Arne Mastekaasa

Bilde av Arne Mastekaasa
English version of this page
Telefon +47 22856757
Rom 449
Treffetider Etter avtale via epost
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 31 Harriet Holters hus 0851 Oslo
Postadresse Postboks 1096 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

Arbeid, arbeidsmarked, lønnsforskjeller, mental helse, sykefravær, yrkeskarrierer

Undervisning

 Sosial ulikhet, kvantitative metoder 

Bakgrunn

 • Mag.art. i sosiologi, UiO 1981
 • Dr.philos ved UiO 1993
 • Ansatt ved ISS, UiO fra 1990

Full CV (i PDF)

Verv

 • 1987–2003 Medlem av Editorial Board, Social Indicators Research
 • 1990–1993 Medlem av Editorial Board, Tidsskrift for samfunnsforskning
 • 1990–1991 Leder, Norsk sosiologforening
 • 1995–1997 Redaktør, Acta Sociologica
 • 2003–2005 Medlem av Editorial Board, Journal of Marriage and Family
 • 2006–2009 Redaktør, Sosiologisk tidsskrift
 • 2009– Medlem i The European Academy of Sociology
 • 2010– 2014 Redaktør, Acta Sociologica

 

Emneord: Sosiologi, Sosial ulikhet

Publikasjoner

 • Mastekaasa, Arne & Birkelund, Gunn Elisabeth (2022). The intergenerational transmission of social advantage and disadvantage: comprehensive evidence on the association of parents’ and children’s educational attainments, class, earnings, and status. European Societies. ISSN 1461-6696. s. 1–22. doi: 10.1080/14616696.2022.2059542.
 • Pedersen, Willy; Mastekaasa, Arne & von Soest, Tilmann (2022). Cannabis and tobacco use among young people and labour market outcomes in midlife. A 25-year population-based longitudinal study. Journal of Studies on Alcohol and Drugs. ISSN 1937-1888.
 • Hermansen, Are Skeie; Borgen, Nicolai Topstad & Mastekaasa, Arne (2020). Long-term trends in adult socio-economic resemblance between former schoolmates and neighbouring children. European Sociological Review. ISSN 0266-7215. doi: 10.1093/esr/jcz066. Fulltekst i vitenarkiv
 • Mastekaasa, Arne (2020). Absenteeism in the Public and the Private Sector: Does the Public Sector Attract High Absence Employees? Journal of public administration research and theory. ISSN 1053-1858. 30(1), s. 60–76. doi: 10.1093/jopart/muz003. Fulltekst i vitenarkiv
 • Mastekaasa, Arne; Dale-Olsen, Harald; Hellevik, Tale; Løset, Gøril Kvamme & Østbakken, Kjersti Misje (2019). Gender difference in sickness absence: Do managers evaluate men and women differently with regard to the appropriateness of sickness absence? . Scandinavian Journal of Public Health. ISSN 1403-4948. s. 1–7. doi: 10.1177/1403494819890783. Fulltekst i vitenarkiv
 • Borgen, Nicolai T. & Mastekaasa, Arne (2018). Horizontal Stratification of Higher Education: The Relative Importance of Field of Study, Institution, and Department for Candidates’ Wages. Social Forces. ISSN 0037-7732. 97(2), s. 531–558. doi: 10.1093/sf/soy075. Fulltekst i vitenarkiv
 • Løset, Gøril Kvamme; Dale-Olsen, Harald; Hellevik, Tale; Mastekaasa, Arne; von Soest, Tilmann & Østbakken, Kjersti Misje (2018). Gender equality in sickness absence tolerance: Attitudes and norms of sickness absence are not different for men and women. PLOS ONE. ISSN 1932-6203. 13(8). doi: 10.1371/journal.pone.0200788. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hardoy, Ines; Mastekaasa, Arne & Schøne, Pål (2018). Immigrant concentration and student outcomes in upper secondary schools: Norwegian evidence. European Societies. ISSN 1461-6696. 20(2), s. 301–321. doi: 10.1080/14616696.2017.1402120. Fulltekst i vitenarkiv
 • Melsom, Anne May & Mastekaasa, Arne (2018). Gender, occupational gender segregation and sickness absence: Longitudinal evidence. Acta Sociologica. ISSN 0001-6993. 61(3), s. 227–245. doi: 10.1177/0001699317691583. Fulltekst i vitenarkiv
 • Mastekaasa, Arne (2016). Direct social origin effects and educational returns in Norway. I Bernardi, Fabrizio & Ballarino, Gabriele (Red.), Education, Occupation and Social Origin. A Comparative Analysis of the Transmission of Socio-Economic Inequalities. Edward Elgar Publishing. ISSN 978 1 78536 044 2. s. 132–149. doi: 10.4337/9781785360459.00014.
