Erika Braanen Sterri

Ph.d.-kandidat

Finansiering og samarbeid

Doktorgraden er finansiert av Norges Forskningsråd

Akademiske interesser

Inkludering og ekskludering i utdanning og arbeidsmarked, sosial ulikhet, integrasjon

Bakgrunn

  • 2018: Ph.d.-kandidat i sosiologi, Universitetet i Oslo
  • 2018-: Stipendiat, Fafo
  • 2013: Master i sosiologi, Universitetet i Oslo
  • 2011: Bachelor i sosiologi, Universitetet i Oslo

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

  • Djuve, Anne Britt; Kavli, Hanne Cecilie; Sterri, Erika Braanen & Bråten, Beret (2017). Introduksjonsprogram og norskopplæring: Hva virker for hvem? Fafo. ISSN 978-82-324-0400-1.
  • Haakestad, Hedda & Sterri, Erika Braanen (2015). Lærevilkår i norsk arbeidsliv. Utjevning eller mot nye kompetansegap? FAFO-rapport. ISSN 0801-6143.
  • Djuve, Anne Britt; Haakestad, Hedda & Sterri, Erika Braanen (2014). Rett til utdanning? Grunnskoleopplæring og videregående opplæring som tiltak i introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere. Fafo. ISSN 978-82-324-0133-8.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 6. apr. 2020 18:00 - Sist endret 18. mai 2020 13:47