Tove Mogstad Aspøy

Ph.d.-kandidat

Finansiering og samarbeid

Adult learning, vocational skills and labour market outcomesFafo og Frisch-senteret. Finansiert av Forskningsrådet. Prosjektleder: Jon Rogstad. 

Akademiske interesser

  • Kompetanseutvikling i arbeidslivet 
  • Fag- og yrkesopplæring 
  • Utdanning og ulikhet 
  • Kvantitative metoder
  • Kvalitative metoder 

Bakgrunn

  • Forsker ved Fafo, 2012-t.d.d. 
  • Master i sosiologi, Universitetet i Oslo, 2011
Publisert 7. mai 2020 12:12 - Sist endret 12. okt. 2020 09:26