Cathrine Holst

Professor
Bilde av Cathrine Holst
English version of this page
Telefon +47 22 85 88 89
Mobiltelefon 41528831
Rom 435
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Postadresse Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Postboks 1096 Blindern 0317 Oslo

Cathrine Holst er professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo.

Faglige interesser

Cathrine Holsts faglige interesser er politisk sosiologi og demokratiforskning, sosial og politisk teori, kunnskap og ekspertise i politikken, EU, den nordiske modell og europeisk integrasjon, likestillingspolitikk, feministisk teori og kjønnsforskning.

Høst 2020/vår 2021 er Holst tilknyttet Senter for grunnforskning i Oslo (Centre for Advanced Studies - CAS), hvor hun sammen med Jakob Elster leder en forskergruppe og prosjektet What is a good policy? Political morality, feasibility and democracy (GOODPOL). Holst er leder av et delprosjekt under Policy, Expertise and Trust (PERriTiA 2020-2022. An international H2020 project). Holst leder også et delprosjekt sammen med Willy Pedersen om norsk narkotikapolitikk under PROMENTA. Hun har ansvar for prosjektet Er og bør i norsk samfunnforskning (Fritt Ord) sammen med Anders Molander (OsloMet). Holst er tilknyttet CORE - Senter for likestilling ved Institutt for samfunnsforskning (ISF).

Undervisning

  • SOS1000 Innføring i sosiologi
  • SOS1001 Introduksjon til sosiologi
  • SOS2001 Moderne sosialteori
  • SOS4200 Arbeidsliv og velferdsstat
  • SOS 4016 Individuelt leseemne i sosiologi
  • SOS 9234 New Trends in Contemporary Social Theory
  • STV 4436 Politikk og forvaltning i sentraladministrasjonen
  • STV 4108 Ideer og makt: Kritiske tilnærminger i statsvitenskap

Bakgrunn

Holst har doktorgrad fra Universitetet i Bergen (2005). Fra 2005 til 2007 var hun førsteamanuensis i samfunnsvitenskapenes vitenskapsteori, Senter for vitenskapsteori, Universitetet i Bergen.

Hun har vært gjesteforsker ved QoG (Quality of Government), Universitetet i Gøteborg (2014), Robert Schuman Centre, European University Institute, Firenze (2012), Hans Jonas-Zentrum, Freie Universität, Berlin (2004) og New School for Social Research, New York (2001)

Holst har bred erfaring fra forskningsprosjektet, og har vært leder for prosjektene EUREX: Expertization of Public Inquiry Commissions in a Europeanized Administrative Order (2016-2020) og EPISTO: Why not Epistocracy? Political Legitimacy and the Fact of Expertise (2012-2016). Hun var medlem av Likestillingsutvalget som leverte NOU 2011: 18 Struktur for likestilling og NOU 2012: 15 Politikk for likestilling. Hun har vært redaktør av Nytt Norsk Tidsskrift (2010-2015).

Holst er medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi. Hun er for tiden styreleder i Forum for vitenskapsteori, Universitetet i Oslo, se http://www.uio.no/english/research/news-and-events/events/guest-lectures-seminars/science-studies/

Emneord: Demokrati, Ekspertise, Politisk teori, Europeisk integrasjon, Likestillingspolitikk, Feministisk teori
Publisert 8. aug. 2016 09:44 - Sist endret 23. nov. 2020 15:56