Cathrine Holst

Professor
Bilde av Cathrine Holst
English version of this page
Telefon +47 22 85 88 89
Mobiltelefon 41528831
Rom 435
Treffetider Mandag 14-16
Brukernavn
Postadresse ARENA - Senter for europaforskning PB 1143 Blindern 0318 Oslo

Cathrine Holst er professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi og seniorforsker ved ARENA Senter for europaforskning, Universitetet i Oslo. Hun er også tilknyttet Kjernemiljø for likestillingsforskning (CORE), Institutt for samfunnsforskning.

Faglige interesser

Cathrine Holsts faglige interesser er politisk sosiologi og demokratiforskning, sosial og politisk teori, kunnskap og ekspertise i politikken, EU, den nordiske modell og europeisk integrasjon, likestillingspolitikk, feministisk teori og kjønnsforskning.

Holst leder for tiden prosjektene EPISTO: Why not epistocracy? Political legitimacy and the fact of expertise (2012-2017), og EUREX: Expertization of Public Inquiry Commissions in a Europeanized Administrative Order (2016-2020). Hun deltar også i prosjektene GLOBUS: Reconsidering European Contributions to Global Justice, Institusjonell endring i demokratiske samfunn, og EuroDiv: Integration and division: Towards a segmented Europe?

I 2020/2021 vil Holst være tilknyttet Senter for grunnforskning (Centre for Advanced Studies - CAS). Her skal hun lede en forskergruppe sammen med Jakob Elster og prosjektet What is a good policy? Political morality, feasibility and democracy (GOODPOL)

Undervisning

Bakgrunn

Holst har doktorgrad fra Universitetet i Bergen (2005). Fra 2005 til 2007 var hun førsteamanuensis i samfunnsvitenskapenes vitenskapsteori, Senter for vitenskapsteori, Universitetet i Bergen.

Hun har vært gjesteforsker ved QoG (Quality of Government), Universitetet i Gøteborg (2014), Robert Schuman Centre, European University Institute, Firenze (2012), Hans Jonas-Zentrum, Freie Universität, Berlin (2004) og New School for Social Research, New York (2001)

Holst har deltatt i og ledet flere forskningsprosjekter. Hun var medlem av Likestillingsutvalget som leverte NOU 2011: 18 Struktur for likestilling og NOU 2012: 15 Politikk for likestilling. Hun har vært redaktør av Nytt Norsk Tidsskrift (2010-2015).

Holst er for tiden styreleder i Forum for vitenskapsteori, Universitetet i Oslo, se http://www.uio.no/english/research/news-and-events/events/guest-lectures-seminars/science-studies/

Emneord: Demokrati, Ekspertise, Politisk teori, Europeisk integrasjon, Likestillingspolitikk, Feministisk teori

