Marith Kristin Gullbekk Markussen

Ph.d.-kandidat

Finansiering og samarbeid

Recognition and Reciprocity: the Case of Older Somalis in Norway. 

Var ansatt som stipendiat ved institutt for sosialfag ved Oslomet-storbyuniversitet under Ph.d.-perioden.

Akademiske interesser

  • Ageing in transnational social fields 

Publikasjoner

  • Markussen, Marith Kristin Gullbekk (2021). "De flyvende bestemødre": Transnasjonale omsorgspraksiser blant eldre somaliske kvinner i Norge . Norsk Antropologisk Tidsskrift. ISSN 0802-7285. 32(3-4), s. 146–159. doi: 10.18261/issn.1504-2898-2021-03-04-04.
  • Markussen, Marith Kristin Gullbekk (2018). `Nobody comes to Baba for advice': negotiating ageing masculinities in the Somali diaspora. Journal of Ethnic and Migration Studies. ISSN 1369-183X. s. 1–18. doi: 10.1080/1369183X.2018.1496817.
  • Markussen, Marith Kristin Gullbekk (2011). "I krigen flytter vi fra hverandre". Eldre flyktningers transnasjonale familierelasjoner. I Bø, Bente Puntervold (Red.), Multikulturell Teori og Flerkulturelle Praksiser. Abstrakt forlag. ISSN 978-82-7935-309-6. s. 177–203.
  • Olsen, Bennedichte C. R.; Markussen, Marith & Tschudi-Madsen, Christine (2007). Kvinner.Kropp.Kropp Utfordringer knytta til praktisering av lov om forbud mot kjønnslemlestelse. Tidsskrift for velferdsforskning. ISSN 0809-2052. s. 144–155.
  • Seim, Sissel; Olsen, Bennedichte C. R. & Markussen, Marith (2006). The State and the Voluntary Sector in Norway: New Relations - new challenges. I Matthies, Aila-Leena (Red.), Nordic civic society organisations and the future of welfare services. A model for Europe?. Nordic Council of Ministers. ISSN 92-893-1289-0. s. 211–232.

Se alle arbeider i Cristin

  • Markussen, Marith Kristin Gullbekk (2012). “The best situation would be to be together with my entire family”: The emotion work and kin work of older refugees in transnational families.
  • Markussen, Marith Kristin Gullbekk (2012). Eldre flyktningers transnasjonale familierelasjoner.
  • Markussen, Marith Kristin Gullbekk (2011). "Det beste ville vært å være sammen med HELE familien min". Eldre flyktningers transnasjonale følelses- og familiearbeid.
  • Stjernø, Steinar & Markussen, Marith (2006). Evaluering av "Batteriet - servicekontor for selvhjelp". Høgskolen i Oslo og Akershus. ISSN 82-579-4490-4.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 7. mai 2020 14:04 - Sist endret 4. juni 2020 09:23