 • Mastekaasa, Arne (2016). Sykefravær i offentlig og privat sektor. Søkelys på arbeidslivet. ISSN 1504-8004. 33(4), s. 311–326. doi: 10.18261/issn.1504-7989-2016-04-02.
 • Mastekaasa, Arne (2016). Kvinner og sykefravær. Tidsskrift for velferdsforskning. ISSN 0809-2052. 14(2), s. 125–147. doi: 10.18261/issn.2464-3076-2016-02-03.
 • Hardoy, Ines; Mastekaasa, Arne & Schøne, Pål (2015). Lærernes kompetanse og elevenes resultater: Er det noen sammenheng? Samfunnsøkonomen. ISSN 1890-5250. 129(5), s. 50–57.
 • Mastekaasa, Arne (2015). Social and demographic variations in short-term sickness absence. Søkelys på arbeidslivet. ISSN 1504-8004. 32(1-2), s. 3–20. Fulltekst i vitenarkiv
 • Mastekaasa, Arne (2015). Organisasjonsendringer og sykefravær. I Dale-Olsen, Harald (Red.), Norsk arbeidsliv i turbulente tider. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-47881-7. s. 170–183.
 • With, Mari Lande & Mastekaasa, Arne (2014). Karakterer, opptakskrav og lærerrekruttering. I Frølich, Nicoline; Hovdhaugen, Elisabeth & Terum, Lars Inge (Red.), Kvalitet, kapasitet og relevans : Utviklingstrekk i norsk høyere utdanning. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-45050-2. s. 185–202.
 • Mastekaasa, Arne & Melsom, Anne May (2014). Occupational segregation and gender differences in sickness absence: Evidence from 17 European countries. European Sociological Review. ISSN 0266-7215. 30(5), s. 582–594. doi: 10.1093/esr/jcu059. Fulltekst i vitenarkiv
 • Mastekaasa, Arne (2014). The gender gap in sickness absence: long-term trends in eight European countries. European Journal of Public Health. ISSN 1101-1262. 24(4), s. 656–662. doi: 10.1093/eurpub/cku075. Fulltekst i vitenarkiv
 • Mastekaasa, Arne (2013). Dependent children and women's sickness absence in the EU countries and Norway. European Societies. ISSN 1461-6696. 15(5), s. 686–706. doi: 10.1080/14616696.2012.721892.
 • Mastekaasa, Arne (2013). UNIONIZATION AND CERTIFIED SICKNESS ABSENCE: NORWEGIAN EVIDENCE. Industrial & labor relations review. ISSN 0019-7939. 66(1), s. 117–141. doi: 10.1177/001979391306600105. Fulltekst i vitenarkiv
 • Mastekaasa, Arne (2012). Kvinners og menns sykefravær - en stadig økende forskjell? :. Søkelys på arbeidslivet. ISSN 1504-8004. 29(1/2), s. 21–32. doi: 10.18261/issn.1504-7989-2016-04-02.
 • Mastekaasa, Arne (2011). How important is Autonomy to Professional Workers? Professions and Professionalism. ISSN 1893-1049. doi: 10.7577/pp.v1i1.143.
 • Mastekaasa, Arne & Birkelund, Gunn Elisabeth (2011). The equalizing effect of wives' earnings on inequalities in earnings among households, Norway 1974-2004. European Societies. ISSN 1461-6696. 13(2), s. 219–237. doi: 10.1080/14616696.2010.514350.
 • Mastekaasa, Arne & Næss, Siri (2011). Ekteskap og familie. I Næss, Siri; Eriksen, John & Moum, Torbjørn (Red.), Livskvalitet. Forskning om det gode liv. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-1210-1. s. 170–183.
 • Moum, Torbjørn & Mastekaasa, Arne (2011). Kan livskvalitet studeres empirisk? I Næss, Siri; Eriksen, John & Moum, Torbjørn (Red.), Livskvalitet. Forskning om det gode liv. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-1210-1. s. 52–68.
 • Pedersen, Willy & Mastekaasa, Arne (2011). Conduct disorder symptoms and subsequent pregnancy, child-birth and abortion: A population-based longitudinal study of adolescents. Journal of Adolescence. ISSN 0140-1971. 34(5), s. 1025–1033. doi: 10.1016/j.adolescence.2010.11.005.
 • Mastekaasa, Arne (2011). Ulikhet i arbeidsinntekter i Norge 1975–2004 mellom og innen utdanningsnivåer. Søkelys på arbeidslivet. ISSN 1504-8004. 28(1-2), s. 67–88.
 • Mastekaasa, Arne (2011). Brain drain? Recruitment and retention of high quality teachers in Norway. Oxford Review of Education. ISSN 0305-4985. 37(1), s. 53–74. doi: 10.1080/03054985.2010.527730.