Publikasjoner

 • Holst, Cathrine & Molander, Anders (2019). Epistemic democracy and the role of experts. Contemporary Political Theory.  ISSN 1470-8914. . doi: https://doi.org/10.1057/s41296-018-00299-4
 • Skjeie, Hege; Holst, Cathrine; Skjeie, Hege & Teigen, Mari (2019). Splendid Isolation? On How a Non-member Is Affected by—And Affects—EU Gender Equality Policy, In Moira Dustin; Nuno Ferreira & Susan Millns (ed.),  Gender and Queer Perspectives on Brexit.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-3-030-03122-0.  Kapittel 17.  s 439 - 461
 • Holst, Cathrine (2018). Afterword: Varieties of Expertisation, In Cathrine Holst; Marta Warat & Magdalena Góra (ed.),  Expertisation and Democracy in Europe.  Routledge.  ISBN 978-1138288232.  Afterword.
 • Holst, Cathrine (2018). Kjønn, feminisme og vitenskap, I: Ståle Gundersen; Tarjei Mandt Larsen & Cato Wittusen (red.),  Utvalgte filosofiske emner til EXPHIL.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03125-5.  7.
 • Holst, Cathrine (2018). Kjønn, feminisme og vitenskap, I: Susanna Maria Solli & Eivind Balsvik (red.),  Introduksjon til samfunnsvitenskapene; Bind 2. (3. utgave).  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02966-5.  Kapittel.
 • Holst, Cathrine (2018). Promoting Global Justice When Backlash Strikes: EU and UN Beijing +20. GLOBUS Research Papers.  ISSN 2535-2504.  2018(7) Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Holst, Cathrine (2018). Scandinavian Feminism and Gender Partnership, In Nina Witoszek & Atle Midttun (ed.),  Sustainable Modernity: The Nordic Model and Beyond.  Routledge.  ISBN 978-1138718210.  Kapittel 6.  s 102 - 118
 • Holst, Cathrine; Góra, Magdalena & Warat, Marta (2018). Introduction: Expertisation and Democracy in Europe, In Cathrine Holst; Marta Warat & Magdalena Góra (ed.),  Expertisation and Democracy in Europe.  Routledge.  ISBN 978-1138288232.  Intro.
 • Holst, Cathrine & Krick, Eva (2018). Committee Governance in Consensus Cultures: An Exploration of Best Practice Cases in Germany and Norway, In Fredrik Engelstad; Cathrine Holst & Gunnar C. Aakvaag (ed.),  Democratic State and Democratic Society.  De Gruyter Open.  ISBN 978-3-11-063407-5.  Kapittel 7.  s 151 - 174
 • Holst, Cathrine & Molander, Anders (2018). Asymmetry, disagreement and biases: epistemic worries about expertise. Social Epistemology.  ISSN 0269-1728.  32(6), s 358- 371
 • Holst, Cathrine & Seibicke, Helena (2018). Unpacking Gender Expertise: The Case of the European Women’s Lobby, In Cathrine Holst; Marta Warat & Magdalena Góra (ed.),  Expertisation and Democracy in Europe.  Routledge.  ISBN 978-1138288232.  7.
 • Krick, Eva & Holst, Cathrine (2018). The socio-political ties of expert bodies. How to reconcile the independence requirement of reliable expertise and the responsiveness requirement of democratic governance. European Politics and Society.  ISSN 2374-5118. . doi: 10.1080/23745118.2018.1515866 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Christensen, Johan & Holst, Cathrine (2017). Advisory Commissions, Academic Expertise and Democratic Legitimacy: The Case of Norway. Science and Public Policy.  ISSN 0302-3427.  44(6), s 821- 833 . doi: 10.1093/scipol/scx016 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Holst, Cathrine (2017). Epistocracy on Seasteds?, In Victor Tiberius (ed.),  Seasteds. Opportunities and Challenges for Small New Societies.  vdf Hochschulverlag AG an der ETH Zürich.  ISBN 9783728138217.  Part II.  s 105 - 115 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Holst, Cathrine; Gornitzka, Åse & Christensen, Johan (2017). Knowledge Regimes in the Nordic Countries, In Oddbjørn P. Knutsen (ed.),  The Nordic Models in Political Science : Challenged, but Still Viable?.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-2175-2.  Book chapter.
 • Holst, Cathrine & Molander, Anders (2017). Public deliberation and the fact of expertise: making experts accountable. Social Epistemology.  ISSN 0269-1728.  31(3), s 235- 250 . doi: 10.1080/02691728.2017.1317865 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Skjeie, Hege; Holst, Cathrine & Teigen, Mari (2017). Benevolent Contestations: Mainstreaming, Judicialisation, and Europeanization in the Norwegian Gender+ Equality Debate, In Heather MacRae & Elaine Weiner (ed.),  Towards Gendering Institutionalism.  Rowman & Littlefield International.  ISBN 9781783489961.  Chapter 6.  s 121 - 143 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Holst, Cathrine (2016). Frie forhandlinger og likelønnas elendighet, I: Sigtona Halrynjo & Mari Teigen (red.),  Ulik likestilling i arbeidslivet.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-49601-9.  3.  s 54 - 79
 • Holst, Cathrine (2016). Frie forhandlinger og "likelønnas elendighet", I: Sigtona Halrynjo & Mari Teigen (red.),  Ulik likestilling i arbeidslivet.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-49601-9.  Kapittel 3.  s 54 - 79

