Anne Lise Ellingsæter

Bilde av Anne Lise Ellingsæter
English version of this page
Telefon +47-22855360
Rom 443
Treffetider Tirsdag 15-16 eller etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 31 Harriet Holters hus 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1096 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

Familie, velferdsstat og arbeidsmarked; familiepolitikk; arbeidstid og arbeidstidsregimer; kjønn og arbeidsmarked, fruktbarhet

Bakgrunn

Dr. philos i sosiologi, UiO, 1995

Professor i sosiologi, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, 2005-

Tilknyttet forsker, CORE/Institutt for samfunnsforskning 2013-

Forskningsleder, 1995-2005/ Seniorforsker, 1988-1995, Institutt for samfunnsforskning

Juniorekspert, UNICEF Eastern Africa, Nairobi 1983-1984

Konsulent/seniorforsker i Statistisk sentralbyå 1978-1983, 1984-1988 

 

Emneord: Sosiologi, Kjønn og familie, Organisasjon-arbeid-ledelse, Velferdsstat

Publikasjoner

 • Ellingsæter, Anne Lise & Jensen, Ragnhild Steen (2019). Politicising Women's Part-time Work in Norway: A Longitudinal Study of Ideas. Work, Employment and Society.  ISSN 0950-0170.  3, s 444- 461 . doi: 10.1177/0950017018821277
 • Ellingsæter, Anne Lise (2018). Bryllup i avtradisjonaliseringens tidsalder. Tidsskrift for samfunnsforskning.  ISSN 0040-716X.  59(3), s 261- 279 . doi: 10.18261/ISSN.1504-291X-2018-03-02
 • Ellingsæter, Anne Lise (2018). Familiepolitikkens kjønnsforståelser - to spor og fire tiår. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  35(3-4), s 246- 255
 • Ellingsæter, Anne Lise (2018). Norway: The Evolution of a Scandinavian Earner-Carer Model, In Sheila Shaver (ed.),  Handbook on Gender and Social Policy.  Edward Elgar Publishing.  ISBN 9781785367120.  Chapter 21.
 • Ellingsæter, Anne Lise; Kitterød, Ragni Hege & Lyngstad, Jan (2017). Universalising childcare, changing mothers' attitudes: policy feedback in Norway. Journal of Social Policy.  ISSN 0047-2794.  46(1), s 149- 173 . doi: 10.1017/S0047279416000349 Vis sammendrag
 • Mosesdottir, Lilja & Ellingsæter, Anne Lise (2017). Ideational struggles over women's part-time work in Norway: Destabilizing the gender contract. Economic and Industrial Democracy.  ISSN 0143-831X. . doi: 10.1177/0143831X16681483 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Duvander, Ann-Zofie & Ellingsæter, Anne Lise (2016). Cash for childcare schemes in the Nordic welfare states: diverse paths, diverse outcomes. European Societies: The Official Journal of the European Sociological Association.  ISSN 1461-6696.  18(1), s 70- 90 . doi: 10.1080/14616696.2015.1124903
 • Ellingsæter, Anne Lise (2016). Kampen om familiepolitikken: Farvel til hybridregimet?. Tidsskrift for samfunnsforskning.  ISSN 0040-716X.  57(3), s 227- 256
 • Ellingsæter, Anne Lise (2016). Mødre og jobb - i evig ubalanse?, I: Sigtona Halrynjo & Mari Teigen (red.),  Ulik likestilling i arbeidslivet.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-49601-9.  Kapittel 2.  s 37 - 53
 • Ellingsæter, Anne Lise & Pedersen, Eirin (2016). Institutional Trust: Family Policy and Fertility in Norway. Social Politics: International Studies in Gender, State and Society.  ISSN 1072-4745.  23(1), s 119- 141 . doi: 10.1093/sp/jxv003
 • Ellingsæter, Anne Lise (2015). Making, Unmaking and Remaking: The Evolution of Nordic Cash for Childcare Schemes, In Fredrik Engelstad & Anniken Hagelund (ed.),  Cooperation and Conflict the Nordic Way : Work, Welfare, and Institutional Change in Scandinavia.  De Gruyter Open.  ISBN 978-3-11-044428-5.  Kapittel 14.  s 262 - 280
 • Ellingsæter, Anne Lise (2015). Politisering av foreldreskap: Likestilling, anerkjennelse og valgfrihet, I:  Myndighet og medborgerskap: Festskrift til Gro Hagemann på 70-årsdagen 3. september 2015.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-819-7.  kapittel.  s 185 - 196
 • Ellingsæter, Anne Lise (2014). Kjønnsessensialisme - segregeringens evighetsmaskin?, I: Liza Reisel & Mari Teigen (red.),  Kjønnsdeling og etniske skiller på arbeidsmarkedet.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-48088-9.  kapittel 5.  s 86 - 106
 • Ellingsæter, Anne Lise (2014). Nordic earner-carer models-why stability and instability?. Journal of Social Policy.  ISSN 0047-2794.  43(3), s 555- 574 . doi: 10.1017/S004727941400021X
 • Ellingsæter, Anne Lise (2014). Skandinavia: De mest kjønnsdelte arbeidsmarkedene?, I: Lena Abrahamsson & Lena Gonäs (red.),  SOU 2014:30 Jämställt arbete? Organisatoriska ramar och villkor i arbetslivet.  Delegationen för jämställdhet i arbetslivet.  ISBN 978-91-38-24111-0.  kapittel 2.  s 23 - 47
