Vegar Bjørnshagen

Ph.d.-kandidat
Bilde av Vegar Bjørnshagen
English version of this page
Rom X224
Brukernavn
Besøksadresse Velferdsforskningsinstituttet NOVA Stensberggata 26 0170 Oslo

Akademiske interesser

Diskriminering, arbeidsmarked, funksjonshemming og psykisk helse.

Finansiering og samarbeid

Doktorgraden er en del av prosjektet HIRE? A mixed-method examination of disability and employers' inclusive working life practices, som er finansiert av Norges forskningsråd.

Bakgrunn

 • 2018-: Ph.d.-kandidat i sosiologi, Universitetet i Oslo
 • 2018-: Stipendiat, Velferdsforskningsinstituttet NOVA, Oslomet
 • 2015: Master i sosiologi, Universitetet i Oslo
 • 2013: Bachelor i sosiologi, Universitetet i Oslo
 • 2010-2018: Rådgiver/prosjektleder, Stiftelsen Helseutvalget

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

 • Ugreninov, Elisabeth & Bjørnshagen, Vegar (2021). Diskriminering av funksjonshemmede i arbeidsmarkedet.
 • Ugreninov, Elisabeth & Bjørnshagen, Vegar (2021). Diskriminering og inkludering av personer med funksjonsnedsettelser.
 • Ugreninov, Elisabeth; Vedeler, Janikke Solstad; Bjørnshagen, Vegar & Østerud, Kaja Larsen (2021). How do the welfare state and legislations impact employers’ disability discrimination?
 • Bjørnshagen, Vegar (2021). Psykisk syke får ikke jobb. [Radio]. NRK P1 Dagens.
 • Balci, Sonja & Bjørnshagen, Vegar (2021). Arbeidsgivere er skeptiske til søkere med psykiske helseproblemer. [Internett]. oslomet.no og forskning.no.
 • Bjørnshagen, Vegar & Ugreninov, Elisabeth (2021). Diskriminering av rullestolbrukere. Resultater fra et felteksperiment .
 • Bjørnshagen, Vegar (2021). The mark of mental health problems. A field experiment on hiring discrimination before and during COVID-19.
 • Ugreninov, Elisabeth & Bjørnshagen, Vegar (2021). Rullestolbrukere inviteres sjelden til jobbintervju. MEMU -internmagasin NAV.
 • Bjørnshagen, Vegar (2021). Johannes (26) unngikk å skrive at han var rullestolbruker i jobbsøknaden: – Det handler om uvitenhet. [Internett]. Avisa Oslo.
 • Lund, Helene Wille; Bjørnshagen, Vegar & Ugreninov, Elisabeth (2021). Johannes (26): - Det er tøft å kjempe for egen rett til å jobbe. [Internett]. oslomet.no.
 • Bjørnshagen, Vegar & Ugreninov, Elisabeth (2021). Rullestolbrukere diskrimineres i arbeidslivet. KAI-kronikken.
 • Bjørnshagen, Vegar (2021). Diskriminering av rullestolbrukere i arbeidslivet. [Radio]. NRK Østlandssendingen.
 • Bjørnshagen, Vegar (2021). Ny forskning beviser at arbeidsgivere diskriminerer rullestolbrukere. [Internett]. Handikapnytt.
 • Ugreninov, Elisabeth & Bjørnshagen, Vegar (2020). Arbeidsgivere lite interesserte i unge med psykiske helseproblemer. KAI-kronikken.
 • Ugreninov, Elisabeth & Bjørnshagen, Vegar (2019). Et arbeidsliv for alle? .
 • Bjørnshagen, Vegar (2019). Disability disadvantage. A field experiment on labour market discrimination against disabled people.
 • Ugreninov, Elisabeth; Vedeler, Janikke Solstad; Bjørnshagen, Vegar; Østerud, Kaja Larsen & Hvinden, Bjørn (2019). Funksjonshemning og inkluderende arbeidslivspraksiser.
 • Vedeler, Janikke Solstad; Ugreninov, Elisabeth; Bjørnshagen, Vegar; Østerud, Kaja Larsen & Hvinden, Bjørn (2019). HIRE - Funksjonshemming og inkluderende arbeidslivspraksiser .
 • Bjørnshagen, Vegar & Moseng, Bera Ulstein (2018). NORWAY. Sjekkpunkt: a low-threshold HIV testing service targeting MSM. Compendium of good practices in the health sector response to HIV in the WHO European Region.
 • Bjørnshagen, Vegar (2017). Hiv-testing utenfor helsevesenet. BestPractice Infeksjon og vaksinasjon.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 1. apr. 2020 15:51 - Sist endret 15. mai 2020 11:27