Fredrik Engelstad

Professor emeritus
Bilde av Fredrik  Engelstad
English version of this page
Telefon +47-22854002
Rom 432
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 31 Harriet Holters hus 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1096 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

 • Organisasjon og arbeid
 • Makt og demokrati
 • Studier av sosiale fordelingsmønstre og prosesser
 • Kultursosiologi og litteratursosiologi
 • Generell sosiologisk teori
 • Vitenskapsteori

Undervisning

 • SOS1000 - Innføring i sosiologi
 • SOS1001 - Introduksjon til sosiologi
 • SOS2001 - Moderne sosiologisk teori
 • SOS4001 - Sosiologisk teori
 • SOS4011 - Teorifordypning i sosiologi
 • SOS4090 - Masteroppgave i sosiologi

Veileder innenfor temaene: Organisasjon og arbeid, Makt og maktfordeling, Normativ teori og rettferdighet, Sosiologiske perspektiver på litteratur.

Bakgrunn

 • Professor ved ISS fra 2008
 • Professor II ved ISS 1991-2007
 • Instituttleder ved Institutt for samfunnsforskning 1986-2007

Full CV (i PDF)

Priser

 • Norsk sosiologforenings hederpris 2004
 • Innvalgt i Det Kongelige Vitenskapsselskab, 2009

Verv

 • Medlem av styringsgruppen for The Oslo Summer School in Comparative Studies 1992-
 • Medlem av Stortingets lønnskommisjon 1996-
 • Medlem av styret for European Consortium for Sociological Research 1992-2009
 • Medlem av Scientific Advisory Board, Socialforaskningsinstitutet, København 2003-
 • Medlem av styret for Norsk sosiologforening, 2008-

Samarbeid

 • 1/5 stilling ved Institutt for samfunnsforskning, som leder for prosjektet “kjønnskvotering til ASA-styrer
Emneord: Demokrati, Kultursosiologi, Makt-identitet-politikk, Organisasjon-arbeid-ledelse, Sosiologi
Publisert 3. okt. 2010 18:57 - Sist endret 6. mars 2019 10:46

Prosjekter

 • Kjønnskvotering til styrer i allmennaksjeselskaper
 • Makt og demokrati i arbeidslivet