathrine (2019). "Gutteproblemet" og Stoltenberg-utvalget i et NOU-perspektiv: en tentativ analyse.
 • Holst, Cathrine (2019). Scientization of policy-advice?
 • Holst, Cathrine (2019). Ekspertene kommer. Om kunnskapsbasert politikk.
 • Holst, Cathrine (2019). Lovutforming i et samfunnsvitenskapelig perspektiv.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 8. aug. 2016 09:44 - Sist endret 23. nov. 2020 15:56