Oleksandr Ryndyk

Ph.d.-kandidat

Finansiering og samarbeid

Ryndyk har siden 2016 fulgt ph.d.-programmet i sosiologi ved Universitetet i Oslo (UiO) med et prosjekt som undersøker koblinger mellom familiegjenforening og arbeidsmarkedsintegrering blant polske migranter i Norge, Sverige og Storbritannia. 

Hans ph.d.-prosjekt er finansiert av Norges Forskningsråd innenfor prosjektet «Doing Family across Borders: A Comparative Study of Work, Family and Welfare Strategies among Polish Migrants in Norway, Sweden, and the UK». 

Bakgrunn

Han har en masterutdanning i internasjonal økonomi fra Ivan Franko Nasjonale Universitetet i Lviv (Ukraina), og en felles Europeisk master i Migrasjoner og Interkulturelle Relasjoner (EMMIR) fra Universitetet i Stavanger (Norge) og Universitetet i Oldenburg (Tyskland).

Ryndyk er for tiden ansatt på Senter for interkulturell kommunikasjon (SIK) ved VID Vitenskapelig Høgskole i Stavanger og forsker på migrasjon og migranters integrering.

Publisert 7. mai 2020 14:49 - Sist endret 5. juni 2020 10:03