Cathrine Holst

Professor
Bilde av Cathrine Holst
English version of this page
Telefon +47 22 85 88 89
Mobiltelefon 41528831
Rom 435
Treffetider Mandag 14-16
Brukernavn
Postadresse Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Postboks 1096 Blindern 0317 Oslo

Cathrine Holst er professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi og seniorforsker ved ARENA Senter for europaforskning, Universitetet i Oslo. Hun er også tilknyttet CORE - Senter for likestilllingsforskning, Institutt for samfunnsforskning.

Faglige interesser

Cathrine Holsts faglige interesser er politisk sosiologi og demokratiforskning, sosial og politisk teori, kunnskap og ekspertise i politikken, EU, den nordiske modell og europeisk integrasjon, likestillingspolitikk, feministisk teori og kjønnsforskning.

Holst leder for tiden prosjektet EUREX: Expertization of Public Inquiry Commissions in a Europeanized Administrative Order (2016-2020). Hun deltar også i prosjektet GLOBUS: Reconsidering European Contributions to Global Justice. I 2020/2021 vil Holst være tilknyttet Senter for grunnforskning (Centre for Advanced Studies - CAS). Her skal hun lede en forskergruppe sammen med Jakob Elster og prosjektet What is a good policy? Political morality, feasibility and democracy (GOODPOL)

Undervisning

 • SOS1000 Innføring i sosiologi
 • SOS1001 Introduksjon til sosiologi
 • SOS2001 Moderne sosialteori
 • SOS4200 Arbeidsliv og velferdsstat
 • SOS 4016 Individuelt leseemne i sosiologi
 • SOS 9234 New Trends in Contemporary Social Theory
 • STV 4436 Politikk og forvaltning i sentraladministrasjonen
 • STV 4108 Ideer og makt: Kritiske tilnærminger i statsvitenskap

Bakgrunn

Holst har doktorgrad fra Universitetet i Bergen (2005). Fra 2005 til 2007 var hun førsteamanuensis i samfunnsvitenskapenes vitenskapsteori, Senter for vitenskapsteori, Universitetet i Bergen.

Hun har vært gjesteforsker ved QoG (Quality of Government), Universitetet i Gøteborg (2014), Robert Schuman Centre, European University Institute, Firenze (2012), Hans Jonas-Zentrum, Freie Universität, Berlin (2004) og New School for Social Research, New York (2001)

Holst har deltatt i og ledet flere forskningsprosjekter. Hun var medlem av Likestillingsutvalget som leverte NOU 2011: 18 Struktur for likestilling og NOU 2012: 15 Politikk for likestilling. Hun har vært redaktør av Nytt Norsk Tidsskrift (2010-2015).

Holst er medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi. Hun er for tiden styreleder i Forum for vitenskapsteori, Universitetet i Oslo, se http://www.uio.no/english/research/news-and-events/events/guest-lectures-seminars/science-studies/

Emneord: Demokrati, Ekspertise, Politisk teori, Europeisk integrasjon, Likestillingspolitikk, Feministisk teori

