Marie Johanne Talleraas

Bilde av Marie Johanne Talleraas
English version of this page
Telefon +47 22858217
Mobiltelefon +47-22858217
Rom 220
Treffetider Onsdager 12:00-14:00
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 31 Harriet Holters Hus 0851 Oslo
Postadresse Postboks 1096 Blindern 0317 OSLO

Studiekonsulent for masterprogrammet i sosiologi.

Har du spørsmål om studiene dine?

Er du bachelorstudent, kontakt SV-info
Er du masterstudent, kontakt Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

Ønsker du veiledning om studieløpet ditt? 

Ta kontakt per e-post om du ønsker veiledning. Jeg har også treffetid på kontoret hver onsdag, se over for informasjon om tidspunkt. 

Arbeidsområder

 • Administrativt ansvar for masterprogrammet i sosiologi

 • Studieveiledning, saksbehandling av studentsaker og studenthenvendelser

 • Innpassing av utdanning i masterprogrammet fra norske og utenlandske læresteder

 • Undervisningsplanlegging og rombestilling

 • Opptak til masterprogrammet

 • Kontraktinngåelse og lønn til timelærere (undervisning og veiledning)

 • Masteroppgaven - veiledningskontrakter og innlevering

 • Eksamen og obligatorisk aktivitet masterprogrammet i sosiologi + SOSGEO1120

 • Sekretær for programrådet i sosiologi

 • Kvalitetssikring av program og emner

 • Orienterings- og informasjonsmøter
 • Organisering og mottak av nye studenter til semesterstart

 • Karriereintervjuer med tidligere masterstudenter

 • Mentorordningen for masterstudenter

Representant for ISS i SV-fakultetets rekrutterings- og studiewebnettverk

Bakgrunn

 • Studiekonsulent for bachelorprogrammet og årsenheten i sosiologi (ISS) (2017-2019)
 • Master i samfunnsgeografi, UiO (2016)
Emneord: Sosiologi, Studieadministrasjon, Studieveiledning, Undervisning, Eksamen, studiekonsulent master, masterprogrammet i sosiologi
Publisert 6. sep. 2017 15:39 - Sist endret 24. juni 2020 16:31