Adrian Farner Rogne

Bilde av Adrian Farner Rogne
English version of this page
Telefon +47-22854263
Mobiltelefon 92821610
Rom 421
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 31 Harriet Holters hus 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1096 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

 • Velferdsstat
 • Demografi
 • Dødelighet
 • Segregering
 • Sosial ulikhet
 • Kausalitet
 • Kvantitativ metode

Undervisning

Seminarleder:

 • SOS1000 - Innføring i sosiologi
 • SOS1001 - Introduksjon til sosiologi
 • SOS1120 - Kvantitativ metode

Bakgrunn

Utdanning

 • MA i sosiologi, UiO, desember 2016

Arbeidserfaring

 • Forsker, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO (juni 2017 - mai 2018)
 • Førstekonsulent/førstesekretær, forskningsavdelingen, SSB (august 2015 - mai 2017)

Verv

Styremedlem i Norsk Demografisk Forening

 

Emneord: Sosiologi, Demografi, Segregering, Kvantitativ metode, Rus

Publikasjoner

Rogne, A. F. and Syse, A. (2018): The Effect of Retirement on Male Mortality. Quasi-experimental Evidence from Norway. European Sociological Review, 34(5). DOI: https://doi.org/10.1093/esr/jcy023

Larsen, E. N., Rogne, A. F. and Birkelund, G. E. (2018): Perfect for the Job? Overqualification of Immigrants and their Descendants in the Norwegian Labor Market. Social inclusion, 6(3), 78-103. DOI: http://dx.doi.org/10.17645/si.v6i3.1451

Rogne, A. F. og Syse, A. (2017): Framtidens eldre i by og bygd. Befolkningsframskrivinger, sosiodemografiske mønstre og helse. Rapporter 2017/32. Statistisk sentralbyrå.

Rogne, A. F. (2016): Hvor godt treffer befolkningsframskrivingene? Økonomiske analyser 3, 2016. Statistisk sentralbyrå, s 63-74.

Rogne, A. F. og Tønnessen, M. (2014): Hvor godt treffer befolkningsframskrivingene for kommunene? Økonomiske analyser 4, 2014. Statistisk sentralbyrå, s 60-66.

Working paper

Rogne, A. F. (2018). Ethnic segregation, economic segregation and the ‘second generation’. The moving patterns of the descendants of non-western immigrants in Oslo. ResSegr Working Paper 2018:1. Stockholm: Stockholm University. http://www.residentialsegregation.org/working-papers

Rogne, A. F., Andersson, E. K., Malmberg, B. and Lyngstad, T. H. (2018). Neighbourhood Concentration and Representation of Non-European migrants. New results from Norway. ResSegr Working Paper 2018:2. Stockholm: Stockholm University. http://www.residentialsegregation.org/working-papers

Nielsen, M. M., Haandrikman, K., Christiansen, H., Costa, R., Sleutjes, B., Rogne, A. F. and Stonawski, M. (2017). Residential Segregation in 5 European Countries. Technical Report. ResSegr Working Paper 2017:2. Stockholm: Stockholm University. http://www.residentialsegregation.org/working-papers

Publisert 19. juni 2017 10:04 - Sist endret 12. nov. 2018 13:38

Prosjekter