Janna Bergsvik

Ph.d.-kandidat
Bilde av Janna Bergsvik
English version of this page
E-post jbk@ssb.no
Brukernavn
Besøksadresse Statistisk sentralbyrå Akersveien 26 0177 Oslo
Postadresse Statistisk sentralbyrå Postboks 2633 St. Hanshaugen 0131 Oslo

Finansiering og samarbeid

Changing families and the gender revolution, Forskningsavdelingen, Statistisk sentralbyrå, finansiert av Forskningsrådet (prosjektnummer 236926), Prosjektleder: Professor Trude Lappegård

Akademiske interesser

 • Demografi
 • Familiepolitikk
 • Likestilling
 • Nabolag
 • Kvantitative metoder

Bakgrunn

 • Gjesteforsker, University of California Los Angeles (USA), 2018
 • Master i sosiologi, Universitetet i Oslo, 2013
 • Bachelor i samfunnsvitenskap, Universität zu Köln (Tyskland), 2011

Forskningsteam

 • Gruppe for demografi og levekår, Forskningsavdelingen, SSB 

Verv

 • Styremedlem i Norsk demografisk forening, 2016-2020
Emneord: Familie og livsløp, Familiepolitikk, Demografi, Kvantitativ metode

Publikasjoner

 • Bergsvik, Janna; Kitterød, Ragni Hege & Wiik, Kenneth Aarskaug (2020). Parenthood and Couples' Relative Earnings in Norway. European Sociological Review.  ISSN 0266-7215.  36(2), s 218- 235 . doi: 10.1093/esr/jcz062 Vis sammendrag
 • Bergsvik, Janna; Kitterød, Ragni Hege & Wiik, Kenneth Aarskaug (2016). Forsørgermønstre blant par – likestilling eller spesialisering?. Søkelys på arbeidslivet.  ISSN 1504-8004.  33(4), s 379- 402 . doi: 10.18261/issn.1504-7989-2016-04-06 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Bergsvik, Janna (2019). Explaining spatial clustering of fertility.
 • Bergsvik, Janna (2019). Har du to barn og naboen tre? Da er sannsynligheten høy for at du får et barn til. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Bergsvik, Janna (2019). Inntektsulikhet mellom partnere - en likestillingsutfordring?.
 • Bergsvik, Janna (2019). Linking neighbors’ fertility: Third births in Norwegian neighborhoods. Discussion papers.  ISSN 1892-753X.  (No. 898) Vis sammendrag
 • Bergsvik, Janna (2019). Parenthood and couples’ relative earnings in Norway 2005-2014.
 • Bergsvik, Janna; Kitterød, Ragni Hege & Wiik, Kenneth Aarskaug (2018). Parenthood and couples' relative earnings in Norway 2005-2014. Discussion papers.  ISSN 1892-753X.  (873) Vis sammendrag
 • Bergsvik, Janna & Birkvad, Ida Roland (2017, 07. februar). Menn føler fortsatt forsørgeransvar. [Internett].  Kilden kjonnsforskning.no.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 7. mai 2020 12:32 - Sist endret 12. mai 2020 15:51