Janna Bergsvik

Ph.d.-kandidat
Bilde av Janna Bergsvik
English version of this page
E-post jbk@ssb.no
Brukernavn
Besøksadresse Statistisk sentralbyrå Akersveien 26 0177 Oslo
Postadresse Statistisk sentralbyrå Postboks 2633 St. Hanshaugen 0131 Oslo

Finansiering og samarbeid

Changing families and the gender revolution, Forskningsavdelingen, Statistisk sentralbyrå, finansiert av Forskningsrådet (prosjektnummer 236926), Prosjektleder: Professor Trude Lappegård

Akademiske interesser

 • Demografi
 • Familiepolitikk
 • Likestilling
 • Nabolag
 • Kvantitative metoder

Bakgrunn

 • Gjesteforsker, University of California Los Angeles (USA), 2018
 • Master i sosiologi, Universitetet i Oslo, 2013
 • Bachelor i samfunnsvitenskap, Universität zu Köln (Tyskland), 2011

Forskningsteam

 • Gruppe for demografi og levekår, Forskningsavdelingen, SSB 

Verv

 • Styremedlem i Norsk demografisk forening, 2016-2020
Emneord: Familie og livsløp, Familiepolitikk, Demografi, Kvantitativ metode

Publikasjoner

 • Bergsvik, Janna; Fauske, Agnes & Hart, Rannveig Kaldager (2021). Can Policies Stall the Fertility Fall? A Systematic Review of the (Quasi‐) Experimental Literature. Population and Development Review. ISSN 0098-7921. 47(4), s. 913–964. doi: 10.1111/padr.12431. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bergsvik, Janna (2020). Linking Neighbors’ Fertility: Third Births in Norwegian Neighborhoods. Comparative population studies. ISSN 1869-8980. 45(October). doi: 10.12765/CPoS-2020-21.
 • Bergsvik, Janna; Kitterød, Ragni Hege & Wiik, Kenneth Aarskaug (2020). Parenthood and Couples' Relative Earnings in Norway. European Sociological Review. ISSN 0266-7215. 36(2), s. 218–235. doi: 10.1093/esr/jcz062. Fulltekst i vitenarkiv
 • Fauske, Agnes; Hart, Rannveig Kaldager & Bergsvik, Janna (2019). Protocol for ‘Effects of policy on fertility: A systematic review of (quasi)experiments.’. SocArXiv. doi: 10.31235/osf.io/t8vsg.
 • Bergsvik, Janna; Kitterød, Ragni Hege & Wiik, Kenneth Aarskaug (2016). Forsørgermønstre blant par – likestilling eller spesialisering? Søkelys på arbeidslivet. ISSN 1504-8004. 33(4), s. 379–402. doi: 10.18261/issn.1504-7989-2016-04-06. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

 • Wiik, Kenneth Aarskaug & Bergsvik, Janna (2022). Partner choice and earnings among the children of immigrants in Norway. SocArXiv. doi: 10.31235/osf.io/u7hj3.
 • Siow, Maria; Syse, Astri & Bergsvik, Janna (2021). Can China boost its birth rate by adopting the Nordic position? Scandinavian baby-making secrets may need a change in mindset. [Avis]. South China Morning Post.
 • Syse, Astri; Tømmerås, Ane Margrete; Bergsvik, Janna & Sønstebø, Anders (2021). Vi har fått flere grå hår av coronaen, bokstavelig talt. VG : Verdens gang. ISSN 0805-5203.
 • Bergsvik, Janna (2021). Family demographic change in Norway 1970-2020: Trends and drivers.
 • Bergsvik, Janna (2021). Befolkningsutviklingen i pandemiåret 2020.
 • Bergsvik, Janna (2021). Nabolaget påvirker fødselstallene. [Internett]. Kilden Kjonnsforksning.no.
 • Bergsvik, Janna & Wiik, Kenneth Aarskaug (2021). Family Life Pathways and Labor Market Participation: Differences Across Migrant Generations, (Parents’) Country of Birth, and Gender.
 • Bergsvik, Janna (2020). Effekter av politiske tiltak på fruktbarheten.
 • Bergsvik, Janna (2020). Effekter av politiske tiltak på fruktbarhet.
 • Bergsvik, Janna (2020). Barnehager og skattelettelser gir flere fødsler. [Internett]. SSB.no.
 • Bergsvik, Janna (2020). Kan politiske tiltak påvirke fallende fruktbarhet i Norge? [TV]. NRK nyhetsmorgen.
 • Prestegård, Sofie & Bergsvik, Janna (2020). Love Island-Andrea (25) fryser ned egg i norsk eggbank: – Jeg blir en levende reklameplakat. [TV]. TV2 Nyhetene kl. 21.
 • Bergsvik, Janna; Fauske, Agnes & Hart, Rannveig Kaldager (2020). Policy effects on fertility: A systematic review of (quasi)experiments. SSB - Discussion papers. ISSN 0809-733X.
 • Bergsvik, Janna; Cools, Sara & Hart, Rannveig Kaldager (2020). Explaining residential clustering of fertility. SSB - Discussion papers. ISSN 0809-733X.
 • Bergsvik, Janna (2019). Effects of policy on fertility: A systematic review of (quasi)experiments. .
 • Bergsvik, Janna (2019). Har du to barn og naboen tre? Da er sannsynligheten høy for at du får et barn til. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Bergsvik, Janna (2019). Inntektsulikhet mellom partnere - en likestillingsutfordring?
 • Bergsvik, Janna (2019). Parenthood and couples’ relative earnings in Norway 2005-2014.
 • Bergsvik, Janna (2019). Explaining spatial clustering of fertility.
 • Bergsvik, Janna (2019). Linking neighbors’ fertility: Third births in Norwegian neighborhoods. Discussion papers. ISSN 1892-753X.
 • Bergsvik, Janna; Kitterød, Ragni Hege & Wiik, Kenneth Aarskaug (2018). Parenthood and couples' relative earnings in Norway 2005-2014. Discussion papers. ISSN 1892-753X.
 • Bergsvik, Janna & Birkvad, Ida Roland (2017). Menn føler fortsatt forsørgeransvar. [Internett]. Kilden kjonnsforskning.no.
 • Bergsvik, Janna; Lappegård, Trude & Kravdal, Øystein (2021). Couples in context: Understanding family dynamics in Norway. Institutt for Sosiologi og Samfunnsgeografi.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 7. mai 2020 12:32 - Sist endret 12. mai 2020 15:51