 • Mastekaasa, Arne (2011). Social Origins and Labour Market Success—Stability and Change over Norwegian Birth Cohorts 1950–1969. European Sociological Review. ISSN 0266-7215. 27(1), s. 1–15. doi: 10.1093/esr/jcp050.
 • Birkelund, Gunn Elisabeth & Mastekaasa, Arne (2010). The Equalizing Effect of Wives' Earnings on Inequalities in Earnings among Households. European Societies. ISSN 1461-6696.
 • Birkelund, Gunn Elisabeth & Mastekaasa, Arne (2010). Restructuring gender relations: Women’s labour market participation and earnings inequality among households. I Scott, Jaqueline; Crompton, Rosemary & Lyonette, Clare (Red.), Gender Inequalities in the 21st Century. Edward Elgar Publishing. ISSN 9781848444386. s. 242–254.
 • Mastekaasa, Arne (2010). Hvordan forklarer samfunnsforskere – og hvordan bør de forklare? I Slagstad, Rune (Red.), Elster og sirenenes sang. Pax Forlag. ISSN 9788253032733. s. 137–146.
 • Mastekaasa, Arne (2010). Sosial bakgrunn og suksess i yrkeslivet. I Album, Dag; Hansen, Marianne Nordli & Widerberg, Karin (Red.), Metodene våre. Eksempler fra samfunnsvitenskapelig forskning. Universitetsforlaget. ISSN 9788215014920. s. 121–137.
 • Hansen, Marianne Nordli & Mastekaasa, Arne (2010). Utdanning - stabilitet og endring. I Frønes, Ivar & Kjølsrød, Lise (Red.), Det norske samfunn. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-39086-7. s. 116–143.
 • Laaksonen, Mikko; Mastekaasa, Arne; Martikainen, Pekka; Rahkonen, Ossi; Piha, Kustaa & Lahelma, Eero (2010). Gender differences in sickness absence - the contribution of occupation and workplace. Scandinavian Journal of Work, Environment and Health. ISSN 0355-3140. 36(5), s. 394–403.
 • Østhus, Ståle & Mastekaasa, Arne (2010). The impact of downsizing on remaining workers' sickness absence. Social Science and Medicine. ISSN 0277-9536. 71(8), s. 1455–1462. doi: 10.1016/j.socscimed.2010.06.045.
 • Hansen, Marianne Nordli & Mastekaasa, Arne (2010). Reform 94 - et trendskifte i videregående utdanning? :. Søkelys på arbeidslivet. ISSN 1504-8004. 27(3), s. 191–205.
 • Birkelund, Gunn Elisabeth & Mastekaasa, Arne (2009). Innledning. I Birkelund, Gunn Elisabeth & Mastekaasa, Arne (Red.), Integrert? Innvandrere og barn av innvandrere i utdanning og arbeidsliv. Abstrakt forlag. ISSN 978-82-7935-278-5. s. 11–42.
 • Birkelund, Gunn Elisabeth & Mastekaasa, Arne (2009). Et sammensatt bilde. I Birkelund, Gunn Elisabeth & Mastekaasa, Arne (Red.), Integrert? Innvandrere og barn av innvandrere i utdanning og arbeidsliv. Abstrakt forlag. ISSN 978-82-7935-278-5. s. 221–228.
 • Brekke, Idunn & Mastekaasa, Arne (2009). Arbeidsinntektsforskjeller blant innvandrere og etterkommere av innvandrere. I Birkelund, Gunn Elisabeth & Mastekaasa, Arne (Red.), Integrert? Innvandrere og barn av innvandrere i utdanning og arbeidsliv. Abstrakt forlag. ISSN 978-82-7935-278-5. s. 199–217.
 • Grindland, Mina V. & Mastekaasa, Arne (2009). Studenters arbeid utenom studiene kvalitetsreform uten effekt? Søkelys på arbeidslivet. ISSN 1504-8004. 26(2), s. 253–266.
 • Eikemo, Terje Andreas; Mastekaasa, Arne & Ringdal, Kristen (2008). Health and happiness. I Ervasti, Heikki; Fridberg, Torben; Hjerm, Mikael & Ringdal, Kristen (Red.), Nordic Social Attitudes in a European Perspective. Edward Elgar Publishing. ISSN 978-1-84720-931-3. s. 48–64.
 • Mastekaasa, Arne & Mastekaasa, Arne (2008). Profesjon og arbeidsmarked. I Molander, Anders & Terum, Lars Inge (Red.), Profesjonsstudier. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-00859-2. s. 103–118.
 • Mastekaasa, Arne & Mastekaasa, Arne (2008). Profesjon og motivasjon. I Molander, Anders & Terum, Lars Inge (Red.), Profesjonsstudier. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-00859-2. s. 306–320.
 • Mastekaasa, Arne & Mastekaasa, Arne (2008). Profesjon og arbeidsmarked. I Molander, Anders & Terum, Lars Inge (Red.), Profesjonsstudier. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-00859-2. s. 103–118.