Publikasjoner

 • Holst, Cathrine (2019). Ekspertifisering og europeisering i norske likestillingsutredninger, I: Mari Teigen; Cathrine Holst & Hege Skjeie (red.),  Europeisering av nordisk likestillingspolitikk.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-42704-4.  Kapittel 7.  s 149 - 169
 • Holst, Cathrine (2019). Marx' kritikk av ekspertkunnskap, I: Christoffer Conrad Eriksen (red.),  Den unge Marx.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202588076.  4.  s 149 - 174
 • Holst, Cathrine; Henrik, Friberg-Fernros & Johan, Karlsson Schaffer (2019). Deliberation after consensus. Journal of Public Deliberation.  ISSN 1937-2841.  15(1) . doi: https://www.publicdeliberation.net/jpd/vol15/iss1/art12
 • Holst, Cathrine & Molander, Anders (2019). Epistemic democracy and the role of experts. Contemporary Political Theory.  ISSN 1470-8914.  s 1- 21 . doi: 10.1057/s41296-018-00299-4
 • Holst, Cathrine & Molander, Anders (2019). Jon Elster, In  SAGE Research Methods Foundations.  Sage Publications.  ISBN 9781473965003.  Pioneers.
 • Holst, Cathrine; Skjeie, Hege & Teigen, Mari (2019). Likestillingspolitikk og europeisk integrasjon, I: Mari Teigen; Cathrine Holst & Hege Skjeie (red.),  Europeisering av nordisk likestillingspolitikk.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-42704-4.  1.  s 11 - 34 Vis sammendrag
 • Krick, Eva; Christensen, Johan & Holst, Cathrine (2019). Between ‘scientisation’ and a ‘participatory turn’. Tracing shifts in the governance of policy advice.. Science and Public Policy.  ISSN 0302-3427. . doi: 10.1093/scipol/scz040
 • Skjeie, Hege; Holst, Cathrine & Teigen, Mari (2019). Helt isolert? Hvordan Norge påvirkes av - og selv påvirker - EUs likestillingspolitikk, I: Mari Teigen; Cathrine Holst & Hege Skjeie (red.),  Europeisering av nordisk likestillingspolitikk.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-42704-4.  10.  s 218 - 237 Vis sammendrag
 • Skjeie, Hege; Holst, Cathrine & Teigen, Mari (2019). Splendid Isolation? On How a Non-member Is Affected by—And Affects—EU Gender Equality Policy, In Moira Dustin; Nuno Ferreira & Susan Millns (ed.),  Gender and Queer Perspectives on Brexit.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-3-030-03122-0.  Kapittel 17.  s 439 - 461 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Engelstad, Fredrik; Holst, Cathrine & Aakvaag, Gunnar C. (2018). Introduction: Democracy, Institutional Compatibility and Change, In Fredrik Engelstad; Cathrine Holst & Gunnar C. Aakvaag (ed.),  Democratic State and Democratic Society.  De Gruyter Open.  ISBN 978-3-11-063407-5.  Chapter 1.  s 1 - 21
 • Holst, Cathrine (2018). Afterword: Varieties of Expertisation, In Cathrine Holst; Marta Warat & Magdalena Góra (ed.),  Expertisation and Democracy in Europe.  Routledge.  ISBN 978-1138288232.  Afterword.
 • Holst, Cathrine (2018). Kjønn, feminisme og vitenskap, I: Ståle Gundersen; Tarjei Mandt Larsen & Cato Wittusen (red.),  Utvalgte filosofiske emner til EXPHIL.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03125-5.  7.
 • Holst, Cathrine (2018). Kjønn, feminisme og vitenskap, I: Susanna Maria Solli & Eivind Balsvik (red.),  Introduksjon til samfunnsvitenskapene; Bind 2. (3. utgave).  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02966-5.  Kapittel.
 • Holst, Cathrine (2018). Promoting Global Justice When Backlash Strikes: EU and UN Beijing +20. GLOBUS Research Papers.  ISSN 2535-2504.  2018(7) Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Holst, Cathrine (2018). Scandinavian Feminism and Gender Partnership, In Nina Witoszek & Atle Midttun (ed.),  Sustainable Modernity: The Nordic Model and Beyond.  Routledge.  ISBN 978-1138718210.  Kapittel 6.  s 102 - 118
 • Holst, Cathrine; Góra, Magdalena & Warat, Marta (2018). Introduction: Expertisation and Democracy in Europe, In Cathrine Holst; Marta Warat & Magdalena Góra (ed.),  Expertisation and Democracy in Europe.  Routledge.  ISBN 978-1138288232.  Intro.
 • Holst, Cathrine & Krick, Eva (2018). Committee Governance in Consensus Cultures: An Exploration of Best Practice Cases in Germany and Norway, In Fredrik Engelstad; Cathrine Holst & Gunnar C. Aakvaag (ed.),  Democratic State and Democratic Society.  De Gruyter Open.  ISBN 978-3-11-063407-5.  Kapittel 7.  s 151 - 174
 • Holst, Cathrine & Molander, Anders (2018). Asymmetry, disagreement and biases: epistemic worries about expertise. Social Epistemology.  ISSN 0269-1728.  32(6), s 358- 371 . doi: 10.1080/02691728.2018.1546348
 • Krick, Eva & Holst, Cathrine (2018). The socio-political ties of expert bodies. How to reconcile the independence requirement of reliable expertise and the responsiveness requirement of democratic governance. European Politics and Society.  ISSN 2374-5118. . doi: 10.1080/23745118.2018.1515866 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Seibicke, Helena & Holst, Cathrine (2018). Unpacking Gender Expertise: The Case of the European Women’s Lobby, In Cathrine Holst; Marta Warat & Magdalena Góra (ed.),  Expertisation and Democracy in Europe.  Routledge.  ISBN 978-1138288232.  7.
 • Christensen, Johan & Holst, Cathrine (2017). Advisory Commissions, Academic Expertise and Democratic Legitimacy: The Case of Norway. Science and Public Policy.  ISSN 0302-3427.  44(6), s 821- 833 . doi: 10.1093/scipol/scx016 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Holst, Cathrine (2017). Epistocracy on Seasteds?, In Victor Tiberius (ed.),  Seasteds. Opportunities and Challenges for Small New Societies.  vdf Hochschulverlag AG an der ETH Zürich.  ISBN 9783728138217.  Part II.  s 105 - 115 Fulltekst i vitenarkiv.

