Marith Kristin Gullbekk Markussen

Ph.d.-kandidat

Finansiering og samarbeid

Recognition and Reciprocity: the Case of Older Somalis in Norway. 

Var ansatt som stipendiat ved institutt for sosialfag ved Oslomet-storbyuniversitet under Ph.d.-perioden.

Akademiske interesser

  • Ageing in transnational social fields 
Publisert 7. mai 2020 14:04 - Sist endret 4. juni 2020 09:23