 • Mastekaasa, Arne & Mastekaasa, Arne (2008). Profesjon og motivasjon. I Molander, Anders & Terum, Lars Inge (Red.), Profesjonsstudier. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-00859-2. s. 306–320.
 • Mastekaasa, Arne & Smeby, Jens-Christian (2008). Educational choice and persistence in male- and female-dominated fields. Higher Education. ISSN 0018-1560. 55, s. 189–202. doi: 10.1007/s10734-006-9042-4.
 • Brekke, Idunn & Mastekaasa, Arne (2008). Highly educated immigrants in the Norwegian labour market: permanent disadvantage? Work, Employment and Society. ISSN 0950-0170. 22(3), s. 507–526. doi: 10.1177/0950017008093483.
 • Klepp, Olav Martin; Mastekaasa, Arne; Sørensen, Tom; Sandanger, Inger & Kleiner, Robert (2007). Structure analysis of Antonovsky's sense of coherence from an epidemiological mental health survey with a brief nine-item sense of coherence scale. International Journal of Methods in Psychiatric Research. ISSN 1049-8931. 16. doi: 10.1002/mpr.197.
 • Hansen, Marianne Nordli & Mastekaasa, Arne (2006). Social Origins and Academic Performance at University. European Sociological Review. ISSN 0266-7215. 22, s. 277–291.
 • Mastekaasa, Arne (2006). Educational transitions at graduate level: Social origins and recruitment to doctoral programmes in Norway. Acta Sociologica. ISSN 0001-6993. 49, s. 437–453.
 • Mastekaasa, Arne & Terum, Lars Inge (2006). Studenttilfredshet i profesjonsutdanningene. Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN 0029-2052. 90(3), s. 254–266.
 • Mastekaasa, Arne (2006). Is marriage/cohabitation beneficial for young people? Some evidence on psychological distress among Norwegian college students. Journal of Community and Applied Social Psychology. ISSN 1052-9284. 16(2), s. 149–165.
 • Torp, Hege & Mastekaasa, Arne (2005). Sykefravær og nye former for arbeidsorganisering. I Torp, Hege (Red.), Nytt arbeidsliv: medvirkning, inkludering og belønning. Gyldendal Akademisk. s. 192–210.
 • Mastekaasa, Arne & Hansen, Marianne Nordli (2005). Frafall i høyere utdanning: Hvilken betydning har sosial bakgrunn? I Raabe, Mona; Raaum, Oddbjørn; Aamodt, Per Olaf; Stølen, Nils Martin & Holseter, Anne Marie (Red.), Utdanning 2005 - deltakelse og kompetanse. Statistisk sentralbyrå. ISSN 82-537-6844-3. s. 98–121.
 • Mastekaasa, Arne (2005). Sickness absence in female- and male-dominated occupations and workplaces. Social Science and Medicine. ISSN 0277-9536. 60, s. 2261–2272.
 • Mastekaasa, Arne (2005). Gender Differences in Educational Attainment:The Case of Doctoral Degrees in Norway. British Journal of Sociology of Education. ISSN 0142-5692. 26(3), s. 375–394.
 • Allebeck, Peter & Mastekaasa, Arne (2004). Risk factors for sick leave -- general studies. Scandinavian Journal of Public Health. ISSN 1403-4948. 32, s. 49–108.
 • Mastekaasa, Arne (2004). Social Origins and Recruitment to Norwegian Business and Public Sector Elites. European Sociological Review. ISSN 0266-7215. 20(3), s. 221–235.
 • Allebeck, P & Mastekaasa, Arne (2004). Causes of sickness: research approaches and explanatory models. Scandinavian Journal of Public Health. ISSN 1403-4948. 32, s. 36–43.
 • Sørensen, Tom; Mastekaasa, Arne; Kleiner, Robert; Sandanger, Inger; Bøe, Nils & Klepp, Olav Martin (2004). Local Community Mobilisation and Mental Health Promotion. International Journal of Mental Health Promotion. ISSN 1462-3730. 6(4), s. 5–16.
 • Hansen, Marianne Nordli & Mastekaasa, Arne (2003). Utdanning, ulikhet og forandring, Det norske samfunn. s. 69–98.
 • Mastekaasa, Arne (2003). "The Best and the Brightest"? Økonomiske incentiver og doktorgradsrekruttering i Norge. Tidsskrift for samfunnsforskning. ISSN 0040-716X. 44, s. 331–366. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sørensen, Tom; Mastekaasa, Arne; Sandanger, Inger; Kleiner, Robert J.; Moum, Torbjørn & Klepp, Olav Martin [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2002). Contribution of local community integration and personal social network support to mental health. Norsk Epidemiologi. ISSN 0803-2491. 12(3), s. 269–274.