Se alle arbeider i Cristin

 • Teigen, Mari; Holst, Cathrine & Skjeie, Hege (red.) (2019). Europeisering av nordisk likestillingspolitikk. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-42704-4.  249 s. Vis sammendrag
 • Engelstad, Fredrik; Holst, Cathrine & Aakvaag, Gunnar C. (ed.) (2018). Democratic State and Democratic Society. De Gruyter Open.  ISBN 978-3-11-063407-5.  403 s.
 • Holst, Cathrine; Warat, Marta & Góra, Magdalena (ed.) (2018). Expertisation and Democracy in Europe. Routledge.  ISBN 978-1138288232.  230 s. Vis sammendrag
 • Holst, Cathrine (2017). Hva er feminisme. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02983-2.  162 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Holst, Cathrine (2019). Asymmetry, Disagreement and Biases: Epistemic Worries About Expertise and How to Address Them.
 • Holst, Cathrine (2019). Deliberative systems theory and online media: testing a critical theory of democracy on a high achiever.
 • Holst, Cathrine (2019). Descriptive Representation in International Courts.
 • Holst, Cathrine (2019). Distributive justice or participatory parity?.
 • Holst, Cathrine (2019). Drug policy, policy-making and democratic legitimacy.
 • Holst, Cathrine (2019, 09. april). EU og likestilling. [Internett].  KILDEN.
 • Holst, Cathrine (2019). Ekspertene kommer. Om kunnskapsbasert politikk.
 • Holst, Cathrine (2019). Ekspertenes rolle i demokratiet, I:  Årbok 2018. Det Norske Videnskaps-Akademi.  Novus Forlag.  ISBN 9788270999217.  Kapittel.
 • Holst, Cathrine (2019). Eksperter i politikken.
 • Holst, Cathrine (2019). Epistemic and democratic worries over expertise.
 • Holst, Cathrine (2019). Europeisering av nordisk likestillingspolitikk.
 • Holst, Cathrine (2019). Expertization of policy-making - good or bad?.
 • Holst, Cathrine (2019). Global Gender Justice: Distributive Justice or Participatory Parity?. GLOBUS Research Papers. 1.
 • Holst, Cathrine (2019). "Gutteproblemet" og Stoltenberg-utvalget i et NOU-perspektiv: en tentativ analyse.
 • Holst, Cathrine (2019). Kritikk uten politikk. Anmeldelse av Capitalism (2018) av Nancy Fraser og Rahel Jaeggi. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon.  ISSN 0800-7136.
 • Holst, Cathrine (2019). Lovutforming i et samfunnsvitenskapelig perspektiv.
 • Holst, Cathrine (2019). Marx' kritikk av ekspertkunnskap.
 • Holst, Cathrine (2019). Nordic Gender Equality Law.
 • Holst, Cathrine (2019). Politikk i dystre tider. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Holst, Cathrine (2019). Politikk i dystre tider. Hannah Arendt.
 • Holst, Cathrine (2019). Scientization of policy-advice?.
 • Holst, Cathrine (2019). Vitenskapens normer.
 • Holst, Cathrine & Christensen, Johan (2019). Expertization of policy-making. Bridging the gap between normative theory and empirical analysis.
 • Holst, Cathrine & Krick, Eva (2019). Committee governance in consensus democracies.
 • Christensen, Johan & Holst, Cathrine (2018). The Role of Experts in Policy-Making: Bridging the Gap Between Normative Theory and Empirical Analysis. Vis sammendrag
 • Holst, Cathrine (2018). A comment to "Agents seeking principals – the role of policy intermediaries in corporate political Activity".
 • Holst, Cathrine (2018). Asymmetry, disagreement and biases.
 • Holst, Cathrine (2018). Asymmetry, disgareement and biases.
 • Holst, Cathrine (2018). EU og nordisk likestilllingspolitikk.
 • Holst, Cathrine (2018). Ekspertenes inntog. Når forskere lager politikk.
 • Holst, Cathrine (2018). Ekspertenes rolle i demokratiet.
 • Holst, Cathrine (2018). Epistemic worries over the political role of expertise.
 • Holst, Cathrine (2018). Er det eksperter vi er? Om samfunnsforskerens ulike rolle.
 • Holst, Cathrine (2018). Helga Hernes, feminisme og sosialdemokrati.
