Håkon Aspøy

Ph.d.-kandidat

Finansiering og samarbeid

Doktorgradsavhandlingen er en del av prosjektet "Real-world ecosystem management; Identifying knowledge gaps and overcoming societal barriers" (ECOREAL), som er finansiert av Norges forskningsråd. ECOREAL er et samarbeid mellom forskere ved Norsk institutt for naturforskning (NINA), Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og Fridtjof Nansens Institutt (FNI).

Akademiske interesser

  • Arealendringer og tap av natur
  • Miljøforvaltning
  • Klimaendringer
  • Konflikt og maktspørsmål

Bakgrunn

  • 2020-: Ph. d.-kandidat i sosiologi ved Universitetet i Oslo
  • 2019-: Stipendiat ved Norsk institutt for naturforskning
  • 2018-2019: Vitenskapelig assistent ved Oslomet
  • 2017-2018: Vitenskapelig assistent ved Universitetet i Oslo
  • 2017: Master i sosiologi ved Universitetet i Oslo
  • 2015: Bachelor i sosiologi ved Universitetet i Oslo

Fant ingen resultater i Cristin

Publisert 7. mai 2020 11:56 - Sist endret 5. juni 2020 14:55