Se alle arbeider i Cristin

 • Engelstad, Fredrik; Holst, Cathrine & Aakvaag, Gunnar C. (ed.) (2018). Democratic State and Democratic Society. De Gruyter Open.  ISBN 978-3-11-063407-5.  403 s.
 • Holst, Cathrine; Warat, Marta & Góra, Magdalena (ed.) (2018). Expertisation and Democracy in Europe. Routledge.  ISBN 978-1138288232.  230 s. Vis sammendrag
 • Holst, Cathrine (2017). Hva er feminisme. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02983-2.  162 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Christensen, Johan & Holst, Cathrine (2018). The Role of Experts in Policy-Making: Bridging the Gap Between Normative Theory and Empirical Analysis. Vis sammendrag
 • Holst, Cathrine (2018). A comment to "Agents seeking principals – the role of policy intermediaries in corporate political Activity".
 • Holst, Cathrine (2018). Ekspertenes inntog. Når forskere lager politikk.
 • Holst, Cathrine (2018). Ekspertenes rolle i demokratiet.
 • Holst, Cathrine (2018). Epistemic worries over the political role of expertise.
 • Holst, Cathrine (2018). Helga Hernes, feminisme og sosialdemokrati.
 • Holst, Cathrine (2018). Knowledge-Based Policy-Making? A Coversation with Cass Sunstein and Anine Kierulf.
 • Holst, Cathrine (2018, 06. desember). Kunnskapsbasert politikkutforming – en samtale med Cass Sunstein. [Fagblad].  Nytt Norsk Tidsskrift.
 • Holst, Cathrine (2018). Kvalitative metoder i politikkutforming.
 • Holst, Cathrine (2018). Makt- og demokratiutredningen – treffer analysen 15 år etter? Kommentar til Øyvind Østerud.
 • Holst, Cathrine (2018). Norske offentlige utredninger mellom fag og politikk. Samtale med Grete Brochmann og Anne Lise Ellingsæter.
 • Holst, Cathrine (2018). Offentlige utredninger i politikkutforming.
 • Holst, Cathrine (2018). Promoting global justice when backlash strikes: the Beijing consensus on gender equality – and what happened to it. Global Justice Blog.
 • Holst, Cathrine (2018). The role of academic knowledge in Norwegian think tanks.
 • Holst, Cathrine (2018). Trust in Science. A Comment to Susan Owens.
 • Holst, Cathrine & Christensen, Johan (2018). Panel: Tracing Expertization. Vis sammendrag
 • Holst, Cathrine & Christensen, Johan (2018). The role of experts in policy-making. Bridging the gap between normative theory and empirical scholarship.
 • Holst, Cathrine & Christensen, Johan (2018). The role of experts in policy-making: Bridging the gap between normative theory and empirical analysis.
 • Holst, Cathrine & Langvatn, Silje Aambø (2018). Accountability of experts - is it what we need?.
 • Holst, Cathrine & Langvatn, Silje Aambø (2018). Accountability of experts: What does it mean, why is it challenging - and is it what we need?.
 • Holst, Cathrine & Lyngstad, Torkild Hovde (2018). Årets sosiolog 2018 - Nils Petter Gleditsch. sosiologen.no.
 • Holst, Cathrine (2017, 02. september). - Økt makt til ekspertene kan bli et problem. [Internett].  forskning.no.
 • Holst, Cathrine (2017). A global setback for women's rights. Global Justice Blog.
 • Holst, Cathrine (2017). Advisory Commissions, Academic Knowledge and Democratic Legitimacy.
 • Holst, Cathrine (2017). Advisory Commissions, academic knowledge, and democratic legitimacy: a Nordic case.
 • Holst, Cathrine (2017). Committee Governance in Consensus Cultures.
 • Holst, Cathrine (2017). Den unge Marx' ekspertifiseringskritikk.
 • Holst, Cathrine (2017). Ekspertenes inntog.
 • Holst, Cathrine (2017, 17. oktober). Ekspertenes inntog. Intervju i Verdibørsen. [Radio].
 • Holst, Cathrine (2017). Epistocracy and non-ideal theory.
 • Holst, Cathrine (2017). Expertise and legitimacy.
 • Holst, Cathrine (2017). Feminisme - venstre - høyre.
 • Holst, Cathrine (2017). Feminisme i sosiologien.
 • Holst, Cathrine (2017). Folket og forskerne. Minerva (Oslo).  ISSN 0805-7842.  (2)
 • Holst, Cathrine (2017, 17. januar). For mykje demokrati, for lite handlekraft. Omtale i Stavanger Aftenblad.  Stavanger Aftenblad.
