Erika Braanen Sterri

Ph.d.-kandidat

Finansiering og samarbeid

Doktorgraden er finansiert av Norges Forskningsråd

Akademiske interesser

Inkludering og ekskludering i utdanning og arbeidsmarked, sosial ulikhet, integrasjon

Bakgrunn

  • 2018: Ph.d.-kandidat i sosiologi, Universitetet i Oslo
  • 2018-: Stipendiat, Fafo
  • 2013: Master i sosiologi, Universitetet i Oslo
  • 2011: Bachelor i sosiologi, Universitetet i Oslo
Publisert 6. apr. 2020 18:00 - Sist endret 18. mai 2020 13:47