Se alle arbeider i Cristin

 • Birkelund, Gunn Elisabeth & Mastekaasa, Arne (2009). Integrert? Innvandrere og barn av innvandrere i utdanning og arbeidsliv. Abstrakt forlag. ISBN 978-82-7935-278-5. 230 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Birkelund, Gunn Elisabeth & Mastekaasa, Arne (2018). Intergenerational Mobility.
 • Bratsberg, Bernt; Dale-Olsen, Harald & Mastekaasa, Arne (2015). Long-term detrimental health-effects from performance pay?
 • Sørensen, Tom; Mastekaasa, Arne; Kleiner, Robert & Bøe, N (2013). Comparing the community - mental health relationships of adults and youths from the same local communities.
 • Birkelund, Gunn Elisabeth & Mastekaasa, Arne (2012). Så klarar sig invandrarnas barn i Norge. Framtider. ISSN 0281-0492. s. 11–14.
 • Mastekaasa, Arne (2012). Comme toutes les sciences sociales. Commentaire. ISSN 0180-8214. 136, s. 1037–1040.
 • Birkelund, Gunn Elisabeth & Mastekaasa, Arne (2011). Minoritetselever. skoleprestasjoner og frafall, konklusjoner fra et forskningsprosjekt.
 • Birkelund, Gunn Elisabeth & Mastekaasa, Arne (2010). Innvandrerelever: Høy motivasjon, men noen sliter. Utdanning. ISSN 1502-9778.
 • Birkelund, Gunn Elisabeth & Mastekaasa, Arne (2009). Integrasjon fungerer. Dagsavisen. ISSN 1503-2892.
 • Birkelund, Gunn Elisabeth & Mastekaasa, Arne (2009). The equalizing effect of wives’ earnings on inequalities in earnings among households. Exploring patterns and mechanisms.
 • Sørensen, Tom; Klepp, Olav Martin; Kleiner, Robert; Mastekaasa, Arne & Bøe, Nils (2008). Effect modification of sense of coherence on the stress-buffer-effect of social support with regard to mental health.
 • Mastekaasa, Arne (2008). Tidligere skoleprestasjoner og rekruttering til og gjennomføring av allmennlærerutdanning.
 • Mastekaasa, Arne (2008). Hva betyr karakterkrav ved opptak for kompetanse og gjennomføring?
 • Mastekaasa, Arne (2008). Rekruttering og prestasjoner.
 • Mastekaasa, Arne (2008). How important is job autonomy to professional workers?
 • Mastekaasa, Arne (2008). Family and job related explanations of gender differences in sickness absence: A review of the evidence.
 • Birkelund, Gunn Elisabeth & Mastekaasa, Arne (2008). Women's labour market participation and income inequality: a study of dual earner couples in Norway, 1974-2004.
 • Sørensen, Tom; Mastekaasa, Arne & Nygård, Jan Franz (2007). Attitudes toward the mentally ill among the general population at an urban and rural site in Norway. Stability and change over time.
 • Birkelund, Gunn Elisabeth & Mastekaasa, Arne (2007). Dual earner couples and inequality in earnings: Norway 1974-2004.
 • Birkelund, Gunn Elisabeth & Mastekaasa, Arne (2007). Dual earner couples and inequality in earnings: Norway 1974-2004.
 • Sørensen, Tom; Kleiner, Robert; Mastekaasa, Arne; Sandanger, Inger; Bøe, Nils & Klepp, Olav (2004). The impact of community integration on mental health of immigrants and local natives.
