Tove Mogstad Aspøy

Ph.d.-kandidat

Finansiering og samarbeid

Adult learning, vocational skills and labour market outcomesFafo og Frisch-senteret. Finansiert av Forskningsrådet. Prosjektleder: Jon Rogstad. 

Akademiske interesser

 • Kompetanseutvikling i arbeidslivet 
 • Fag- og yrkesopplæring 
 • Utdanning og ulikhet 
 • Kvantitative metoder
 • Kvalitative metoder 

Bakgrunn

 • Forsker ved Fafo, 2012-t.d.d. 
 • Master i sosiologi, Universitetet i Oslo, 2011

Publikasjoner

 • Aspøy, Tove Mogstad (2020). Job quality through upskilling? The case of the cleaning industry in the collective system of Norway. Journal of Education and Work. ISSN 1363-9080. 33(3), s. 229–241. doi: 10.1080/13639080.2020.1754363.
 • Aspøy, Tove Mogstad (2019). Low education, high job quality? Job autonomy and learning among workers without higher education in Scandinavia, the United Kingdom and Ireland. European Societies. ISSN 1461-6696. s. 1–24. doi: 10.1080/14616696.2019.1660392.
 • Aspøy, Tove Mogstad & Nyen, Torgeir (2017). Short-Term Benefits, Long-Term Harm? Alternative Training to Apprenticeships in Norway. International Journal for Research in Vocational Education and Training. ISSN 2197-8646. 4(4), s. 306–324. doi: 10.13152/IJRVET.4.4.1.
 • Tønder, Anna Hagen & Aspøy, Tove Mogstad (2017). When Work Comes First: Young Adults in Vocational Education and Training in Norway. International Journal for Research in Vocational Education and Training. ISSN 2197-8646. 4(3), s. 270–288. doi: 10.13152/IJRVET.4.3.5..
 • Birkelund, Gunn Elisabeth; Rogstad, Jon; Heggebø, Kristian; Aspøy, Tove Mogstad & Bjelland, Heidi Fischer (2014). Diskriminering i arbeidslivet : resultater fra randomiserte felteksperiment i Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim. Sosiologisk Tidsskrift. ISSN 0804-0486. 22(4), s. 352–382.

Se alle arbeider i Cristin

 • Bråten, Beret & Aspøy, Tove Mogstad (2014). «Språklige rollemodeller. Hvordan barnehageansattes kompetanse om språk kan styrkes».
 • Aspøy, Tove Mogstad; Skinnarland, Sol & Tønder, Anna Hagen (2017). Yrkesfaglærernes kompetanse. Forskningsstiftelsen Fafo.
 • Aspøy, Tove Mogstad & Nyen, Torgeir (2016). Bedre gjennomføring i videregående opplæring. Evaluering av kvalifiseringsmodeller i og etter Vg2 yrkesfag og i Vg3 påbygg. Fafo. ISSN 978-82-324-0330-1.
 • Grødem, Anne Skevik & Aspøy, Tove Mogstad (2013). Konkurranseutsatt kompetanse. Om NAVs arbeid med AMO-kurs for minoritetsspråklige. Fafo. ISSN 978-82-324-0017-1. 2013(26).
 • Nyen, Torgeir; Nicolaisen, Heidi & Aspøy, Tove Mogstad (2013). Vilkår for læring i kommunene - en kartlegging av fire arbeidsfelt. Fafo. ISSN 978-82-324-0034-8.
 • Aspøy, Tove Mogstad & Tønder, Anna Hagen (2012). Utredning om forskning på voksnes læring. En litteraturgjennomgang. Norges forskningsråd. ISSN 978-82-12-03161-6.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 7. mai 2020 12:12 - Sist endret 12. okt. 2020 09:26