Adrian Farner Rogne

Bilde av Adrian Farner Rogne
English version of this page
Mobiltelefon 92821610
Rom 441
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 31 Harriet Holters hus 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1096 Blindern 0317 OSLO
Andre tilknytninger Det samfunnsvitenskapelige fakultet (Student)

Faglige interesser

 • Velferdsstat
 • Demografi
 • Dødelighet
 • Segregering
 • Sosial ulikhet
 • Kausalitet
 • Kvantitativ metode

Undervisning

Foreleser:

 • SOS4100 – Social Inequality in the 21st Century: Egalitarian Norway in Comparative Perspective

Seminarleder:

 • SOS1000 - Innføring i sosiologi
 • SOS1001 - Introduksjon til sosiologi
 • SOSGEO1120 - Kvantitativ metode

Bakgrunn

Utdanning

 • MA i sosiologi, UiO, desember 2016

Arbeidserfaring

 • Forsker, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO (juni 2017 - mai 2018, august 2018 - mars 2019)
 • Førstekonsulent/førstesekretær, forskningsavdelingen, SSB (august 2015 - mai 2017)

Verv

Styremedlem i Norsk Demografisk Forening (2016-2020)

 

Emneord: Sosiologi, Demografi, Segregering, Kvantitativ metode, Rus

Publikasjoner

Rogne, A. F., Pedersen, W., and Bakken, A. (2019). Immigration and the decline in adolescent binge drinking. Drug and Alcohol Dependence 203. DOI: https://doi.org/10.1016/j.drugalcdep.2019.05.031

Rogne, A. F., Andersson, E. K., Malmberg, B., and Lyngstad, T. H. (2019). Neighbourhood Concentration and Representation of Non-European migrants: New results from Norway. European Journal of Population. DOI: https://doi.org/10.1007/s10680-019-09522-3

Rogne, A. F. and Syse, A. (2018). The Effect of Retirement on Male Mortality. Quasi-experimental Evidence from Norway. European Sociological Review, 34(5). DOI: https://doi.org/10.1093/esr/jcy023

Larsen, E. N., Rogne, A. F. and Birkelund, G. E. (2018). Perfect for the Job? Overqualification of Immigrants and their Descendants in the Norwegian Labor Market. Social inclusion, 6(3), 78-103. DOI: http://dx.doi.org/10.17645/si.v6i3.1451

Rogne, A. F. og Syse, A. (2017). Framtidens eldre i by og bygd. Befolkningsframskrivinger, sosiodemografiske mønstre og helse. Rapporter 2017/32. Statistisk sentralbyrå.

Rogne, A. F. (2016). Hvor godt treffer befolkningsframskrivingene? Økonomiske analyser 3, 2016. Statistisk sentralbyrå, s 63-74.

Rogne, A. F. og Tønnessen, M. (2014). Hvor godt treffer befolkningsframskrivingene for kommunene? Økonomiske analyser 4, 2014. Statistisk sentralbyrå, s 60-66.

Working paper

Rogne, A. F., Pedersen, W., and Bakken, A. (2019). Immigration and the decline in adolescent binge drinking. https://osf.io/preprints/socarxiv/5a8us

Haandrikman, K., Costa, R., Malmberg, B. Rogne, A. F. and Sleutjes, B (2019). Socio-economic Segregation in European Cities. A Comparative Study of Brussels, Copenhagen, Amsterdam, Oslo and Stockholm. ResSegr Working Paper 2019:1. Stockholm: Stockholm University. http://www.residentialsegregation.org/working-papers

Stonawski, M. J., Rogne, A. F., Bang, H., Christensen, H., & Lyngstad, T. H. (2019). Native flight in Copenhagen? Neighborhood Ethnic Diversity and Out-Migration. https://osf.io/preprints/socarxiv/tx7b6/

Rogne, A. F. (2018). Ethnic segregation, economic segregation and the ‘second generation’. The moving patterns of the descendants of non-western immigrants in Oslo. ResSegr Working Paper 2018:1. Stockholm: Stockholm University. http://www.residentialsegregation.org/working-papers

Rogne, A. F., Andersson, E. K., Malmberg, B. and Lyngstad, T. H. (2018). Neighbourhood Concentration and Representation of Non-European migrants. New results from Norway. ResSegr Working Paper 2018:2. Stockholm: Stockholm University. http://www.residentialsegregation.org/working-papers

Nielsen, M. M., Haandrikman, K., Christiansen, H., Costa, R., Sleutjes, B., Rogne, A. F. and Stonawski, M. (2017). Residential Segregation in 5 European Countries. Technical Report. ResSegr Working Paper 2017:2. Stockholm: Stockholm University. http://www.residentialsegregation.org/working-papers

Publisert 19. juni 2017 10:04 - Sist endret 5. juli 2021 12:45

Prosjekter

 • Alkohol i Norge
 • ResSegr
 • Unpacking social mobility