Per Otnes

Professor emeritus
Bilde av Per  Otnes
Telefon 22 85 48 43
Rom 432
Brukernavn
Besøksadresse 0851 Oslo Harriet Holters hus Moltke Moes vei 31
Postadresse Postboks 1096 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

Feltarbeid i tre lokalsamfunn på Finmarkskysten 1965-6 og 1977. Intervjuing av fiskartillitsmenn langs hele Norskekysten 1965-66 (survey), med sameaktivister i Nord-Norge og -Sverige 1967-70. Tilsvarende med fiskartillitsmenn langs Cubas kyster våren 1969. Tilsvarende med aktivister i norsk fiskerisamvirke 1977-79. Forskning i norsk sosiologis (for-)historie 1976-77, i norske bolig-forhold og -politikk 1980-81, mer generelt forskning i urbanisme og ruralitet, dvs. sosiologiens romlige aspekter 1983–, inklusiv konsumsosiologi 1986–. Moderne musikksosiologi 1981. Forskning om alternativer til bytte- og markedsmodeller i sosiologien 1987 og 2003-4. Transportforskning 1991-95, NAVF-prosjekt Kollektivtrafikk. Sosiomateriell og schizoanalyse 1996-97. Grenseområdet mellom sosiologi og arkitektur 2003–. 'Symbolsk materialisme' 2005-.

Bakgrunn

 • Mag.art. i sosiologi 1966
 • Studentassistent sosiologi 1965-66
 • Vit.ass. rettssosiologi 1967
 • Forskningsstipendiat NAVF 1968-69 ved ISF
 • Universitetsstipendiat ved ISO/ISS 1969-71
 • Amanuensis v/ ISO, UiO 1972-1982
 • Permisjon for engasjement som forsker ved NIBR 1979-81, NFFR 1982
 • Dosent v ISO UiO i 1983
 • Professor ISO/ISS, UiO fra 1985
 • Gjesteforsker /foreleser v Sapienzauniveritetet, Roma, inst. for arkitektur og sosio 2005

Full CV (i PDF)

Verv

 • Redaktør for Sosiologisk årbok, 1985-91 og 1996-
 • International advisory board member, BSA's Sociology, 2002–2007
Emneord: Sosiologi, Kultursosiologi

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

 • Otnes, Per Jacob (red.) (2014). Hans Skjervheim - en kritisk nylesning. Abstrakt forlag.  ISBN 978-82-7935-361-4.  186 s.
 • Otnes, Per Jacob (red.) (2012). Sosiologisk årbok. Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-692-6.  167 s.
 • Otnes, Per Jacob (2004). Society and economy - Models of social man. Solum.  125 s.
 • Otnes, Per Jacob (1997). Other-Wise. Alterity, materiality, mediation. Scandinavinan University Press.  ISBN 82-00-22558-5.  217 s. Vis sammendrag
 • Otnes, Per Jacob; Solli, Susanna M. & Thomassen, Arild (ed.) (1997). Sosiologisk Årbok/Yearbook of Sociology.
 • Otnes, Per Jacob (ed.) (1988). The sociology of consumption. Solum A/S Humanities Press International, Oslo/New jersey.
 • Østerberg, Dag & Otnes, Per Jacob (red.) (1985). Sosiologisk Årbok. Institutt for sosiologi, UiO.

