Runar Forsetløkken

i permisjon
Bilde av Runar Forsetløkken
English version of this page
Mobiltelefon +47 92623835
Rom 240
Treffetider I permisjon til og med juli 2019
Brukernavn
Besøksadresse Harriet Holters hus

Studiekonsulent for masterprogrammet i organisasjon, ledelse og arbeid (OLA)

 • Studieveiledning
 • Studenthenvendelser og studentsaker
 • Opptak til masterprogrammet i organisasjon, ledelse og arbeid (OLA)
 • Organisering av semesterstart og mottak av nye studenter hver høst
 • Undervisningsplanlegging
 • Innpassing av utdanning fra norske læresteder
 • Avtaler om veiledning av masterstudenter
 • Innlevering og sensur av masteroppgaver
 • Sekretær for programrådet

Daglig ledelse av Prosjektforum:

 • Prosjektakvisisjon
 • Undervisningsplanlegging
 • Fasilitering av prosjektsamlinger
 • Praktisk veiledning i prosjektene
 • Bistå faglig ansvarlig i eksamensavviklingen

Internasjonalisering

 • Studentutveksling for studenter ved instituttet
 • Erasmus-koordinator
 • Avtaleadministrator for insituttets avtaler

 

   

   

  Emneord: Studiekonsulent master, Organisasjon-arbeid-ledelse, Delstudier i utlandet, Utveksling, Internasjonalt samarbeid
  Publisert 21. aug. 2014 10:44 - Sist endret 18. mars 2019 14:40