Personer med emneord «Velferdsstat»

Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Arnlaug Leira Leira, Arnlaug Professor emerita arnlaug.leira@sosgeo.uio.no Velferdsstat, Sosiologi