 • Ellingsæter, Anne Lise (2014). Towards universal quality early childhood education and care: the Norwegian model, In Ludovica Gambaro; Kitty Stewart & Jane Waldfogel (ed.),  An equal start? Providing quality early education and care for disadvantaged children.  Policy Press.  ISBN 9781447310518.  Kapittel 2.
 • Ellingsæter, Anne Lise & Pedersen, Eirin (2014). Påvirker tillit til familiepolitikken fruktbarheten?. Tidsskrift for velferdsforskning.  ISSN 0809-2052.  17(3), s 2- 13
 • Ellingsæter, Anne Lise (2013). Den kvinnliga lönearbetaren - teoretiska spår, I: Eva Blomberg & Kirsti Niskanen (red.),  Arbete och jämställdhet - femtio år med förändring.  SNS förlag.  ISBN 9789186949303.  kapittel 2.
 • Ellingsæter, Anne Lise (2013). Scandinavian welfare states and gender (de)segregation: Recent trends and processes. Economic and Industrial Democracy.  ISSN 0143-831X.  34(3), s 501- 518 . doi: 10.1177/0143831X13491616
 • Ellingsæter, Anne Lise; Jensen, An-Magritt & Lie, Merete (2013). The social meaning of children and fertility change, In Anne Lise Ellingsæter; An-Magritt Jensen & Merete Lie (ed.),  The Social Meaning of Children and Fertility Change in Europe.  Routledge.  ISBN 978-0-415-81091-3.  Kapittel 1.
 • Ellingsæter, Anne Lise; Jensen, An-Magritt & Lie, Merete (2013). The social meaning of children embedded in institutions and personal relations, In Anne Lise Ellingsæter; An-Magritt Jensen & Merete Lie (ed.),  The Social Meaning of Children and Fertility Change in Europe.  Routledge.  ISBN 978-0-415-81091-3.  Kapittel 11.  s 170 - 179
 • Ellingsæter, Anne Lise & Pedersen, Eirin (2013). Economic risk, fertility and the welfare state: understanding individual rationales, In Anne Lise Ellingsæter; An-Magritt Jensen & Merete Lie (ed.),  The Social Meaning of Children and Fertility Change in Europe.  Routledge.  ISBN 978-0-415-81091-3.  Kapittel 3.
 • Ellingsæter, Anne Lise & Pedersen, Eirin (2013). Fruktbarhetens fundament i den norske velferdsstaten. Tidsskrift for samfunnsforskning.  ISSN 0040-716X.  54(1)
 • Ellingsæter, Anne Lise & Pedersen, Eirin (2013). Politique familiale et fécondité en Norvège : une question de genre et de classe sociale. Politiques sociales et familiales.  ISSN 2101-8081.
 • Ellingsæter, Anne Lise (2012). Barn i politikken sentrum - pronatalisme på norsk. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  29(4), s 361- 372
 • Ellingsæter, Anne Lise (2012). Childcare Politics and the Norwegian Fertility 'Machine', In David G Mayes & Mark Thomson (ed.),  The Costs of Children. Parenting and Democracy in Contemporary Europe.  Edward Elgar Publishing.  ISBN 9781781002360.  kapittel 4.
 • Ellingsæter, Anne Lise (2012). Det norske ammeregimet - grense for likestilling?, I: Hilde Bondevik & Anne Kveim Lie (red.),  Rødt og hvitt. Om blod og melk i fortid og nåtid.  Unipub forlag.  ISBN 9788274775190.  kapittel.
 • Ellingsæter, Anne Lise (2012). Familiepolitikk i klassesamfunnet, I: Anne Lise Ellingsæter & Karin Widerberg (red.),  Velferdsstatens familier. Nye sosiologiske perspektiver.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205425002.  Kapittel 5.
 • Ellingsæter, Anne Lise (2012). Ideational Struggles over Symmetrical Parenthood: the Norwegian Daddy Quota. Journal of Social Policy.  ISSN 0047-2794.  41(4), s 695- 714 . doi: 10.1017/S0047279412000323
 • Ellingsæter, Anne Lise (2012). Innledning: Velferdsstatens familier, I: Anne Lise Ellingsæter & Karin Widerberg (red.),  Velferdsstatens familier. Nye sosiologiske perspektiver.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205425002.  Kapittel 1.
 • Ellingsæter, Anne Lise (2012). Nordic Politicization of Parenthood: Unfolding Hybridization?, In Martina Richter & Sabine Andresen (ed.),  The Politicization of Parenthood.  Springer Science+Business Media B.V..  ISBN 9789400729711.  kapittel.
 • Ellingsæter, Anne Lise & Larsen, Grete (2012). Samværsmødre. Sosiologisk Tidsskrift.  ISSN 0804-0486.  20(2), s 115- 137
 • Ellingsæter, Anne Lise & van Der Wel, Kjetil A. (2012). Rett til arbeid - plikt til omsorg? Familiepolitikk og kvinners lønnsarbeid i Europa, I: Steinar Stjernø & Einar Øverbye (red.),  Arbeidlinja - arbeidsmotivasjonen og velferdsstaten.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215021195.  Kapittel 6.  s 108 - 122
 • Ellingsæter, Anne Lise (2011). Symmetriske foreldreskap - politiske forhindringer. Tidsskrift for samfunnsforskning.  ISSN 0040-716X.  52(1), s 3- 32

