Oleksandr Ryndyk

Ph.d.-kandidat

Finansiering og samarbeid

Ryndyk har siden 2016 fulgt ph.d.-programmet i sosiologi ved Universitetet i Oslo (UiO) med et prosjekt som undersøker koblinger mellom familiegjenforening og arbeidsmarkedsintegrering blant polske migranter i Norge, Sverige og Storbritannia. 

Hans ph.d.-prosjekt er finansiert av Norges Forskningsråd innenfor prosjektet «Doing Family across Borders: A Comparative Study of Work, Family and Welfare Strategies among Polish Migrants in Norway, Sweden, and the UK». 

Bakgrunn

Han har en masterutdanning i internasjonal økonomi fra Ivan Franko Nasjonale Universitetet i Lviv (Ukraina), og en felles Europeisk master i Migrasjoner og Interkulturelle Relasjoner (EMMIR) fra Universitetet i Stavanger (Norge) og Universitetet i Oldenburg (Tyskland).

Ryndyk er for tiden ansatt på Senter for interkulturell kommunikasjon (SIK) ved VID Vitenskapelig Høgskole i Stavanger og forsker på migrasjon og migranters integrering.

Publikasjoner

 • Ryndyk, Oleksandr (2021). The Language-Based Recruitment of Migrants to Online Surveys with Facebook Advertisements: A Comparative Assessment from Three Geographical Contexts. Central and Eastern European Migration Review. ISSN 2300-1682. s. 1–19. doi: 10.17467/ceemr.2021.13.
 • Ryndyk, Oleksandr; Suter, Brigitte & Odden, Gunhild (2021). Welfare and Mobility: Migrants’ Experiences of Social Welfare Protection in Transnational and Translocal Spaces. I Ryndyk, Oleksandr; Suter, Brigitte & Odden, Gunhild (Red.), Migration to and from Welfare States: Lived Experiences of the Welfare–Migration Nexus in a Globalised World. Springer. ISSN 978-3-030-67615-5. s. 1–13. doi: 10.1007/978-3-030-67615-5.
 • Ryndyk, Oleksandr (2020). The role of labour market integration in migrants’ decisions about family reunification: a comparative study of Polish migrants in Norway, Sweden, and the UK. Comparative Migration Studies. ISSN 2214-8590. doi: 10.1186/s40878-020-00177-2.
 • Zadkowska, Magdalena; Kosakowska-Berezecka, Natasza & Ryndyk, Oleksandr (2018). Two worlds of fatherhood – comparing the use of parental leave among Polish fathers in Poland and in Norway. I Slany, Krystyna; Ślusarczyk, Magdalena; Pustulka, Paula & Guribye, Eugene (Red.), Transnational Polish Families in Norway. Social Capital, Integration, Institutions and Care. Peter Lang Publishing Group. ISSN 978-3-631-71156-9.
 • Kosakowska-Berezecka, Natasza; Zadkowska, Magdalena; Gjerstad, Brita; Krys, Kuba; Kwiatkowska, Anna & Odden, Gunhild [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2018). Changing country, changing gender roles: Migration to Norway and the transformation of gender roles among Polish families. I de Guzman, Maria Rosario T; Brown, Jill & Edwards, Carolyn Pope (Red.), Parenting from afar and the reconfiguration of family across distance. Oxford University Press. ISSN 9780190265076. s. 90–111. doi: 10.1093/oso/9780190265076.003.0005.
 • Ryndyk, Oleksandr (2016). Re-thinking fatherhood and manhood among Polish migrant fathers in Norway. Miscellanea Anthropologica et Sociologica. ISSN 2354-0389. 17(3), s. 17–34.

Se alle arbeider i Cristin

 • Ryndyk, Oleksandr; Suter, Brigitte & Odden, Gunhild (2021). Migration to and from Welfare States: Lived Experiences of the Welfare–Migration Nexus in a Globalised World. Springer. ISBN 978-3-030-67615-5. 235 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Hatleskog, Anne Brit; Ryndyk, Oleksandr; Espedal, Gry & Sirris, Stephen (2020). Mer misjon for hver krone, Gjennomgang av omorganiseringen i NMS 2015 – 2017. VID vitenskapelige høgskole. ISSN 978-82-93490-60-9. Fulltekst i vitenarkiv
 • Ryndyk, Oleksandr; Johannessen, Øystein Lund; Gudjonsdottir, Hugrun Osk & Vaughn, Taylor (2016). Ung og polsk – og i Norge. En studie av polske ungdommers møte med den norske hverdagen. Misjonshøgskolens forlag. ISSN 978-82-93535-00-3.
 • Gjerstad, Brita; Herzberg, Magdalena; Nødland, Svein Ingve; Kosakowska-Berezecka, Natasza; Krys, Kuba & Odden, Gunhild [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2016). PAR Migration Navigator (WLB_GE). Socio-cultural and Psychological Predictors of Work-Life Balance and Gender Equality. Cross-Cultural Comparison of Polish and Norwegian Families. All WPs Report. Universitetet i Gdansk.
 • Odden, Gunhild; Johannessen, Øystein Lund; Ryndyk, Oleksandr & Heum, Audhild Steinnes (2013). Afghans and early childhood education in Norway. A pilot project. Misjonshøgskolens forlag. ISSN 978-82-7721-124-4.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 7. mai 2020 14:49 - Sist endret 5. juni 2020 10:03