Veronica Røed Lindholm

Førstekonsulent - Stab - ISS
Telefon +47 22855253
Rom 220
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 31 Harriet Holters hus 0851 Oslo
Postadresse Postboks 1096 Blindern 0317 Oslo

Studiekonsulent for masterprogrammet i organisasjon, ledelse og arbeid (OLA)

Arbeidsområder

 • Administrativt ansvar for OLA
 • Studieveiledning
 • Studenthenvendelser og studentsaker
 • Organisering av semesterstart og mottak av nye masterstudenter hver høst
 • Undervisningsplanlegging
 • Eksamensplanlegging og avvikling
 • Prosjektforum, fasilitering av prosjektsamlinger
 • Innpassing av utdanning fra andre læresteder
 • Masteroppgaven - veiledningskontrakter og innlevering
 • Kontraktinngåelse og lønn til sensorer, timelærere, gjesteforelesere
 • Sekretær for programrådet

Bakgrunn

 • Master i Human Rights and Cultural Diversity - University of Essex (2011)
 • Bachelor i Sociology with Human Rights - University of Essex (2010)
Emneord: Studieadministrasjon, Studieveiledning, Studiekonsulent master, Undervisning, Eksamen
Publisert 18. okt. 2022 13:14 - Sist endret 3. nov. 2022 10:05