Se alle arbeider i Cristin

 • Ellingsæter, Anne Lise (2017). Vår tids moderne tider. Det norske arbeidstidsregimet. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215028071.  243 s.
 • Ellingsæter, Anne Lise; Jensen, An-Magritt & Lie, Merete (ed.) (2013). The Social Meaning of Children and Fertility Change in Europe. Routledge.  ISBN 978-0-415-81091-3.
 • Ellingsæter, Anne Lise & Widerberg, Karin (red.) (2012). Velferdsstatens familier. Nye sosiologiske perspektiver. Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205425002.  350 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Ellingsæter, Anne Lise (2019). A frontier for gender equality? Father quota reform and policy feedback in Norway.
 • Ellingsæter, Anne Lise (2019). Bør vi føde barn for staten?. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 28- 29
 • Ellingsæter, Anne Lise (2019). Er det grunn til ståhei om fedrekvoten?. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Ellingsæter, Anne Lise (2018). Familiepolitikkens kjønnsforståelser - to revolusjoner.
 • Ellingsæter, Anne Lise (2018). Working time regimes and family policies in modern economies.
 • Nordberg, Tanja Haraldsdottir; Ellingsæter, Anne Lise & Mangset, Marte (2018). Lederen som forvalter av familiepolitikken – mellom kjønnede normer og virksomhetenes målsettinger.
 • Ellingsæter, Anne Lise (2017). Barnefamilienes økonomi.
 • Ellingsæter, Anne Lise (2017). Bryllup i avtradisjonaliseringens tidsalder.
 • Ellingsæter, Anne Lise (2017, 06. mars). Dagsnytt 18. [Radio].
 • Ellingsæter, Anne Lise (2017, 06. mars). Dagsrevyen. [TV].
 • Ellingsæter, Anne Lise (2017). Farsrolle i takt med tiden. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Ellingsæter, Anne Lise (2017). Forslag til endringer i foreldrepermisjon og kontantstøtte.
 • Ellingsæter, Anne Lise (2017). Gratis barnehage til alle barn. www.nrk.no/ytring.
 • Ellingsæter, Anne Lise (2017). Husmoren har blitt nesten borte.
 • Ellingsæter, Anne Lise (2017). Hvorfor todelt permisjon?. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Ellingsæter, Anne Lise (2017). NOU 2017: 6 Offentlig støtte til barnefamiliene.
 • Ellingsæter, Anne Lise (red.) (2017). NOU 2017: 6 Offentlig støtte til barnefamiliene. NOU - Norges offentlige utredninger. 6.
 • Ellingsæter, Anne Lise (2017). NOU 2017:6 Offentlig støtte til barnefamiliene.
 • Ellingsæter, Anne Lise (2017). NOU 2017:6 Offentlig støtte til barnefamiliene.
 • Ellingsæter, Anne Lise (2017). NOU 2017:6 Offentlig støtte til barnefamiliene.
 • Ellingsæter, Anne Lise (2017). NOU 2017:6 Offentlig støtte til barnefamiliene.
 • Ellingsæter, Anne Lise (2017). NOU 2017:6 Offentlig støtte til barnefamiliene.
 • Ellingsæter, Anne Lise (2017). NOU 2017:6 Offentlig støtte til barnefamiliene.
 • Ellingsæter, Anne Lise (2017). NOU 2017:6 Offentlig støtte til barnfamiliene.
 • Ellingsæter, Anne Lise (2017). Statsråd Solveig Horne mottar utredning om støtten til barnefamiliene.
 • Ellingsæter, Anne Lise (2017). The Making of a Nordic Earner-Carer Model.
 • Ellingsæter, Anne Lise (2017). Universelle ordninger i en ny tid.
 • Ellingsæter, Anne Lise (2017, 06. mars). Utvalg foreslår gratis barnehage. [TV].  NRK, Distriktsnyheter Midtnytt (Trøndelag).
 • Ellingsæter, Anne Lise; Brækhus, Hege; Fasting, Mathilde; Kvande, Elin; Håkonsen, Lars & Markussen, Simen (2017). En familiepolitikk for i dag, og i morgen. VGNett.
