Runar Forsetløkken

Bilde av Runar Forsetløkken
English version of this page
Telefon +47 22854037
Mobiltelefon +47 92623835
Rom 240
Brukernavn
Besøksadresse Harriet Holters hus
Andre tilknytninger Stab - ISS

Studiekonsulent for bachelorprogrammet i samfunnsgeografi

 • Administrativt ansvar for bachelorprogrammet i samfunnsgeografi
 • Studieveiledning
 • Studenthenvendelser og studentsaker
 • Organisering av semesterstart og mottak av nye studenter hver høst
 • Undervisningsplanlegging
 • Eksamensplanlegging og -avvikling 
 • Kvalitetssikring og evaluering av undervisning
 • Kontraktinngåelse og lønn til sensorer, timelærere, gjesteforelesere

Internasjonalisering

 • Studentutveksling for studenter ved instituttet
 • Erasmus-koordinator
 • Avtaleadministrator for insituttets avtaler
 • Innpassing av utdanning for instituttets studenter

Personvern

 • Instituttets kontaktperson for spørsmål om personvern og bistand i studentprosjekter
 • Administrativt ansvarlig for instituttets lagringshotell for studenter

Kullfadderordningen ved instituttet

 • Administrator for instituttets kullfadderordining for mottak av nye bachelorstudenter

 

   

   

  Emneord: Studiekonsulent master, Delstudier i utlandet, Utveksling, Internasjonalt samarbeid
  Publisert 21. aug. 2014 10:44 - Sist endret 19. apr. 2021 09:08