 • Holst, Cathrine (2018). Knowledge-Based Policy-Making? A Coversation with Cass Sunstein and Anine Kierulf.
 • Holst, Cathrine (2018, 06. desember). Kunnskapsbasert politikkutforming – en samtale med Cass Sunstein. [Fagblad].  Nytt Norsk Tidsskrift.
 • Holst, Cathrine (2018). Kvalitative metoder i politikkutforming.
 • Holst, Cathrine (2018). Makt- og demokratiutredningen – treffer analysen 15 år etter? Kommentar til Øyvind Østerud.
 • Holst, Cathrine (2018). Maktutredningen 15 år etter. En kommentar til Øyvind Østerud.
 • Holst, Cathrine (2018). Norske offentlige utredninger mellom fag og politikk. Samtale med Grete Brochmann og Anne Lise Ellingsæter.
 • Holst, Cathrine (2018). Offentlige utredninger i politikkutforming.
 • Holst, Cathrine (2018). Om eksperter i offentlige utredninger.
 • Holst, Cathrine (2018). Promoting global justice when backlash strikes: the Beijing consensus on gender equality – and what happened to it. Global Justice Blog.
 • Holst, Cathrine (2018). Scandinavian Feminism and Gender Partnership.
 • Holst, Cathrine (2018). The role of academic knowledge in Norwegian think tanks.
 • Holst, Cathrine (2018). Theorising from experience. Comment to Louis McNay.
 • Holst, Cathrine (2018). Trust in Science. A Comment to Susan Owens.
 • Holst, Cathrine (2018). Vi som elsker Europa. Innlegg i paneldebatt om ny bok av Sten Inge Jørgensen.
 • Holst, Cathrine & Christensen, Johan (2018). Panel: Tracing Expertization. Vis sammendrag
 • Holst, Cathrine & Christensen, Johan (2018). The role of experts in policy-making. Bridging the gap between normative theory and empirical scholarship.
 • Holst, Cathrine & Christensen, Johan (2018). The role of experts in policy-making: Bridging the gap between normative theory and empirical analysis.
 • Holst, Cathrine & Langvatn, Silje Aambø (2018). Accountability of experts - is it what we need?.
 • Holst, Cathrine & Langvatn, Silje Aambø (2018). Accountability of experts: What does it mean, why is it challenging - and is it what we need?.
 • Holst, Cathrine & Lyngstad, Torkild Hovde (2018). Årets sosiolog 2018 - Nils Petter Gleditsch. sosiologen.no.
 • Holst, Cathrine (2017, 02. september). - Økt makt til ekspertene kan bli et problem. [Internett].  forskning.no.
 • Holst, Cathrine (2017). A global setback for women's rights. Global Justice Blog.
 • Holst, Cathrine (2017). Advisory Commissions, Academic Knowledge and Democratic Legitimacy.
 • Holst, Cathrine (2017). Advisory Commissions, academic knowledge, and democratic legitimacy: a Nordic case.
 • Holst, Cathrine (2017). Committee Governance in Consensus Cultures.
 • Holst, Cathrine (2017). Den unge Marx' ekspertifiseringskritikk.
 • Holst, Cathrine (2017). Ekspertenes inntog.
 • Holst, Cathrine (2017, 17. oktober). Ekspertenes inntog. Intervju i Verdibørsen. [Radio].
 • Holst, Cathrine (2017). Epistocracy and non-ideal theory.
 • Holst, Cathrine (2017). Expertise and legitimacy.
 • Holst, Cathrine (2017). Feminisme - venstre - høyre.
 • Holst, Cathrine (2017). Feminisme i sosiologien.
 • Holst, Cathrine (2017). Folket og forskerne. Minerva (Oslo).  ISSN 0805-7842.  (2)
 • Holst, Cathrine (2017, 17. januar). For mykje demokrati, for lite handlekraft. Omtale i Stavanger Aftenblad.  Stavanger Aftenblad.
 • Holst, Cathrine (2017). Forholdet mellom vitenskap og normer.
 • Holst, Cathrine (2017). Forskning og politikkutvikling.
 • Holst, Cathrine (2017). Generasjonsstafetter i kjønnsforskningen: Et blikk på sosiologien.
 • Holst, Cathrine (2017, 02. februar). Gode kommisjoner virker forsonende. [Internett].  uio.no.
 • Holst, Cathrine (2017). Gratispassasjerene. Agenda Magasin.
 • Holst, Cathrine (2017, 08. mars). Hva er feminisme?. [Internett].  Universitetsforlaget. Podcast.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 8. aug. 2016 09:44 - Sist endret 29. juli 2019 18:30