 • Ellingsæter, Anne Lise (2016). Bryllup i avtradisjonaliseringens tidsalder.
 • Ellingsæter, Anne Lise (2015). Family policy, fertility and institutional trust.
 • Ellingsæter, Anne Lise (2015). Hvordan og hvor byråkratiske er vi?.
 • Ellingsæter, Anne Lise (2015). Institutional trust: Family policy and fertility in Norway.
 • Ellingsæter, Anne Lise (2015). Likestillingsparadokset.
 • Ellingsæter, Anne Lise (2015, 25. februar). Morgenbladetsalongen: Likestillingsparadokset. [Internett].  Morgenbladet.
 • Ellingsæter, Anne Lise (2015). Normative policy feedback: Universalising childcare services, equalising mothers’ attitudes in Norway.
 • Ellingsæter, Anne Lise (2015). The rise and fall of birth rates as a social problem: Norway 1965-2012.
 • Ellingsæter, Anne Lise (2015). Work and family in the Nordic countries.
 • Ellingsæter, Anne Lise (2014). Cash for childcare schemes in the Nordic welfare states – how durable?.
 • Ellingsæter, Anne Lise (2014). Comment on Maria Charles.
 • Ellingsæter, Anne Lise (2014). Familieformer, fruktbarhet og organisering av foreldreskap – det store bildet.
 • Ellingsæter, Anne Lise (2014). Institusjonell tillit, familiepolitikk og fruktbarhet.
 • Ellingsæter, Anne Lise (2014). Nordic earner carer models – why stability and instability.
 • Ellingsæter, Anne Lise (2013). Den norske kontantstøtteordningen.
 • Ellingsæter, Anne Lise (2013). Hvorfor krangler vi (fremdeles) om mødre og jobb?.
 • Ellingsæter, Anne Lise (2013). Institutional trust: Family policy impact on fertility in Norway.
 • Ellingsæter, Anne Lise (2013). Institutional trust: Family policy impact on fertility in Norway.
 • Ellingsæter, Anne Lise (2013). Nordic earner-carer models - Why stability and instability.
 • Ellingsæter, Anne Lise (2013). The dual earner/carer model: Norwegian experiences.
 • Ellingsæter, Anne Lise (2012). Betreuungsgeld. Ehrfarungen aus Finnland, Norwegen und Schweden.
 • Ellingsæter, Anne Lise (2012). Cash for Childcare - Experiences from Finland, Norway and Sweden.
 • Ellingsæter, Anne Lise (2012). Cash for childcare: experiences from Finland, Norway and Sweden.
 • Ellingsæter, Anne Lise (2012). Familien - et klassespørsmål?. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 14- 15
 • Ellingsæter, Anne Lise (2012). The Norwegian dual earner/carer model: influences, evolution and effects.
 • Ellingsæter, Anne Lise (2012). Towards equal access to quality childcare: The Norwegian model.
 • Ellingsæter, Anne Lise & Pedersen, Eirin (2012). Economic risk, fertility and the welfare state - understanding individual rationales.
 • Ellingsæter, Anne Lise (2011). Det norske ammeregimet. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 20- 21
 • Ellingsæter, Anne Lise (2011). Gender segregation and the welfare state - a Nordic paradox?.
 • Ellingsæter, Anne Lise (2011). Matte + kjønn + kultur=?. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Ellingsæter, Anne Lise (2011). The making of the Norwegian fertility 'machine'.
 • Ellingsæter, Anne Lise (2011). The making of the Norwegian fertility 'machine'.
 • Ellingsæter, Anne Lise (2011). What is happening to the Nordic dual earner/dual carer model?.
 • Ellingsæter, Anne Lise (2010). Arbeidstid - utviklingstrekk og nye trender.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 1. okt. 2010 09:35 - Sist endret 15. mai 2019 20:14