Vegar Bjørnshagen

Ph.d.-kandidat
Bilde av Vegar Bjørnshagen
English version of this page
Rom X224
Brukernavn
Besøksadresse Velferdsforskningsinstituttet NOVA Stensberggata 26 0170 Oslo

Akademiske interesser

Diskriminering, arbeidsmarked, funksjonshemming og psykisk helse.

Finansiering og samarbeid

Doktorgraden er en del av prosjektet HIRE? A mixed-method examination of disability and employers' inclusive working life practices, som er finansiert av Norges forskningsråd.

Bakgrunn

 • 2018-: Ph.d.-kandidat i sosiologi, Universitetet i Oslo
 • 2018-: Stipendiat, Velferdsforskningsinstituttet NOVA, Oslomet
 • 2015: Master i sosiologi, Universitetet i Oslo
 • 2013: Bachelor i sosiologi, Universitetet i Oslo
 • 2010-2018: Rådgiver/prosjektleder, Stiftelsen Helseutvalget

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

 • Ugreninov, Elisabeth & Bjørnshagen, Vegar (2020). Arbeidsgivere lite interesserte i unge med psykiske helseproblemer. KAI-kronikken.
 • Bjørnshagen, Vegar (2019). Disability disadvantage. A field experiment on labour market discrimination against disabled people.
 • Ugreninov, Elisabeth & Bjørnshagen, Vegar (2019). Et arbeidsliv for alle?.
 • Ugreninov, Elisabeth; Vedeler, Janikke Solstad; Bjørnshagen, Vegar; Østerud, Kaja Larsen & Hvinden, Bjørn (2019). Funksjonshemning og inkluderende arbeidslivspraksiser.
 • Vedeler, Janikke Solstad; Ugreninov, Elisabeth; Bjørnshagen, Vegar; Østerud, Kaja Larsen & Hvinden, Bjørn (2019). HIRE - Funksjonshemming og inkluderende arbeidslivspraksiser.
 • Bjørnshagen, Vegar & Moseng, Bera Ulstein (2018). NORWAY. Sjekkpunkt: a low-threshold HIV testing service targeting MSM. Compendium of good practices in the health sector response to HIV in the WHO European Region.
 • Bjørnshagen, Vegar (2017). Hiv-testing utenfor helsevesenet. BestPractice Infeksjon og vaksinasjon.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 1. apr. 2020 15:51 - Sist endret 15. mai 2020 11:27