Se alle arbeider i Cristin

 • Nilsen, Øystein; Otnes, Per Jacob & Lindbekk, Tore (2011). Tore Lindbekk: "Demokratiet vårt er ikke så håpløst likevel" :. Sosiologisk Årbok.  ISSN 0808-288X.  (3/4), s 107- 125
 • Otnes, Per Jacob (2009). Anton Hoëm: fra noaidens verden til forskerens. Sosiologisk Årbok.  ISSN 0808-288X.  1-2, s 145- 148
 • Otnes, Per Jacob (2008). Forord, og Åpning av konferansen (Sosiologisk årbok 20 år 9.1.07). Sosiologisk Årbok.  ISSN 0808-288X.  13(1), s iii- vii
 • Otnes, Per Jacob (2007). Minneord, Ilmonen, Baudrillard. Sosiologisk Årbok.  ISSN 0808-288X.  12(1-2), s 171- 175
 • Otnes, Per Jacob (2005, 16. september). Mapie gagnant Paris?.  Klassekampen, Oslo. Vis sammendrag
 • Otnes, Per Jacob (2005). Materiali di approfondimento (1-2), prof. Per Otnes, Università di Oslo (Norvegia) professore visitatore (english text expt. this title). Vis sammendrag
 • Otnes, Per Jacob (2005). Models of Man in SocietyModels of Man in Society. Roman seminar with profs. Terranova and Lombardo and their doctoral students 5th April 2005. Vis sammendrag
 • Otnes, Per Jacob (2005, 24. juli). Overtrykk � undertrykk (feministisk kjønnsforskning og 'verdifrihet').  Klassekampen, Oslo. Vis sammendrag
 • Otnes, Per Jacob (2004). Manende retorikk: Utkast til en pornografiens semiotikk og sosiolgi. Sosiologisk Årbok.  ISSN 0808-288X.  9(2), s 33- 68
 • Otnes, Per Jacob (2003). Arkitektur som kampsport. Arkitektnytt.  ISSN 0004-1998.
 • Otnes, Per Jacob (2003, 01. september). Bourdieu-reklame?.  Klassekampen.
 • Otnes, Per Jacob (2003). Consumption before shopping.
 • Otnes, Per Jacob (2003, 01. oktober). Et nittitall for alle?.  Klassekampen.
 • Otnes, Per Jacob (2003, 17. juni). Finnmarksrasismen avslører seg.  Klassekampen.
 • Otnes, Per Jacob (2003, 11. mai). "Norges sør i nord".  Klassekampen.
 • Otnes, Per Jacob (2003, 04. juni). Samisk rett nå!.  Klassekampen.
 • Otnes, Per Jacob (2003). Ingen Skjerv for de fattige. Sosiologisk Årbok.  ISSN 0808-288X.  8.1, s 99- 103
 • Otnes, Per Jacob (2003). Litterater og samfunn i Norge. Fra poetokrat til isolat - fra hegemonisk til monisk. Demo.  ISSN 1503-3171.  (2), s 13- 17
 • Otnes, Per Jacob (2003). Sosiologisk årbok blir 'tidsskrift med referee' � en diskusjon inklusive råd til våre fagkonsulenter. Sosiologisk Årbok.  ISSN 0808-288X.  8.2, s 143- 150
 • Jensen, Helge Hiram & Otnes, Per Jacob (2002). Gulskogenparken i mitt hjerte og i den globale verdensøkonomien.
 • Otnes, Per Jacob (2002). A tale of two commons. Vis sammendrag
 • Otnes, Per Jacob (2002). EU og eneveldet. Dagsavisen.  ISSN 1503-2892.
 • Otnes, Per Jacob (2002). Ingen Skjerv for de fattige. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Otnes, Per Jacob (2002). På gjengrodde skinner. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Otnes, Per Jacob (2002). Society and economy. Models of social Man. Vis sammendrag
 • Otnes, Per Jacob (2001). Innkjøp, kjærlighet og offer? Omtale av Daniel Miller: A theory of shopping (1998). Tidsskrift for samfunnsforskning.  ISSN 0040-716X.
 • Otnes, Per Jacob (2001). Tilbakeblikk på Den samiske nasjon.
 • Otnes, Per Jacob (2000). En ikke-Euklidsk identitet?. Flux (Oslo).  ISSN 0804-2543.  s 14- 16 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Otnes, Per Jacob (1998). Hvorfor dør politikken?. Dagsavisen.  ISSN 1503-2892.
 • Otnes, Per Jacob (1998). Ohne uns, herr Fluch-statt. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Otnes, Per Jacob (1998). Pluralisme og tilbakeslag (tilsvar til Hylland Eriksen). Dagsavisen.  ISSN 1503-2892.
 • Otnes, Per Jacob (1998). Populist eller folkelig ?. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847. Vis sammendrag
 • Otnes, Per Jacob (1997). Hei, Melberg, hvordan går det? (eg. Tjänare Melberg, hur är det fatt?, tilsvar på krit. av Bourdieu Homo academicus). Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Otnes, Per Jacob (1997). Surimi-gate - a lesson for social theory? Reflections on Rød Larsen, Hernes and their role in fish paste production. Sosiologisk Årbok.  ISSN 0808-288X.  2(1), s 267- 273
 • Otnes, Per Jacob (1996). Ars evalendi, ars evanscendi. Comments on the expert committee for evaluating the Norwegian sociology education. Sosiologisk Årbok.  ISSN 0808-288X.  1(1), s 221- 225
 • Otnes, Per Jacob (1996). Over Randen etter språk/bråk. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Otnes, Per Jacob (1996). Sosiologi og filosofi. Slutten på noe ? Tanker etter et møte om empirismens innvirkning på sosiologien i Norge 31.5.95. Sosiologisk Årbok.  ISSN 0808-288X.  1(1), s 213- 219
 • Otnes, Per Jacob (1992). Den gamle og den nye union. Arbeider bladet. Vis sammendrag
 • Otnes, Per Jacob (red.) (1989). Sosiologsk Årbok 1989. 1. halvbind.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 4. okt. 2010 10:56 - Sist endret 20. sep. 2016 09:45