Anne Heyerdahl

Stipendiat
Bilde av Anne Heyerdahl
English version of this page
Telefon +47-22850503
Mobiltelefon 99160461
Brukernavn
Postadresse Postboks 1096 Blindern 0317 OSLO

Jeg er stipendiat ved Institutt for Sosiologi og Samfunnsgeografi ved UiO og skriver doktorgrad om utvikling og bruk av risikoanalysemetodikk for tilsiktede uønskede handlinger. Formålet er å studere fremveksten av en egen tilnærming til risikoanalyse innen "security" (sikringsrisiko) og sette tilnærmingen inn i en bredere sammenheng, hvor både utviklingen i forebyggende sikkerhetsarbeid og standardisering står sentralt. 

Finansiering og samarbeid

Offentlig sektor PhD, finansiert av Norges forskningsråd og Justis- og beredskapsdepartementet. Se NFR for mer om ordningen Offentlig sektor-ph.d.

Veiledere

Professor Cathrine Holst, Institutt for Sosiologi og samfunnsgeografi, UiO

Førsteamanuensis Sissel Haugdal Jore, Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging, UiS

Sjefsforsker Monica Endregard, Forsvarets Forskningsinstitutt

Faglige interesser

Risiko- og risikoteori, offentlig styring, forebyggende sikkerhet, samfunnssikkerhet, standardisering

Bakgrunn

Permisjon fra seniorrådgiverstilling i Justis- og beredskapsdepartementet. Tidligere arbeidserfaring fra blant annet Riksrevisjonen, Finansdepartementet og EuroFaculty.

Cand.polit. i Sammenliknende Politikk fra UiB og Freie Universität, Berlin fra 1996.

Verv

Styreleder, norsk avdeling av Nordisk Administrativt Forbund.
 

Emneord: Risiko, forebyggende sikkerhet
Publisert 25. jan. 2018 10:53 - Sist endret 5. mai 2020 11:17