Vegar Bjørnshagen

Ph.d.-kandidat
Bilde av Vegar Bjørnshagen
English version of this page
Rom X224
Brukernavn
Besøksadresse Velferdsforskningsinstituttet NOVA Stensberggata 26 0170 Oslo

Akademiske interesser

Diskriminering, arbeidsmarked, funksjonshemming og psykisk helse.

Finansiering og samarbeid

Doktorgraden er en del av prosjektet HIRE? A mixed-method examination of disability and employers' inclusive working life practices, som er finansiert av Norges forskningsråd.

Bakgrunn

  • 2018-: Ph.d.-kandidat i sosiologi, Universitetet i Oslo
  • 2018-: Stipendiat, Velferdsforskningsinstituttet NOVA, Oslomet
  • 2015: Master i sosiologi, Universitetet i Oslo
  • 2013: Bachelor i sosiologi, Universitetet i Oslo
  • 2010-2018: Rådgiver/prosjektleder, Stiftelsen Helseutvalget
Publisert 1. apr. 2020 15:51 - Sist endret 15. mai 2020 11:27