 • Mastekaasa, Arne & Hansen, Marianne Nordli (2003). Kjønnsforskjeller i rekruttering til forskning: Likestilling eller diskriminering. Søkelys på arbeidsmarkedet. ISSN 0800-6199. 20, s. 223–228.
 • Mastekaasa, Arne (2002). Høyere utdanning: Rekruttering, karakterer og yrkeskarriere.
 • Mastekaasa, Arne (2002). Social Origins and Recruitment to Norwegian Business and Public Sector Elites.
 • Sørensen, Tom; Kleiner, Robert J.; Mastekaasa, Arne; Sandanger, Inger; Bøe, Nils & Klepp, Olav Martin (2002). Local community resistance, change in community integration and mental health.
 • Klepp, Olav Martin; Sørensen, Tom; Kleiner, Robert J.; Mastekaasa, Arne; Sandanger, Inger & Bøe, Nils (2002). The mental health social integration model modified by the sense of coherence.
 • Sørensen, Tom; Mastekaasa, Arne; Bøe, Nils; Klepp, Olav Martin; Kleiner, Robert J. & Sandanger, Inger (2002). Change and stability in local-community-integration and mental health.
 • Mastekaasa, Arne (2009). Organizational commitment among public and private sector professionals. Senter for profesjonsstudier, HiO. 2009(1).
 • Mastekaasa, Arne & Smeby, Jens-Christian (2005). Educational choice and persistence in male and female dominated fields. Høgskolen i Oslo og Akershus.
 • Mastekaasa, Arne (2004). Organisational commitment among public and private sector professionals. Høgskolen i Oslo og Akershus.
 • Mastekaasa, Arne & Terum, Lars Inge (2004). Studenttilfredshet i profesjonsutdanningene. Høgskolen i Oslo og Akershus.
 • Sørensen, Tom; Bøe, Nils; Kleiner, Robert J.; Klepp, Olav Martin; Mastekaasa, Arne & Moen, Oddmar (2003). Lokalsamfunn: Tilhørighet, mestring og egeninnflytelse. Betydning for trivsel og psykisk helse. Nordkyst Psykiatri. ISSN 82-92192-17-4.
 • Alexanderson, Kristina; Allebeck, Peter; Hansson, Tommy; Hensing, Gunnel; Jensen, Irene & Mastekaasa, Arne [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2003). Sjukskrivning -- orsaker, konsekvenser og praxis. En systematisk litteraturöversikt. Statens berdedning för medicinsk utvärdering (SBU). ISSN 91-87890-89-5.
 • Sørensen, Tom; Kleiner, Robert J.; Sandanger, Inger; Bøe, Nils; Mastekaasa, Arne & Klepp, Olav Martin (2002). Change and stability in local-community-integration and mental health. North-Coast Series in Community Psychiatry. ISSN 82-92192-08-5.
 • Sørensen, Tom; Mastekaasa, Arne; Sandanger, Inger; Kleiner, Robert J.; Bøe, Nils & Klepp, Olav Martin (2002). Individual and community predictors of mental health. Noth-Coast series in community psychiatry. ISSN 82-92192-09-3.
 • Sørensen, Tom; Kleiner, Robert J.; Mastekaasa, Arne; Sandanger, Inger; Bøe, Nils & Klepp, Olav Martin (2002). Local community resistance, change in community integration and mental health. North-Coast Series in Community Psychiatry. ISSN 82-92192-07-7.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 1. okt. 2010 09:47 - Sist endret 4. aug. 2021 13:37

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter