Stein Bråten

Professor emeritus
Bilde av Stein Bråten
English version of this page
Rom 432
Brukernavn
Besøksadresse Harriet Holters hus Moltke Moes vei 31 0851 Oslo
Postadresse Postboks 1096 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

 • Språklig mening og tilegnelse; kommunikasjonspsykologi og -sosiologi
 • Paradigmeskifte i syn på spedbarns natur, kritikk av psykoanalytisk syn
 • Datasimulering av dialog, kommunikasjons- og nevrale nettverk
 • System og tid; kritikk av monadologi i autopoiesis- og AI-tilnærminger
 • Modellmakt og dialogvilkår i nettsamfunnet, forskning og formidling
 • Hva slags ikke-patologiske trekk bidrar til at vanlige folk blir tilintetgjørelsens tjenere?
 • Altersentrisk avspeiling i spedbarn og samtalepartnere; nevrososialt underlag

Bakgrunn

 • Mag.art. i sosiologi UiO 1967
 • Dr.philos. i psykologi UiB 1989
 • Assistent, konsulent og senere soussjef i Forenede Annonsebyråer AS 1956-64
 • Vit. ass. (1/2 NAVF stilling) for professor Arne Næss 1964
 • Hjelpelærer i logikk, UiO 1963-66
 • Direktør og forskningsleder for kommunikasjonsinstituttet IMAS, Solna 1967-71
 • Rekrutteringsstipendiat v/ NAVF 1970-71
 • Dosentstipendiat i sosialpsykologi, psykologisk institutt, UiB 1971-73
 • Professor i sosiologi, UiO 1973-2004
 • Consulting Scientist, Bergen Scientific Centre IBM, UiB (deltid)1988-89
 • Formann i styringsgruppen for Senter for klinisk og anvendt psykologisk forskning, UiO 1985-94
 • Gjesteprofessor i informasjonspsykologi (Cognitive Science) Inst.kognitiv psyk. UiB 1987-89
 • Leder for forskergruppe i CAS (nå Senter for grunnforskning) 1996-97
 • Medlem av forskergruppe ved Senter for tverrfaglig forskning, U Bielefeld 1997-98
 • Medlem av forskergruppe om beslutninger under usikkerhet i CAS 2000-01
 • Medlem, Det Norske Videnskaps-Akademi fra 1993 -
 • Assosiert medlem, Behavioral and Brain Sciences fra 1993-
 • Professor Emeritus i sosiologi ved UiO fra desember 2004

Priser

 • Tano Aschehougs fagpris 1996
 • Norsk Sosiologforenings Hederspris 2006

Verv

 • Bestyrer for Instituttet for sosiologi, UiO, 1974-1976 (Vikarierende bestyrer høst 1973).
 • Diverse verv på 1980- eller 90-tallet som medlem av styre eller råd for disse eksterne institusjoner: Riksbibliotekstjenesten, Statens Institutt for Alkoholforskning, Norsk Regnesentral.
 • Diverse avsluttede redaksjonelle verv, bl.a. som redaktør (med Sigmund Grønmo) for Sosiologisk Årbok, som med-redaktør av Klüwers bokserie Frontiers in Systems Research: Implications for the social sciences, som Consulting Editor for Acta Sociologica, og som medlem av redaksjonsråd for Sosiologisk Tidsskrift, for International Journal of General Systems, og for internasjonale årbøker i systemforskning.

Samarbeid

 • Ankermann for the Theory Forum network on the foundation of (pre)verbal intersubjectivity med noen av verdens ledende spedbarns-, hjerne- og primatforskere som har deltatt i hans symposier i Det Norske Videnskaps-Akademi 1994 og 2004 og bidratt til hans to redigerte samleverk: Intersubjective Communication and Emotion in Early Ontogeny. Cambridge: Cambridge University Press 1998 (paper back 2006); On Being Moved: From mirror neurons to empathy. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company 2007.
 • Gitt sammen med Daniel Stern heldagsforelesning i Oslo 2007 (arr. RBUP) og i Odense 2008 (arr. Center for undervisningsmidler, University College Lillebælt) om henholdsvis ”Spedbarnets medfødte sosiale kapasitet: Implikasjoner for forskning, teori og klinikk” og ”Kommunikation & Relationer”.
 • Samarbeidet med Vittorio Gallese og redaktørene av Impuls som intervjuet oss om dette bidraget: On mirror neurons systems implications for social cognition and intersubjectivity). Stein Bråten and Vittorio Gallese interviewed by the editors of Impuls 58 (3) (spesialnummer om hjerneforskning 23.okt. 2004):97-107.
 • Samarbeidet med Rune Espelid om dette: Visual Ambiguity: Simulation of neural networks in competition. I: Proceedings of the Nordic Symposium on Neural Computing 1989, Espoo, Finnland (gjenopptrykket i BSC Report 9074. Bergen: Bergen Scientific Centre IBM 1990)
 • Samarbeidet med Kristin Nygaard, Helge Klitzing og Urban Norlén om dette: Progress Report on the Simcom Model. IMAS Information no. 1E0468, Inst. f. Marknads- og Samhãllskommunikation, Solna 1968.
Emneord: Sosiologi

Publikasjoner

Noen tverrfaglige bøker og lærebøker og noen sentrale opphavsskrifter

 • Bråten, Stein (2009) The Intersubjective Mirror in Infant Learning and Evolution of Speech. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company 2009 (ISBN 97890227252128).
 • Bråten, Stein (2007) Dialogens speil i barnets og språkets utvikling Oslo: Abstrakt forlag
 • Bråten, Stein (1998/2004) Kommunikasjon og samspill – fra fødsel til alderdom. Oslo: Universitetsforlaget 2.utg. 2004 (1.utg. Tano Aschehoug 1998).
 • Bråten, Stein (1998) Infant learning by altercentric participation: the reverse of egocentric observation in autism, in: S. Bråten (ed.) Intersubjective Communication and Emotion in Early Ontogeny. Cambridge: Cambridge University Press, 1998: 105-24.
 • Bråten, Stein (1996) Paradigmeskifte i spedbarnsforsking ..som kan gi oss et nytt syn på mennesket (Intervju ved Dag Herbjörnsröd) SHS Informasjonsblad nr.2 november 1996 fra Senter for høyere studier ved Det Norske Videnskaps-Akademi, Oslo (ISSN 0804-3272) s.1-3
 • Bråten, Stein (1996) Videoanalyser av spedbarnet i samspill bidrar til å opphevet et modellmonopol. I H.Holter & R.Kalleberg (red.) Kvalitative metoder i samfunnsforskning, Ny rev. utg. Oslo: Universitetsforlaget, 1996 (ISBN 82-00-22535-6) s.165-91.
 • Bråten, Stein (1992) “Hjerte og hjerne”. Umiddelbar (sam)føelse som sosiologisk utfordring. Sosiologisk Årbok årgang 8.2, s.133-146.
 • Bråten, Stein (1988) Between dialogical mind and monological reason: Postulating the Virtual Other. I: M. Campanella (red.) Between Rationality and Cognition. Torino/Geneve: Albert Meynier 1988 (ISBN 88-85225-66-4), s.205-236.
 • Bråten, Stein (1983) Dialogens vilkår i datasamfunnet. Oslo: Universitetsforlaget (ISBN 82-00-0604-2)
 • Bråten, Stein (1973) Model Monopoly and Communication: Systems Theoretical Notes on Democratization. Acta Sociologica, vol,16, 1973 no.2, s. 98-107.
 • Bråten, Stein (1973) Tegnbehandling og meningsutveksling: Mot et socialsemantisk systemperspektiv. Utgitt i serien Filosofiske Problemer red. av Arne Næss. Oslo: Universitetsforlaget/Scand. Univ. Books (ISBN 82-00-06155-8)
 • Bråten, Stein (1968) A simulation study of personal and mass communication. IAG Quarterly Journal of the Administrative Data Processing Group of IFIP, 1968, vol.1, no.2, s.7-28) (trykket op pi H. Stockhaus (red.) Models and Simulations. Gõteborg: Akademiförlaget 1970, s. 117-138

For tidligere publikasjoner, arbeidsnotater og enkelte essays og nøkkelforelesninger, se www.stein-braten.com.

 • Misund, Aud R.; Bråten, Stein Leif; Nerdrum, Per; Pripp, Are Hugo & Diseth, Trond H (2016). A Norwegian prospective study of preterm mother–infant interactions at 6 and 18 months and the impact of maternal mental health problems, pregnancy and birth complications. BMJ Open. ISSN 2044-6055. 6(e009699). doi: 10.1136/bmjopen-2015-009699. Fulltekst i vitenarkiv
 • Misund, Aud R.; Nerdrum, Per; Bråten, Stein Leif; Pripp, Are Hugo & Diseth, Trond H (2013). Long-term risk of mental health problems in women experiencing preterm birth: a longitudinal study of 29 mothers. Annals of General Psychiatry. ISSN 1744-859X. 12:33. doi: 10.1186/1744-859X-12-33. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bråten, Stein Leif (2012). Når den som snakker nøler - hva gjør lytteren? : setningsutfylling og altersentrisk deltaking. Sosiologi i dag. ISSN 0332-6330. 42(1), s. 57–79.
 • Bråten, Stein Leif (2011). Intersubjective participation: Virtual other movements in infants and adults. Psyche - Zeitschrift für Psychoanalyse und ihre Anwendungen. ISSN 0033-2623. 65(9-10), s. 832–861.
 • Bråten, Stein (2010). I begynnelsen: Fra nyfødt-imitering og altersentrisk deltagelse. I Moe, Vibeke; Slinning, Kari & Hansen, Marit Bergum (Red.), Håndbok i sped- og småbarns psykiske helse. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-39071-3. s. 92–115.
 • Bråten, Stein (2010). Åpner Luhmanns autopoiesisteori for lukkede trekk ved totalitære systemer? I Hilt, Line; Venneslan, Knut & Vik, Bjørnar Mortensen (Red.), Luhmann og magt. Unge Pædagoger. ISSN 978-87-90220-74-7. s. 121–143.
 • Vik, Kari & Bråten, Stein Leif (2009). Video interaction guidance inviting transcendence of postpartum depressed mothers' self-centered state and holding behavior. Infant Mental Health Journal. ISSN 0163-9641. 30(3), s. 287–300. doi: 10.1002/imhj.20215.
 • Bråten, Stein Leif (2008). Intersubjective Enactment by Virtue of Altercentric Participation Supported by a Mirror System in Infant and Adult. Emerging Communication: Studies in New Technologies and Practices in Communication. ISSN 1566-7677. 10, s. 133–147.
 • Bråten, Stein (2007). Lukket for dialog og delaktig læring? Kritikk av Luhmanns (gjen)dannelsesteori. I Paulsen, Michael & Qvortrup, Lars (Red.), Luhmann og dannelse. Unge Pædagoger. ISSN 9788790220181. s. 29–53.
 • Bråten, Stein & Colwyn, Trevarthen (2007). Prologue: From infant intersubjectivity and participant movements to simulation and conversation in cultural common sense. I Bråten, Stein (Red.), On Being Moved. From Mirror Neurons to Empathy. John Benjamins Publishing Company. ISSN 9789027252043. s. 21–33.
 • Bråten, Stein (2007). Altercentric infants and adults: On the origins and manifestations of participant perception of other's acts and utterances. I Bråten, Stein (Red.), On Being Moved. From Mirror Neurons to Empathy. John Benjamins Publishing Company. ISSN 9789027252043. s. 111–135.
 • Bråten, Stein (2007). On circular re-enactment of care and abuse, and on other-centred moments in psychotherapy: Closing comments. I Bråten, Stein (Red.), On Being Moved. From Mirror Neurons to Empathy. John Benjamins Publishing Company. ISSN 9789027252043. s. 303–313.
 • Bråten, Stein (2007). Om deltagende læring gennem andencentreret spejling. Implikationer af nyere forskningsresultater om spædbørn og opdagelsen af spejlneuroner. Kognition & Pædagogik. ISSN 0906-6225. 17(65), s. 6–22.
 • Bråten, Stein (2006). Andencentreret deltagelse - fra vuggen til klasseværelset. Om en basal relationskompetence i læring og samvær. I Kristensen, René (Red.), Fantastiske forbindelser - relationer i undervisning og læringssamvær. Dafolo Forlag. ISSN 8772811862. s. 12–24.
 • Bråten, Stein (2004). On the foundations of (pre)verbal intersubjectivity: Introduction to a symposium in the Norwegian Academy of Science and Letters. Impuls : Tidsskrift for psykologi. ISSN 0801-2911.
 • Bråten, Stein (2004). On Daniel Stern: The present moment in psychotherapy and everyday life. Impuls : Tidsskrift for psykologi. ISSN 0801-2911. s. 143–145.
 • Bråten, Stein & Gallese, Vittorio (2004). On mirror neurons system implications for social cognition and intersubjectivity. Impuls : Tidsskrift for psykologi. ISSN 0801-2911. s. 97–107.
 • Bråten, Stein (2004). Hominin infant decentration hypothesis: Mirror neurons system adapted to subserve mother-centered participation. Behavioral and Brain Sciences. ISSN 0140-525X. 27(4), s. 508–509.
 • Bråten, Stein (2002). Altercentric perception by infants and adults in dialogue: Egos virtual participation in Alter´s complementary act, Mirror Neurons and the Evolution of Brain and Language. John Benjamins Publishing Company. ISSN 9027251665. s. 273–294.
 • Bråten, Stein (2000). G.H.Meads filosofi som grundlag for dialogisk forståelse. I Thuen, Harald & Vaage, Sveinung (Red.), Opdragelse til det moderne. Forlaget Klim, Århus. ISSN 87-7724-935-6. s. 107–132.
 • Bråten, Stein (2000). Dialog med spedbarn - som også viser omsorg. I Kulturredaksjonen, NRK (Red.), P2 - Akademiet N. NRK 2 Kulturkanalen. ISSN 8271182617. s. 35–49.
 • Bråten, Stein (1998). Introduction. I Bråten, Stein (Red.), Intersubjective Communication and Emotion in Early Ontogeny. Cambridge University Press. ISSN 0521622573. s. 1–12.
 • Bråten, Stein (1998). Infant learning by altercentric participation: the reverse of egocentric observation in autism. I Bråten, Stein (Red.), Intersubjective Communication and Emotion in Early Ontogeny. Cambridge University Press. ISSN 0521622573. s. 105–124.
 • Bråten, Stein (1998). Intersubjective communion and understanding: development and perturbation. I Bråten, Stein (Red.), Intersubjective Communication and Emotion in Early Ontogeny. Cambridge University Press. ISSN 0521622573. s. 372–382.
 • Bråten, Stein Leif (1997). Kommunikasjonsteori, Sosiologisk leksikon. Universitetsforlaget. s. 153–154.
 • Bråten, Stein Leif (1997). Modell, Sosiologisk leksikon. Universitetsforlaget. s. 208–209.
 • Bråten, Stein Leif (1997). Modellmakt, Sosiologisk leksikon. Universitetsforlaget. s. 209–209.
 • Bråten, Stein Leif (1997). Altercentriskt deltagende som förklaring til att spädbarn kan ge omsorg. I Isenberg, I.B. & Oddner, F. (Red.), Seendets pendel. Festskrift til Johan Asplund. Brutus Österlings Bokforlag Symposium. s. 181–200.
 • Bråten, Stein Leif (1997). Altercentriskt deltagende som förklaring till att spädbarn kan ge omsorg. I Isenberg, I.B. & Oddner, F. (Red.), Seendets pendel. Festskrift til Johan Asplund. Brutus Österlings Bokforlag Symposium. s. 181–200.
 • Bråten, Stein Leif (1997). Sverre Holm - post mortem i anledning Norsk Sosiologforenings hederspris. Sosiolog-nytt. ISSN 0333-3205. 1, s. 59–65.
 • Bråten, Stein Leif (1996). When toddlers provide care: infants´ companion space. Childhood. ISSN 0907-5682. 3(4), s. 449–465.

Se alle arbeider i Cristin

 • Bråten, Stein Leif (2013). Roots and collapse of empathy. Human nature at its best and at its worst. John Benjamins Publishing Company. ISBN 9789027213587. 263 s.
 • Bråten, Stein (2009). The intersubjective mirror in infant learning and evolution of speech. John Benjamins Publishing Company. ISBN 9789027252128. 343 s.
 • Bråten, Stein (2007). On Being Moved. From Mirror Neurons to Empathy. John Benjamins Publishing Company. ISBN 9789027252043. 333 s.
 • Bråten, Stein (2007). Dialogens speil i barnets og språkets utvikling. Abstrakt forlag. ISBN 9788279351672. 368 s.
 • Bråten, Stein (2006). Intersubjective Communication and Emotion in Early Ontogeny. Paperback. Cambridge University Press. ISBN 0521029899. 454 s.
 • Bråten, Stein (2004). Kommunikasjon og samspill - fra fødsel til alderdom. Universitetsforlaget. 329 s.
 • Bråten, Stein (2000). Modellmakt og altersentriske spedbarn. SIGMA FOLAG AS. ISBN 8279160094. 324 s.
 • Bråten, Stein (1999). KOMMUNIKATION OG SAMSPILL. Dafolo Forlag og Fyns Pædagog-Semenarium . ISBN 8773208655. 291 s.
 • Bråten, Stein (1998). Kommunikasjon og samspill. Tano aschehoug AS. ISBN 8251835453. 291 s.
 • Bråten, Stein (1998). Intersubjective Communication and Emotion in Early Ontogeny. Cambridge University Press. ISBN 0521622573. 454 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Bråten, Stein (2000). Delaktige spedbarn og dialogpartnere. Om altersentrisk persepsjon.
 • Bråten, Stein Leif (1997). Du må ikke tro du... [Radio]. NRK 1 : NRK1/Vera Kvaal - Serie på tre programmer om kommunikasjon og gruppetilhørighet.
 • Bråten, Stein Leif; Sjøberg, Svein & Melhus, Margaret (1997). Haldningar til andre sin kunnskap. [Radio]. NRK To - Kunnskapskanalen : Faglig-pedagogisk dag ved Universitetet i Oslo.
 • Bråten, Stein Leif (1997). Dialog med spedbarn - som også viser omsorg. [Radio]. NRK Radio P2.
 • Bråten, Stein Leif (1997). Intervju om spedbarnsforskning. [Radio]. NRK 2 - Sånn er livet.
 • Bråten, Stein Leif (1997). From Communion to Communication - transitions in the Child and in the Culture.
 • Bråten, Stein Leif (1997). What enables infant to give care?
 • Bråten, Stein Leif & Wiberg, Brit (1997). Kommunikasjon fra fødselen av og spedbarns første relasjoner.
 • Bråten, Stein Leif (1997). Egocentric and altercentric perception in infant imitative learning.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 4. okt. 2010 11:53 - Sist endret 18. aug. 2016 08:17