Stein Bråten

Professor emeritus
Bilde av Stein Bråten
English version of this page
Rom 432
Brukernavn
Besøksadresse Harriet Holters hus Moltke Moes vei 31 0851 Oslo
Postadresse Postboks 1096 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

 • Språklig mening og tilegnelse; kommunikasjonspsykologi og -sosiologi
 • Paradigmeskifte i syn på spedbarns natur, kritikk av psykoanalytisk syn
 • Datasimulering av dialog, kommunikasjons- og nevrale nettverk
 • System og tid; kritikk av monadologi i autopoiesis- og AI-tilnærminger
 • Modellmakt og dialogvilkår i nettsamfunnet, forskning og formidling
 • Hva slags ikke-patologiske trekk bidrar til at vanlige folk blir tilintetgjørelsens tjenere?
 • Altersentrisk avspeiling i spedbarn og samtalepartnere; nevrososialt underlag

Bakgrunn

 • Mag.art. i sosiologi UiO 1967
 • Dr.philos. i psykologi UiB 1989
 • Assistent, konsulent og senere soussjef i Forenede Annonsebyråer AS 1956-64
 • Vit. ass. (1/2 NAVF stilling) for professor Arne Næss 1964
 • Hjelpelærer i logikk, UiO 1963-66
 • Direktør og forskningsleder for kommunikasjonsinstituttet IMAS, Solna 1967-71
 • Rekrutteringsstipendiat v/ NAVF 1970-71
 • Dosentstipendiat i sosialpsykologi, psykologisk institutt, UiB 1971-73
 • Professor i sosiologi, UiO 1973-2004
 • Consulting Scientist, Bergen Scientific Centre IBM, UiB (deltid)1988-89
 • Formann i styringsgruppen for Senter for klinisk og anvendt psykologisk forskning, UiO 1985-94
 • Gjesteprofessor i informasjonspsykologi (Cognitive Science) Inst.kognitiv psyk. UiB 1987-89
 • Leder for forskergruppe i CAS (nå Senter for grunnforskning) 1996-97
 • Medlem av forskergruppe ved Senter for tverrfaglig forskning, U Bielefeld 1997-98
 • Medlem av forskergruppe om beslutninger under usikkerhet i CAS 2000-01
 • Medlem, Det Norske Videnskaps-Akademi fra 1993 -
 • Assosiert medlem, Behavioral and Brain Sciences fra 1993-
 • Professor Emeritus i sosiologi ved UiO fra desember 2004

Priser

 • Tano Aschehougs fagpris 1996
 • Norsk Sosiologforenings Hederspris 2006

Verv

 • Bestyrer for Instituttet for sosiologi, UiO, 1974-1976 (Vikarierende bestyrer høst 1973).
 • Diverse verv på 1980- eller 90-tallet som medlem av styre eller råd for disse eksterne institusjoner: Riksbibliotekstjenesten, Statens Institutt for Alkoholforskning, Norsk Regnesentral.
 • Diverse avsluttede redaksjonelle verv, bl.a. som redaktør (med Sigmund Grønmo) for Sosiologisk Årbok, som med-redaktør av Klüwers bokserie Frontiers in Systems Research: Implications for the social sciences, som Consulting Editor for Acta Sociologica, og som medlem av redaksjonsråd for Sosiologisk Tidsskrift, for International Journal of General Systems, og for internasjonale årbøker i systemforskning.

Samarbeid

 • Ankermann for the Theory Forum network on the foundation of (pre)verbal intersubjectivity med noen av verdens ledende spedbarns-, hjerne- og primatforskere som har deltatt i hans symposier i Det Norske Videnskaps-Akademi 1994 og 2004 og bidratt til hans to redigerte samleverk: Intersubjective Communication and Emotion in Early Ontogeny. Cambridge: Cambridge University Press 1998 (paper back 2006); On Being Moved: From mirror neurons to empathy. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company 2007.
 • Gitt sammen med Daniel Stern heldagsforelesning i Oslo 2007 (arr. RBUP) og i Odense 2008 (arr. Center for undervisningsmidler, University College Lillebælt) om henholdsvis ”Spedbarnets medfødte sosiale kapasitet: Implikasjoner for forskning, teori og klinikk” og ”Kommunikation & Relationer”.
 • Samarbeidet med Vittorio Gallese og redaktørene av Impuls som intervjuet oss om dette bidraget: On mirror neurons systems implications for social cognition and intersubjectivity). Stein Bråten and Vittorio Gallese interviewed by the editors of Impuls 58 (3) (spesialnummer om hjerneforskning 23.okt. 2004):97-107.
 • Samarbeidet med Rune Espelid om dette: Visual Ambiguity: Simulation of neural networks in competition. I: Proceedings of the Nordic Symposium on Neural Computing 1989, Espoo, Finnland (gjenopptrykket i BSC Report 9074. Bergen: Bergen Scientific Centre IBM 1990)
 • Samarbeidet med Kristin Nygaard, Helge Klitzing og Urban Norlén om dette: Progress Report on the Simcom Model. IMAS Information no. 1E0468, Inst. f. Marknads- og Samhãllskommunikation, Solna 1968.
Emneord: Sosiologi
Publisert 4. okt. 2010 11:53 - Sist endret 18. aug. 2016 08:17