 • Holst, Cathrine (2017). Forholdet mellom vitenskap og normer.
 • Holst, Cathrine (2017). Forskning og politikkutvikling.
 • Holst, Cathrine (2017). Generasjonsstafetter i kjønnsforskningen: Et blikk på sosiologien.
 • Holst, Cathrine (2017, 02. februar). Gode kommisjoner virker forsonende. [Internett].  uio.no.
 • Holst, Cathrine (2017). Gratispassasjerene. Agenda Magasin.
 • Holst, Cathrine (2017, 08. mars). Hva er feminisme?. [Internett].  Universitetsforlaget. Podcast.
 • Holst, Cathrine (2017). Hva er galt med ekspertsyre?. Filosofisk supplement.  ISSN 0809-8220.
 • Holst, Cathrine (2017). Hvor stor makt har økonomene?.
 • Holst, Cathrine (2017). Kommentar til foredrag av Hanspieter Kriesi.
 • Holst, Cathrine (2017). Kunnskapsbasert politikk?.
 • Holst, Cathrine (2017). Kunnskapsbasert politikk - et demokratisk problem?. Stat og styring.  ISSN 0803-0103.
 • Holst, Cathrine (2017). Likelønn.
 • Holst, Cathrine (2017, 03. september). Norges første oppdragsforsker ble fratatt jobben. [Internett].  forskning.no.
 • Holst, Cathrine (2017). Norsk Sosiologforenings Hederspris 2017 til Else Øyen.
 • Holst, Cathrine (2017). Om kunnskapskilder i offentlig politikkutforming.
 • Holst, Cathrine (2017). Perspektiv på verket "Det norske samfunn".
 • Holst, Cathrine (2017). Politikk for likelønn.
 • Holst, Cathrine (2017). Rapport fra den digitale fronten. deltagelse i panelsamtale.
 • Holst, Cathrine (2017). Rettferdig harme. Anmeldelse av Anger and Forgiveness (2017)av Martha C. Nussbaum. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon.  ISSN 0800-7136.
 • Holst, Cathrine (2017). Scandianvian Feminism and Gender Partnership.
 • Holst, Cathrine (2017). The 22 July Commission: Lessons for Democratic Theory.
 • Holst, Cathrine (2017). The role of academic knowledge in Norwegian think tanks.
 • Holst, Cathrine (2017, 30. august). Valg og politikk: Hvordan stemme for likestilling?. [Internett].  KILDEN - Kjønnsavdelingen, Podcast.
 • Holst, Cathrine (2017). Varieties of Normativ Inquiry. A Comment to Andrew Abbott.
 • Holst, Cathrine (2017, 08. mars). Vi ser et globalt tilbakeslag.  Aftenposten.
 • Holst, Cathrine & Christensen, Johan (2017). The role of academic knowledge in Norwegian think tanks.
 • Krick, Eva; Holst, Cathrine & Gornitzka, Åse (2017). The negotiated expertise of ad hoc advisory committees and the dynamics and variations of knowledge regimes.
 • Langvatn, Silje Aambø & Holst, Cathrine (2017). Accountability of expertise? Frameworks for addressing the normative challenges of increasing reliance on experts.
 • Molander, Anders & Holst, Cathrine (2017). What's wrong with epistocracy?.
 • Holst, Cathrine (2016). Accountability of experts.
 • Holst, Cathrine (2016). Advisory Commissions, Academic Expertise and Democratic Legitimacy: The Case of Norway.
 • Holst, Cathrine (2016). "Det er storhet i dette synet på livet". Harald Eias akademiske kredibilitet. Minervanett.  (1)
 • Holst, Cathrine (2016). EUREX.Prosjektpresentasjon.
 • Holst, Cathrine (2016). Ekspertvelde.
 • Holst, Cathrine (2016). En helt vanlig utredning. Agenda Magasin.
 • Holst, Cathrine (2016). Epistemic segmentation and expert accountability in the EU economic reform discourse.
 • Holst, Cathrine (2016). Europeiseringen av det norske samfunn.
 • Holst, Cathrine (2016). “Expert disagreement and expert influence in public inquiry commissions on environmental policy”.
 • Holst, Cathrine (2016). Expertization of Public Inquiry Commissions.
 • Holst, Cathrine (2016). Holding experts to account: Lessons from EU economic reform discourse.
 • Holst, Cathrine (2016, 22. juli). Intervju i Morgenbladet om 22. juli.  Morgenbladet.
 • Holst, Cathrine (2016, 02. januar). Intervju om krisene i EU.  Klassekampen.
 • Holst, Cathrine (2016). Kommentar på boklansering - "Krise og medansvar" av Gunnar Skirbekk.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 8. aug. 2016 09:44 - Sist endret 11. okt. 2018 12:01